MUSIC APPRECIATION - …Composer) (Manufacture) (Publisher) (Performer) V ... (Auditar y and visual...

of 115 /115

Transcript of MUSIC APPRECIATION - …Composer) (Manufacture) (Publisher) (Performer) V ... (Auditar y and visual...

1

MUSIC APPRECIATION

Ninemifrem'BiiEi jjtieilqj <U

»> I I It

ihtsnaulillba i uamyi t na??iiJvmnufmjjTn«3fiuw3

. ^ . «v <» a/ . *) v M iiuinufiflmnuauwsft i LSIYIQ W

s/ «!l d V^'al i. i. <l « « & i M «/ iw i ?au L man ati auviiKficuejnusiutf -aa i 'waa^u i BfisJiTUSi L ^aa^ wan») + V 1

lnlai TJifTjnnaanuimiJn<* .

finuaun ffifunfitl V

MID11

« z/ r f a/ D « i t / < a l < 9 lz/ r f a/ D « t / < a l < 9 l v l »/«i u 2. '>HiiJui^ntia>3LansfT7WTnTiwi'jaiii'JB>Ji9iLfan«3a<

»/ »• Otnomau

A

u.®

i _ i aft

v

g aft a/ a. &WLV V

o «) ft/d o/ JL

Oil - ZOT .............................. .

TOT - OOT ............................ .

66 - S6 ........................... . SUyitCUIIJttLldU TT UUd

tre - 98 ....................... . Bu.manwc-e.fijsatfici.u OT uun.

98 - 62. ............................ . SUm$TU$frB£!41 6 UUH.

92. - 1?2, ........................ . sujjtwnwrieuaiftwfrB 8 uun

62. - 09 ................. LWgiCtfUUl$TWL3WtLLUtUite.t$l4 2, OUT.

es - OS .............................. . euijstianisc 9 uur.

6fr ~ ^8 .......................... . euLgtiauidc-etwi s uur. Itr If fr

88 - 62 ................ <0») ^^UL{^twTU^^Bftrteuat[^M^B * uur.

8Z - oz ..................... ^^uLJ2Lwnl^^BllaBustfll!*^e 8 uur.

6T - t- ........................ . ittTUdOMClUaOTtl$ni<> Z UUT. l» » p.

8 - T ..................................... LTum T uur.

O O

uut t-eti

r

111 JfcLU U81 n ll» i

'2

'\

(s-jje auij)

Lai,j2 9

iLUUUSLiurt u

(Slav)

(otq^3) ..t^L^Btfe.,, icnyuBti

ttWUIll tLUTUll (/CSOTOTXV) itU J5

> laH£.idni$., i "R, I

LIULBU.LIM.U,

rtsurtLc.y

S2S2 '(

T u.u.rt

3. zftniieiafmjJ (Architeeture)

4. -mcufll! (Literature)

5. Ul/]$aii (Drama)

6. man (Music)

ihsranfmu uasa'cnilwufmjj

(visual Art)

t^u

?fou:miuTmjj

" (Audio visual Arts)

uai 20.00-22.00 u.

msn

(, flum? i ?au i ia^ L i vJal

§u^a1

LW3S TIE") LeGltH Uie = [LSWULU + l$W1Ui£.C. + -t. o ^ V & f>

+

LUTU4

I

urm 2

ihanti aowuen

^v| s/ftuatfmwintiwi luu

S ' , ^

Istfu

(Primitive Age)

ll iifISM iiiw u

i.a'u

ehdm

tin i

flufnaa»

(Lexicographer)

1i Sfnniminainaa l? un

ru

aanlil itfi A

(Goethe) : wuwiflani'janaaisLV

'nuaTn sJuJunfai (Herbert Spencer) :

(Roman Roland) :

(Mendelsohn) :

tae. a

• I

frLBBfei snianBitLC.a*t2fl t U )* *»

nunertiAiBLrtiiLftLCiiittf'irtwn UU '•It. &^K«»i *f

c}uaai£ocu3) nLUjaun^reicaau (uoi^ioaeddv)-

jii re i lx>,, urii p

uaWBni ti LB1rELCWLr£Lc.altuLt^en^ numi rt "»» «l»t t|& I?. i,

oisnra

tt^U^rcBTU9i4(>gLCLtti>EBBLimrtLCw

ntttl» «> "'T' ? P !* i 1 K i

6

(Composer )

(Manufacture )

(Publisher )

(Performer)V »

- -waf n (Merchant )

(Medium)

(Television ) /\ f

(Radio )

/ XA\

x / \ \

/'

\ \

\ \ '\ \ /

\

(Disc )

\ / /V

/ <Tape Recording )

(Vedl o Tape )

wvl-3

(Listener)

(Music Movie)

«/ «.<!•

W1I-5U1Wtl V

(Consumer)

(Medium)

(Agents) 2

1. JniiYrum{huiu»e (Human Agents)

2. enurmmtfiuflia^malri (Mechanic Agents)

n. fieim (Composer)

(Performer)

(Listener)v

wTsratttl (Publisher)

Saa 3 HQJJ iailu

(Composer) • nTW<uincii'i-Jwsi<nurnana^fm3ji

41 «/ «) /vc?au'5v3Uiu?na R uan^nnaTTura

i «/

ih»i5ufl S L

aihi (Performer)

ay L wrtw^Bft i nnsu satuug i ny fru

at

sen

Le c>t wotri

J3CU^WRUCBUI

rci st.(iLBUG^nnLwnKut.Lrti '^ p R»I& '•i" km anj3 1 LTWTUI inaew o /i jp W &

8

ni BGTttieuMS l»" ** i **

c wni4 L BI LULL ultra wc^ni v »i»'»ls^

TICK

uwrturtsu

(UOTSSTUSU-BJX) l$BU,(JLULLUncnil

otsnw)

na 1 orm ( s^uagy OT UBUOSH > ui eunri i ununc. is p :

r* p to- ^

tMTlWfrBtW1MnG,TlU,Ua811 pSr IP- ^r-^Xr'

reu resunfii Tiaawrtsu weusGTiTit.TtLWtc.uwttfteuLLnKnai!i reeu e Bftttrttuuu F>K> I Js to & i lt> /» o to-to !»''•!> ' 7 b f"

-\

-» lumtp,

BUI £.Um,l$l>U. »M,BQTl|11t.1 NJL IflfJL 1 K(e» /» ^ ' » fr* f* Kr

I Kr *3

u

fe.M Tljll /»-l'i

TUtLtlirt <=.

jmi niius.a ujTiBMnrGtHL ^MjsntLUuai M^JJULLUOBBM.^^ 8' I

rteewt.nM.LLfK *

Lasc.wot2itta3LC.uuLrtBtkiftBUiLUin*Bi Sa'* '*' "" *»'?.*>

OT

11

tfl uti

jTWfl<jf im3J5iuna''U"ni

(Sensous Listaning)

4. ^iafmsrtfnu (Perceptive Listening)

Mi flB

i. fmuwol i (Attention)

uu L ufmaj i i uaan<3inn iiii?uwn « i ut l

3. ^W'aflaTWltt (Emotional Listening) nmfl«3lw»Suu Svtai ?wiiJj;jfn

Sa<i«uw?inntiu i nfiamuniflaaawnii

Perceptive Listentingi

as i flufium^riiitfibavkiiimrmvhwu^lvliJn-^PtjJ^TiJjia Ha

12

2. fminihn (Repetion)

i/ ,>*

3. wonuwuifls (Familiarity) nnitwiiulflitoffuwimas ^ ^nnm-j^TZfin i3u

s-' a/i"^ i^^y ti A o M

4. flQtJJiw^TU (Background Knorledge)

2 LLIJU

4.1

i a,2/ <si vt s/ i a^*-: <x *»

4.2 fii-iiiiLawnsiia o Leiun fmui Iwnutfuww

WIV

( Part icpat ion)

(Auditar y an d visua l Approach )

nu ^T

i* n&u i* sewf» »• o O «3 f»

l» e-LHGii*. HBU LIB nnUBtltLLWWUIldl BUUIM3S1E>BBU,TlBeW1S.LUSCkt,t

vt i £, ^|t» JJ ^/» Sy « VS ' R* fc> te-ff* *•»

fiUfreBC.suminLML<2ciLtiriu,Lu Lecic^saunGewitLU usci^eBMakiTifn »•/•(» ' h i i /i /» j» ft, fc> IP

(ii acu.C'titLwBGtsttiiii ofc.uuafe.ti wfe, Tisi«uaci*.frkrtunwiweimngatTitBc 1 h *T> t ^1 V l» *r ^/I Kfcr /» A Sy Sy I /»

nn.irtLC.ttraLMR.usfi ugrttcw w&.fiuc-QiicBUiurtttuflM.C'BC'LBesLMinswi wi L J» t> ^>/B ^» ^ H» fc» f»*^> ]& f J> s* ]c\ i

nBld1U.aCHMh.QWt1 LtmiflinWItLCW (3LUMLIMUSLMS1I31S1 t>^s r-R* /tt|

l9'7'ift> i -'.»

nwnrn LtMt^ tums utwuLtfiurtLLBidi cti - ija •' '•(o*.^ ^t»-3

flLtt^ti Wl6L(3a£,U.twni6 CLIit^BSU UJil JS- - o -^Rrfe '

acm>tnfnniaLt»iLrt nMi aw ^G8U OBR: MtHi RLU atu MSLBI nu ^»p^lj i> t I A» •* JL> -

afieaitm i fen>c K

LtLi.tC'Gawci)UJ^Beic>ri. rtiaLwi aLtuiwtLu LUOBS |&&>»/j)~ |o fe

l>BBW(tLLB^LUe-KflTinf3gfl.1 tLUatsn t^ngftLCW^LtJSUtLrtLJS^Bgl l>BtiftV(

ftLCW ItlAIUeiTTIMSGIGWtinjSftLCaitafe. U uai C-SK1N3t1tni3iiatWU1UtTIUWl I (• fe-lll fcr «3 l» |l» 1 Ite to yj

tUBt 1 £.LUULfe.UBWU 1 Tinc-flLnftl QLM.C'M.Ln fel GUftl Glkltl GMat UBW1 U.M(LTIUU.TlULt2W1 /((Cy «»t»«'^iil-xFt>l

^i V»>hf& b *"^ hR> ' * t/T5 - 1/8

iTU3Llafe.il

riGt (punos)

ST

14

«i Ihao

r'nmsiri'h?Hh

sj m»«nLYn vmnvnn

3. • vtairruaj (melody) aiSw

IBS

teiau

u LiAia>) L i

15

/

Sutmx **

uu7rh<ua>nihuua

n-ni

^skua a • iJ7«"l?)fli'wa>3YiritgJ7iv3fn"ijJiJ'5«Yiuet'?unwil'j

itf u

,.

'4. • ftnuairao (text) r,-Tuaoaa

rui

I lr u I, *> I «1 I l«l<i I ' " 1inn Liwwwa'JuLwfiiian w«iiaa?mna<nns«siiia<iaan<i wV 4 I/

LtlOBUkWLtM.1 t-tflTUnitl OBLLH/UWUni ldKt«1 LC.LLt1U.LLU Cldtftl LLlUlildl ntLitat /* *) I |A /* Us- t» l» ' - JO ^-^l K ft? ^> <•* O

wcani^i LfiLnuuoBgi wings UMnfiiafJiMftLLiiftLwnidUtje SBLn.atu.nGunM.nai «rf> l»V» \» a k ' ™fr K, b F> l«»l& T (5 Itr ' It bt * 1 ~

. '9

stuftot ^stmBt1L(tLTVu^^Bg^l^8ll^Bfec•BettftLCwua

uuP

uiari£atttttTu$i>eai3Lrtiiittt»n^

iL^rti uBLrtklrtLtlirE^G. c-emnnm tLgiMJi3LitM.nnMi.nMi, uusBmu^a o.K»» RrS, •»»» 4»7 « ^ ^te S " " i

LM naaunrtu ^ (T)^, P Sf ' t^^Vp l^»|to

iia. Lnic.Ltnartc.stiiiC'MLn MC- -» 'UButai C-BU^ njiic-LB [3 f> i i

m Lwit nuuntctttt nu^EtawitLLw neurtsurtj8ttitLc.ttM3(3Litw, i ° ISr "I I /» /8 n, «fe

z fcLitkutLt,wt nnnunLjjatfiftLtttetM.ntt^tLgLtLw

aeu,n,i fiLi/aBuata B. U

nyrt!3nu)3fjaKwn^ai2wiic-Gau!.iuu i &uitnsnynLj8at(inynaaLrtM3B 1 LB i

LGUTltLUBW C-Bg lOSt IflBt 1tLU (/CUGDIJ^q) nL^St|lM3g10BtiaBt1tLUOjl "

i o^p^foi4^urtftLtWBC»ttttAtufenQ i

OLJinirtttnftrtLt.ttLmiftujt»ofiOLun»riaitLCMaurieu»taoai(iioBftLtt>OTiteM idcac-aa, i* ats ~ I* ft. )&» »» J » "•» » i i Ifc |& r>t .•!

CBOIOJH) LUBt^G 8 BKlBLItM,

9T

c-etvcmi

uuneim i rn at ••> IP ' V

nwcmi twnidoefttiriTi(it

UGU v etw. 8 UGU g

nutflwiTunutt*nMU<wn|imaii|ite>it*i SWLGUUU c-Lraeu ** t* * -pfr '"* *P ,jfr n» /• I* i n*

L86SWRUSaTURUBLt-atLtlULLU tdftUU-U. u

ItCLM-LLfC-LliG n < /i t- /»

tSiil C'KC-Q. U C>LB3i P T' r> ' •

M C'LBeUf K ' js

^ettt^n[n Ifrjo

tii i ua iftji 1 aup i id^

GUI UGU

GKft-

ULM uassn

J ~

C-GJ?UtLU»tfl i»

up.S

UJ11

urn w a 1 (& &

p

LfllOGJE-Wl BLH i i?>

s

Uldt-tlS

|Br

OBK1LU fte oo te/g Wj

c^s i uuntimwrtuMBB i ewu 2 (=,» t iv«,

C'UC'ULMUUWLfiC'GflUftl .NJKH. B» ^OS H(»'» Ww^ofc..'*^ fo- U, o

M3g 1 GiLM, C^U^C W^Bg 1 Ua T I^OBjS 1 UG 1 S£,M^Bg 1 Ug 1 Id^C^Bg 1 £.14 JWK.lflC'L tetLUTi^

K b

tWUWUTl f* /•

stfUiuucaM LBirtLttttitLtw twn^^Lu(/«butLUU«k^.BWLBBl^ nwnrn LSLII, unm Lai ''U'S T K» »» /•«i>^T3

US C$frBfcn Ujil I^BBiaeBLtni Id.SLtWKC'it £,1 C^LBGTLaiLC '

nM>in(M*. ISBBC'tai LWU MUL1 C^ttfl LtfltOBW TlU 2 26 2 ' » <• t • » 4»>»'»i'»

81

tLULBTlLlWtfUli tHrtfl2ItGUBgl

z Bjp,yiGULftLfiujjM^rt^t,u

TU2UfrLLi<utuft$siiu,LUtst u

LrCUBGSGSUTCiliMTUJUTlBrCl SltfltflCLUBtWUttlWUTlUlUatBUmi "8 f» Kr "> Ifr ff /»|C» II \* K, <I U

fi neuc^ULSnji|leti(it^LantLt.i4LUGiti

nLSrtw3etfiBtTQLUW«TiM3•to ->

UBJI

>•

uu

l U* '

LC.UBnLftitw*ugt»itLawuwLeMtfMf!LC»n5i

n i»

Mtrtit|2UTifiirn c^LBBaeuC'nuaTi ^ to IM i K i to ~

TIU

winu ti oL l» " h ,,

utci c.LtMit rtG&LiA WATic-unrnnunLBUBTiLUattM to t " t t js <» ~ /t

rft*I

\ff\ /f (A,

6T

imllimi Sa?i z ibsi/rn «aV

1. i3a>3Tmnn»inj (Non Conventional Sound)

2. i, fi3'5«uuu,uua u (Conventiona l Sound )

ii,au Klia<jSfirtt UTj«Y)u«nwi n n i

4•<twur i

i. -sisjmullHO (Pitch) SawJiu^^nBBOiSao luu^^3/n^^ nhunmlriBw

uaw*liiflnjn»ijnfiii»ifW'iofmaBnli l i^u flii i un £1 win

s^iwann^-wn tiaoiSltisiutniat3nw3n3JtiBa>3nT55lu^i,Tiau (Frequency)

ftinn wmjiSBviwsi'3 is

16-20,000 iau

27-4,000

5 i i u

21

on mnrnn

m(Duration)

uim 1 5<

« ru m lijuiin u

*-injT ! ao t

i lm > Note * i,

TW?I$I (Rest.)iTfliPt '3 "13 .If I'l

U 1

.1 ,*

•A A

V

A AJ> J> J> J

22

3. fmiMJKi (intensity)&.•

i. in Tif>niT-i.i??U'Ei?jfTii'ti'i.:!ni'iu

i,ia\i i in

^tia^«auisS)J (Arapl itude) t

i i n

P

PP

Dynami c

Pian o

Pianissim o

(Accent) iv a

uu

CLUflC|t>«y

ft

C-GULU

nu

nu

nwnpi

J2^^LfeatU(tLt.att<^|(TlgQ^t,^^Gll^Bgln^ nu

rtuatuLLUits

opuassaaosea

opueseao

ozzen

otretclozzew

jm

jj

j

dui

S3

24

4.

5.

Sim (Ton e Colo r o f Quslity )

(Forms )

(Tim e Elements )

inwli ! (Tempo ) , jkwa- 3 (Meter )

(Tempo)

-vnalhjn n

Presst o =

Allegr o =

Vivac e =

Moderat e =

Andant e =

Adagi o =

Lent o =

Larg o =

Ver y fas t

Fast

Livel y fas t

Moderat e spee d

Moderat e Spee d

Slowe r tha n Andant e

Slo w

Ver y slo w

(Rythm )

fi u 5"Wtuu (Metronome)

s; (beat)<t : V

r r r r r _r r rr r r r r r r r < < <

r r r r r r r rrun'ouaoov)

* *

i Lite MBG '!.u-fe.nn 1 tLUssn sty i

rn 5 en

iM9Miuarvi BG

S3

JLWist,HOfe. S IV?U

StitC-t 9 fTCit

••& s rtisu

SL.M1SC tlf't y

iiUi 1 < ae-|aw > S.RW i re

u?tri.* nws "

nn

O.SUBI =r r rf

V

r r r I I I :r r i r r r

r! r r r r r r

[email protected] L16 I ' -

njs. U40M.cLBy.tw, '- -^ •» is.-

jll HUC'LWUWfltLBftLC.IittttertUWni BCWaeut ^ ' ^F>S> -5-fe. '-S

I LU '

nGSLW1;?C!iC''i.Lt,UMd!41 Ont!l«C.KI.C-fe. W Stkl.tMb.Un 1 tLU $> '*:'**» '.* "I*. *^ lfl» /* flt

LsuQ^LSS iM3{saQU»t[MiLjaui,tniii«u i USM fc ft* I ^ fly ^e

ftut

a•| c-nkiusLwi»LiiL^tniuu!ATim»t.By\

ifenatiw

fe. 8 ItSUTUllLU /* i Va ,B

anatu s /* mt? rtsunrn LUS i - .'"E

itBU

ttutics e,<snu,s IALM.UI Ly.iu.itc.

H^ OTU4

ituja t-us cua H iti.ja

OUM, itig c^ajs i,-rui n o> ,v, "

t.Ulfi:- ;j rsmi'fVI' u

i sLWiuc,ULtrtndnTi.>sfe

9S

mua-3 (Melody)

27

Ynua.i r n w m ^ cn

(Contour)

ffa^T>nt;!iaoiiTua-3 (Melodic Rythum)

(Pi i .ch) nTsiftaaitri (Motion) uS?) (Dimesion) (Tonality)

m,ie\-t '

iiifr a tK

(Melodic Rythum)

(Pitch)

Surf r filimauu-

(Motion ) mi L ^

') (Contour.) Twinkl e Twinkl e Littl e

Sta r ,

31 H ' .apixi 1 u

28

(Dimension) rhua fwa^nvfi^ 2 Ynofla

fia

(Tonality )

uasii9in«n'i>3riu

emrma»fiti)!b?j il ijuJjni'ian'iniJulwiSw (Scale)

4

-i <FI i J -5 n a i

(Texture)

n SQ <c -3n a >

sfew ( Harmony ) i

(Harmony)

web (Texture)

(Muxicsal Texture)

• n; »

I, Monophoni c Textur e

?,. Heterophoni c Textur e

3. Horaophonic Texture

4. Polyphonic Texture

anaeeompaniment) vrjn Plain Song

• Mo nophc »r> i c Mus ic)

(Without|Sj -^j o

30

(Heterophonic Texture )

si -luli'u?iM9iwii'W5iifmTua-.T?ivi5aiJ'3 i SI UPI 2 miim1.il

m.>

'inn ^a-i

anwut«u«?1,Yia • an in

waarwin aut^inu itfu

iia

£j-

Heterophonic Texture LBVUU viijinn*lu«u«3 ^u nlihi••

it it *rf ^_ u i tf 5J "5 i.t 11' & $1 a if " i

tf a 'fi' w TI' 9\ "3 jj n' u tf a if s -?i v

'& 13'uuuiTiL

J.•• ,

v^y -K

8

S"V A/• ^»X K

&J^ y^0 0

' ? ~2

m

!d J* <»

TV oL_ r

1(0rP>?

rfifi™

pjeoq/Ca)

uoissrxojacD ruus-uc-GLWircKU (s^uaranj^sui SSBJH) ft* '

rteu (s^uaranj^sui pui/ipoo)

u«K^1lL^uub9e,^BBanmu!2ftLl^rlnwt.afe.uwnc.«l4£,wn^n1 'T R* ^ ^» i /» «(& U

w,, LCGfirtuwbujau^LftLLfturtwui c,Luu«iAftLi6i>rtwfesfe,(3wmGti<inwTi>'inAi nunGrtaiiti UGB /»" I £*>Kr ^ O •» l» I •» |l» "&IC. (• > ^» (f. I'.

tsU

rtu

temin

ing TUBS

OOTOA uBmnH) c>£,wi3i9'iB«nrtM3BinfnuQeBW uifista 2 nrn^iuGsumi i. &U,»h>H» Js'sk

wi (euorj

auoj,) ,,,

ao aoioo auoi)

jo Ti;-en5 jo ao[oo

fiytwrtn (uou^o) nanniiTi

aan-pca oiuoqd^jod;

UULC.U |6ri/» /»|t> 01 /» i

BGnetanuLcuuLfmlltLC.wltfrIflnB^GTltw 2 wiiMdc-GnLurtuLanwoGiismusufn /Sffr^i i |brl K' K % O t/» o |C>|t>J& ^ p-^1 "

N2nLUSLe.tc.MTiH.

18

ittia»tNajtjnti{2N8M.i wgiMSM.injii v :

q.ji2d euo) M3ginGiiUMUGSUi3miM2ittaufiey (uuoj F* ' p 1C

t TP

(uuoj

uauei

d ULnst-a 1? '|p(«uoj

cpasoduioo'-9

-\

BW u

i MI uu

6idwe-fiMiiii LuatuuGm <«V "I** V O Ibr^U

i wtftjsrtLtwsi sni GM£ ' " ^

ta nuiuai aj?ua K> -»Jasen

t^C-LCULKLBUI C-Baaa^

(guipue)(eouepreo)

(potaad)gc. oanttu Lai-una

Lfll^BttU(21U,i,LULB

ZE

33

A A A A

A A A*

2. THUD (Binary Form) flaumwwm 2 9iau V i a 2 Y\W, (Two part Form)

pia A:B

AABB

ABAB Four part Form)

«i i

3. WIUTI (Ternary Form) flaimivifiMnuiwaamvu 3 ^lauviiia 3 naii (Tree4 f o «/ v « C t o * / • • *' ^

part from) vii3rnuax3'wan 3 anwus «a ABA ununsn^i.il'UYnuaxiiiianBmso a~Rjjrm

ABABA (ai^ilanin five-part form) ina AABA

aT5t?Qnanaaio'3n Song form

ABA 1 1

4.

2 urm

(Rondo form)Q o

A B A C A

• =<,, n-jmrfi ,

A B A C A D A E A

, TiTinawuwu LU'WU

• urm s

anwus

(String Instruments)

2. nawtfi la^aw (Wind Instruments)

3. naDifiiaoniKYiu (Percussion Instruments)

4. na3Jifi?av3fi?Jua'5i?i (Keyboard Instruments)

l. naiu*na<icha (String Instruments)

itfan lau nifalusau aa^S iinnB'i (Resonator)

( iviineltwianwmiaufla-JsJ'isswinfiiSfMiin) fitu^Twaim^^u iYia'utia^siiUBi illit ami § ifiic *ia*i lets

-51 «i v f A I / l & <H 4 C ^ C S u o « * « ) *,**<* a fit,

nnaivimainhM34tnnTiii ifl?a<iffamwuinu luiwiru uau IBIBTII in

n. wa f i (Bow)

(Pluck)

n.

"• tfa" ^aTuSaa't'uwiwIzj'ina'luil ihi'UL'viaaamvajw riaiwa'j wa w?«na "lilaau"V ^ V « «

(Violi n family) ttaiihttfa 4 sina

(582-507

au fi.ti.) «i ^< < «*(Rebec) u.astfa'iiiaa (Vielle)

.^. ieoo-1750

Yn-3/nfn.muatiaoaena

c.n s'et' WLftstfit-LBftLCwrtsw

(0^90, ) e^i LC, i» ngusti

It <* |b

(G(trtnciinc.iui3) gwAcn flc.TUiueitftTic.itMtiiatC'Bt-ni Bee^Qani swi B»' "» 1 ,i?5/f'*'1

" *• i '!»' 1 1* ^

tt

c.1 nBitw.iuwiuLfiurKtit'i tan nsai q LCU >^O I l^'l"' fei^i

v-a-D-o sy yMtscn s auept^c-s

wi m (3^1 M-yaenw^B^^utwnwi>etymM.H3 en 9*93 t i~i v- *> & ''

i wi LUU Lijji nLCHc-BKmi neist£,Lu^si<)La iwi lurtasissuratu i>i^opi )» i to i 11 KH h^ i

c.n 62 CIBUJI nw en s* 1 (I

nyLuic.Lra.rtLt.wit

W «|t1tBM,1 S 5

J Ctt

(qtj> at

C.UIMIIIOD, emitirti AT oennLwGunfl i p *, fe i |5» !»/» 1 < |fe V1 W Jj

*JSfll

tniLBueustwaezn (tJBAtpBaqs) LLCWLISJ? (t

S8

ULfc. ULftUUntLBULltTlfl1ftLCWbJtflltflitLLtAUCk0t.flBtLU0f2l4fllaeT1 «, V, *».•» I f,} t> /t " tl»IMAJ»

us m

uwi LUT Lcum atimi itiuuattriwTi U /* t» » » *a » l»i Usftj. ^.H>I

ft1U.ULTW&U$1 SLiM.1 ) '»<»/«ls

uewinitn tiuan **i> .4*

us

us

ItfeRBBSAILU K. *

BG^BBLJ2[t

UULU1

UL(tU^L6jILCUI2CTUtUSt2TIBLjdBBUC-UUC 1 UI3

im URUUU ^ »

L ^UB> 16. HBIiHmt!(tLfi UB US'* 6 -»

T 9 c>LtuMagic>c|i2,17

Vj J

ISftBBCLJi UtrtU11LU1l5taS,fire JU

t.LG

(Futaqs pa>tonid)

D - a - v - a

Gli WM.ItBM.1 f Wnfl1UUM^BB1(M66C>UBLS2 aS | ^ i T, /» i & /|fe J» n(LSUftLta

tu ti WLitstfitLBttLCwit

(ssegao sseg

scnrm

V-d-D-0

98

mI MrstISMI01 h

en T 92

nai e-LiinLi|LfiHxuiititLnaLfius tewit

tT, 2

M3ni,Li.TU2i

0 frUUfe. C-LBU^

BLt2fic\uflL{nion

wi NiiiN3 /I k- ' "

JT»«TI aeaiunatfi sy ui/iatfi 2 uai t.

tiusLfiuurti BtiLanunBrEiii osu f 1 h 1 * *• ft, «.j

ULSLKUtl ULfel>BU1<» 1» fr

*u

rteu 2 nfiiisiusEwn (tsi>BLWi (siuewnaqsui I 1*> /X f^ I ffy

Wj

*u

rtec^etwrneu

tinrin

mrtswot i

T3UBI

UWTlj,lflBUatfinC,B«atl>g WgBLBWtLWUaBTItfBfl^tLWU

unni ^LUBtw ^B hT r> ^ • -Tt

if f H> « O

mrtsi* rts J>

LiarcttSLLwunrt i at / it» p

a-a-D-a-v-aBLB 9

91

atunt

.U 6011

ii (uoosseg)

sen

m 81 riUCBttiSUsitwaTirn (uuoq qsnSUH jo STBI^UV aoo) BBUIE^BTI ii^^rfcr^ 7

UBBnt!^wl^uuTu^ml|c>BBaMRUga(^^^ttLJlrttta^BB)iLULBi,ta

i(81s

„* , - - N-GU ^

1 a ?* 1*

terb

Js « V ^ ' « ' t t»

aiai [insane nBTntUBwiwitminminau -t» i*» % |t» ? <i> Is *>(»

UU UCMLt l>BeasSTlBBftTU6Lt2UmULfe.LUTlUyTlSnt5? UU1 BrtBBtKUtl BU4LU, (U(3U1Le) BCtU

(peea

(peea a^qnoa) SnsutJistangig| >unsoBa«n)RUg(tL^uGBunTiL,tc-g

ULac>Bai UBBCOTI tstucui /»! h a as*

urte

C-Bgl Cn 21 lULttatfttLB lt,UUt21l4T) UKfiaULBtSITl^lSlURUgrt U(S 1 USflLCSaTI

t-CUBti TiBBiUdBLftum^ uei^LnttBSBuai

98

b re,nowmrtfe.fe.fini BS;JI uc^sisiiu Buitsc-QiamKuni t /»f» » K Ui >•(«»•> Ry ' Islb

ooei<j

SW TUteUtWUldlM2ttf1M3ljfittLKIAri5Uatfint,{2 IP- & i f> fo •» i to-

SSBJB)•&

q

.•'CCH'.R

3

sseg)

a itnattfini rii CUBWI jii itsnuwTi ^LnnBLKiJtrt uniLttswa l& •» »» l»l h « i»>! la vs. i n> t> t

nfittLeutstttiTUiiBU au.LC.sfji c^cni "> ofc. fe- p (?» *r i> Is

rtw ftiut pi {S^OBg

wti LSULfi uBasLu^tunairtseu^EB^taa uenusiai ei tcutiimjii ncBWiTieusa^Lisuwn 4> o 13 i 1 •! J> 4> < ht l»te R> ^R> i

ITLCW ULWII BI stewMtfitrt niBififiucBwinjii uui aneetkiiti BLIIU. i. i» 1 i ' l& i iJ> f» f> ^Klkllrtkta

en 93 MLft3tfiTigi>uc.LBrae.a'S ^5 ^

WU.lt.3l21 K <» A,

aKiiui/i!?triuu.aBui r

ni u ne^0ttt1LtuBLel(ltM.muufe.Iu,twTu^^es.ttTlfl1 U » •> i " ~if»i» ^ >

nnian enei

(uoosseg e^qnoa jo uoossreg

uertn

68

40

3a4u (French horn) nniumia^^B^mim^TvnnSayu «a

3a4u, i «w2ti'>nfteMfn'WfV3 3 aafliYivlfw Jmatm

12-15

20 ui i^TiaoLvliu^ 3a4u

(Trumpet) YiiKiu n

3 ib

'j 3 au«|

I^ a,- a/^i <sj ^ M ft^a l i fc> i «q| 4

uwwnanV 1

lww i u i Sfnnu luil^ii'umj j 1 5n t i)ua«mi'vnii»»'iswa»*lS'"lu'M«u»w t naunniJ« i/mi i

(Cornet)

nin ufl2ria@miJm^m?huli?nfiij3aTu

(Trombone) mauluu i^uumYiii7«naiili"3Q ri

YIU

uV

majj"tuiuii,^Tij j

nun (Tuba) i5uifl^aoetwmns;n5)

1845 a^-giisriaii'rfnaa'su viS'iatiU'i^isnawivJ «i nu«nuuun« L ^ u u i y i u (Baritone)

(Muphoniura) uammflaiJ, (Bombardon) aaKYiin (Tuba) IUUOTU

aat5UtiiJ*l§inrm^fl-3*l§tiu'i9t*lwQjriiitin'3 n

i>c.iWT)Btn

LS i LTIWI nfifetn, ut2iiMX3£,f3Lt2yKie,MJM3(M3sirt ^un.wii(ii«£U(3Lt!3yn,ifi.fe.tm • /I K * I* p <*» ^ « Jt Ite" t» » sglCr

HLBBenir«20UWW3tWLn:«.U(2W1 C^ R. i *. 1 1* <»MWLIttttl flflimUflBt^LC. OBTtSTTItl I3 to i> « |& p le- i K

(Wi m tsni c.ttftLbSM3BiLU.) nGunnm M3smwstftuc,Mfiu <» JM h li « S>" i i K 1* <» i* •

mwstrtuucMTirni UGG /» i»«» J» ^ h

oiuoqdo^nv

UCM z riMt^ueewn

C-G &u i

nartrtti

Lfim

uoTssnojed) n-uatuoettfirtsu *e

raisieai

fe, nfiiwu/m ^GSM.1^GU(tsl^Gtw^l3Lt2w s •» ' i> i >J (» lt» 'IJ» ^ t»

unitLew[inut.B»injn V fcr *^ H» *

(euoitdoxes)

OGeui ^GUft(2^Gtw 1 rteuunidi jsa i c-nnrui i ULUKL * >» ii<»U >jf»i

LU LtltUWIKtl t2CUrtnU(S LbSLfIU(>GB^f3S1 UB fr Gtkt TIG 8 OB O I ih i«^o [!>/» f>rt

wLn.uwTit.eTi

w 8T «en w 9i wjn, iri w 21 w e wnc>wc.LB(tLC.ttrtsmi M

C-LBUBUW inns i rs LU 9 '

C.TI

sems turn tu3iiufl.osac.im 6- is. "

i» BGankimMUt-Geimru t p fcr paptS JO nnua

nu

/» «>

(umaaJo tuBdntrx) rttw ewiw«ietKL

SB 1 BU 1 Btkl OUIinflTlUL t C-Bg 1 WU 1 UJUULUfrS ttt 1 UCM If If If "• t* \> K, K»

M,UH

Kl1 HAflBR (CBlSlSft) ^(»o/» J&|fr

UGfilltlMI BG'n,UaQUSL^,LM^5J3 fe. P» i, c /•

en 92

C-GB

2 rtMiKwa |& «>

tn.^>

u^^Lu^£,l£lnl^^GLa'lua lli^ B»J3

UBSilLGILUBW

OT~9

m a-i cenc,i 1 (oV» b t 'S k

KIHO

Ug6U,L!Afl^

i LU rqj^i freuBLjsostirusti ILU ariai stnrj,i tn.asc j ^aui

an i$Len,«uu{2 fteni3Li$i3i.s[iimu,it] aeaeyui isurtsfe. itKstiiiBwwuLLiBfti nrmjimLi 'I* » .•» '«»»•» I* i i» I* fc> <& f> j it, s>"

nLntLBneiBcinaiLrcu.ULTW9e.crmi rap.1 ~> ^t/^» J> fe

asen oetriiitLurisufttritLuni j.i<jnii>£>e t>e u /» 1 ^» U fc-

uouetd)

ne

(* nneitc^Btwiwne.s'n J» (t> (fr i ^

sLwiimstULt»ui njn nuc-n<iui<muLLU3Lit V V *• i Ib l»t»|b

ant'stni iwmn.inuM3ti LW-tLagrtsit l» VS^IB-O^ TIS,

f f»'V

u (dTi[M) -Lrt i»

teniuueisu

q wui '-» ^S K- »i

OT n)LftstriM?f»ULUwi>LKUBn.iL^nj2i ^8 $ I ""B

t.n B /l^>'fe

(auianoqmex)

foul frGeurti auBLtawwrri ' i» ••« K •* n?'* k

»i

CTl

tn 9T wLtt3i,rinu!>iu,i>5!2mc43KULnki, en oe t-unt en y& ^I^IS a

(nnaa SSB&)

ini3i2iM,i ntfiutLrtLjjsen Mjeii^mLucwnriiLiwi nuc-c-eM.^! BBI ni »u.i »>1»'»i (5 ^ « ™ Jl •»' K> '•^ll»l=»i.i>

i«ei« MatGj2.ijiiG.nc. c^LfinuntEGrii (tsw 1? h*r "&1 ^ J»

to p

¥1 BBIWIfCinidin.lBUBUBIC.BTIMdttldtfUMkL'l C-IA^UTlfe (tBay) I9UL LtUBtl 161 TLkt,'] Lit-i (M K K

1 k. 'j i» i j» >& f»' l» f "t* i |e- /» V- k

( u

iunsi.fiM.ri (isyayanaitgu) u OL^LnaGun^fi|sLaii>tafe.rtt2nrt^Gar3w^ULtiGjii

nLC>LLttLurinstunuM.wuw

<nwTi

9T

Td pu-eao) nirjrnidntun

urt

QnTnla

aaiu

a E 3 « 5 a& e

C

mil

unu

•ic

israC

05caCca

tan

ns.ee jint|"ii uaiftut.c-eeinfrsurtBC'Stwirteu "

BLjsc-ecyirceu *T

nunsitki i sc WTIG I>«M i MS 1 jE,trirti3Ti.Mrtu ** Ifr 1 «>n.rife.fe[ium » »'

fe wgjsuew

n

nystwuwistfi f

,,uci(, fiuc.suiusLrtmitLt.«ititwi o» ''ifcto. r> «>

Gtf

(PUBS)•%

nurtjsMLrtwLTift /»

LW Qtld, C^LSU

^Gtw^ i»

BU

u.u,n.

51

.

3. naui«ia>3sojlii Iliufi vtalfl'Ta uasvlan lalu fiaiaoiriaa'

4. naiufraeNfroTW leiun naawinhu naaolwu naa^nan

*

" ina Conduchor

rl i fruavwt

n. Bunwian wwimia-Jil^jnctt 40-60

60-80

80-120

i «?a>3 cJi?»1na L inui-s i, a^na antiM ni in f l aolna L inu L ao

" (Concert Hall)

m?u'57ia>3 "u iua? S-iifl" uu BnuHDiaufiwMue i 2-9

ua«

1wnTJsJunsJuuTiaos<jnihiYii-3Tnni fiaidu'wwifn-jfl tiaoiiitanYi'WYis] 3 iTia't ?<n<iTiStfa

mi«I V

(Chambre Music)

t t / ti j

House Concer t

U.B1i U UK1^nai1t-C-atW.L^M2M.1TU3B1l| WLa 5

ULG. *+ **

i aananyws&itG

n^sta g amtcew z n 2QT

(O- f

Lua^nwLJUMfini MsitLaf3i3i*ui>Lnaiui,iii>cwnfin^c. = **t t» fels ^

rtif,LjimiLSLiuGaM9i£.taGM,iniiMfli$feuuwi nwnfin^c. (tswr ^ •> ^ S •* -»^ ^

^itGtuBt.WrtBUstfiuC'cngi pu^eg

LCBflrtn^cwnrmc-c. c-ni4i>cfBwnan^c.ft nft I »*»& ? T* ' ' I*'*

l9Tln.TI^C,

LCUBLI ny 6 i fc

LtUBLI UW 81 ^*

LCUBti ny i ' S»

LLusti nw 9 * P>

LCUBLI uw s i ft*

LtuBti uw f i ^

otax LLuiati nw g ' l&

^ena LCUBti nw g I &r

now MS i ^ » /jo n>

unai e-GinurtJii'9^GinunKiuc>i,wiMa ti LwrtBitLCWsenitBj.nftLC.tt >?> " * "'PS ** " '

!

VI UJ2Bt2ldLfelSiM. GJ4 IfllAlC-SB^e^GllWniLUTUfl il U

'9

(pireg gig) unriTi ua 'f j *>SSBD

ssneaa)

ttWUJl S fttttUlTIC-C.nflfe.fe.(l

928T

pirea UMOX uaddy

sduoo s n

sen rtueidirtLBusiAi nuu (rttwtnnja '^rii) C^GSU GW fe p *» J 1*

i u

nji Oi ^

,

nB^tt'J^t.l3LBlJasn OLCBMCUi

na Oi c-artcttiduwunrt pa^eno I-BUOT^N qoueaj LC • -» . fr .» l» o Br^

GttftULWTUSfrt. 06iT ALLU^L^n^ JSJAIOtfJJiUlstfin^aLWSIB UW 98 Tiamw ZT GLK,

8 rci3iULtutnc.Tu.fc.iwi 01 Mi-idnrmc-cnTiw* uQfiiLftitifiTWQftiMitMitmitLUBwi «> o f» /t 1~ «» n r\ ffl \^ ^ f, If- K, J> i,

OLldjiU13tjI 81 U

tULtjiet-Gft z

8S

54

14 (niaontfa ijjail 1693-1715)4 «*«, i «

mnwiaaswniuu

ii h 4

18

19

^ tli t

Iwumwainiiluas'Minfi

1li?ui,aii,fiia<iwu9tlan^vi iai1illiuixiuu «a a^nt lvlu

ua«uuu«wuin'3<ilafi"an>iwn3 1 «?ao wuwliJ'S

(Brass Band)

(Jazz Band)

"ul-zf"

ii Jail v?a Jazz

Band

3 inn

fau.® 24-100 niiwu

, inuiuai

>m?ntia^>Jihsifirmmimilbiaxm Jazz

55

«! ^«J o <» «S 41 * t*i t.

iTJUQ>3«w7Yiniiu«yiijja>3UQaBifausii

19 l$t?jun9rupi?w'3W'i nnaTiJ?n'i

wi<imiwiyiLfi«tiu^nfin"i'5WSiijfTU'S«si»i'in-3WiWTffi"t'Jil

i. QsnunniwsfoJi'iijjncu 300

2.

3.

(Harmony)

(Rythm)

(Rythm Section) ^TUli'iiia^ (Melody Section)

(Harmony Section)

emi , Jiuu4, niu, naa-3 nan, uavjln, waofii

YIIJI

(Hi-hat)

uaan

l r ' 1'1• ua^

, Ttfihnlu,

miuai, initnu, ua

SOT UGBfi wt fiitt rceiu-Eeu rctwjjfti rttwtnn sw v /o n r

n f |t>.

<026T

TLIBIU aswuni ituiaseuuriurirtji] LUII^I 4»k' -^^^ i o(v*.^>nl".

j2,fciiLi4Tu$oc nuaLtLUATtLwssn uwnrn euiB^ssn IJI.GB fcr -Vltr « Rr ^Jp^JO ^fe- ^r

968T-seei ALtutiiinc-WMni urn

nisn jsrii p 4a

wnsiatiu Liuftiz^ n^kin i^t«,iLivingitLun|9 ni

L

TU2tBBnniTLIlWUHAUtTlD>C jife,TIC>e.kU)TU4C-L Gy f>; o l» •» «> i» <w 0 B.

TIUIUGG -

jams! c-irmi jitnocni i l» w l i i i

jit.n(>c.ui ijBU«kinfn w u twnw^Biyinrii nc-Kntrtcusuwi utwnwostwi ^«j (ji^^SUte^. s> Isj&i ' t l^f»it» it

026T

^ ,3 U,

LU ragmfii iM28i(iic>8UN3twiuc.nLktwnwoBtfe>iBin:BTinuL(ii6 =F»J= *• 1 •!» Or >• w fc /• 1

aan«n«u

GUmttuni uummuc. 1U » ^

9S

neirmrn nni jz,i UJMI isi ' t JS ' -a» - p .ius i ueumtusa ^» fc» ^

T -

iBUIUl 2 -

is^es 2 -

(tyro MS ty tut ML t ' fj ft I ,

urn sttfrwtwTU4fr0tai8cisrtBuatimLwii^tn[ii wuvnun, ^ k i f*i* K» 1 ' fe-K» 7> ? V

UI watnn tUiTu^uuMtc-tfitwaLiiM ' lk> <» IIO « <» /J

W LI W.S |i> i N»

fiiTuaeiiiM.Lin2(t»nfmuai4,i uuu nuwuiwi 2 I K f»p B"? *"» » • J> Jit " * *

S

BjLILBB

iJti LUWI flso^Ke-t

wuan ua

UB '

UWI >-nBk«

nn

Ofr6T-OZ6T ALi-UWtfJ2ttt [l^LLklSt WtHBLUfBreilUdniLUIt IdWlllUri C-B1 y»7 *»|t»i y ^>frfc»^»ote'i? t>

jz. Sm]>WLuaLi,nttmtiiiLg§'nAtwnwi>L m wnriii ua

<pu«H Fiua

aen

frt

TIB i-8

m til gwftBnunfnnt k£,iLgrtt,c.ttruiai LIA nnuuifrimiMzidBunwtiu.^BKiYifiiu . h' k. i <»i& Ja 7> * ""* r~ 5' "» ^» l> -i f» t* '~> p

nai*ui»ieiticn2UM«uriiuatLUWTi « «. <i I* If T /» <» i

wti(t{2J»eimumLrtu0Q oefi 1 UM3

aswime

atrii>BHfk-

LSI s nfi^ujin nw s-fr nn^itetu. ny s Gtn t ugmtu

uwaezn ngtowinsi tejiiweui ot^ei

c. t* nssen {zenic-LW wQsa we *RLU *rejtwtnn{? 'rtt ^^^ «.*, 't.^

^Geul^GBrtctGaTllT1 nn (isjjc-Gtsu) ^es dBaj, uB£riu«.nMinL{joeiiitdnwi,setwi l « .

tLWu (j?ai Kamw) 521 c^tw^Bt

nIE,

tau

2 -

8 C-U Z ~ J? '" *^

niMsre

8S

59

n.a «s-

iiM u nem

ihsnaulhs imua'i u.tfnttf'tvlu iikil u tusi

luihwu • j«3T)mlliiijfnniiilBii*lu{inuiSB<3tia>3i<5iiiVnatu

uu

iJan «ia*»)

«i «

1960

1 ?f«n

it'u

rii?n ti?nfii,§?wliianna>3vL'vK3'i

3'i "The Shadow"

1962

in "The Beatles"

linn

naulu

(String Combo)

BB'JUTTU

ueiifnsaan

»i mnn weminirmiiflana'aVi

ftirnuu

2.

n.

14 -in A;rt Song

(Vocal Music)

(Recital)

p tfiao naauaulvii'ne

(Troubadour )

Lai i»i.isui?ajiuaL?a-n5uiiaoLa" i (Ballad )

fl a Guillaum e Conted e Poitier s inwl n fl.rt . 161 4

(Minstrel)It ,

)aiii

16 S STD Uao (Lute Song)

wu Jmuuauei lu ».?(. 2079

61

17 leraSTua' ata

aa

Serenade

Bsi (Choral Music)

(Organum) wanmilas! z uin 5Tiiua<ivian l uui (Principle voice)

1 uin (Secondary voice)

2 uimsisaolilfluaKrm lunanw

3-4 um ^>3a^»a'U'3l3• ^aa''I«tla^3?lUla^3 (conductus)

(improvisation) w 2

14

(Operatic Singer) Tnaumaofblil (Singer)

1. Soprano ("hfibntio

2. Mezzo Soprano (

3. Alto (aalw)

4. Tenor (tt i iua?)

5. Baritone (unilnu)

6. Bass Una1) L

1. a n ia (Aria)^ *i s

2. uu-Ji a (Berceuse) flaivsMitinaau^TWlDifin (Gradle Song w^a

Wieganlied)

3. ufmau (Canon) flaiva^ia^il'JssJnui^luanwttsi.asuuiiu (Imitation)

itfu

M2M.1 njn

i u

LBILfl C-

i egrcuwni tojiii

iiGtanfi Iff *>

z uncni » *• W

c•aglnL{^»£.flBtunft«urle{^csw^nl!>^Btun z'

8 «(HUBS)

(uoissed) TIJSMTI

wgBSLWTutt]>(3Lun^saLn^LHn]4^etu(lGy-9

i tm

C.flttlftBQMirt.1

9T

ep(BSOTUO m> «'

63

2 flwTmnTJjnjrnmisw (Instrumental Music) S 2 uuu

n. -2 BU

1. inrmsna (Bagatell) flwwuinhuan

2. maaiw (Ballad) iitamih»ihid?Kriilnr|iTwrf

3. LiimTte (Bercuse)

4. fn-w^tla (Capriccio) iilufmijTnSMttt

s. tfifli u (chaconne )

4 ^ovnt aa» 3

e. tariw (Etude) L^i

7. uikwni^fi (Fantasia) i§u?i9iU'uruCTvUJi)uuuvlB'li]9naw'3

riV

v -

8. TLSJB'iL'JcJn (Humoresque)

9. in (Fugue) i

10. Bii-wiaajYi (Impromtu)

11. uts-Efwi (Mazurka)u

12. uamriTU (Nocturne)

13. i iw i (Partita)

14. 1-wlauu (Polonaise)

15. ivTTOasi (Prelude) iSuwmvudlu i Iwnjafjjuuuau«( • * <H v

16. -JTVlW^i (Rhapsody)i ** <M

64

17. Itfmeh (Sonata) ineiluaVna

emenauan 1 fu itf u IVtaau iJan ilaan 3 liau fla i-n th in tmihuvia>jj5u

>ha n i?an Sonatina S7uinn^§i3a<t'Ufiifblaau

18. -zfTn (Suite) «arn'3UTi<wa«3i,li<ui'iiri'iuri'iia'i?j^ <»t-3»ini'3Ufiu

Courante i<wa-3iliui"iBa-36li>3H!l?}ua«a9na

Sarabande I'wa^iwu'fnTia'OfiiiJoi uw^nnQi CouranteV

19. Yiaflfnen (Toccata) i5uiva-jyiuvutfi'uati'i>3aa''58 l§aaTiirru

1 3sTuTJH i aou.a'wofl -3-1 nan mint) ao w L a'u

20. -jaa-mf (Waltz) fmiwti'n 3

«a Drehtane

(3)A>

Landler

l. (Concerto)

ivai<uuflQnjja'"iin'5n?ia<iSL9ia'3i<wa<i 3 3 riau

iiau l*• fe '

'n'lua^3B'UJJ' wa<uuwii'5'Jia>3i«a'2 (Soloists) ^*iauluanwii« Cadenza

2.

iSat u

(Concertante)

«au

3. ftauutfiwlu (Concertino) mSau (Concerto) uwiwiaiu&n

4. fiam 'Tsnn'ja tT f (Concerto Grosso)< 41 , ti i A i ^, «, «i£ i i */ rf 4 4i <Z «- .

2 naij flanauLannaulntiKiaurTU uwouw 3-s nan l in 2 tn nifiaaii]uuiiui<wav3iwu-n^ i ^ *•

65

5. (Divertimento)

6. (Fantasia )

dt• *

7. wuian (Minuet)s

8. lanat^Bi (Overture)

rui ) .9. TTwhfoi (Rhapsody)

10.

11.

(Rondo)

(Serenade)

jj 4 riav

1?.. ffi n (Suite) ninaw

«/ ,«i/ «i <4nu Li«ltfifi?a<3wu«<5

aiJnni

13. ^jjtvluw tviiaw (Symphonic Poem or Tone Poem)

naau

14. j j ; j (Symphony)

4 riau

Sinfonietta

is. i-mathi (Variations)

uiu i flYtflf

16. «aanwu«iva>3 3 2-3

66

ssftni

67

votniitno

"SOW)-]

tc.t-art.

A

6ruu

SliUl

89

uumuamnsiHit-on.

UWQIt

a a a &, dt

«S

I o

01

0

C!

i ffl

3 21 a ft 5

72

X-

i. D£J«>iniJ 2. iirjuiwu-JOB a. i/a'og 4. uuon 5. fllu e. flitrii 7. u

nftifj

COC-

D *J MJJSIITUJ n

U L« (20. Lfl it

103oa

SULJS

liui LlATlwaut2ut,{^twnwc-Lc.iiac^fiB i out i ttunuu. 1 fujta i itutiwn hit « po i & n> i» »' v

TlTLC'SKIC'StltLUC'BCWnjlflUBGTlftWJUjj V |k> * "' % ''*?'

N,I ouoj.) c-Q

(euoxGtn ouox

U>»l»f>u opow stid ei-8os) c-iasiwinfi LC > rs- fel-.'«.

IMiKI

ra u. ue» rt i> rt C3 u.

oetem

U.U.PL

75

motm "tnufuihuils-a 'Mi"

rnonsno " "rt"

• vnam irafm njnral'nufi (Pentatonic Mode) -olu 1 Octave SiiifKiamvrcM 5

'w w?ni3.w3Ji?)i,!i'uili?)Qnu«nii ^OTn» (Time Elements)

n.

I B O B

"au

K «a

3

2

/> f, f ,1m oejsotid in ru.ruiuuw 1 t- U> i k -» t

neimi u

C.UI3W.^^M,10eittai,LUU'|Jl|j U]^atfl rtULUM.

C.811UU<• »

ftt-tUfStlBftl

tew

.St fll*"*- I"

nui4»

u,in™

>

LuiNJjsnaitiBWtLuni uitLcwrtnissTi i ^ t> ^K* W> &^ l

> F

sBstsg^

^ts ntt Mi ati Mi rtii ou

HIS M5 (US

MJfltt

/» /»

TUdTlM ULTIC T UUMIA CBWIUjlLtlfiGSSTl ULUt /, 1C, o n i n»«^ !»*»•

TIB z a »utnc ir nun ntt - MS (trtr /»»/% *»

tuj

u nji g eH

92,

77

«/ (Yhj ibiTlri in

II V

vu n (intrewiatiwtfnnllta'iri c$ei mtnYia-a 9iumlYiauaKrn-jli!sim45)?lYia 2524,V V

nunsfKi -ssj

3 asm

1.

2.<4 . -41 4 \j i «t <t-

3. rmtia i ithi

ssliw Ivin

a.uu?i? n

LlfiU

2 I^QO tli

Heterophony

tuaa^

3 3

j

w3anHU*nTj*ltwuH"3 (Texture) uuu

78

itfu rwswutmjjani

(Tonic)

mJuuutiB«3 i

l .

tanun

V)j/"rnT)£ru

ivj"i«flun«B0-jriau9in<3 i tiaiu BQI»

won

(Sectional Forms)-al-ai i

shimatuian wifii n niawwsun

fnunzru

aui?en

2. iiJiimmwamh fiai?inui,'W5)09i87U«nYilia>35 IntroductionV V

Y! mrw ivaoyfufiinolli

3. win"Uinafii3s«3ZMtfn

Coda

niin

4.

s.

_t n cisjsuS">S S "

V '

K ""

he*z BLJS C-SKM.I

8 rtNisiCkeatiiLUtLUi*uii(ii8M.ic>tMinaitfai'i/ 10. jt» o *» 1 1» fr -=>?> *»

itu '-* funi'i f*~, i ',»

i BLJS c-ragi

aist -y

LftlBCWUUWWU.ftTUt BL{2 2 Ulil BL^ BL^ Z i& ' (* *9

CiagU&SCUGtliLB 1 BC-WLUWW

Lwc-5wagijA^uLt2t-iBL{2aLC-etfiLi4L^itnjtni3iBL{2ngi

fr It t-0. " )& «j-

LU

it

BLJ2

rtci.

If- < f*

i

i ns i itsn i r»

IB-1

..ncu,, ucuBti wnnfc»nai(ti(iuij9»aLfeiBwinntu, i Nr ^ ^» »y -» K -* t# J, V a

,1(11

LCUBLI

Js

6

N,BG

tnueetdUN? i ttrtu.Lnid.LU /•I" » 1 o

us

i it tit i ISA > (»•

e g rewLn«t gius 22-12 nt.TU.tit

c-se i G^2unfl1 ULniA-Luunt^rt fk. I J» j» <* * l» i Kr

UTIG u BL«?nntuLGiew

WLnauienftPturfV

l *U

M. •»•»U rq BCWLUUCH «'»K>'JO

StLUJll UUWCftLWUnTILtULa L3lflCI>6aflUatU4LUUL&.WU1UtWTU«(>G£,W1GM WOGt O ?» l»f» ^ « " <• JMfc ftr (t- |& B.

UlitlV

QL^ 2'g

002-09T

BLJS 2 re

OOS-002 /•

sLtin.1 ^BsmiLUiSfeC'Tuic-QaLTuirtLtttfiuanKfCBMiw^aunitLn IN & t U 0 " >+f /» » X i /» ^

LUnGUGItl) LBM2TIIMBCI4LU nrtTl6lfi6jlLnHWWLni(ll>C,aOQtWl«(2110GBI(l.lt I3LJ2 8 «'» <>/I<» T( * a I ft- l|»

LftC-LtUitWLU '"8 'TS «

rectusti

08

N,tt«MRLU2

uruuI$I CLULNBCC.! Litew 4. «t»/»k i

8WOBK106J2W1 OSfilLU (tULBULCBLKM) B» 6 1 f» » 1 '

ULTUiUUMS 1 o fr

^8«lW^8ttc>ag^^st^tLu us si

iueftoeB *,/.

LTUA US 8T /t

-9

nGui/istfitwnwi>Gt«ii(iiU(2i(in[iiGM u f ' fr ••'«»* J» 1C

BULnjlOC.nU<j>(>(2UtnLLUn]sULnW. tlg

us 9T ncnLWt (e(tLc.a^LU)

UG(^^KU8«(2TlGlxc-cBc,lrl8u»tflum^ I>B« <• t t llU 1

<t Kr <*

idi LCui5«Li W <« • I I •

9T

»»' J3

LCU

uevnituwmst - -1 1

f* *"

tUt

»it«?i st,WLUWLnatufi i/»o

'8

tmi rtnui urati t>t tnii ftc-t f* i, .t, |0 •» R> i,

wn twgmui riimGimisc, LfainwetwLUM3«2ut.ifl uiiitmq - ' R» -tr » (|> «»*• *» t o •»(**. J>

aentLUfieuatfiw iiaLASULKjptji UK g aew;m

wficrtuG wc^niiieitjiiidLBC.: m BuaLUfraeuu V»(frf> *'?' *•*• <•!» I* h 1 •

ewrinn 2 it »n\ LSBLe V i& 4> = ••«

^LniArieBULfeiC'BiiiLjsrtc.swiLnitC'niiiacidiMi nuetanui -01 *> - ' -%y R> 1*'^'* •-5^'»!tr i>

z rt BrtnuTiWLiiwLnatwm jii wmfti awnertiiti nnisw^«eu "6 & R> K» ]<»•» K>5» l»l A« *• i

LUM, z Mi i «

I* LLB BLJ2. BltLMji') Wt |i» t R> ^ 1 l»|fa

i (MtULTUl nULUirtl OLCUItLCI U 1 1 " ' ' h f

2 ^nl(tBt.b9^B^£,M^nfl^^^BnTlB(t^Bt.l^Lu nuisw -i <•» < «> 4. ^> i K i o 4»

ULftLE.uuK^WLnliWTlLBGUu^^GU1wu^G(9unGlti(l1-9

>

R>1 W *trne 2

C.H 2T

1301

LCL

If t

«C.W,OtltLWnU(IUatUM.1 C^Leftfll fltUHSBUBftOLCJdjll L-l/JSmU /» /» /J l> I K -» ™ p Pf. 1^ A

^c-^rt^stwLurtsn twjsmtu s'e

Gtl W2M.8tRBiLUni a If <* ™ l»

OGB

atu

-ntuno 2i'g

ura

niU

ue i-91

^L 1 ^B^BL{?.g'js LU 1 BltJ3M

m< K-

ue z aeisirt utungi.dTiuBnc-BeunB(tkn BLertoeeu *si

ue z i>uuyrtgOLB z

CCUB

<»•»/» J»

oc. SBTI

aan 2 ittnaitLt '\i

¥3J9

uioeittfiuin O

at frLanc.iABiiyiy.a'i frumuiNSittfisi. suLM^otnitctoeutfi

•ftp, 8 MLftStRfrLCU 'ftp, TS WLft»l,|lt.Lf3 UBTlg -

'ftp. fr nlLftStR^LCU 'ftp, IQ lULftatflC-LB £LmQ -

•ftp. S'fr ratrtatfic^Ltu 'ftp, 2fr WLftatfitLS nyi -

8 nuiBtuiftni ucnLtri ^* ^1^ \> ° (

GURUI4WUM

.( LLUBtl L " i la. -,

UaUK WGieJttSWlLSlM,«UtaLt1 • {» <| i

.ut,M,LcuBti-u

(sen) nertiti Lfin>etwiuci<i.«8Ti •

|&'j * *•

fi) neitnLfii cM3tMiuc.fi. Gyucn 2 naiwiMinr ^

pty!? f* ^ js^k'

nu|ftieLCLyuLfe.L(ti>w nytrtoGeu '22

fwnn6|i. nB

u twrti 8

Lttl (Mtl41 SfttW i i J» &

usifiLts c^tyiuftc-tusiLUTLUU>BU BtTi.jie.fi

eiai ' >• I*<»it»

'02

*ftji

•rtjz. 98 wtrtsific.iaueiisL.na

eta SL^M2ttti MLaen tmi itt-cni JIT c^i ttattuui ULUH c-Bemwatnaernjii eM.iutafe.B8B K, tf >=• J> t»V<l» U«> /I »»! Sits |0 H» I

teinn

tH L^ C-tfe-ftl Ml (tl SC.WLU BSBULMLLUBtl UBttm UtMLfe^etttl "ft IT V 1 I* I kl k- 1 o ' 1 |»r \>|t»i »* o ft>

nCI48llUtliUsBg1jt 'It. g-f

to ' 7>

en 02

WBIXjlBW WUJl 2 jt WBIt^UCMLfe.

S8

r*

w

tw

T

T

I

T

T

I

I

T

C-tt

oc,

wtui (itu 1 lit. jj,

BC.Wfi8u«tfiCi8nLum/iat|ttwnw^ei,wi *« o ')t>|& seji <V

^0tWln(I^ ortmi rttu B» )» i i. «

UKitnri i BLJJ^GCW i iu/i «tfltwnw^Gt»^ (ac^fiGuatfiutwnwc-L t>usi,fti(i *• p Ifr 'I* ((>•'» ' f»|t» »*

'8

"

ejiayrec.uxeittiiL(t

c-anm BC.WISU •? *V- /»((»(!>

nsi i

lp R r

c^t s twn c-t T

C- C_ rC£2 SB £, f t. JE- L. LA

OT U.U.n.

W T

til I lMSffi' 1

UJ1 I

Jiytsn La i unn.Lnjtsfe.id^ntjsaeuatfi^iutttnwe' G ttti »L ui i WM.I LJJ

BULna LC.ust1LBSliGtj*^lu(JltJ^nn

t*» •* t ^

nisnai

atmtt.tl>e1 tCflLftltBLniU

«tr«»e>sjj'

IBLJJC

itWi

Rl

wtnU

nw

.«in£

Utt

Lid/»

>Gt«*1l>C.

T LU

I

T

I

T

2

2

2

2

rt$naipc-(

,artLL-nui

MtM,^

atu

aLti

MJ

usa

BHjl

^^Gfl.

aiaiv, i

na^aisM

2 Tiaing i

yH

y

y1al

Ct

frc

N.t

frLt

LSI

LSI

T

1

T

T

I

T

T

T

T

T

flLtt

Mi

MUN3BU ^

nMitw

USIK^GB p /.

JUId^NLOeB

ItUWLUSS,^

ueiWLnatn!4i

uerifL*•

nwnQl*tuugu]>nwt^tu!i^£^n|>uawu itmnAUULnric-L yra^ui Mmn^auLi^ic-t

y T MS

y T

n1 l

t-LL T

tLS. t

LS1 I Tiyi

ewnyscw na 9 wimc-utitfu^QLwiiatifiQuatft L^tttiMmrt^iiaLMji^t •[

I BCW^ i ttauuis i c-c fcsa 1||*'V *"?* '*

JUKI fcc-eot ueitttnat unwinei^^Gi.tfiui/iatfitwTiwC'Gtttiftaisn uenri nifi unwi I t» It ' 1 K l* »• ' »> » K» fe- \»to ' 1! I'-

TIB

y

frLt I

frLt T

ru* T

US1 T

u^wtwTUiGtttK(lc.ureBnuttUflBlS]l_(tt.nltBULWlc nw i ui

UQ1WLTUS,

eejz.

c-sictau«»nuwuuc umi*Ln»t

c-tainn ..BLU-CM.,, « ' i *™

M1

tt1»

U1A

tt

al

OLt

IH.t

K.

K:

C-Lt

t-Lt

LSI

181

T

T

T

T

T

T

T i

T

T

T

T

T

T

atuX*

atti

«

»UfrB«U

nnaid

UKktirtUWLU^LP /,

?U«1K.t«K

Wld^M.t'Btt

i>rtuidttVAt

UB1W.TUU.

UGTljl

«L&

UHHlitUMLtu&attH

ittnrti BC.I* iv- ••*

*g

»u1ftu1It1*

ftM.

N.t

Ott

181

T flLtt

T ft*^

It

t BLSaitc-ueu

T utti^ras

T fiii^ftoeat

T (tuwtnst

T U81MLTUIC

T Ltm

TWI si$ wuretau tu/nia i

SLUISIui.wnwt>cnft 1 jei>iiotnftULM{ic<, f> 7 ' 1*

«»

u

ntji

Juu.1 nc^tui mci i Is <p -

n c-anm (3ULimt«t.ni ttt7i»c-etttKM3c,emi C.LMUWI u pj t Kj k» l»»y »>• «6- t ' K • t h|>

(tidiut? ^UIIMITI wrttLeid.1 Miniti BULfirtixiwflwni IMSAKHI M.I «r^- 7> t il»ja-»k^ fc»> (i ( •••• * (»

i t 5

1 Jfc1Vv«»

uLtt-eui ssn jii rei rcnirn auLMrini IP >« l»i I* p * k/ (» l»

isc-fe.iec.Tuii autMft ^ "b. ^l^/ la-

5•5

IT

T

06

* I frttT

T

ȣ T usttN.rte-(ii

un i fiertar

Mt T

C-L t (UKL1 KJUQItfrGB i t» <v

ioBfttiuLRjic<,

IlLU I -fe» /%

(ai L ft) WA T V» )&•

& t ^«W I

"I T

Lttl I

ng i sep.

K. T

T ueknmltaLtuL P i

T

T

«.' k. i

t<» K.

T

T ILLU

I fUU

t (ILtt

i T

(4fl T

kwji irtl ^

L81 I

M-i, T ftUtSLnst

(>Lt T

C-Lt T

OLt T

C. T

t^ T

I* T MS I 1.

tfji T weitiMtfeii

n\ l

LSI T MSItg

M-i T

T

T

t

93

«v • «*

aan

fia «w i! 0)

i.

n u

wnmani A i

?J9'3'3<3 IWH

tL/

flwjiwnfi

ifBfrxi

8,.

• tfaaV

; «i

BaQiwj-ctBa

iTm-rmwn

a^

l

i

i

i

1

i

1

i

i

TK1

1-3

v

«1

V

flli

flu

flu

tan

fl

Tl

2 Ml

2 mi

i

i

i i<i

i • *>

• tfaa l f(u

tfalbo 2 flu

li

1

yi

yt

I4fl

.) y>M.

C-Lt

OLt

e-Lt

at

OLt

ny

ny

ny

LS1

LSI

L«M

T

T

I

T

T

T

I

T t

I uc;

T

T

8

2

2

T

T

t

fttU

RLtt

tt

NXI41

LTlSftLt-UUI

u^i^tMsa

njyL^^tMJB

iisiiiituwLnat

JiA1UQU«LTl3t »

b

uei^Lnat

BLftLJ^B^

c-cweji

aeji

eristt

SBM3{t1SSIt

rieu

z

JSf a ~ ?

2«LltlimLC.«(tLM CrtH^ RtU

I Jfr

y T LusitLt-nu^

LS1 I

LSI t

urm

^i <?i "3-? '3'cum r "sr sjl

2 ihsi/mlwjj *i e

n. i<ua<a<TniTH

1.

i.i tmiTnit h I TViiu'TTiDl -alu-jTUTiSnTJ'nnuniLaaov'st

1.2 "tw

12 Lvao i Ttwanwu^u fJipnm «i» 1-3 3 at ilhihu il uan «ijja insmran

nan

'2. ImiTva m^u iv)a1'5iYnnu-i'i:3uuiw5»p'5'53Jin«i(\n S 6

i

3. Iwjl'j linuwfl i iiJa'liiTTnu'inSfn'Tuzi w'Tfl u cw;*^ jSmiTw i

isu («i)

3 9 Lwaj fla witijiniuinw-i'j IBI IU 6 irmi-a n

nan nunn rmi v tfu

jj 14 fwa^wa n'jTil u liiDatinjJsJim?? ^ L?^I tfu^ ib ws;fin'jn»ii-?i

I^BU 2 iYi?n

96

il h w 11 iwao «a WJK

S 12

tfii ai

w 11 i»a>j fla «i»

ithjhu itew an

najj rf-nnni wnlu-s n

rwnli i 3 rtau ia'jjBthjjcfain'3^-?! iJanwulS-ii

4.

naaunu

iva

instil uwfi

4.1

fi.

7.

nnv trn^ni v| ,S

nB Lilu

an

«1 ,v > »/ <^ o

hw&jauin i ennui ihwnwi=; .

itfu iuuwu urnn (jiiianau)

uin

2 ivao

^tihit i m ?

mi

«?« 7T 3 an

Ci

It

ftBU -

nee-tsa-i

jll CWgBftTUt(ltkl.t^

Vj i

njn

*g

>^Ln atn

M.HM8M.1)U

* • f» If

(LUD

O Pfr

njii fl r |b

LWBMU1

^

CLUSLJ2M2N.1 -

•If

nuii,

nii

niiSSISSUSULU *e

njn

nanttu -9

nuon -

ui i(ire;i

96

a****************

C-LCU

UBtn fe.]inuui>QLuaguitkL]4Tit,{j«i.un^M.i im

>

uuc ri w us L iit3 Seui <• l»

oetmw ' ji, viv"

nrn c-amw osai nuftc-LLit^ai u »L8i«.NiKiguu4^«zmeB aw ^ i « >5i»f» iv /•

BQca atiiNtamn.«sufrBtircLnufrtsnisni uji 8 I *» « »^ »• 5»p <« O jtr J»

u/i i MJ nji g wnw* nuew»tt^uuiunuc.BwiMGtt •» S"1

'' ifc^n. R, •¥ ^ 1 I

/I Ifc ttr •»

aiu ^S!«*UGGtLa^Gsuw uLitnues nutitGeuAi uc-tnuGG uanc^G^ujii UUBIIUGB uwoesu V» l»-i 'i '.»JS I •»«• t Vty 7»' 1 »•,. •-•

M.Wtfin»1lUtLttTl8LALUU88t.8TI Lltll frSatd tftftl Tit liLWTUdTl(iltl3Tl.L«,LUUWliiruai

tLU WlUn8L«H/t«TllLfinEMZ1C'ttTlLtlBUlltWMnQtl(l t r^> «» ,»*•»' hf» PC,

TUiC.BWI^WlLftinUftt.tLftLHLl/ U IJLSHtm 1 LB 1 U L4iLU'!«2lflHTlUftLtLitl>UI(l.LRl,lf /+ f* p 1 /+ p i ** «t

66

u " ? c u n ii n -r r 3 J

, rmi. 2527.

3j.il.Ti .

rtflS5>Mut!. 2519.^2518.

• • - - - • - - •

. nTnnvwnim :

2519.

TJOBJIUI. 2524

. 2615. il ana a<i T»n .

. 2S22

uatmn

. m j itiwjmim :

. 2517.

. 2521. mm t

. 2523.

. 2525.

. 2520.

. 2524.

. ( aw^n t in )

. 2518.

ielxi) . 2503.

^B. 2538.~ia|m?fnf. 2526.

. m>nrrw3Jinim :

Cole, William. 1972. The Form of Ffasic. London : The Royal

School of Music.

101

Kepiand , Max an d Steiner , France s j . 1966 . Mucicianshi p fo r classroo m

Teacher . Chicac o : Ran d Me Nall y & Company .

Miller , Hug e M. 1958 . Introdictio n t o Music . Ne w Yor k : Barne s

&. Nobl e Book .

Morton , David . 1976 . Traditiona l Musi c o f Thailand . Berkele y :

Universit y o f California .

Ress, Ann . 1966 . Musica l Instruments . Longhboroug h : ladybir d

book Ltd .

. 19R 6 Lif e o f Greates t Compose r Vol.2 . Loughboroug h :

Ladybir d Boo k Ltd .

. 196 6 Lif e o f Grestes t Compose r Vol.3 . Loughboroug h :

Ladybir d Boo k Ltd .

(tease w

2 - 98*2 'I

TIS2 - £

ItMJiLTl

2.9*2 -28*2 '-J**N,

TTS2 - QZVZ *j*'fl

(LUSULC .ttft) W^LS£,WTlfe1«£.M. '6 Vv ^ %*

*y

•&•

2.TS8 -

oetg - 90*2

Tfro

•7ffl-^

IOCC-CO00COccxs:

IT3

t-COtoCOCDCOCO

tocc

*g1(3

JIT

B>

COT-i

coICO(X

00cotoccfCO

fgfgc*7ffi§cr*(3

ito5CO

00COCOItoIIE

(P.

,2ISI'53r

l -•

cotoCOIOS

(3TICr

eoins:I

fg»

COT-<

toCOotocc

IS=*M

CDtocoItoIS

CDfHtoccCOtoCO

TS

O*<z=i

<si

COCOC-3r-n

COtoccTS

tocr.

ccCv

ir.Cv

toCx

105

28.

29.

'• V «

.rt . 2453 - 2531

i a L an

VI. tf. 2454 -

30. flomfw

31.

V.ff . 2454 - 2538«/ <• «{• - -Cta^Ttei

w.*J . 2454 -

32. 'ini,n n

• W.0. 2455 - 2517

5.1.

' .^f . 2457 -

34. U10

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4J

1 10 tan

.0. 2458 -

.0. 2460 - 2522

VI. ff . 2462 - 2523

• W.0. 2463 -

ery.nwl

.?f. 2464 -

.0. 2466 - 2525

j.^. 2468 -

.rt. 2468 -

- 86*2

nntta

9osz -

901

1. Leoni n

2. Peroti n "

3. Machac t "

4. Landi m "

5. Dunstabl e

6. Dufe y "

7. Ockeqba m "

8. Josqui n Ces Prez "

9. Palestrin a "

10. Byr e "

11. Monteverd i "

12. Pachelbe l

13. Buxtehud e "

14. Pureel l "

15. Scarlatt i A "

16. Vivald i "

17. Bac h . "

IS. Hande l "

19. Oluc k "

20. Hayd n "

21. Mozat "

?.?,. Walter "

(1130-1180)

(1160-1220)

(1300-1377)

" awntarr u (1325-1397 )

(1390-1453 )

(1400-1474 ) n

(1420-1495 )

(1455-1521)

(1524-1594)

ewnrp* (1543-1623) ti

(1567-1643)

(1653-1706)

(1637-1707)

(1659-1695)

" awitasu (1660-1725) ?jfm-il/5fl

" aentaau (1678-1741)

(1685-1750)

(1685-1759) timnl™

(1714-1787)

(1732-1809)

(1756-1791)

(1786-1826)

108

23. Beethoven

24. Rossini

25. Suhubert

26. Berlioz

27. Mendelssoh n

28. Chopi n'.

29. Schuman n

30. Lisz t

31. Vevd l

32. Wagner

33. Brahm s

34. vSain t Saie n

35. Bize t

36. tchaikovsk y

37. Dvora k

38. R i msky-Kasako r

39. Puccin i

40. Straus s R

41. S i Miu s

42. Raohmaninot t

43. Sous a u

44. Debuss y

45. Rave l

46. Schoenber g

47. Barto k

48. Stravinsky

49. Kodaly

(1770-1827)

aVmsiBU (1792-1868)

BSriiemm (1797-1828)

IflBW U (1803-1869)

(1809-1847)1

(1810 - 1849)1

(1810-1856)^

(1811-1886)

(1813-1301)

isawu (1813-1880)

(1833-1897)

(1835-1921) ^

(1838-1875) BflTjlUTUWf l^

(1840-1893) WlllUJJUW)

(1841-1904)

TF2ilT?SU (1844-1908)

a«ni88U (1858-1924)

19B73JU (1882-1971)

(1865-1957)

(1873-1943) ^

Slimm (1854-1932)

(1862-1918)

(1876-1937)

aaskemru (1874-1951)

(1881-J945)

(1882-1971) i

(1882-1967)

20

20

20

20

20

20

20

109

so. Barg

51. Prokotier

52. Hindemth

53. Copland

54. Shostakovich

55. S1.ockhausen

56. Glass

" aatfiemm (1885-1935)

(1891-1953)

aiinrru (1898-1937)

20

20

20

Biimm (1900

iJJi^mi (1906-1975)

taaiihi (1928 )

) wiffwaiwn 20

Bllllfr u (1937 )

20

20

20

f* to

LRU^CLU

6 0U1

twnrteg