Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

download Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

of 10

Transcript of Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  1/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  2/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  3/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  4/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  5/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  6/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  7/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  8/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  9/10

 • 7/30/2019 Fernando Sor - Op 22 - Gran Sonata en Do Mayor

  10/10