Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll...

16

Transcript of Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll...

Page 1: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 2: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 3: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 4: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 5: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 6: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 7: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 8: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 9: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 10: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 11: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 12: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 13: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 14: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 15: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek
Page 16: Ministry of National Educationhakkari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/24114637...Blok tabanll programlama araclllžlyla metin tabanll programlama dili öžretilmesi amaclyla örnek