Congres "de Intelligente Overheid"

of 8 /8
Kenmerken Web 2.0 Web 1.0 Web 2.0 Encyclopedie Brittannica Wikipedia Persoonlijke websites Blogs Publiceren Participatie Directories (“taxonomy”) Tagging (“folksonomy”) Netscape Google(bijv. Earth) Digitale snelweg Virtuele communities Consumeren Coproduceren Functie Web 2.0 Voorbeelden Informeren Internationaal: Podcast, YouTube Nationaal: www.mijnalbum.nl Mobiliseren Internationaal: filmpjes Amerikaanse presidentskandidaten op YouTube Nationaal: www.landroof.nl Ontmoeten Internationaal: MySpace, Second Life, Nationaal: www.hyves.nl Faciliteren Internationaal: www.huizenonderzoekbrugge.be Nationaal: procedures online (Nijmegen) Transacties Internationaal: E-Bay, Nationaal: www.marktplaats.nl

Embed Size (px)

description

Op woensdag 10 december 2008 organiseerde het Center for Public Innovation haar eerste lustrumcongres in de vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag met als thema: ‘DE INTELLIGENTE OVERHEID’ De discussie over de omvang en werkwijze van de Rijksdienst is niet nieuw en met het programma Vernieuwing van de Rijksdienst ook nog lang niet beëindigd. In 2007 presenteerde het Center for Public Innovation de contouren van een nieuw kennis-ontwikkelingsprogramma ‘Second Society, over vernieuwing in de staat, de stad en de straat’. Bij de uitvoering van dit kennisontwikkelingsprogramma is in het afgelopen jaar een basis gelegd voor nieuwe inzichten over het functioneren van het openbaar bestuur. Op de eerste lustrumbijeenkomst van het Center for Public Innovation werd deze kennis gedeeld en er over gediscussieerd.

Transcript of Congres "de Intelligente Overheid"

Page 1: Congres "de Intelligente Overheid"

Kenmerken Web 2.0

Web 1.0 Web 2.0

EncyclopedieBrittannica

Wikipedia

Persoonlijkewebsites

Blogs

Publiceren Participatie

Directories(“taxonomy”)

Tagging(“folksonomy”)

Netscape Google(bijv. Earth)

Digitale snelweg

Virtuele communities

Consumeren Coproduceren

Functie Web 2.0 Voorbeelden

Informeren Internationaal: Podcast, YouTubeNationaal: www.mijnalbum.nl

Mobiliseren Internationaal: filmpjesAmerikaanse presidentskandidatenop YouTubeNationaal: www.landroof.nl

Ontmoeten Internationaal: MySpace, SecondLife, Nationaal: www.hyves.nl

Faciliteren Internationaal: www.huizenonderzoekbrugge.beNationaal: procedures online(Nijmegen)

Transacties Internationaal: E-Bay, Nationaal: www.marktplaats.nl

Page 2: Congres "de Intelligente Overheid"

Burgers nemen patiëntendossier in

eigen beheer

burgers nemen handhaving over

burgers nemen beleidsontwikkeling over

burgers nemen toezicht over door leveren van

betrouwbare infoVoorbeelden

Page 3: Congres "de Intelligente Overheid"

bedrijfsvoering

toezichtbeleidsontwikkeling

dienstverlening ?Wat is de invloed van

Web 2.0 op (duurzame) organisatie ontwikkeling

Hoe kan Web 2.0 gebruikt worden bij

beleidsontwikkeling

Welke maatregelen zijn mogelijk om processen te

beschermen

Slimme vormen van handhaving en toezicht

Hoe kan sturing info voorziening verbeteren

Welke werkomgeving is gewenst

Wat is de invloed van Web 2.0 op beleidsvoornemens

Actuele vragen binnen de overheid

Page 4: Congres "de Intelligente Overheid"

SecondSocietySecondSociety

Virtuele

wereld

Fysieke

wereld

Technologischeinnovatie

Maatschappelijke en bestuurlijkevernieuwing

De wereld van het internet De staat

De stad

De straat

Programma vernieuwing RijksdienstSlank en Fit

Burgerinitiatieven: vergelijkingssites, opsporingsinitiatieven, geluidsnet

herverdeling van invloed

Blogs, wikis, Hyves, YouTube, Skype, google, RFID

Social-web, semantisch-webIT All pervasive

cybercrime

beroving

gaming

voetbal

De intelligente stad

De intelligente

overheid

Een voorlopig denkkader

Page 5: Congres "de Intelligente Overheid"

bedrijfsvoering

toezichtbeleidsontwikkeling

Overheid 2.0

Ambtenaar 2.0 Werkplek 2.0

Hebben deze ontwikkelingen dezelfdeimplicaties voor alle rijksambtenaren of moeteen nadere nuancering worden gemaakt(onderscheid beleidsmedewerkers,uitvoerende ambtenaren en ondersteunendeambtenaren)?

Hoe gaat het werken bij de Rijksoverheid zichnaar verwachting ontwikkelen in de komende(tien) jaren en wat zijn de mogelijke implicatiesdaarvan voor de rijksambtenaren?

Aanzet voor een antwoord op de vragen

• Geen techniek maar ontwikkeling van andere relaties

• ‘en–en’ ontwikkeling

• Alle verschillen worden vergroot

• Van buiten naar binnen

• Geen techniek maar ontwikkeling van andere relaties

• ‘en–en’ ontwikkeling

• Alle verschillen worden vergroot

• Van buiten naar binnen

Page 6: Congres "de Intelligente Overheid"

Fundamentelere Kennisvragen

• Zelforganisatie in en door communicatie en delen: condities en processen

• Nieuwe organisatiepatronen– Grensvervaging– Grensverlegging– Hybridisering

• Organisatieontwikkeling en verandering

Jurisdicties in beweging: Grenzeloze overheid

Page 7: Congres "de Intelligente Overheid"

Protest 1040 norm

Page 8: Congres "de Intelligente Overheid"

Fundamentelere Kennisvragen

• Web 2.0 en de belofte van institutionele innovatie– Betekenis van web 2.0 voor beleid,

bestuur en politiek: wat maakt web 2.0 anders?

– Integratie van technologie en cultuur– Lering trekken uit het verleden en

realistische verwachtingen– Aansluiten bij leerstukken over

institutionele veranderingen