Instagram · Filtres

download Instagram · Filtres

of 23

Embed Size (px)

Transcript of Instagram · Filtres

1. INSTAGRAMC IVAN ? f yAPPSDEFIJTUIVIIIEI]PERAPRIJMUEIONARELTEUNEGUCI-APLICAEIDNS * KHANEI' 2. - Fotografia original - No altera colors IVAKHANEI'APPS DE FllT I VIDEO PER A PRUMUEIUNAR ELTEU NEGIJEI - APUCAUUNS 3. 1h 3* 7A i 3i'EEfecte:Augment exposici Sensaci de ms llumUtilitat:Fotos Fosques Aspecte antic 0 veII: PulHill]IIWIIllilllllltwillllllli[IlMllllllilllliHIIIlP-Rlllillllll 4. Efecte:Rosat Efecte anys 50Utihtatz Semprequevomuem PreFerH: peB usuans HUDSONAPPS DE FDTD I VIDED PER A PRDMDEIDNAR EL TEU NEDDEI - APUCAUUNS 5. RISEEfecte:Lleugera exposici Temperatura clida [or]Utihtatz Cares de persones Umectesen pnnnerplaHUDSON VALENCIA APPS DE FDTD I VIDED PER A PRDMDEIDNAR EL TEU NEDDEI - APUCAUUIVS 6. 1h * Efecte:* Umbres dures E D Colors FredsUtilitat:Fotos a I'aire lliure Edifieis moderns: PulHDMI]III| DIllilllllltilillllllli[IlLMllllllilllliHIIIlP-Rllllllllll 7. * e- man5a. s. ..Efecte:Temperatura elida Difuminaoio colors imatgeUtilitat:Anys 80 Fotos d'estiI olssio *Vlulqlra : autumn -anaaus 'MI: PulHDMI]III| DIllilllllltiltllllllli[IlLMllllllilllliHIIIlP-Rllllllllll 8. ;r x a . Q : w : lar-rEfecte:Alt Contrast Contorns fosoos [vinyeta]Utilitat:Drama artistio Resaltar oolors: PulHDMI]III| DIllillillltiltllllllli[IlLMllllllilllliHIIIlP-Rllllllllll 9. N91" 'r1. *Efecte:Aspecte suau - 0niric Difuminat de colorsUtilitat:Paisatges - Tranquilitat Moments romantics: PulHDMI]III| DIllilllllltwtllllllli[IlLMllllllilllliHIIIlP-Rllllllllll 10. Efecte:Blanc i negre calid DifuminatUtihtatz Semprequevomuem Paisatges EARLYBIRDAPPS DE FDTD I VIDED PER A PRDMDEIDNAR EL TEU NEDDEI - APLlCAClULlS 11. C IVAN EFS u * KHANEI'APPS DE FDTD I VIDED PER A PRDMDEIDNAR EL TEU NEDDCI APLICAEIDNS 12. 'E-'mijvf' : F: M"EARLYBIRD SUTROC IVAN ? states APPSDEFDTDIllIIlEl]PERAPRDMDEIDNARELTEUNEGDCI-APLICACIUNS * KHANEI' 13. Efecte:Resalta els tons terrosos VinyetaUtilitat:Imatges de terror Tempestes; llum KQIFIIQKJ-: lllHDMI]lII| llIllillllllliilllllillllll[IlllllllllllilllliHIIIlP-Rlllllllllll 14. 1. *m? ??Efecte:Crema el centre de la imatge Aspecte antic i calidUtilitat:Postes de sol Events - Nits d'estiuVw - :nlhla ; tummar: lllHDMI]lII| llIllillllllliilllllillllll[IlllllllllllilllliHIIIlP-Rlllllllllll 15. , iuv4qf Efecte: To gris a la foto Fotos S. XIXUtilitat:Resaltar ombres Eniosquir la imatge sunwronwr iuknvraill.vana-nam: lllHDMI]lII| llIllillllllliilllllillllll[IlllllllllllilllliliIIIlP-Rlllllllllll 16. INKWELLEfecte:Blanc i negre simpleUtihtatz Semprequevomuem lmamesambHumsiombms INKWELL WALDENAPPS DE FDTD I llIDED PER A PRDMDEIDNAR EL TEU NEDDEI - APLlCAClUNS 17. WALDENEfecte:Alta exposicio Tons grocsUtilitat:Nadons -Animals Productes de cosmetica WALDEN NASHVILLEAPPS DE FDTD I llIDED PER A PRDMDEIDNAR EL TEU NEDDEI - APLlCAClUNS 18. ;i t L3' mar-rEfecte:Saturacio de colors Alt contrastUtilitat:Menjar - Flors Per a resaltar colors : ln:oraanvugi;-pm : lllHDMI]lII| llIllilllllllilllllillllll[IlllllllllllilllliHIIIlP-Rlllllllllll 19. NASHVILLEEfecte:Rosat HegantUhtat:.lmatges nostalgiques Escenesronianques - KELVIN APPS DE FDTD I llIDED PER A PRDMDEIDNAR EL TEU NEDDEI - APLlCAClUNS 20. Efecte:Alta exposicio Tons vermellososUtilitat:Resaltar la tridimensionalitatEiecte 70'sN91" 'i4 73../ : lllHDMI]lII| llIllilllllllilllllillllll[IlllllllllllilllliliIIIlP-Rlllllllllll 21. KELVINEfecte:.* h Llum radiant Aspecte calidUtilitat:Fotos amb molta llum Postes de sol - TardesKELVIN APPS DE FDTD I llIDED PER A PRDMDEIDNAR ELTEU NEDDEI - APLlCAClUNS 22. llilillillllII| llIllillillllillllllillllll[IlllllllllllilllliliIIIlP-Rlllllllllll 23. iwaterMark Retouch Reposter/ Instagrab@lnstasize PixlrExpress RollWorld APPS DE FDTD I llIDED PER A PRDMDCIDNAR ELTEU NEDDEI - APLlCAClUlTlS