Documentatie Chime

download Documentatie Chime

of 18

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Documentatie Chime

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  1/18

  Colegiul National "Nicu Gane" Falticeni

  PROIECT PENTRU OBŢINEREA ATESTĂRII PROFESIONALE ÎN INFORMATICĂ

  In!uato!# P!o$% Ilincai Flo!in

  Caniat#

    Cli&a Lucian Ga'!iel

  Mai ()*+

  1

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  2/18

  C,iie ano!ganica

  2

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  3/18

  Cu&!in-

  Int!ouce!e.......................%+

  P!e/enta!ea a&licatiei Mic!o-o$t Po0e!Point.........%%1

  P!e/enta!ea &!oiectului..................%2

  Utili/a!ea a&licatiei in !eali/a!ea &!oiectului........%%%%**

    Re-u!-e ,a!0a!e 3i -o$t0a!e nece-a!e

  ………………………………………..16 Bi'liog!a$ie.......................*4

  3

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  4/18

  Int!ouce!e

  Proiectul meu se numeste “Chimie anorganica”. Am ales aceasta tema

  deoarece sunt fascinate de aceste notiuni si am vrut sa creez un suport educativ  pentru pentru alte personae interesate de aceasta.

  Am realizat proiectul in Microsoft Office Power Point deoarece mi se pare

  un program usor de utilizat si cu rezultate vizuale exceptionale. Am ales acest

   program pentru a-mi arata calitatile si ailitatile de utilizare a acestuia in creearea

  unei aplicatii care poate fi folosita cu scop educativ!informativ.

  4

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  5/18

  P!e/enta!ea a&licatiei Mic!o-o$t Po0e!Point

  PowerPoint este un produs software" parte component# a pachetulului

  Microsoft Office destinat realiz#rii de prezent#ri grafice pe calculator.

  PowerPoint este folosit pentru realizarea de prezent#ri care s# asiste voritorul

  $n expunerea unui material" $n prezentarea unui produs" sau care s#-l $nlocuiasc#

  chiar" $n prezentarea unor informa%ii.

  O prezentare este compus# dintr-o suit# de pagini" fiecare pagin# ocup&nd un

  ecran. Acest set de pagini se memoreaz# su forma unui fi'ier" put&nd fi ulterior 

  modificat" afi'at pe ecran sau tip#rit.

  O prezentare poate fi derulat# pagin# cu pagin# pe un calculator independent" sau poate fi prezentat# $n re%ea" pe mai multe calculatoare $n acela'i timp" $n

  sistem de conferin%e.

  PowerPoint ofer# posiilitatea de valorificare a prezent#rilor $n mai multe

  formate 'i anume(

  - prezentare derulat# pe ecranul calculatorului sau proiectat# pe un ecran prin

  intermediul unui videoproiector)

  - prezentare creat# pentru realizarea diapozitivelor de *+ mm)

  - prezentare pulicat# pe ,e)

  - prezentare imprimat# pe h&rtie)

  - prezentare imprimat# pe folii transparente)

  - crearea" $n acela'i timp cu prezentarea" de material imprimate pentru auditoriu"

  cum ar fi( sumarul prezent#rii" un rezumat al prezent#rii" sau note explicative.

  Principalele concepte cu care oper#m $n crearea unei prezent#ri sunt(

  5ia&o/iti6 7-lie8

  5

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  6/18

  ste componenta elementar# cu care opereaz# PowerPoint 'i corespunde

  unei pagini a prezent#rii. lide-ul poate con%ine text" imagini" sunet" anima%ie"

  clipuri video 'i diagrame. lementele ce compun un slide vor fi denumite generic

  oiecte. xist# / tipuri de diapozitive( diapozitive - titlu 'i diapozitive - con%inut.

  0iecare sec%iune a prezent#rii con%ine un diapozitiv-titlu 'i mai multe

  diapozitive con%inut.

  Sc,ea ia&o/iti6ului 7la9out8

  0iecare diapozitiv are modul s#u propiu de organizare a oiectelor care-l

  compun. Acesta se staile'te $n momentul cre#rii diapozitivului 'i poart# numele

  de la1out. PowerPoint /222 dispune de /3 de la1out-uri predefinite" oferind tot

  at&tea posiilit#%i de a comina diferitele tipuri de oiecte 'i modul lor de  pozi%onare pe un slide) de exemplu un slide con%ine un titlu 'i un grafic" altul un

  titlu" o parte de text 'i un clip video.

  4ocul unde va fi plasat fiecare oiect este marcat prin linii punctate. Pentru

  introducerea oiectului treuie s# pozi%ion#m mouse-ul $n zona dorit# 'i s#

  apas#m clic 4a1out-ul unui slide poate fi modificat dup# crearea acestuia.

  5ia&o/iti6 &!inci&al 7a-te! -lie8

  5iapozitivul principal este cel care stocheaz# informa%ii despre formatul 'i  pozi%ia oiectelor comune tuturor diapozitivelor prezent#rii) aceste oiecte pot fi(

  titlul" textul 6tipul fontului" dimensiunea fontului" culoarea7" alte oiecte care apar 

   pe fundal 6imagini" sunete" text7.

  xist# un slide master pentru paginile de titlu 'i un master pentru cele de

  con%inut. Orice schimare efectuat# $n master slide" se va propaga $n toate slide-

  urile de acel tip con%inute $n prezentare. Profit&nd de aceast# proprietate" ori de

  c&te ori vrem s# modific#m $nf#%i'area diapozitivelor unei prezent#ri putem face

  modific#rile o singur# dat#" diapozitivului principal 'i aceste modific#ri vor fi 6

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  7/18

  aplicate automat tuturor slide-urilor existente 'i celor care vor fi ad#ugate

  ulterior.

  chema de culori este format# dintr-un set de 8 culori care vor fi utilizate

  drept culori de az# de c#tre diapozitivele prezent#rii 9 pentru culoarea textului

  sau a fundalului. e poate alege o schem# de culori pentru un diapozitiv sau

   pentru $ntreaga prezentare.

  xist# predefinite mai multe scheme de culori" din care se alege schema activ#

  6acea schem# care va fi utilizat#7" astfel $nc&t culorile alese s# fie $n armonie cu

  celelalte diapozitive 'i cu culorile oiectelor con%inute de fiecare diapozitiv $n

   parte.

  7

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  8/18

  P!e/enta!ea &!oiectului

  Cu&!in- &!oiect#

  • Simboluri Chimice • Structura atomului • Confguratie electronica • Consecintele confguratiei electronice • Sistemul periodic; • roprietatile elementelor • roprietatile chimice ale sodiului; • !egatura ionica; •

  Cristalul de clorura de sodiu "aCl;• !egatura co#alenta; • !egatura co#alenta nepolaral; • Clorul • !egatura co#alenta polara; • !egatura coordinati#a; • Substante in stare ga$oasa; • %olecula • Solutii .&i$ol#area • Concentratia solutiilor • 'ci$i si ba$e in solutie apoasa; • "otiunile de p( si p)(; • *eactia de neutrali$are • *eactiile e+oterme si endoterme; • ,ntalpia de reactie; • !egea lui (ess • ilele electrice; • Coro$iunea -i protecia anticorosi#/ • ,lectroli$a; • *eactii lente0 reactii rapide; • Catali$atori0 inhibitori.

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  9/18

  5ate gene!ale#

   

  Atoul e-te cea ai ica &a!ticula int!:o -u'-tanta ca!e nu ai &oate $i i6i/ata &!in &!oceee c,iice o'i-nuite%

  Eleentul c,iic !e&!e/inta totalitatea atoilo! e acela-i ti&%

  Si'olul c,iic e-te notatia &!e-cu!tata a enui!ii unui eleent

  c,iic% • Nua!ul e a-a" notat cu A" care arata suma dintre numarul de protoni si

  numarul de neutroni din nucleu. ste un numar intreg.

  • In6eli-ul elect!onic este format din totalitatea electronilor care graviteaza in :urul nucleului.

  • In6eli-ul elect!onic are o structura stratificata"fiind format din straturi"sustraturi si oritali .

  •  O!'italul atoic reprezinta zona din :urul nucleului in care exista  proailitatea maxima de a gasi electroni.

  • Con$igu!atia elect!onica a atoului reprezinta schema in care oritalii atomici se completeaza cu electroni"in ordinea cresterii energiei lor.

  • odiul este un metal alcalin cu o reactivitate chimica foarte mare si de

  aceea el apare in natura numai su forma de cominatii.;n cominatiile sale

  are numai numarul de oxidare ?.

  • ;n aer " su actiunea oxigenului" a dioxidului de caron si a umiditatii"

  sodiul metalic se acopera cu o pelicula cenusie formata dintr-un amestec de

   peroxid" hidroxid si caronat de sodiu.

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  10/18

  • Legatu!a ionica -au elect!o6alenta este legatura chimica rezultata prin transfer de electroni.

  • ustantele ionice au structuri cristaline ionice" adica in nodurile retelei

  sunt ioni retinuti prin forte electrostatice.

  1

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  11/18

  11

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  12/18

  Utili/a!ea a&licatiei in !eali/a!ea &!oiectului

  Aici este prima pagina a proiectului" dupa realizare" dupa aplicarea efectelor  de vizualizare si dupa alegerea temei(

  12

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  13/18

  5e aici mi-am formatat propiul model de [email protected] pentru proiect(

  5e aici am introdus si modificat anumite forme(

  5e aici am introdus si modificat efectele de intrare si de tranzitie pentru

  textul si imaginile din proiect( 13

 • 8/18/2019 Documentatie Chime

  14/18

  Acestea sunt utoanele care apar pe parcursul prezentarii" si care a:uta la

  n