Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

265
ت و د ب  م  ٹ  ڈwww.kitaabdost.com

Transcript of Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

Page 1: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 1/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

www.kitaabdost.com

Page 2: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 2/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 3: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 3/264

ست

و

د ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 4: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 4/264

ست

و

د ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 5: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 5/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 6: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 6/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 7: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 7/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 8: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 8/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 9: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 9/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 10: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 10/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 11: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 11/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 12: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 12/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 13: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 13/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 14: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 14/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 15: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 15/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 16: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 16/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 17: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 17/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 18: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 18/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 19: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 19/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 20: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 20/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 21: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 21/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 22: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 22/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 23: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 23/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 24: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 24/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 25: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 25/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 26: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 26/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 27: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 27/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 28: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 28/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 29: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 29/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 30: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 30/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 31: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 31/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 32: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 32/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 33: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 33/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 34: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 34/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 35: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 35/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 36: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 36/264

Page 37: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 37/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 38: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 38/264

Page 39: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 39/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 40: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 40/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 41: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 41/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 42: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 42/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 43: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 43/264

Page 44: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 44/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 45: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 45/264

Page 46: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 46/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 47: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 47/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 48: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 48/264

Page 49: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 49/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 50: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 50/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 51: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 51/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 52: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 52/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 53: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 53/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 54: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 54/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 55: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 55/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 56: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 56/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 57: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 57/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 58: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 58/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 59: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 59/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 60: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 60/264

Page 61: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 61/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 62: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 62/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 63: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 63/264

Page 64: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 64/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 65: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 65/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 66: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 66/264

Page 67: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 67/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 68: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 68/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 69: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 69/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 70: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 70/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 71: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 71/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 72: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 72/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 73: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 73/264

Page 74: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 74/264

Page 75: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 75/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 76: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 76/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 77: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 77/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 78: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 78/264

Page 79: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 79/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 80: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 80/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 81: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 81/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 82: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 82/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 83: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 83/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 84: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 84/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 85: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 85/264

Page 86: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 86/264

Page 87: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 87/264

Page 88: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 88/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 89: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 89/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 90: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 90/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 91: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 91/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 92: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 92/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 93: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 93/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 94: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 94/264

Page 95: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 95/264

Page 96: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 96/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 97: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 97/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 98: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 98/264

Page 99: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 99/264

Page 100: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 100/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 101: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 101/264

Page 102: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 102/264

Page 103: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 103/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 104: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 104/264

Page 105: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 105/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 106: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 106/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 107: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 107/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 108: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 108/264

Page 109: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 109/264

Page 110: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 110/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 111: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 111/264

Page 112: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 112/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 113: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 113/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 114: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 114/264

Page 115: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 115/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 116: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 116/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 117: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 117/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 118: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 118/264

Page 119: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 119/264

Page 120: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 120/264

Page 121: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 121/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 122: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 122/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 123: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 123/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 124: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 124/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 125: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 125/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 126: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 126/264

Page 127: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 127/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 128: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 128/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 129: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 129/264

Page 130: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 130/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 131: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 131/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 132: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 132/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 133: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 133/264

Page 134: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 134/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 135: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 135/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 136: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 136/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 137: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 137/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 138: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 138/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 139: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 139/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 140: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 140/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 141: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 141/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 142: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 142/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 143: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 143/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 144: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 144/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 145: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 145/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 146: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 146/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 147: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 147/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 148: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 148/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 149: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 149/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 150: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 150/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 151: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 151/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 152: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 152/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 153: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 153/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 154: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 154/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 155: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 155/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 156: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 156/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 157: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 157/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 158: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 158/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 159: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 159/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 160: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 160/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 161: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 161/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 162: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 162/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 163: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 163/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 164: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 164/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 165: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 165/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 166: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 166/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 167: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 167/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 168: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 168/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 169: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 169/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 170: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 170/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 171: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 171/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 172: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 172/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 173: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 173/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 174: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 174/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 175: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 175/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 176: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 176/264

Page 177: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 177/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 178: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 178/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 179: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 179/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 180: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 180/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 181: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 181/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 182: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 182/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 183: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 183/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 184: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 184/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 185: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 185/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 186: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 186/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 187: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 187/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 188: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 188/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 189: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 189/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 190: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 190/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 191: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 191/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 192: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 192/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 193: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 193/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 194: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 194/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 195: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 195/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 196: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 196/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 197: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 197/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 198: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 198/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 199: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 199/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 200: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 200/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 201: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 201/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 202: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 202/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 203: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 203/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 204: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 204/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 205: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 205/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 206: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 206/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 207: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 207/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 208: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 208/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 209: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 209/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 210: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 210/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 211: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 211/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 212: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 212/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 213: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 213/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 214: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 214/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 215: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 215/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 216: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 216/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 217: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 217/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 218: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 218/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 219: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 219/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 220: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 220/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 221: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 221/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 222: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 222/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 223: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 223/264

Page 224: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 224/264

Page 225: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 225/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 226: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 226/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 227: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 227/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 228: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 228/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 229: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 229/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 230: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 230/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 231: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 231/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 232: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 232/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 233: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 233/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 234: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 234/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 235: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 235/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 236: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 236/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 237: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 237/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 238: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 238/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 239: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 239/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 240: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 240/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 241: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 241/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 242: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 242/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 243: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 243/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 244: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 244/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 245: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 245/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 246: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 246/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 247: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 247/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 248: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 248/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 249: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 249/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 250: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 250/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 251: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 251/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 252: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 252/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 253: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 253/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 254: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 254/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 255: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 255/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 256: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 256/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 257: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 257/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 258: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 258/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 259: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 259/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 260: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 260/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 261: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 261/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 262: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 262/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 263: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 263/264

ست

و

د

ب

ا

ت

 

 ام

ٹ

ڈ 

Page 264: Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

8/15/2019 Khawateen june 2016 Www.kitaabdost.com

http://slidepdf.com/reader/full/khawateen-june-2016-wwwkitaabdostcom 264/264