Marketing i Menadzment u Kulturi i ti

download Marketing i Menadzment u Kulturi i ti

of 20

 • date post

  08-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  787
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Marketing i Menadzment u Kulturi i ti

Jurica Pavii, Nika Alfirevi, Ljiljana Aleksi Marketing i menadment u kulturi i umjetnosti

Copyright MASMEDIA d.o.o. Zagreb, Savska 66 www.masmedia.hr Nakladnik MASMEDIA

Za nakladnika Slaven Andrai

Izvrna urednica Ksenija Gredelj Vargovi Lektura Brigita Barievi Proizvodnja Vjeran Andrai Dizajn omota Adverta d.o.o., Andrija Previi

Raunalna priprema teksta Marko Keleti Tisak Grafiki zavod Hrvatske, Zagreb

Jurica Pavii Nika Alfirevi Ljiljana Aleksi

Marketing i menadment u kulturi i umjetnosti

MASMEDIA

CIP Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina knjinica Zagreb UDK 008:339.138 7:339.138 PAVII, Jurica Marketing i menadment u kulturi i umjetnosti / Jurica Pavii, Nika Alfirevi, Ljiljana Aleksi. - Zagreb: Masmedia, 2006. - (Udbenici Sveuilita u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis) ISBN 953-157-487-1 1. Alfirevi, Nika 2. Aleksi, Ljiljana I. Kultura -- Menadment II. Kulturna politika -- Marketing 301107091

MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS UDBENICI SVEUILITA U SPLITU

Objavljivanje ovog sveuilinog udbenika odobrio je Senat Sveuilita u Splitu, odluka br. 01-1-12/13-8-2006 od 16. 11. 2006. godine.

Sadraj

Slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prikazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rije autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Poglavlje 1.Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Poglavlje 2. Spoznavanje okruenja i organizacije2.1. Analitiki pristup okruenju: PEST i SWOT metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2. Analitiki pristup vlastitoj organizaciji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.3. Specifina podruja analize: korisnici/kupci, donatori/sponzori, konkurencija, eksterna javnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Poglavlje 3. Vjetine za uinkovito upravljanje organizacijom3.1. Planiranje budueg djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.2. Organizacija rada i upravljanje vremenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.3. Prezentiranje i komuniciranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.4. Motiviranje, voenje i organizacijska kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3.5. Kontrola i unapreenje djelovanja organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

S adr aj

I 7

Poglavlje 4. Marketing: planiranje i primjena4.1. Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.2. Proizvod kao imbenik marketinga kulturno-umjetnikih institucija . . . . . . . . . 158 4.3. Cijena kao imbenik marketinga kulturno-umjetnikih institucija . . . . . . . . . . . . 167 4.4. Strategija distribucije i upravljanje posrednicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.5. Promocija i marketinka komunikacija u kulturi i umjetnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Poglavlje 5. Izdvojene teme u marketingu i menadmentu institucija kulture i umjetnosti5.1. Marketinka istraivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 5.2. Odnosi s javnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.3. Novi mediji u odnosima s korisnicima i javnou (javnostima) . . . . . . . . . . . . . . . 242 5.4. Prikupljanje sredstava (fundraising) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 5.5. Upravljanje posebnim manifestacijama (eventima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 5.6. Upravljanje outsourcingom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 5.7. Upravljanje projektima (projektni menadment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 5.8. Upravljanje ljudskim potencijalima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 5.9. Benchmarking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Kazalo organizacija/tvrtki/marki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Kazalo imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Slike

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Stara Nacionalna i sveuilina knjinica u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nova Nacionalna i sveuilina knjinica u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Suelje internetske usluge Google Scholar za pretraivanje akademskih sadraja kao konkurencije informacijskim uslugama sveuilinih knjinica . . . . 33 Pogled na proelje Dioklecijanove palae sa splitske Rive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Novi komercijalni sadraji u Dioklecijanovoj palai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Spomen upisa splitske gradske jezgre u UNESCO-ov popis svjetske batine u Dioklecijanovim podrumima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Peristil turistika vedeta stare gradske jezgre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Logotip udruge Ars@ Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Logotip Tvornice kulture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Tvornica kulture u listopadu 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Web stranica Tvornice kulture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Tvornica kulture u listopadu 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Medijska objava Croatia osiguranje World music ciklusa na T-Portalu . . . . . . . . . 85 Organizacija elektronikih zapisa (fajlova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Druga hijerarhijska razina organizacije elektronikih zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ansambl Satirikog kazalita Kerempuh 2006. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Prigodni plakat za program obiljeavanja sedme godinjice postojanja kluba Movara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Novi prostori GKZD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Prikaz jedne od brojnih tehnika koritenih u procesu planiranja Gradske knjinice Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Web aplikacija GKZD-a za upravljanje posebnim dogaajima (eventima), postavljena na lokalnoj raunalnoj mrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Djelatnici GKZD-a prilikom rada na projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Knjiga to su jeli prvi Spliani rezultat izdavake djelatnosti graanske inicijative u kulturi Gaudeamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 lanovi graanske inicijative Gaudeamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Slike 24. Deklarativna ponuda internetske trailice Pogodak.hr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 25. Jedno od recentnih umjetnikih djela Zvonimira Mihanovia reproducirano s videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 26. Novinski oglas za Barnumov Ameriki muzej iz 1856. godine . . . . . . . . . . . . . . . 192 27. Primjer kombiniranih elemenata marketinke komunikacije . . . . . . . . . . . . . . . . 198 28. Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 29a. i 29b. Primjeri vanjskog oglaavanja sponzora/donatora dvorane Lisinski . . 210 30. Neki izdvojeni mediji za komuniciranje vizualnog identiteta Gradske knjinice Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 31. Neke od brojnih objava rezultata aktivnosti Gradske knjinice Zadar u medijima, pohranjene u press clipping arhivi institucije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 32. Bibliobus distribucijski kanal, komunikacijski medij vizualnog identiteta i opredmeenje uspjenog pristupa EU kao donatoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 33. Prikaz sustava za video blogging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .