Normer och värderingar i barnlitteratur - diva- 897806/  · Abstract Narratives are regarded

download Normer och värderingar i barnlitteratur - diva- 897806/  · Abstract Narratives are regarded

of 39

 • date post

  19-Dec-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Normer och värderingar i barnlitteratur - diva- 897806/  · Abstract Narratives are regarded

Sjlvstndigt arbete 15 hp

Normer och vrderingar i

barnlitteratur

En analys av tre omtyckta barnbcker fr r 10-12

Frfattare: Ida Wangejad och

Jennie Olausson

Handledare: Martin Hellstrm

Examinator: Annette rheim

Termin: HT15

mne: Svenska

Niv: Avancerad niv

Kurskod: 4GN01E

Abstract

Narratives are regarded as a mirror of reality and therefore contain established norms

and values which can be passed on to children. For that reason, the aim of the study is to

analyse what norms and values can be detected in three popular childrens books,

selected by pupils in grades 46, in the hope that they can be useful in school work with

basic values. Reading literature brings a greater understanding of both the world and the

individual. Since characters have a great influence on children, the study analyses the

leading characters in the books Sam och Sigge, Diamantmysteriet and Nidstngen.

Among other things, the analysis gives examples of what is considered right or wrong,

what a relationship should look like, how girls or boys are expected to behave, how

people and animals should be treated, and that it is wrong to steal. In this way the

selected books can be discussed in different ways in connection with values education

in school.

Nyckelord

Normer, Vrderingar, Vrdegrundsarbete, Barnlitteratur, Mellanstadium, Skola, Elever,

Undervisning, Karaktrsanalys

Key words

Norms, Values, Values education, Childrens literature, Intermediate level, School,

Pupils, Teaching, Character analysis

English title: Norms and values in childrens literature - An analysis of three popular

childrens books for ages 1012

ii

Innehll

1 Inledning ............................................................................................................... 1 1.1 Syfte och frgestllning .............................................................................................. 1

2 Bakgrund och teoretiska utgngspunkter ............................................................... 2 2.1 Bakgrund ................................................................................................................... 2

2.1.1 Barnlitteratur ............................................................................................................... 2 2.1.2 Normer och vrderingar .............................................................................................. 3 2.1.3 Barnlitteraturen i klassrummet ................................................................................... 6 2.1.4 Genre och motiv .......................................................................................................... 7

2.2 Teoretiska utgngspunkter ......................................................................................... 8

3 Metod och material ............................................................................................. 10 3.1 Analysmetod ........................................................................................................... 10

3.1.1 Metodkritik ................................................................................................................ 11 3.2 Material ................................................................................................................... 11

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgrnsningar ............................................................... 11 3.2.2 Materialkritik ............................................................................................................. 12

3.3 Etiska stllningstaganden ......................................................................................... 13

4 Analys ................................................................................................................. 13 4.1 Sam och Sigge .......................................................................................................... 13 4.2 Diamantmysteriet .................................................................................................... 15 4.3 Nidstngen .............................................................................................................. 17

5 Diskussion ........................................................................................................... 20 5.1 Sam och Sigge .......................................................................................................... 20 5.2 Diamantmysteriet .................................................................................................... 23 5.3 Nidstngen .............................................................................................................. 26 5.4 Samband mellan bckerna ....................................................................................... 28 5.5 Avslutning................................................................................................................ 30

Kllor ..................................................................................................................... 32 Referenslitteratur .......................................................................................................... 32 Analyserat material ....................................................................................................... 32

Bilagor ...................................................................................................................... I Bilaga A, Sammanstllning av bcker ............................................................................... I

1

1 Inledning Lsning av sknlitteratur kan ligga till grund fr vrdegrundsarbete i skolan eftersom

barnlitteratur ofta behandlar samma frgor om normer och vrderingar som skolan

nskar belysa. Gina M. Almerico (2014) menar att vrdegrundsundervisning hjlper

elever att bli goda medlemmar av samhllet. En utveckling hos eleverna inom omrdet

leder ocks till strre sjlvstndighet och sjlvfrtroende. Skolor som har varit

framgngsrika med vrdegrundsundervisning har visat sig ha lgre frnvaro, frre

disciplinra problem och eleverna har ftt hgre betyg. Skolan blir p s vis en mer

vlkomnande plats som kan ge eleverna en chans att bli framgngsrika i livet (Almerico

2014:3). Vrdegrundsarbete kan utfras p olika stt, men ett av de viktigaste stten r

att arbeta med sknlitteratur. Enligt Almerico (2014) kan det bero p att de karaktrer

som barnen mter i bckernas vrld kan ha nstintill lika stort inflytande p dem som

vanliga mnniskor (Almerico 2014:3).

Fr att de normer och vrderingar som finns i bckerna ska kunna diskuteras med

eleverna krvs det planerade lektioner, med diskussioner om de normer och vrderingar

som r relevanta fr undervisningen. Drfr r det vsentligt att fokusera p vilka

normer och vrderingar som kan hittas i barnlitteratur. Styrdokumenten r tydliga med

att eleverna genom undervisning i svenska ska inspireras till att lsa och kunna fra

samtal om vad de har lst. Vikten av att lsa just sknlitteratur nmns ocks (LGR11

2011:222). Det r p s vis viktigt att litteratur r intressant fr eleverna att lsa,

eftersom det kar chansen att de tar till sig det som finns i texten. Det kan ven

uppmuntra eleverna till att lsa mer ifall bckerna r intressanta. Drfr kommer studien

fokusera p att analysera karaktrer i bcker, fr att se om det gr att diskutera normer

och vrderingar i undervisningen utifrn de verk som eleverna sjlva har valt.

1.1 Syfte och frgestllning

Syftet med underskningen r att ta reda p vilka normer och vrderingar som kan

urskiljas och beskrivas i tre barnbcker, som r omtyckta av elever i rskurs 4-6, och

hur dessa normer och vrderingar kan ligga till grund fr ett vrdegrundsarbete i skolan.

Uppsatsen kommer fokusera p hur karaktrerna beskrivs. Ur bckerna kommer texter

och tillhrande bilder att studeras. Frhoppningen r att lrare ska inspireras av studien i

sin undervisning kring vrdegrund och normer, och att de vgar anvnda sig av den

litteratur eleverna sjlva vljer.

2

De frgestllningar som undersks r:

Vilka normer och vrderingar kan uppfattas i bckerna?

Gr det att uppfatta ngot samband gllande de normer och vrderingar som

frmedlas i bckerna?

Hur ser relationen mellan text och bild ut?

Hur kan normer och vrderingar i bckerna diskuteras i undervisningen fr

elever i rskurs 4-6?

2 Bakgrund och teoretiska utgngspunkter Det hr kapitlet inleds med forskning om barnlitteratur som r relevant fr studien.

Drefter stts forskning om barnlitteratur in i olika sammanhang. Slutligen kommer

teoretiska utgngspunkter att diskuteras.

2.1 Bakgrund

Inledningsvis redogrs definitionen av begreppet barnlitteratur. Drefter redogrs

forskning om normer och vrderingar, och sedan forskning om barnlitteratur i

klassrummet, fljt av de genrer och motiv som finns i de valda bckerna.

2.1.1 Barnlitteratur

Studien fokuserar p barnlitteratur, drav kan det vara viktigt att f en inblick i vad som

menas med barnlitteratur. Maria Nikolajeva (2004) definierar barnlitteratur som bcker

fr barn och som oftast handlar om barn men som dremot vanligtvis inte r skrivna av

barn. Hon menar allts att de r bcker som r frfattade, utgivna och marknadsfrda

fr att huvudsakligen tilltala barn. FN:s d