Documentatie de atribuire aer

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Documentatie de atribuire aer

 • get

  Aprobat, Nr. .........../...................... DIRECTOR GENERAL

  Marius POPENIU

  Avizat, Avizat, Director Executiv Buget Finane Director Executiv Tehnic

  Albertina NSTASE Adrian DIACONESCU

  Avizat, ef Oficiu Contencios i

  Reglementri Interne

  Rosita ALEXE

  DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE privind

  achiziia de instalaii de climatizare Cod CPV: 42512000-8.

  2010

  Manager Departament Achiziii Derulari Contracte, Administrativ

  Marian DINC

 • 2

  CUPRINS

  Fisa de date a achizitiei Formulare si modele Caietul de sarcini Clauze contractuale

 • 3

  FIA DE DATE A ACHIZIIEI

 • 4

  I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT

  Denumire: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.

  Adres: oseaua Olteniei, nr.103, sector 4

  Localitate: Bucuresti Cod potal: 041303 ara: Romania

  Persoane de contact: Ligia MIHAIU

  Telefon: 021 307 3029/021 307 3011 Fax: 021 307 3666

  E-mail: [email protected] [email protected]

  Program de lucru: Luni Joi: 8.00 16.30; Vineri: 8.00 14.00

  Adresa/ele de internet (dac este cazul):www:e-licitatie.ro. Adresa autorittii contractante: www.radiocom.ro

  I.b. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante

  ministere ori alte autoriti publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public instituie european/organizaie internaional altele: Agent economic

  servicii publice centrale aprare ordine public/siguran naional mediu economico-financiare sntate construcii i amenajarea teritoriului protecie social cultur, religie i actv. recreative educaie activiti relevante

  energie ap pot transport

  altele: Telecomunicatii

  Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante DA NU

  Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:

  la adresa mai sus menionat altele: (specificai / adresa/fax/interval orar)

  Data limit de primire a solicitrilor de clarificri: 30.06.2010/ ora limit: 16.00. Adresa: os.Olteniei nr.103, sector 4, cod postal 041303, Bucuresti, Romania. Data limit de transmitere a rspunsului de clarificri: 02.07.2010.

  I.c. CI DE ATAC Eventualele contestaii se pot depune la: - fie la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor; - fie la autoritatea contractant i apoi la instana competent.

  Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

  Adres: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

  Localitate Bucuresti Cod potal: 030084 ara: Romania

  E-mail: [email protected] Telefon: 021 310.46.41

  Adres internet: www.cnsc.ro Fax: 021 310.46.42

  Denumirea instanei competente: Curtea de apel Bucuresti

  Adres: Splaiul Independenei nr. 5, Sector 4

  Localitate: Bucuresti Cod potal: 050091 ara:Romania

  mailto:[email protected]://www.cnsc.ro/

 • 5

  E-mail: [email protected] Telefon: 021 319.51.81

  Adres internet: www.cabuc.ro Fax: 021 319.51.83

  I.d .Sursa de finanare :

  Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit: - surse proprii

  Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare DA NU

  II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere

  II. 1.1) Denumire contract: Contract de furnizare de instalaii de climatizare aer pentru staia RR imnic, staia Tv Trgu Mure i sediul sucursalei D.R. Cluj.

  II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare:

  (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii

  Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant

  Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate

  Categoria serviciului 2A 2B

  Principala locaie a lucrrii Cod CPV

  Principalul loc de livrare: imnic, Cluj, Tg.Mure. Cod CPV: 42512000-8

  Principalul loc de prestare: Cod CPV:

  II.1. 3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: ncheierea unui acord cadru:

  II.1.4) Durata contractului de achiziie public: 3 luni.

  II.1.6) Divizare pe loturi Da NU Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile

  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU

  II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1 Scopul contractului este achiziia de instalaii de climatizare:

  instalaie de climatizare aer de 30.000 BTU - 2 buc. pentru imnic (sucursala D.R. Timioara) = Lotul 1.

  instalaie de climatizare aer de 24.000 BTU 2 buc. pentru Tg.Mure (sucursala D.R. Cluj)= Lotul 2.

  instalaie de climatizare aer de 12.000 BTU 2 buc. pentru sediul sucursalei D.R. Cluj = Lotul 3. II.2.2) Opiuni (dac exist) Da NU Dac exist, descrierea acestor opiuni: III. Condiii specifice contractului

  III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat III.1.2. Altele

  DA NU DA NU

  http://www.cabuc.ro/

 • 6

  IV. PROCEDURA

  IV.1) Procedura selectat

  Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv

  Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferte Concurs de soluii

  IV.2) Etapa final de licitaie electronic DA NU

  IV.3) Legislaia aplicat: - Ordonana de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cele prevzute n O.U.G. nr.72/2009 i publicat n M.Of.nr.426/23.06.2009; - HG nr. 925 /2006 cu modificrile i completrile ulerioare, inclusiv cele prevzute n H.G. nr.834/2009 i publicat n M.Of. nr.515/27.07.2009; - Manual operaional pentru atribuirea contractelor de achiziie public - ANRMAP 2009.

  V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE

  V.1 Situaia personal a operatorului economic

  Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.180 i art.181 din ordonan Solicitat Nesolicitat

  1) Cerin obligatorie: se va prezenta o declaraie pe proprie rspundere conform cu Formularul nr. 1, prezentat n sectiunea Formulare i modele. 2) Cerin obligatorie: prezentare certificate constatatoare, n original sau copie legalizat, privind ndeplinirea obligaiilor de plat a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si local), emise cu cel mult 30 zile nainte de data limit de depunere a ofertei sau echivalent pentru operatorii economici strini. Impozitele i taxele pentru care s-au acordat nlesniri la plat (amnri, ealonri, compensri, ) de ctre organele competente, nu se consider obligaii exigibile de plat n msura n care s-au respectat condiiile impuse la acordarea nlesnirilor.

  Incadrarea ntr-una dintre situaiile prevzute la art.180 i art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedur.

  V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)

  Persoane juridice/fizice romne 1) Se solicit certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, n original sau copie legaliza