Lari Pecut - Rph

download Lari Pecut - Rph

of 22

Transcript of Lari Pecut - Rph

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  1/22

  1.0 PERKAITAN DENGAN TUNJANG PEMBELAJARAN

  TARIKH : 24 Mac 2009

  MASA : 7.45 9.45 Pagi

  TAHUN : 4 Harmoni

  JUMLAH PELAJAR : 30 Orang

  MATA PELAJARAN : Pendidikan Jasmani

  TUNJANG PELAJARAN : i . Kecergasan

  ii. Kemahiran

  iii. Kesukanan

  TAJUK : Olahraga

  KEMAHIRAN : 100 Meter

  HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,

  murid dapat :-

  i) PSIKOMOTOR menguasai kemahiran-

  kemahiran dalam acara lari pecut setelah diberi

  pendedahan secara ansur maju iaitu bermula dengan

  latihan mendorong, latihan lari pecut seperti hayunan

  tangan yang betul, latihan kekuatan kaki dan latihan

  pecutan di samping fasa-fasa yang terlibat ketika lari

  pecut.

  ii) KOGNITIF - menjelaskan pengetahuan

  seperti peraturan olahraga, ansur maju, dan lain-lain.

  iii) AFEKTIF - menyedari keupayaan diri

  1

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  2/22

  1.1 TUNJANG-TUNJANG PEMBELAJARAN DAN KAITANNYA.

  Tunjang pembelajaran terbahagi kepada 2:

  - Kecergasan

  - Kemahiran

  - Kesukanan

  Dan kesemua tunjang ini tidak perlu diajar mengikut urutan.

  Penyusunan kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani

  mengambil kira prinsip-prinsip asas perkembangan kurikulum seperti:

  i) Pengulangan (Repetition)

  - Ketiga-tiga tunjang ini pembelajaran adalah berulang dari

  tahun 1 hingga 6.

  ii) Kesepaduan (Intergration)

  - Pengajaran bagi semua aspek perlu mengambil kira

  pendekatan bersepadu dan merentasi kurikulum. Ianya juga

  perlu mengambil kira kesepaduan berbentuk Intra

  (komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri) dan

  2

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  3/22

  Intra (komponen pelajaran lain yang boleh diintegrasikan

  seperti muzik dan matematik).

  iii)Ansur Maju (Progression)

  - Penyusunan sukatan adalah bersifat ansur maju dan

  mengambil kira keutamaan topik bermula dengan mudah

  dan beransur menjadi lebih kompleks serta lebih mendalam.

  Penyusunan ini juga disesuaikan dengan peringkat umur

  pembelajaran murid yang bertujuan membantu

  perkembangan mereka.

  iv) Skop (Scope)

  - Skop pula mengariskan sejauh mana sesuatu pengajaran itu

  perlu disampaikan kepada murid.

  v) Turutan (Sequencing)

  - Konsep turutan ini bermaksud ianya berfungsi sebagai

  aturan sesuatu sukatan pembelajaran yang bergerak selari

  dan berkesinambungan.

  3

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  4/22

  2.0 PENGENALAN KEPADA OLAHRAGA (LARI PECUT)

  2.1 SEJARAH

  Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam

  pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. Pada zaman moden,

  antara rujukan terawal ialah perandingan di kalangan pekerja serta orang

  suruhan bangsawan. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin

  popular. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula

  dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. Jarak ini juga

  merupakan panjang stadium yang digunakan. Berikutan ini acara ulang

  alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. Pada

  zaman olimpik kuno, larian bermula dengan blok permulaan yang dibina

  melintang keluasan stadium berkenaan.

  Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Blok

  permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. Semua atlet

  menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. Pagar

  permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan

  perlumbaan. Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana

  tiada undang-undang dan peraturan-peraturan, prosedur permulaan dan

  penjagaan masa yang tepat. Perlbagai cara permulaan digunakan,

  sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan.

  4

  http://ms.shvoong.com/tags/permulaan/http://ms.shvoong.com/tags/permulaan/
 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  5/22

  Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk mejadikan cara

  permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima

  oleh semua pihak.

  Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara

  memulakan sesuatu larian. Antara permulaan awal ialah pencil start, di

  mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil.

  Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. Kemudian

  wujudlah gaya dekam pada tahun 1884. Di Australia gaya ini dikenali

  sebagai kangaroo start. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan

  hanya untuk lelaki sahaja, pertandingan pertama untuk wanita telah

  diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo.

  Dalam acara 100 meter, rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan

  oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan

  11.0, Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama

  dengan 10.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. dalam

  acara 200 meter, rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh

  larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh. Charles Wood

  merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat. Bagi wanita acara 200

  meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948, Wilma Rudolph dari

  Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan

  masa 22.9. Dalam acara 400 meter, Maxie Long adalah orang pertama

  yang berjaya mencatat masa 47.8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans

  pada tahun 1968 dengan masa 43.86 saat. Marlene Mathews dari

  Australia telah mencatat masa 57.0 saat bagi wanita dan masa ini telah

  diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland

  dengan catatan masa 49.9 saat pada tahun 1974. Marita Koch dari

  Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.94 saat pada tahun 1978.

  5

  http://ms.shvoong.com/tags/tahun/http://ms.shvoong.com/tags/tahun/
 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  6/22

  (dipetik daripada http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-

  lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/ pada 12 Mac 2009)

  2.2 PERKEMBANGAN OLAHRAGA DAN LARI PECUT

  Sejarah perkembangan lari pecut mempunyai kaitan dengan keperluan

  aktiviti fizikal yang bermula pada penghujung tahun 1800. Ketika lari pecut

  merupakan aktiviti fizikal yang dijadikan salah satu acara yang dipertandingkan.

  Pada tahun 1912, Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF)

  ditubuhkan untuk menyelaraskan program, aspek teknikal, peralatan, dan rekod

  dunia dalam acara olahraga. Di Malaysia, organisasi olahraga yang paling awal

  ditubuhkan ialah di Ipoh iaitu pada tahun 1906. Kesatuan Olahraga Amatur

  Malaysia (KOAM) ditubuhkan selaras dengan perkembangan olahraga iaitu pada

  tahun 1952 untuk mengendalikan sukan olahraga.

  Aktiviti olahraga bagi peringkat sekolah pula dikendalikan oleh Majlis

  Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM), Majlis Sukan Sekolah-Sekolah

  Negeri (MSSN) dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah (MSSD).

  Lari pecut merupakan salah satu acara balapan dalam olahraga.

  Umumnya, acara 100 meter, 200 meter dan 400 meter dianggap sebagai acara

  lari pecut. Sebelum menggunakan sistem metrik, jarak larian dikira dalam ela.

  6

  http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/
 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  7/22

  Sebagai seorang pelari pecut, kita hendaklah menguasai teknik larian

  dahulu selain memerlukan tahap kelajuan yang baik.

  2.3 KEMAHIRAN DALAM LARI PECUT

  Terdapat empat fasa dalam lari pecut, iaitu:

  i) Fasa permulaan

  ii) Fasa berlepas

  iii) Fasa pecutan

  iv) Fasa penamat

  Seseorang yang dapat menguasai keempat-empat fasa di atas dengan

  baik akan menjadi seorang pelari yang baik. Setiap fasa yang dinyatakan

  di atas mempunyai teknik-teknik tertentu untuk melakukannya.

  i) FASA PERMULAAN

  - Permulaan yang baik dapat membantu seseorang pelari

  pecut dalam lariannya.

  - Teknik gaya dekam biasanya digunakan dalam permulaan

  larian.

  - Gaya dekam terbahagi kepada tiga cara, iaitu:

  a. Cara peluru/pendek

  7

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  8/22

  - Berdiri rapat dengan garisan dan mengira 2 atau 1

  tapak.

  - Hujung tapak kaki belakang segaris dengan tumit

  tapak kaki hadapan.

  - Ruang diantara dua tapak kaki adalah seluas satu

  buku penumbuk.

  b. Cara sederhana

  - Berdiri rapat ke garisan dan mengira 2 atau 1

  tapak.

  - Lutut tapak kaki belakang segaris dengan dengan

  hujung tapak kaki hadapan.

  - Ruang diantara dua tapak kaki adalah seluas satu

  buku penumbuk.

  c. Cara panjang

  - Berdiri rapat ke garisan dan mengira 2 atau 1

  tapak.

  - Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung

  tumit kaki hadapan.

  - Ruang diantara dua tapak kaki adalah seluas satu

  buku penumbuk.

  - Untuk memulakan larian pecut, murid perlulah didedahkan

  dengan kemahiran-kemahiran awal lari pecut atau lebih

  dikenali sebagai ansur maju dalam lari pecut.

  - Latihan ansur maju terdiri daripada latihan mendorong,

  latihan teknik pecut, latihan kekuatan kaki, dan latihan

  pecutan.

  8

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  9/22

  - Latihan teknik pecut ialah seperti berkumpulan berlatih

  menggerakkan tangan 90 darjah di siku dan bergerak dari

  pinggul ke paras hidung. Kemudian, berlari dengan

  melangkah panjang. Latihan seterusnya ialah berjalan

  dengan lutut tinggi, berlari dalam kumpulan, dan

  mengangkat lutut. Latihan berikutnya perlulah lebih

  kompleks seperti berjalan dengan lutut tinggi dan diikuti

  dengan bahagian bawah kaki diluruskan, berlari skip dengan

  bahagian bawah kaki diluruskan, berlari dengan lutut tinggi

  dan diikuti dengan bahagian bawah kaki diluruskan, berlari

  menyepak ke belakang, berlari dengan lutut tinggi dan

  memecut.

  - Latihan kekuatan kaki dan latihan pecutan bermula dengan

  melonjak untuk jarak. Seterusnya ialah melangkah panjang

  (bounding). Latihan ini semakin kompleks apabila murid

  didedahkan dengan latihan untuk melonjak dan melangkah

  melepasi halangan, melompat, memusing, mendekam, dan

  memecut.kemudian secara berpasangan, murid dikehendaki

  berlari dengan halangan oleh tarikan rakan dengan

  menggunakan sebarang alatan seperti kain dan sebagainya.

  - Fasa permulaan juga terdiri daripada 2 peringkat,iaitu:

  i. peringkat ke garisan

  - jarak yang sesuai dari garisan mula dengan

  bahagian hadapan dan belakang blok permulaan.

  - kaki dominan diletakkan di bahagian hadapan blok

  permulaan.

  - jari diletakkan di belakang garisan mula mengikut

  keselesaan.

  9

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  10/22

  - kedudukan tangan melebihi luas bahu dan dalam

  keadaan selesa.

  - bahu ke hadapan sedikit.

  - tangan lurus tetapi dalam keadaan selesa.

  - kepala dan leher dalam satu garisan dengan tulang

  belakang.

  - fokuskan mata ke hadapan (satu hingga dua meter

  ke hadapan).

  - kawal pernafasan.

  ii. peringkat sedia

  - kawal pernafasan

  - pinggul diangkat perlahan-lahan sehingga melebihi

  aras bahu.

  - kepala dan leher dalam satu garisan dengan tulang

  belakang.

  - fokuskan mata ke hadapan.

  10

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  11/22

  - bahu ke hadapan sedikit daripada tangan.

  - lutut kaki hadapan membuat sudut 90 darjah.

  - lutut kaki belakang membuat sudut 120 darjah.

  - kaki ditolak kuat pada blok permulaan.

  ii) FASA BERLEPAS

  - Fasa ini merupakan suatu tindakan eksplosif di mana sebaik

  sahaja pelari mendengar isyarat mula atau bunyi letupan

  pistol.

  11

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  12/22

  - Seperti fasa permulaan, fasa berlepas juga mempunyai

  teknik-teknik tertentu untuk menjadi seorang pelari pecut

  yang baik.

  - Teknik fasa berlepas ialah:

  i. kaki hadapan diluruskan serta-merta dan lutut kaki

  belakang dibawa ke hadapan.

  ii. tangan diayun untuk mengimbangi aksi kaki.

  iii. badan masih lagi membongkok ke hadapan lima

  hingga enam meter yang pertama.

  iv. elakkan daripada melompat ke hadapan untuk

  langkah pertama.

  12

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  13/22

  iii) FASA PECUTAN

  - Biasanya, fasa ini berlaku apabila pelari telah berlari sejauh

  40 meter dari blok permulaan. Fasa ini dikekalkan kadar

  pecutannya sehingga ke garisan penamat.

  - Teknik bagi fasa pecutan ialah:

  i. langkahan semakin panjang dan lutut tinggi.

  ii. berlari di atas bebola kaki.

  iii. bengkokkan siku kira-kira 90 darjah.

  13

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  14/22

  iv) FASA PENAMAT

  - Fasa penamat merupakan fasa terakhir dalam lari pecut.

  Perhatian perlu dititikberatkan semasa menghampiri garisan

  penamat.

  - Teknik fasa penamat ialah:

  i. terus berlari tanpa mengurangkan kepantasan

  sehingga melepasi garisan penamat.

  ii. bahagian dada atau torso dibawa ke hadapan.

  iii. badan dicondongkan sedikit.

  14

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  15/22

  2.4 ASPEK KESELAMATAN DALAM LARIAN PECUT.

  i. lakukan aktiviti memanaskan badan yang dimulakan dengan

  berjoging dan regangan.

  ii. tingkatkan intensiti senaman dengan langkah yang panjang dan

  pantas, lari pecut jarak dekat dan latihan fasa permulaan.

  iii. amalkan latihan untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal

  terutamanya komponen kekuatan otot, kuasa dan kelajuan..

  iv. pakai pakaian yang sesuai dan bebas.

  v. gunakan kasut khas (spike) yang sesuai dengan permukaan

  balapan.

  vi. pastikan kawasan tempat berlari luas dan bebas daripada

  benda-benda yang berbahaya.

  15

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  16/22

  2.5 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LARI PECUT

  - jika permulaan batal, pelepas-ulang menembak pistol sekali lagi

  serta-merta dan memanggil semula semua pelari.

  - peserta yang melakukan kesilapan diberi amaran.

  - permulaan yang baru akan dilakukan.

  - jika peserta yang sama melakukan kesilapan, dia akan disingkirkan

  daripada bertanding.

  - peserta hendaklah berlari di lorong masing-masing.

  16

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  17/22

  2.6 PEMEGANG REKOD DUNIA ACARA 100 METER

  Rekod dunia

  Lelaki

  Data berikut tepat sehingga 31 Mei

  No. Masa Angin(m/s)

  Atlet Negara Tarikh Lokasi

  1 9.72 +1.7 Usain Bolt Jamaica 31 Mei2008 New YorkCity

  2 9.74 +1.7 AsafaPowell

  Jamaica 9September2007

  Rieti

  3 9.79 +0.1 MauriceGreene

  AmerikaSyarikat

  16 Jun1999 Athens

  4 9.84 +0.7 DonovanBailey

  Kanada 27 Julai1996

  Atlanta

  +0.2 Bruny Surin Kanada 22 Ogos1999

  Seville

  +1.0 Tyson Gay Amerika 18 Ogos Zrich

  17

  http://ms.wikipedia.org/wiki/31_Meihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolthttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jamaicahttp://ms.wikipedia.org/wiki/31_Meihttp://ms.wikipedia.org/wiki/2008http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Icahn_Stadium&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Icahn_Stadium&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Asafa_Powellhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Asafa_Powellhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jamaicahttp://ms.wikipedia.org/wiki/9_Septemberhttp://ms.wikipedia.org/wiki/9_Septemberhttp://ms.wikipedia.org/wiki/2007http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Rieti&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Greene_(athlete)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Greene_(athlete)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/16_Junhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1999http://ms.wikipedia.org/wiki/Athenshttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Donovan_Bailey&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Donovan_Bailey&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kanadahttp://ms.wikipedia.org/wiki/27_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1996http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Centennial_Olympic_Stadium&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruny_Surin&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kanadahttp://ms.wikipedia.org/wiki/22_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1999http://ms.wikipedia.org/wiki/Sevillehttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tyson_Gay&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/18_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrichhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_the_United_States.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_Canada.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_Canada.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_the_United_States.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_Jamaica.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_Jamaica.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/31_Meihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolthttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jamaicahttp://ms.wikipedia.org/wiki/31_Meihttp://ms.wikipedia.org/wiki/2008http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Icahn_Stadium&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Icahn_Stadium&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Asafa_Powellhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Asafa_Powellhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jamaicahttp://ms.wikipedia.org/wiki/9_Septemberhttp://ms.wikipedia.org/wiki/9_Septemberhttp://ms.wikipedia.org/wiki/2007http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Rieti&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Greene_(athlete)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Greene_(athlete)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/16_Junhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1999http://ms.wikipedia.org/wiki/Athenshttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Donovan_Bailey&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Donovan_Bailey&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kanadahttp://ms.wikipedia.org/wiki/27_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1996http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Centennial_Olympic_Stadium&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruny_Surin&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kanadahttp://ms.wikipedia.org/wiki/22_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1999http://ms.wikipedia.org/wiki/Sevillehttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tyson_Gay&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/18_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich
 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  18/22

  Syarikat 2006

  7 9.85 +1.2 LeroyBurrell

  AmerikaSyarikat

  6 Julai1994 Lausanne

  +0.6 Justin Gatlin AmerikaSyarikat

  22 Ogos2004

  Athens

  +1.7 OlusojiFasuba

  Nigeria 12 Mei2006 Doha

  10 9.86 +1.2 Carl Lewis Amerika

  Syarikat

  25 Ogos

  1991

  Tokyo

  0.4 FrankieFredericks

  Templat:NAM 3 Julai1996 Lausanne

  +1.8 Ato Boldon Templat:TTO 19 April1998

  Walnut

  +0.6 Francis

  Obikwelu

  Portugal 22 Ogos

  2004

  Athens

  18

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/2006http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Leroy_Burrell&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Leroy_Burrell&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/6_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1994http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Lausanne&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Justin_Gatlinhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/22_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/2004http://ms.wikipedia.org/wiki/Athenshttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Olusoji_Fasuba&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Olusoji_Fasuba&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Nigeriahttp://ms.wikipedia.org/wiki/12_Meihttp://ms.wikipedia.org/wiki/2006http://ms.wikipedia.org/wiki/Dohahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Lewis&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/25_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1991http://ms.wikipedia.org/wiki/Tokyohttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankie_Fredericks&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankie_Fredericks&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:NAM&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/3_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1996http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Lausanne&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ato_Boldon&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:TTO&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/19_Aprilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1998http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Walnut,_California&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Obikwelu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Obikwelu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Portugalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/22_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/2004http://ms.wikipedia.org/wiki/Athenshttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_Portugal.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_the_United_States.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_Nigeria.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_the_United_States.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_the_United_States.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/2006http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Leroy_Burrell&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Leroy_Burrell&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/6_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1994http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Lausanne&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Justin_Gatlinhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/22_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/2004http://ms.wikipedia.org/wiki/Athenshttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Olusoji_Fasuba&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Olusoji_Fasuba&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Nigeriahttp://ms.wikipedia.org/wiki/12_Meihttp://ms.wikipedia.org/wiki/2006http://ms.wikipedia.org/wiki/Dohahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Lewis&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/25_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1991http://ms.wikipedia.org/wiki/Tokyohttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankie_Fredericks&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankie_Fredericks&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:NAM&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/3_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1996http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Lausanne&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ato_Boldon&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:TTO&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/19_Aprilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1998http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Walnut,_California&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Obikwelu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Obikwelu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Portugalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/22_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/2004http://ms.wikipedia.org/wiki/Athens
 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  19/22

  Wanita

  Data berikut tepat sehingga 27 Julai2005.

  No. Waktu Atlet Negara Tanggal Tempat

  1. 10.49 FlorenceGriffith Joyner

  AmerikaSyarikat

  16 Julai1988 Indianapolis

  2. 10.65 Marion Jones AmerikaSyarikat

  12 September1998

  Johannesburg

  3. 10.73 Christine Arron Perancis 19 Ogos1998 Budapest

  4. 10.74 Merlene Ottey Jamaica 7 September1996

  Milan

  5. 10.76 EvelynAshford

  AmerikaSyarikat

  22 Ogos1984 Zurich

  Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/100_meter"

  19

  http://ms.wikipedia.org/wiki/27_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/2005http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Florence_Griffith_Joyner&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Florence_Griffith_Joyner&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/16_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1988http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Indianapolis,_Indiana&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Marion_Joneshttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/12_Septemberhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1998http://ms.wikipedia.org/wiki/Johannesburghttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Christine_Arron&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Perancishttp://ms.wikipedia.org/wiki/19_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1998http://ms.wikipedia.org/wiki/Budapesthttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Merlene_Ottey&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Jamaicahttp://ms.wikipedia.org/wiki/7_Septemberhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1996http://ms.wikipedia.org/wiki/Milanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Evelyn_Ashford&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Evelyn_Ashford&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/22_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1984http://ms.wikipedia.org/wiki/Zurichhttp://ms.wikipedia.org/wiki/100_meterhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_the_United_States.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_Jamaica.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_France.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_the_United_States.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Flag_of_the_United_States.svghttp://ms.wikipedia.org/wiki/27_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/2005http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Florence_Griffith_Joyner&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Florence_Griffith_Joyner&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/16_Julaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1988http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Indianapolis,_Indiana&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Marion_Joneshttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/12_Septemberhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1998http://ms.wikipedia.org/wiki/Johannesburghttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Christine_Arron&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Perancishttp://ms.wikipedia.org/wiki/19_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1998http://ms.wikipedia.org/wiki/Budapesthttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Merlene_Ottey&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Jamaicahttp://ms.wikipedia.org/wiki/7_Septemberhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1996http://ms.wikipedia.org/wiki/Milanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Evelyn_Ashford&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Evelyn_Ashford&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/22_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1984http://ms.wikipedia.org/wiki/Zurichhttp://ms.wikipedia.org/wiki/100_meter
 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  20/22

  3.0 REFLEKSI

  Oleh : YM RAJA ZAINAB BINTI RAJA MUHAIYATDIN AL-HAJ

  Saya telah diberi taklimat Kerja Kursus Pendek bagi subjek Pendidikan

  Jasmani 1 (Akademik) oleh Puan Shanthi Devi pada 10 Mac 2009. Sejurus

  selepas itu, saya bersama-sama beberapa orang rakan sekuliah telah mencari

  maklumat di Pusat Sumber Zaaba bagi melayari internet di samping mencari

  buku-buku yang berkaitan dengan tugasan yang telah diberi.

  Selain itu, saya dan rakan-rakan juga telah melakukan praktikal bagi

  tugasan ini bersama-sama Encik Alyes setiap hari Selasa dan Rabu.

  Sesungguhnya, saya begitu gembira kerana olahraga merupakan acara sukan

  yang begitu saya minati semenjak saya di bangku persekolahan lagi. Meskipun

  saya telah didedahkan dengan sukan ini sebelum saya berada di IPGM kampus

  Tuanku Bainun, saya masih berminat untuk mendalami dan memperbetul semula

  langkah-langkah saya di dalam sukan olahraga ini.

  Setelah beberapa kali praktikal bersama-sama Encik Alyes, saya telah

  didedahkan tentang Kurikulum Pendidikan Jasmani bersama-sama Puan Shanthi

  20

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  21/22

  Devi dan juga penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi bersama-sama

  Encik Ahmad Rodzli merangkap Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan

  Kesihatan. Kesempatan bersama-sama orang kuat Jabatan Pendidikan

  Jasmani dan Kesihatan ini telah saya gunakan sebaik-baiknya untuk

  menghasilkan suatu tugasan yang baik.

  Meskipun ketika proses penulisan saya ini berlangsung telah ditolak oleh

  beberapa pensyarah jabatan, namun ia tidak sesekali mematahkan semangat

  saya untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Acap kali Ketua Jabatan

  memeriksa dan menolak hasil tugasan saya, saya menerimanya dengan hati

  terbuka dan beranggapan saya masih bertatih untuk menghasilkan tugasan

  seperti yang diharapkannya.

  Saya cuba dan terus mencuba sehinggalah saya dapat menghasilkan

  penulisan ini. Hasil akhir ini telah dapat saya selesaikan sebelum tarikh serahan

  iaitu pada 1 April 2009 ini nanti. Saya berharap agar penulisan saya ini akan

  menjadi contoh kepada para guru pelatih atau lebih tepat lagi kepada bakal-

  bakal guru opsyen Pendidikan Jasmani untuk dijadikan sebagai rujukan pada

  masa akan datang. Insya-Allah.

  21

 • 7/29/2019 Lari Pecut - Rph

  22/22

  4.0 BIBLIOGRAFI

  1. Dilawati pada 11 Mac 2009 daripada laman web

  http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-

  aplikasi/

  2. Dilawati pada 11 Mac 2009 daripada laman web

  http://ms.wikipedia.org/wiki/100_meter

  3. Idris bin Mohamed, Shaharudin bin Abd. Aziz,

  dan Zamry bin Ahmad (2002),

  Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

  Tingkatan 1, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

  22

  http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/http://ms.wikipedia.org/wiki/100_meterhttp://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/http://ms.shvoong.com/medicine-and-health/1748173-lari-pecut-teknik-dan-aplikasi/http://ms.wikipedia.org/wiki/100_meter