Examen marit

download Examen marit

of 42

 • date post

  16-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  61
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Examen marit

Examen: Marketing General i Business to business marketing1. Esenta marketingului. Economia moderna se caracterizeaza printr-un schimb permanent de produse, intre persoane, organizatii si firme insa piata decide in ce masura ceea ce se produce si se cumpara. Clientul este un benificiar actual al produselor dar si un posibil benificiar in viitor. Marketingul este o concep ie modern de orientare i organizare a activit ii ntreprinderilor concretizat ntr-un ansamblu de metode i tehnici tiin ifice i empirice necesare pentru depistarea i / sau formarea nevoilor clien ilor actuali i poten iali, g sirea modalit ilor de satisfacere a acestor nevoi concomitent cu ob inerea unui profit optim i n condi ii de concuren . Marketingul reprezinta modul n care o firm i concepe dezvoltarea activit ii, direc iile de perspectiv i ac iunile practice concrete, viznd valorificarea poten ialului s u n concordan cu cerin ele pie ei. Marketingul este un proces specific economiei de piata, care inseamna a desfasura, a derula in permanenta tranzactii pe piata, adica a cumpara sau a vinde. Dar totusi el este un fenomen multilateral care mai include un set de elemente interdependente ca de exemplu : etica comportarii in afaceri ; ansamblu de masuri stiintifice permanente ; metodologie a activitatii pe piata ; un mod de conduita ; un sistem de gindire ; filosofia businessului. Marketingul nu are o definitie universal acceptata, astfel se pot mentiona citeva din ele: marketingul este activitatea umana orientata spre satisfacerea cerintelor omului pe calea schimbului de bunuri si servicii pe piata (Kotler Ph.) sau Marketingul este realizarea activitatii economice care dirijeaza fluxurile bunurilor si serviciilor de la producator la consumator (Asociatia Americana de Marketing). Scopul principal al marketingului consta in crearea si mentinerea clientelei prin utilizarea unor mijloace si tehnici specifice de marketing. Astfel in esenta, marketingul poate fi privit din doua aspecte generale care la rindul lor sunt foarte largi cuprinzind o multitudine de elemente. Deci marketingul este privit ca filosofie de afaceri si ca functie manageriala. Marketingul ca filosofie in afaceri poate fi definit cel mai bine ca abilitatea de a crea si pastra consumatori profitabili iar esenta manageriala a marketingului are menirea de a corela nevoile clientilor actuali sau potentiali cu scopurile firmelor, prin intermediul schimburilor. Deci putem concluziona ca marketingul are o esenta foarte larga care nu poate fi definita si explicata concret, esenta acesteia consta in totalitatea elementelor , metodelor, abordarilor s.a. care se gasesc in notiunea de Marketing. 2. Premisele aparitiei si promovarii marketingului. Ca termen marketingul a fost folosit pt. prima data in S.U.A. intre anii 1901-1916 insa ca activitate a aparut din sec al XVII-lea odata cu dezvoltarea activitatilor comerciale, desi termenul de marketing a fost utilizat si inainte de cel de al II-lea razboi mondial. Adevarata explozie in teoria marketingului a fost inregistrata dupa cel de al IIlea razboi mondial cand asistam la modificari substantiale in economia mondiala determinata de dinanismul economic-social. Factorii promovarii marketingului Pe fondul dinanismului economico-social care a generat modificari la nivel international dar si in fiecare tara sau conturat o multitudine de factori care determina promovarea marketingului atat la nivel national cat si international. Acesti factori pot fi grupati in patru grupe :

1. Include schimbarile produse in cadrul pietei si anume cererea si oferta de marfuri care in contextul actual devine tot mai diversificata atat ca volum cat si structura in diverse ramuri, sectoare oferta chiar depasind cererea de marfuri. Includem si factorii de mediu acestia isi manifesta influenta prin legislatie care sustine dezvoltarea marketingului, prin institutiile care promoveaza dezvoltarea marketingului. Includem uzura morala a majoritatii produselor si serviciilor in special bazate pe tehnologii de marfuri. 2. Include factorii legati de concurenta produse si servicii in cantitati tot mai mari si calitate sporita. Inoirea tot mai rapida a ofertei si inmultirea ofertantilor. 3. Include factorii legati de firma de intreprinderi anume - gradul si modul in care firmele sunt deschise fata de activitatea de marketing si isi insusesc orientarea de marketing. Resursele si experienta firmelor, experienta ca producator comerciant si experienta de piata. Calitatea factorului uman pentru obtinerea unei eficiente maxime. 4. Factorii legati de preocuparea sporita pt. obtinerea bunastarii materiale. Includem interesul public pentru marketingul si activitatea de promovare a marketingului in afara sferei economicului la nivelu organizatiei nonprofit partidelor politice, organizatii cu scop nelucrativ. SAU : Drept premis a apari iei marketingului pe plan mondial este considerat Dinamismul Social - Economic Schimb ri n sfera de produc ie: Aplicarea rezultatelor PT , schimbarea sortimentului de m rfuri i a calit ii produselor Specializarea tot mai mare a ntreprinderilor industriale, Diviziunea muncii, Integrarea pie elor na ionale n re eaua celor interna ionale, Separarea produc iei de consum. Schimb ri n sfera de consum: Consumatorii au devenit mai informa i, mai competen i i mai experimenta i, Exigen ele consumatorilor sunt n cre tere, Veniturilor consumatorilor sunt n cre tere, Consumatorii solicit tot mai multe servicii suplimentare, aferente consumului produselor. 3. Conceptele de Marketing si evolutia lor. Conceptul de marketing este filosofia businessului care are un impact direct asupra companiei, inclusiv a determinarii : domeniului de activitate, volumului si structurii pietei, grupuri de consumatori, scopurilor startegice si tactice. Conceptul de baza al marketingului este sustinut de trei piloni : orientarea si apropierea de client (identificarea si definirea cerintelor pietei ; studierea comportamentului consumatorului ; segmentearea pietei si alegerea segmentului tinta ; diferentierea produselor), marketingul integrat ( restructurarea si reorientarea tuturor componentelor firmei cu fata catre clientela, scopul firmei este de a crea clienti) si satisfacerea clientului ( calitate produsului sau serviciului, accesibilitatea pretului) In evolutia sa marketingul a cunoscut trei etape de baza, inclusiv cea de productie, vinzari si de marketing : y Orientarea spre productie (1900-1930)- in aceasta perioada prioritatile principale in cadrul intreprinderilor le constituiau proiectarea si fabricarea produselor, iar

principala atentie a conducerii era orientata spre cresterea volumului de productie. Concentrarea asupra produsului se facea fara a sti suficient ce vor clientii. y Orientarea spre vinzari (1930-1950)- in aceasta perioada intreprinderile incep sa se confrunte cu supracapacitatea de productie, iar cumparatorii ocupa o pozitie dominanta in cadrul pietei, folosind in acest scop o politica agresiva de vinzare si de promovare a produselor y Orientarea spre marketing (1950-1990)- in aceasta perioada intreprinderile au afost preocupate de gasirea unor cai mai bune de gestionare a factorilor de productie, de conducere a activitatii lor. Scopul final al intreprinderilor cu orientare de marketing a inceput sa fie considerat satisfacerea nevoilor clientilor intr-un mod mai eficient si mai operativ decit cel al concurentilor, concomitent cu obtinerea unui profit optim. y Orientarea spre marketing-social (1990-prezent)- in aceatsa perioada intreprinderile determina nevoile, cerintele si interesele pietelor-tinta si ofera satisfactie asteptata, in asa fel incit mentin sau sporesc bunastarea consumatorilor si a societatii. 4. Dezvoltarea intensiva a marketingului . Dezvoltarea intensiva presupune promovarea marketingului in adincime si s-a realizat prin urmatoarele masuri : consolidarea, perfectionarea si maturizarea marketingului. Metode si tehnici complexe aparitia de noi concepte practici si tehnici de lucru si abordarea unor activitati mai vechi precum promovarea, distributia si studierea pietei, se implementeaza experienta utilizata de intreprinderile care au avut succes si se utilizeaza diferite strategii de marketing. SAU : Dezvoltarea intensiv / extinderea func iilor marketingului n ntreprindere / Vnzare, Reclam , Crearea i lansarea produselor, Studierea pie ei, Logistica m rfurilor, Studierea i modelarea comportamentului consumatorului, Formarea politicilor de pre , etc. 5. Dezvoltarea extensiva a marketingului. Dezvoltarea extensiva, presupune promovarea marketingului in largime si se realizeaza prin cresterea numarului de firme, patrunderea marketingului in toate domeniile de activitate respectiv in sfera productiei industriale, serviciilor comerciale, sanatate, invatamant in randul organizatiilor nonprofit si chiar in politica. Asupra factorilor de decizie din intreprinderi au influentat experienta altor intreprinderi, nivelul de instruire in domeniul si literatura ce tine de marketing. Pentru prima data conceptia de marketing este adoptata de firmele producatoare de bunuri de consum, deoarece ele se confruntau cu cea mai larga varietate de caracteristici ale cererii, greu de indentificat si uneori aproape necunoscute. SAU : Dezvoltarea extensiv / l rgirea domeniilor de aplica ie a marketingului / ntreprinderi produc toare, ntreprinderi de comer , ntreprinderi de servicii, tiin ,

nv mnt, Politic , Ecologie, Securitate, Medicin , etc.

6. Principiile marketingului. Marketingul const nu numai din func ii i piloni ci i din anumite principii de organizare a activit ii ntreprinderii pe pia . Principiile marketingului sunt tezele principale ale activit ii pe pia a ntreprinderii, ce prev d cunoa terea pie ei, adaptarea la conceptele pie ei, influen a asupra pie ei. Exist diferite principii de marketing, ns vom analiza numai pe cele mai principale. Principiul 1. Cunoa terea pie ei, studierea multilateral a necesit ii. n