CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI,...

of 91 /91
CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015 (THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE) INDEX S.NO. BENCH PAGE NO 1. Hon'ble The Acting Chief Justice & Hon'ble Mr. Justice P.Sam Koshy 1-8 2. Hon'ble Mr. Justice T.P. Sharma & Hon'ble Mr. Justice Inder Singh Uboweja 9-19 3. Hon'ble Mr. Justice Pritinker Diwaker 20-28 4. Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra 29-36 5. Hon'ble Mr. Justice Manindra Mohan Shrivastava 37-50 6. Hon'ble Mr. Justice Goutam Bhaduri 51-59 7. Hon'ble Mr. Justice Sanjay K.Agrawal 60-77 8. Hon'ble Mr. Justice Chandra Bhushan Bajpai 78-85 9. Standby Cause List 86-90 By order of Hon'ble the Acting Chief Justice Sd/- (Ramashankar Prasad) Additional Registrar (Judl.)

Embed Size (px)

Transcript of CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI,...

Page 1: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

INDEX

S.NO. BENCH PAGE NO

1. Hon'ble The Acting Chief Justice & Hon'ble Mr. Justice P.Sam Koshy 1-8

2. Hon'ble Mr. Justice T.P. Sharma & Hon'ble Mr. Justice Inder Singh Uboweja 9-19

3. Hon'ble Mr. Justice Pritinker Diwaker 20-28

4. Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra 29-36

5. Hon'ble Mr. Justice Manindra Mohan Shrivastava 37-50

6. Hon'ble Mr. Justice Goutam Bhaduri 51-59

7. Hon'ble Mr. Justice Sanjay K.Agrawal 60-77

8. Hon'ble Mr. Justice Chandra Bhushan Bajpai 78-85

9. Standby Cause List 86-90

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice

Sd/-

(Ramashankar Prasad)

Additional Registrar (Judl.)

Page 2: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE

HON'BLE SHRI JUSTICE P. SAM KOSHY

COURT HALL . "2"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

%���$���������� ���������������������������������������������������������������������������������)�$���������*������������+������������������������������������������,����������,������#

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

��������

1. CRA/631/1998 4 MANRAKHAN

VS. THE STATE OF M..P.

UMESH DIXIT, UMESH

TRIVEDI, SUDHIR

TIWARI, ASEEM

DIXIT, S.KHARE,

SANJAY SHARMA,

KISHUN

CHATURVIDANI

SUDHIR TRIPATHI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ] [

LIST ALONG

WITH CRA

714/98 &

985/98 ]

WITH

2. CRA/714/1998 4 RAM BALI & ORS.

VS THE STATE OF M.P.

ANIL KHARE,

SK.VERMA,

RS.KHARE,

VK.TRIVEDI

PRAFULL N.BHARAT

KESHAV DEWANGAN

AKASH PANDEY

MAYANK CHANDRAKAR

KAMAL KISHOR PATEL

SHASHI KUMAR

KUSHWAHA

VIMAL KUMAR TONDEY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ] [

LIST ALONG

WITH CRA

631/98 &

985/98 ]

WITH

3. CRA/985/1998 9 ITWARI & OTHERS

VS STATE

PR.BHAVE, DEEPAK

PENDHARKAR, SUDHIR

TIWARI, KISHUN

CHATURVIDANI

REEMA

KESHARWANI,J.K.GUL

ABANI,S.K.TIWARI

SHARMILA SINGHAI

PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

N.K.MALAVIYA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING.] [

LISTED ALONG

WITH CRA.

714/98 &

631/98 ]

4. CRA/70/2000 11 GAYASUDDIN & ORS.

VS. STATE OF C.G. ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

B.M.K.BAJPAYEE

RUPESH TRIVEDI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

1

Page 3: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

DEVESH DIXIT

5. CRA/171/2000 2 MILAPA BAI

VS. STATE

AK.CHOURASIA, ALI

ASGAR

SHAILENDRA SHARMA,

ASHISH BECK,

PREVESH SHARMA,

ANSHUMAN

SHRIVASTAVA

VINAY PANDEY, G.

SINGH, ALI ASGAR,,

VINAY PANDEY,

SANKALP JAISWAL,

AJAY MISHRA, ,

AJAY MISHRA,

SOFIYA KHAN,

NEERAJ PRADHAN,

ABHAY MISHRA,

ASHUTOSH SHARMAP

BHOLANATH NANDE

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

6. CRA/274/2000 11 NARENDRA AND ORS.

VS. STATE

S.K.JAIN,

KIRAN JAIN

RAJESH JAIN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] ON

BAIL

7. CRA/423/2000 1 ANANDRAM AND ANR.

VS. THE STATE OF M.P.

MANISH DATT,

S.S.BAGHEL,

S.VERMA,

M.AWASTHI, K.K.

SINGH, V.C.

OTTALWAR, I.S.

SAHU, ISHWAR

JAISWAL, AKHTAR

HUSSAIN

A.G.

[FOR FINAL

HEARING.]

8. CRA/549/2000 6 JANIKRAM & ANR.

VS. THE STATE OF M.P. P.P.SAHU

C.P.SAHU

S.P.SAHU

ADITYA KUMAR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

9. CRA/732/2000 12 CHAMANLAL AND ORS.

VS. STATE

JAGAT SHER, KARAN

SHER SINGH,

AK.DUBEY,

FS.KHARE, NEERAJ

KUMAR MEHTA, ARUN

KOCHAR, P.C.JAIN,

RENU KOCHAR, VINAY

PANDEY,

AL.SINGROUL,

SATISH CHANDRA

VERMA,

P.M.SHRIWAS,

RAKESH SAHU,

A.G.,

[ FOR FINAL

HEARING ]

RAJNANDGAON

10. CRA/821/2000 10 CHATRAM SATNAMI AND

OTHERS

VS. STATE

A.K.DUBEY, ABHAY

GUPTA, SHIV RAJ

SINGH THAKUR,

J.K.SHASTRI,

MEENA SHASTRI,

JAMESH ANTHONY,

ANJULA SINGH

CHOUHAN, R.K.

JAIN, KIRAN JAIN,

ASHOK JAISWAL,

PRAFULL BHARAT,

MANOJ MISHRA,

SANGEETA MISHRA,

USHA CHANDRAKAR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

2

Page 4: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

11. CRA/1145/2000 5 BUDHARU AND OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

JAIL APPEAL,

DC.JAIN, S.JAIN,

RAJESH JAIN

KIRAN JAIN

MIRZA KAISER BAEG

SOFIA KHAN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

12. CRA/1190/2000 8 RAMLAL

VS. STATE

MEENA SHASTRI A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

13. CRA/1566/2000 8 MAINU RAM

VS. STATE

GP.CHATURVEDI,

UMESH GUPTA,

BK.KHARE, INDIRA

TRIPATHI

A.G.

FOR FINAL

HEARING ]

14. CRA/1699/2000 4 MANGLOORAM AND ANR.

VS. STATE

AD.DEORAS, SANJAY

SARWATE,

SK.BERIWAL, ABHAY

TIWARI, BL.DEMBRA,

RAKESH SAHU

AVINASH K.MISHRA

A.G.,

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ON BAIL }

15. CRA/1801/2000 2 DAMRU & ORS.

VS. THE STATE OF M.P.

A.DWIVEDI, RAKESH

MISHRA

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

16. CRA/1805/2000 9 BHADRU RAM

VS. STATE

DC.JAIN, PRADEEP

SHARMA

RAJESH JAIN

KIRAN JAIN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

17. CRA/1843/2000 3 RAMA BANERJEE AND ORS.

VS. THE STATE OF M.P.

OP.SINGH,

AK.CHOURASIA,

RAJENDRA PANDEY,

C.R.SAHU,

C.K.SAHU, ANIL DAS

KULDEEP

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH CRA

2076/2000 ]

WITH

18. CRA/2076/2000 10 ASHARAM SATNAMI & ORS.

VS STATE

D.C. JAIN,

K.K.JAIN, KU.JYOTI

AGNIHOTRI,

RAJESH JAIN

KIRAN JAIN

VINOD KUMAR TEKAM

C.R.SAHU

C.K.SAHU

A.D.KULDEEP

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] ON

BAIL { LISTED

ALONG WITH

CRA NO.

1843/2000 }

19. CRA/1846/2000 5 BALLU

VS. STATE

AS.JHA, ARUN

SHUKLA, BM.PRASAD,

PRASHANT SAHU,

AWADH TRIPATHI,

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

YOGESH PANDEY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

20. CRA/1890/2000 1 ASHOK KUMAR

VS. THE STATE OF MADHYA

PRADESH

SMT.KIRAN JAIN,

RAJJESH JAIN, D.C.

JAIN, SANDEEP

JAIN, DEEPAK JAIN,

BHARAT RAJPUT,

A.K. SHUKLA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] ON

BAIL DURG

21. CRA/1909/2000 3 DHARAM PAL

VS. STATE

DC., RK.JAIN,

SMT.KIRAN JAIN,

SK.JAIN

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

3

Page 5: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

22. CRA/2069/2000 6 BALRAM MEHAR

VS. STATE

MANISH DATT,

RK.JAIN,

VG.TAMASKAR, KIRAN

JAIN

KUMARESH TIWARI

MANISH UPADHYAY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ON BAIL }

23. CRA/2378/2000 2 SUKH LAL

VS. STATE

V.TRIPATHI,

A.DWIVEDI

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

24. CRA/2538/2000 7 PHOOL SINGH KANWAR

VS. STATE

DC.JAIN, JAIL

APPEAL

RAJESH JAIN

KIRAN JAIN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

25. CRA/2539/2000 3 MOHANLAL BINJHWAR

VS. STATE

DC.JAIN, RAJESH

KUMAR JAIN,

SMT.KIRAN JAIN,

JAIL APPEAL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

26. CRA/2600/2000 9 DEENDAYAL

VS. STATE

DC., RAJESH KUMAR,

SMT.KIRAN JAIN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

27. CRA/2671/2000 1 MANIRAM ALIAS TUN-TUN

VS. THE STATE OF M.P.

ABHAY TIWARI,

SAVITA TIWARI,

DHANESH TIWARI,

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] ON

BAIL DURG

28. CRA/2685/2000 2 FIROJ KHAN

VS. THE STATE OF M.P.

A..N. PANDEY,

LARUN KOCHAR, S.K.

TIWARI, S.K.

SINGH, L..N. SAKLE

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] ON

BAIL RAIPUR

29. CRA/89/2001 11 CHINTAMANI @ CHINARM &

ORS.

VS. THE STATE OF C.G.

RK.JAISWAL , N.

PANDEY,

ABHAY TIWARI

SAVITA TIWARI

SANDEEP SINHA

PRABHAKAR SINGH

CHANDEL

JAGDISH SINGH

BARAIK

RAKESH ANTHONY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ON BAIL ]

30. CRA/305/2001 6 KANTI BAI @ KHERIN

VS. THE STATE OF C.G. A.K.PRASAD

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KORIYA

(BAIKUNTHPUR)

31. CRA/306/2001 10 BAL RAM @ BALLOO AND

ANOTHER

VS. STATE OF C.G.

VINAY PANDEY

B.M.K.BAJPAYEE

RUPESH TRIVEDI

DEVESH DIXIT

G.S.AHLUWALIA

H.S.AHLUWALIA

A.G.

ABHAY TIWARI

SAVITA TIWARI

SMRITI SHRIVASTAVA

[ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

32. CRA/559/2001 9 DULAR SAI & ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AK.PRASAD A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

APPELLANT

NO.1 IN JAIL

SINCE

30.11.00 ]

33. CRA/940/2001 6 JAWAHAR LAL @ MULLU

VS. THE STATE OF C.G

RK.GUPTA,RP.GANDHA

RAW,KAMLESH

SINGH,AP.SINGH,PRA

KASH GANDHARVE,

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

4

Page 6: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

SUMIT SINGH

34. CRA/1071/2001 14 BANSHI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHARMILA SINGHAI,

SANTOSH BHARAT,

N.MALVIYA, PRSUN

GOYAL

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] ON

BAIL

35. CRA/1085/2001 9 RAJESH PATEL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

Y.C. SHARMA, VINOD

LAL CHANDANI, S.S.

MISHRA, ARVIND

DUBEY, UDAI BHAN

PANDEY, SR.PANDEY,

MK.NAIK,

MALAY KUMAR

BHADURI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] ON

BAIL

36. CRA/649/2002 10 UMESH KUMAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AJAY TIWARI,

SURESH VERMA,

VIJAY DESHMUKH

DASHRATH

PRAJAPATI,

DR.RAJESH

PANDEY,RAKESH

PANDEY,

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

37. CRA/229/2010 6 AYODHYA

VS. STATE OF CHHATTISGARH SUMIT SINGH

V.C.OTTALWAR

INDRA SEN SAHU

AKHTAR HUSSAIN

ISHWAR JAISWAL

A.G.

GURUDEV I.SHARAN

[ FOR FINAL

HEARING. ] {

IN JAIL SINCE

09/02/09 } [

ALLOTTED

MATTER ]

JANJGIR-

CHAMPA

38. CRA/181/2011 3 CHALKI HALBA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

JAIL APPEAL

RAMAKANT PANDEY,

M.L.PASTORE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING] [ IN

JAIL SINCE

11.08.09 ] [

ALLOTTED

MATTER ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

�������������������� �����

��������

39. WA/127/2008 47 CORPORATE ISPAT ALLOYS

LTD.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

PRATEEK SHARMA,

SUNITA JAIN

A.G., ASHISH

SHRIVASTAVA, AMIT

VERMA,

AMRITO DAS, RAKESH

DUBEY, AKHILESH

DALPATI, AFROJ

KHAN, SMITA GHAI,

ANAND VERMA,

DEVENDRA PATEL,

SACHIN TAMRAKAR

(CAV.), AYAZ

NAVED, RS.BAGHEL,

RATAN KUMAR SINGH,

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALLOTTED TO

SPECIAL D.B.

] BILASPUR

40. WPC/6872/2010 41 JUGGA DEVI & OTHERS

VS. STATE OF C.G. &

OTHERS

SMITI SHARMA

SUDHA BHARDWAJ

NEELABH DUBEY

ANUKUL BISWAS

ASHOK KUMAR SHUKLA

A.G.

ATANU GHOSH

GUNJAN SHUKLA

[ FOR FINAL

HEARING ]

41. WPC/2019/2012 8 M/S AMAR BUILDERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

RAHUL JHA

MAHENDRA DUBEY

MANOJ CHAUHAN

SANJEEV SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

5

Page 7: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

42. TAXC/2/2013 23 UNION OF INDIA THROUGH

COMMISSIONER

VS. M/S SPECTRUM COAL &

POWER LTD.

MANEESH SHARMA

AMIT KUMAR CHAKI

KISHORE BHADURI

AMRITO DAS

[ FOR FINAL

HEARING ] NEW

DELHI

43. WPS/2421/2013 17 R.K.SAH

VS. UNION OF INDIA AND

ORS.

AMRITO DAS DAMMAN LAL

DEWANGAN

ABHISHEK SINHA

H.S.AHLUWALIA

R.M.SOLAPURKAR

SRINIVAS RAO

SEEMA SOLAPURKAR

ASSTT.S.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

44. WA/281/2013 8 LAKHANRAM SAHU & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

H.S.AHLUWALIA

G.S.AHLUWALIA

AG [ FOR FINAL

HEARING ] [

LIST ALONG

WITH WA

1073/12 &

ORS. CONN.

MATTERS ]

WITH

45. WPS/129/2012 8 BIHARI LAL JAISWAL

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

PRABHAT TIWARI

S.P.KALE

LAV SHARMA

VINOD DESHMUKH

A.G.

VIVEK SHRIVASTAVA

[ FOR FURTHER

ORDERS ] [

LIST ALONG

WITH WA

1073/12 &

ORS. CONN.

MATTERS ]

BILASPUR

WITH

46. WA/209/2013 3 RAM AVTAR VERMA & ORS.

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

FS.KHARE, JK.GUPTA AG [ ON

ADMISSION &

IA NO 01 FOR

IMPLEADING

THE LEGAL

HEIRS OF

APPELLANT NO

.03 PALTAN

YADAV ] (WA

281/13 IN

C.O.F.D. ON

28/01/2013 )

WITH

47. WPS/132/2012 8 ROHINI KUMAR SHUKLA

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

PRABHAT TIWARI

S.P.KALE

LAV SHARMA

VINOD DESHMUKH

A.G.

H.S.AHLUWALIA

[ FOR FURTHER

ORDERS] [

LIST ALONG

WITH WA

1073/12 &

ORS. CONN.

MATTERS ]

WITH

48. WPS/4318/2012 11 SUKHRU

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

RAKESH ANTHONY

A.G. [ FOR

ADMISSION ] [

LIST ALONG

WITH WA

1073/12 &

ORS. CONN.

MATTERS ]

WITH

49. WPS/4319/2012 9 SHRIVATS

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

RAKESH ANTHONY

A.G. [ FOR

ADMISSION ] [

ALONG WITH WA

1073/2012 AND

WPS 4318/2012

] [ LIST

ALONG WITH WA

1073/12 &

ORS. CONN.

6

Page 8: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

MATTERS ]

WITH

50. WA/1073/2012 11 DEVANTIN BAI

VS STATE OF CHHATTISGARH ANUP MAJUMDAR

BASANT DEWANGAN

A.G. [ FOR I.A. NO

02

APPLICATION

FOR

CONDONATION

OF DELAY IN

PAYMENT OF

PROCESS FEE.]

( ALONG WITH

CASE WPS 5670

/2010 D/O &

WPS 1417/2012

KEPT BELOW )

( ALONG WITH

W.A,

1122/2012 &

OTHER CONN.

MATTERS &

W.A. 281/

2013 ) [LIST

A/W W A NO.

281/2013 FOR

FINAL HEARING

STAGE ]

WITH

51. WA/1122/2012 9 SANAD KUMAR NAYAK

VS STATE OF C.G. & ORS ASHOK PATIL

RAVI RANJAN SINHA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WA-281/10,112

3/2013 AND

ALL CONNECTED

MATTERS )

WPS-5990/2011

D/O KEPT WITH

RECORD)

RAIPUR

WITH

52. WA/1123/2012 7 SUKHDEO PURI GOSHWAMI

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

ASHOK PATIL

RAVI RANJAN SINHA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WA-281/10,112

3/2013 AND

ALL CONNECTED

MATTERS )

WPS-5684/11

D/O KEPT WITH

RECORD)

RAIPUR

WITH

53. WPS/5043/2012 8 KUNTI BAI & ORS

VS STATE OF C.G. & ORS RAKESH ANTHONY

S.K.THOMAS

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

{LIST ALONG

WITH WA

281/2013 }

WITH

54. WA/1180/2012 5 SMT. UMA DEVI VERMA

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

ASHOK PATIL

RAVI RANJAN SINHA

AG [ FOR ORDERS

ON OFFICE

NOTE

APPLICATION

FOR EXEMPTION

FOR FILING

CERTIFIED

COPY OF THE

ORDER DATED

08-12-2006

PASSED IN SLP

NO.

19728/2006 (

ANNEXURE P/5

7

Page 9: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

).] ( ALONG

WITH WA

281/13 &

OTHER CONN.

CASES )

55. WA/603/2013 12 M/S MONNET ISPAT & ENERGY

LIMITED

VS. SOUTH EAST CENTRAL

RAILWAY

ANKIT SINGHAL

ASHISH SHRIVASTAVA

ABHISHEK SINHA

[ FOR FINAL

HEARING ]

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

8

Page 10: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE T. P. SHARMA

HON'BLE SHRI JUSTICE INDER SINGH UBOWEJA

COURT HALL . "3"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���%

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. CRA/202/2003 10 SURESH AND OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

NEELIMA TIWARI,

KUMARESH

TIWARI,SANDHYA

SHUKLA

ARVIND UPADHYAY

G.S.AHLUWALIA

H.S.AHLUWALIA

VIVEK SHRIVASTAVA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

2. CRA/277/2003 7 GIRWAR @ BHURU RAM SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

Y.K.SAHU

ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

HEMANT KESHARWANI

KOMAL BAJPAYEE

RISHI KESH PILLAI

MANISH KUMAR

RATHORE

SHIV KUMAR KAR

ALOK KUMAR

DEWANGAN

ALOK PANDEY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

3. CRA/308/2003 14 SMT.KALPANA PANDEY

VS. STATE OF CHHATTISGARH

S.TIWARI, SANDEEP

SONI,MUKESH

SHARMA,SUSHANT

TIWARY,AK.TIWARI

B.P.GUPTA

M.D.DHOTE

PRAKASH TIWARI

B.P.SHARMA

SHASHI BHUSAN

TIWARI

RAKESH THAKUR

AVINASH K.MISHRA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ] (

ALONG WITH

ACQA 227/10 )

WITH

4. ACQA/227/2010 2 STATE OF CHHATTISGARH

VS ANIL KUMAR PANDEY

A.G.

H.S.PATEL

V.R.TIWARI

B.D.GURU

SHIVENDU PANDYA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ] (

ALONG WITH

CRA 308/03 )

9

Page 11: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

5. CRA/596/2003 5 RAM BHAU PADHYE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RAJENDRA PANDEY

UTTAM PANDEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

6. CRA/616/2003 7 VINOD KUMAR AND OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

S.SHARMA, M.SINGH

SHRAWAN KUMAR

CHANDEL

NIRUPAMA BAJPAI

VIMLESH BAJPAI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

7. CRA/637/2003 4 BHAGWAN DAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH GOUTAM KHETRAPAL

BHARAT RAJPUT

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

8. CRA/960/2003 3 DALU RAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

NIRUPAMA BAJPAI,

SHRAWAN CHANDEL,

VIMLESH BAJPAI,

ANAND SHARMA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] [

ON BAIL ]

9. CRA/272/2004 6 PYARELAL @ TOTAWA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

VC.OTTALWAR,

RAJEEV

SHRIVASTAVA,

INDRASEN SAHU,

SHIV KUMAR GUHA,

RAJESH MADHWANI,

ANWAR HUSSAIN,

PRADEEP KOSTA,

BMK.BAJPAI, MANOJ

MISHRA, SUBHASH

YADAV, BHUPENDRA

SINGH

A.G.,

[ FOR FINAL

HEARING ] ON

BAIL

10. CRR/20/2004 7 KUNJ KUMARI YADAV

VS. RAGHUNANDAN @ NANKU &

ORS.

ASHOK KUMAR

SHUKLA, AJAY

DWIVEDI

A.G., ARVIND SINGH[ FOR FINAL

HEARING ]

11. CRR/371/2004 9 SHANKAR LAL AGRAWAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

RAGHVENDRA PRADHAN

A.G., ALOK BAKSHI,

AJAY DWIVEDI,

SUMIT VERMA,

RAGHVENDRA VERMA,

MALA VERMA,

ANURADHA VERMA,

[ FOR FINAL

HEARING ]

12. ACQA/2/2006 19 STATE OF CHHATTISGARH

VS. HEERA LAL & ORS.

A.G. VINAY DUBEY,

UK.SINGH CHANDEL

[ FOR FINAL

HEARING ]

13. CRA/231/2008 26 MOTILAL SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH DR.SHAILESH AHUJA

ANJU AHUJA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ] [

IN JAIL SINCE

26/07/2007 ]

RAIPUR

14. CRA/944/2008 7 SANTRAM & ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

PARAG KOTECHA,

PUNIT RUPAREL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

05/06/07 ]

KANKER

15. CRR/647/2008 10 USHA TRIPATHI & ANR.

VS. CHAKRADHAR TRIPATHI

MANOJ MISHRA,

SUBHASH YADAV

MANOJ PARANJPE,

VAIBHAV

A.GOVERDHAN,

VIKRAM DIXIT,

[ FOR FINAL

HEARING ] [

LIST ALONG

WITH FAM

122/10 ]

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

16. CRA/474/2009 17 HARISH PATNAYAK

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SB.PATEL,

MALAY KUMAR

BHADURI

A.G.

G.S.AHLUWALIA

H.S.AHLUWALIA

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ABOVE 9 YEARS

10

Page 12: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

PRAVIN KUMAR

TULSYAN

SHABNAM KHAN

SUDHIR VERMA

] [ LISTED

ALONG WITH

CRA 364/09,

489/09,

470/09 &

350/09 ]

RAIGARH

WITH

17. CRA/364/2009 15 KHEMRAJ AGRAWAL

VS STATE OF CHHATTISGARH

MK.CHAUHAN

,RAVINDRA SHARMA

A.K.ATHALE

H.V.SHARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

LISTED ALONG

WITH CR.A.

NO. 470/09,

474/09,

489/09 &

CR.R. 350/09

] RAIGARH

WITH

18. CRA/489/2009 15 AMIT MISHRA

VS STATE OF CHHATTISGARH HAMIDA SIDDIQUI

MAHAFOOZ ALAM

NEERAJ PRADHAN

A.G.

G.S.AHLUWALIA

H.S.AHLUWALIA

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ABOVE 9 YEARS

] [ LISTED

ALONG WITH

CRA 364/09 ]

RAIGARH

WITH

19. CRA/470/2009 13 ASHOK KUMAR MISHRA

VS STATE OF CHHATTISGARH HAMIDA SIDDIQUI

MAHAFOOZ ALAM

ASHISH KUMAR

MISHRA

TRIPTI DEWANGAN

JANAK RAM VERMA

Y.C.SHARMA

VIVEK RATHORE

S.K.DADSENA

J.S.P.CHANDRASEN

C.R.SAHU

PUSHKAR SINHA

H.C.SHUKLA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ABOVE 9 YEARS

] [ LISTED

ALONG WITH

CRA 364/09 ]

RAIGARH

WITH

20. CRR/350/2009 12 SMT. KULDEEP KAUR KALIA

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

G.S.AHLUWALIA

H.S.AHLUWALIA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

ALONG WITH

CRA 364/09 &

ORS. MATTERS

] RAIGARH

21. CRA/792/2009 11 DEVNATH DEWANGAN & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ACCUSED ARE

IN JAIL SINCE

26/06/08 )

DURG

22. CRA/10/2010 15 MAOUSHIN SUNSHERA

VS. STATE OF CHHATTISGARH Y.C.SHARMA

VIVEK RATHORE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING AS

WELL AS

FURTHER

HEARING. ]

{IN JAIL

SINCE

28-01-2008} [

LISTED ALONG

WITH

CR.A.NO.17/10

] RAIPUR

WITH

11

Page 13: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

23. CRA/17/2010 13 PRASHANT SINGH

VS STATE OF CHHATTISGARH

NARAYAN PRASAD

DUBEY, MANISH

TRIVEDI

MANEESH SHARMA

ARVIND SINGH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING AS

WELL AS

FURTHER

HEARING ] {IN

JAIL SINCE

25-10-2007} [

LISTED ALONG

WITH

CR.A.NO.10/10

] RAIPUR

24. CRA/13/2010 6 DEVANAND KURREY & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

B. MADHAV RAO,

BASANT KAIWARTYA,

SURESH VERMA

VIMLESH BAJPAI

VIVEK KUMAR

SHRIVASTAVA

VIVEK SHARMA

NIMESH KUMAR

SHUKLA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] [

APPELLANT

NO.1 & 2 ARE

IN JAIL SINCE

30/07/2007]

KORBA

25. CRA/384/2010 4 NOHAR SAI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AN.PANDEY A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

ACCUSED IS IN

JAIL SINCE

27/10/09

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

26. CRA/439/2010 3 GOKUL BAGHEL AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MANOJ MISHRA A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] [

IN JAIL SINCE

22/04/2009 ]

[ LISTED

ALONG WITH

CRA 677/10 ]

DHAMTARI

WITH

27. CRA/677/2010 4 SMT. SANTOSHI BAGHEL &

ANOTHER

VS STATE OF CHHATTISGARH

YC.SHARMA, VIVEK

RATHORE, SUNIL

SHARMA, MONISHA

CHATTRI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] IN

JAIL SINCE

22.04.2009 [

LISTED ALONG

WITH CRA.NO.

439/10 ]

DHAMTARI

28. CRA/449/2010 8 PRABHAT SINHA

VS. STATE OF CHHATTISGARH PUNIT RUPAREL

PARAG KOTECHA

MANOJ PARANJPE

VIKRAM DIXIT

VAIBHAV

A.GOVERDHAN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

02.04.2008 ]

[ LISTED

ALONG WITH

CRA 663/10 &

667/10 ] DURG

WITH

29. CRA/667/2010 7 SAKIB CHAUDHARY

VS STATE OF CHHATTISGARH ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

RAVI KUMAR BHAGAT

ANURAG KHATRI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] IN

JAIL SINCE

02.04.2008 [

LISTED ALONG

WITH CRA

449/10 & CRA.

663/10 ] DURG

WITH

30. CRA/663/2010 6 BABBI SINGH @ MALKIT

SINGH

VS STATE OF CHHATTISGARH

NEERAJ KUMAR MEHTA

PUNIT RUPAREL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] IN

JAIL SINCE

02.04.2008

12

Page 14: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

[LISTED ALONG

WITH CRA

449/10 & CRA.

667/10]

31. CRA/488/2010 11 SURESH KUMAR DEHRE & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH AMIT VERMA

PAWAN SHRIVASTAVA

NEERAJ KUMAR MEHTA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

IN JAIL SINCE

30/08/2007. }

DURG

32. CRA/515/2010 8 SHIVHARI NAI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

PRADEEP KOSHTA

B.M.K.BAJPAYEE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

ACCUSED IN

JAIL SINCE

01/08/08 ]

KORBA

33. CRA/655/2010 5 RAM LAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH RAJNISH

SHRIVASTAVA

NEHA VERMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

14.03.2009 ]

KORBA

34. CRA/676/2010 7 BABLOO KHAN @ JAVED KHAN

VS. STATE OF C.G. RAJNISH

SHRIVASTAVA

NEHA VERMA

VIKASH PANDEY

A.G.[FOR FINAL

HEARING ] IN

JAIL SINCE

18.12.2008

35. CRA/104/2011 4 SANJU @ SANJAY KUMAR

YADAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUNIL TRIPATHI

AKHILESH MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

36. CRA/123/2011 6 BHOLARAM & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

DEVERSHI THAKUR,

J.K.GUPTA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

20/06/10 ]

MAHASAMUND

37. CRA/140/2011 7 CHHOTU URAON

VS. STATE OF CHHATTISGARH MANOJ KUMAR SINHA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] (

IN JAIL SINCE

24/01/09 ) [

LISTED ALONG

WITH CRA

443/12 &

718/10 ]

RAIGARH

WITH

38. CRA/443/2012 8 NUR MOHAMMAD

VS STATE OF CHHATTISGARH DHEERENDRA PANDEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] (

LISTED ALONG

WITH

CRA.NO.140/11

& 718/10 ) (

IN JAIL SINCE

27/01/2009 )

RAIGARH

WITH

39. CRA/718/2010 4 JAI PRAKASH AGRAWAL

VS STATE OF CHHATTISGARH AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH CRA

140/11 &

443/12 ]

RAIGARH

13

Page 15: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

40. CRA/221/2011 7 JITU @ JITENDRA & ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH

UTTAM PANDEY

B.L.SAHU

VIPIN PUNJABI

B.P.RAO

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

24/12/08 ]

DURG

41. CRA/330/2011 6 ANAND RAM SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH PRAFULL N. BHARAT

SANTOSH BHARAT

VIKASH SHRIVASTAVA

KESHAV KUMAR

DEWANGAN

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

26/01/09 ]

DURG

42. CRA/335/2011 8 MUNNA LAL & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

BP.SINGH,

NK.CHATTERJEE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

01/10/09 ]

DURG

43. CRA/346/2011 5 BADAN @ VEERENDRA @

BEERENDRA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SMT. FOUZIA MIRZA,

S.MIRZA, FARAH

MINHAJ, VIVEK

SINGHAL, VN.SONI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

15/01/2010 ]

RAIPUR

44. CRA/499/2011 5 MANOJ & ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH PUSHPENDRA KUMAR

PATEL

GOVIND DEWANGAN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

IN JAIL SINCE

15.12.2008 }

KORIYA

(BAIKUNTHPUR)

45. CRA/532/2011 4 ASHOK KUMAR NAI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AMAN KESHARWANI,

VIVEK SHARMA,

KAMAL PANDEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

11/07/09 ]

RAIGARH

46. CRA/577/2011 3 AMAR SINGH SIDAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MK.SINHA

RAJNEESH

SHRIVASTVA, NEHA

VERMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] IN

JIAL SINCE

01.010.09

RAIGARH

47. CRA/694/2011 8 AMARLAL BHARTI

VS. STATE OF CHHATTISGARH ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

RAVI KUMAR BHAGAT

ANURAG KHATRI

VIRENDER KUMAR

JANARDAN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

21.03.2009 ]

RAJNANDGAON

48. CRA/708/2011 3 BUDHARU RAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SURESH TANDAN,

KK.DEWANGAN

VIKASH SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

19/10/09 ]

DURG

49. CRA/751/2011 5 BAISAKHU @ DEVKARAN

VISHWAKARMA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AK.PRASAD, ROSHAN

VERMA, RISHI

MAHOBIA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] IN

JAIL SINCE

22/05/2008

JASHPUR

50. CRA/982/2011 2 PURUSOTTAM VERMA

VS. STATE OF C.G.

S.N. NANDE, B.N.

NANDE

[ FOR FINAL

HEARING ] [IN

JAIL SINCE

07.09.09]

14

Page 16: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

51. CRA/38/2012 6 JAYA NAYKAR & ORS

VS. STATE OF CHHATTISGARH SHASHANK THAKUR

SANJAY AGRAWAL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

ON BAIL }

[LISTED ALONG

WITH

CR.A.NO.223/2

012] DURG

WITH

52. CRA/223/2012 8 RAJA NAYKAR

VS STATE OF CHHATTISGARH RAJESH JAIN

KIRAN JAIN

A.P.JAISWAL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] {

IN JAIL SINCE

27/10/09 } (

ALONGWITH CRA

38/12 ) DURG

53. CRA/212/2012 4 GHASIYA RAM & ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

VIKASH SHRIVASTAVA

KESHAV DEWANGAN

HARSHAL CHOUHAN

MAYANK CHANDRAKAR

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ] (

IN JAIL SINCE

02/11/09 )

BASTAR(JAGDAL

PUR)

54. CRA/235/2012 3 MAHENDRA KUMAR DEWANGAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RANBIR SINGH

MARHAS, ANUBHUTI

MARHAS, LOKESH

KUMAR SINGH,

SURENDRA DEWANGAN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

15/02/10 ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

55. CRA/281/2012 6 BRIJLAL SIRMOUR & ANR

VS. STATE OF CHHATTISGARH SUNIL SHARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] IN

JAIL SINCE

04.05.2008.

RAJNANDGAON

56. CRA/504/2012 8 SANTOSH NAIK

VS. STATE OF CHHATTISGARH HEMANT KESHARWANI

SURESH TANDAN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

03/06/2009 ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

57. CRA/588/2012 4 KRISHNA KUMAR @ GUDDU @

MIRAUNEHA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

HS.PATEL,

VARUNENDRA MISHRA

ABHAY TIWARI, SMT,

SAVITA TIWARI,

A.G.

RANJANA JAISWAL

(COMPLAINANT)

[ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

10.07.11 ]

JANJGIR-

CHAMPA

58. CRA/624/2012 8 SHIV KUMAR

VS. STATE OF CHHATTISARH

U.P.S.SAHU,

SP.SAHU

AG [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

20/08/09 ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

59. CRA/736/2012 5 KUNJAMI HUNGA

VS. STATE OF C.G. BHARAT RAJPUT

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ] (

IN JAIN SINCE

28/10/2008 )

DANTEWADA

60. CRA/928/2012 7 ASHOK NISHAD & ORS

VS. STATE OF C.G. SATISH CHANDRA

VERMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED

ALONGWITH CRA

953/12 ]

RAIPUR

15

Page 17: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

WITH

61. CRA/953/2012 11 RATAN KUMAR YADAV & ORS

VS STATE OF C.G. SHASHI BHUSAN

TIWARI

PRASHANT TIWARI

RAKESH THAKUR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH CRA

928/12 ]

RAIPUR

62. CRA/1135/2012 4 RAMBILAS & ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH VIKASH PANDEY

A.K.YADAV

AG [ FOR FINAL

HEARING. ] (

IN JAIL SINCE

05/07/09 )

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

63. CRA/272/2013 6 BALESHWAR @ BALLU

VS. STATE OF CHHATTISGARH RAJNEESH

SHRIVASTAVA

VIKAS PANDEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] IN

JAIL SINCE

25.10.2009

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

64. CRA/339/2013 2 BHIKHAM RATHIYA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ML.SAKAT, SAMEER

ORAON, AJAY SINGH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] [

IN JAIL SINCE

08/08/09 ]

RAIGARH

65. CRA/342/2013 2 PITAMBAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

OM.P.SAHU,

C.JAYANT K.RAO

A.G [ FOR FINAL

HEARING ] [

IN JAIL SINCE

20/04/09 ]

BALRAMPUR

66. CRA/834/2013 8 JAGOUTIN BAI & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHUKDEV PRASAD

SAHU

P.P.SAHU

C.P.SAHU

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH CRA

499/14 ] [IN

JAIL SINCE

28/07/2009.]

MUNGELI

WITH

67. CRA/499/2014 3 KARTIK RAM AND ORS.

VS STATE OF CHHATTISGARH

RAJESH JAIN

KIRAN JAIN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ] IN

JAIL SINCE

28.07.2009 [

LISTED ALONG

WITH CRA

834/13 ]

MUNGELI

68. CRA/239/2014 3 STANISLAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUNIL SHARMA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

[APPELLANT IS

IN JAIL SINCE

20/04/2005.]

JASHPUR

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

16

Page 18: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE T. P. SHARMA

HON'BLE SHRI JUSTICE INDER SINGH UBOWEJA

COURT HALL . "3"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���"

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. FA/89/2002 13 BRIJ MOHAN AGRAWAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND OTHERS

NEERAJ CHOUBEY

H.S.PATEL

V.R.TIWARI

B.D.GURU

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

ALOK KUMAR PANDEY

RISHI RAHUL SONI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING] WR (

LIST ALONG

WITH FA

72/2003 )

WITH

2. FA/72/2003 13 STATE OF CHHATTISGARH

VS BRIJ MOHAN AGRAWAL A.G.

RISHI RAHUL SONI

B.D.GURU

V.R.TIWARI

UPENDRA BHARAT

KISHORE KUMAR

PATEL

GHANSHYAM PRASAD

CHATURTHI

NEERAJ CHOUBEY

HEMANT GUPTA

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

ALOK KUMAR PANDEY

[ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH FA

89/2002 IN WR

]

3. FA/218/2006 12 POONAM CHAND JAIN AND

ANOTHER

VS. SUNIL VEID AND OTHERS

SOURABH SAHNI,

AKANKSHA JAIN

SOURABH SHARMA

SANJAY S.AGRAWAL

ASHUTOSH GHADE

V. SHRIVASTAVA

RAGHVENDRA PRADHAN

SHIKHAR SHARMA

VIMLESH BAJPAI

A.P.SHARMA

AKHIL MISHRA

PRAVEEN DAS

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

RAIPUR

4. FA/107/2007 18 NARENDRA KUMAR PARAKH

VS. UMASHANKAR

SHRIVASTAVA & ORS

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV

A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

ANAND KUMAR GUPTA

KSHITIJ SHARMA

A.G.

B.P.SHARMA

AJIT SINGH

M.L.SAKAT

SUMESH BAJAJ

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

+ P.B. RAIPUR

17

Page 19: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

5. FA/148/2007 30 M/S SADHULAL SHRIKISHAN

VS. SHRI RADHESHYAM

BANSAL

QAMRUL AZIZ

DEEPAK GUPTA

G.V.KUTUMBA RAO

SANJAY S.AGRAWAL

SUMESH BAJAJ

SATYENDRA AGRAWAL

ASHUTOSH SINGH

GAHARWAR

AVINASH MISHRA

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV

A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

PRIYANKA MEHTA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

RAIPUR

6. WPPIL/4606/2007 23 SHRI KAMAL KUMAR GAJABIYE

& ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

NEELABH DUBEY A.G. ( CAV. ),

ASSTT.S.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

7. FA/149/2009 8 JAGDISH PRASAD DHANGAR

AND OTHERS

VS. LAXMI NARAYAN SINGH

AND ANOTHER

B.P.SHARMA

AJIT SINGH

M.L.SAKAT

KSHITIJ SHARMA

DEVERSHI THAKUR

AG,

[CAVEATORS],

THAKUR VIJAY SINGH

SACHIN SINGH

RAJPUT

[ FOR FINAL

HEARING]

(CAV. NO.

71/2009 IS

KEPT BELOW)

RAIPUR

8. FAM/7/2009 26 N.T.P.C. LIMITED

VS. STATE OF C.G AND

OTHERS

B.D.GURU

H.S.PATEL

V.R.TIWARI

S.R.J.JAISWAL

RAJENDRA TRIPATHI

SHASHANK THAKUR

VARUNENDRA MISHRA

A.G., MUKESH

SHARMA, SEVAK RAM

RATHORE, RAKESH

THAKUR, SAVITA

PANJABI, ADITYA

TIWARI

[ FOR FINAL

HEARING] WR [

WITH PAPER

BOOK ] [

LISTED ALONG

WITH FAM

19/09 AND FAM

81/09 ]

BILASPUR

WITH

9. FAM/81/2009 22 BADRIDHAR DIWAN

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ANOTHER

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

A.G.

B.D.GURU

VARUNENDRA MISHRA

V.R.TIWARI

MUKESH SHARMA

[ FOR FINAL

HEARING ]

W.R.+2P.B. (

ALONG WITH

FAM 7/09 &

FAM 19/09 )

BILASPUR

WITH

10. FAM/19/2009 21 N.T.P.C. LTD

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

SRJ.JAISWAL

B.D.GURU

H.S.PATEL

V.R.TIWARI

RAJENDRA TRIPATHI

SHASHANK THAKUR

VARUNENDRA MISHRA

AG, MUKESH SHARMA,

S.SHARMA,

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

AND PAPER

BOOKS (2 SET)

{ ALONG WITH

FAM 7/09 AND

FAM 81/09 }

BILASPUR

11. FA/141/2010 14 ABHAY KUMAR LUNIYA & ORS.

VS. SMT. BHIKI BAI BATHRA

& ORS.

B.P.SHARMA

M.L.SAKAT

MANISH THAKUR

KSHITIJ SHARMA

SUMESH BAJAJ[ FOR FINAL

HEARING ] WR

WITH PBK

RAIPUR

12. REVP/40/2011 22 YASHODIA BAI

VS. BOARD OF REVENUE &

ORS.

SANJAY SHRIVASTAVA

AJAY SHRIVASTAVA

SOMKANT VERMA

A.G.

SACHIN TAMRAKAR

[ FOR FINAL

HEARING ]

{ALONG WITH

WP(227)

2510/08(D)}

BILASPUR

13. FAM/73/2011 33 MUKESH MAHOBIYA

VS. SARITA MAHOBIYA

MUKESH MAHOBIYA-

APPELLANT IN

PERSON,

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

WASIM MIYAN

SUNIL SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

RAJNANDGAON

18

Page 20: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

14. FA/109/2012 11 SURYAPRAKASH SONI

VS. PUNVA DIED THROUGH

LRS KAJLA BAI & ORS.

D.S. RAJPOOT

RAGHVENDRA PRADHAN

(CAVEATOR)

K.SHARMA,

SIDDHARTH RATHOD

CHANDRA SHEKHAR

KANOJE

B.P.SHARMA

M.L.SAKAT

SAMEER ORAON

VIVEK CHOPDA

[ FOR FINAL

HEARING], WR

[ AND CAVEAT

50/2012 ]

DURG

15. FA/181/2012 6 ARCHANA BAI & ANR.

VS. DR. PUKHRAJ BAFNA &

ORS.

SATISH CHANDRA

VERMA

ANAND KUMAR GUPTA [ FOR FINAL

HEARING ] WR

RAJNANDGAON

16. WP227/274/2013 9 POKHAN DEWANGAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS

PARAG KOTECHA

MAHESH KUMAR

MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KEPT BELOW WR

(ALLOTTED

DB-2)

17. WPPIL/11/2013 13 SHIVRAJ SINGH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

SUNIL PILLAI

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

18. FAM/9/2014 3 BALRAM & ANR

VS. SUSHMA

VIMLESH BAJPAI

PRAVEEN DAS

VIVEK SHARMA

NIMESH KUMAR

SHUKLA

NIRUPAMA BAJPAI

SUNIL OTWANI

SUSHIL SAHU

VINOD KUMAR PANDEY[ FOR FINAL

HEARING ]

BEMETARA

19. FAM/112/2014 3 URMILA MESHRAM

VS. SHRIPAL MESHRAM

RAKESH THAKUR

SHASHI BHUSAN

TIWARI

[ FINAL

HEARING ] WR

RAJNANDGAON

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

19

Page 21: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE PRITINKER DIWAKER

COURT HALL . "8"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���%

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. WP/4789/1996 17 RAJENDRA KUMAR CHANDEL &

ORS.

VS. THE STATE OF M.P. &

ORS.

PRANAY VERMA, AJAY

OJHA,

RAJKUMAR GUPTA

KRISHNA GUPTA

PRAFULL N. BHARAT

VINOD DESHMUKH

SANJAY AGRAWAL

B.D.GURU

H.S.PATEL

JS.CHANDEL,RP.SHAR

MA

B.D.BADGAYAN

A.G.

SOURABH SHARMA

ARJUN LAL SINGROUL

SUDEEP AGRAWAL

[ FOR FINAL

HEARING ] [

WP 113/1997

AND WP

117/1997

(D/O) IS KEPT

BELOW ] [

ALLOTTED ]

2. WP/1376/2004 21 M/S CEMENT CORPORATION OF

INDIA

VS. D.R.YADAV & ORS.

RAJKUMAR GUPTA

R.S.BAGHEL

VINOD DESHMUKH

GURU PRASAD KURRE

PS.PAINKARA,

V.MISHRA

S.P.KALE

T.K.TIWARI

KARUNA TIWARI

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALLOTTED } (

LIST ALONG

WITH WP

1377/04 &

1452/04 )

WITH

3. WP/1452/2004 21 M/S CEMENT CORPORATION OF

INDIA LTD.

VS R.K. ROY & ORS.

RK.GUPTA

VINOD DESHMUKH

R.S.BAGHEL

GURU PRASAD KURRE

PS.PAINKARA,

V.MISHRA

S.P.KALE

T.K.TIWARI

KARUNA TIWARI

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH WP

1376/04 &

1377/04 )

(ALLOTTED)

WITH

4. WP/1377/2004 21 CEMENT CORPORATION OF

INDIA LTD.

VS B.P.CHOUBEY & ORS.

RAJKUMAR GUPTA

R.S.BAGHEL

VINOD DESHMUKH

GURU PRASAD KURRE

S.P.KALE

T.K.TIWARI

KARUNA TIWARI

P.S.PAINKARA,

V.MISHRA

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ALLOTTED ) {

LIST

ALONGWITH WP

1376/2004 &

1452/2004 }

5. WP/1783/2005 29 ASHOK KUMAR SAHU AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

KL.PANDEY, DINESH

LASKAR, NARENDRA

GOSWAMI

KAMAL PANDEY

P.P.SAHU

S.P.SAHU

U.P.S.SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ALLOTTED CASE

IN S.B. 1)

20

Page 22: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

6. WP/1165/2006 22 BHANU RAM & ORS.

VS. UNION OF INDIA & ORS. V.G.TAMASKAR

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

SUYASH DHAR

ASHISH SURANA

ASSTT.S.G.

SACHIN SINGH

RAJPUT

PRASUN GOYAL

T.R.DAHIRE

[ FOR FINAL

HEARING.]

7. WPS/4933/2007 3 MANGAL SAI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

ASHOK KUMAR SHUKLA

OM PRAKASH YADAV

A.G.[FOR FINAL

HEARING.]

8. WPS/5875/2007 8 MANOJ THOMAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ANOTHER

SANTOSH KUMAR

TIWARI

T.R.DAHIRE

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

9. WPS/2301/2008 9 MOHAMMAD AJAM KHAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& OTHERS

VIJAY K.DESHMUKH

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

10. WP227/294/2009 12 CHANDRIKA PRASAD

KESHARWANI & ORS.

VS. MANGAL RAM KESHARWANI

& OTHERS

SOMNATH VERMA

AJAY ALFRED

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

A.G.

RAJEEV SHRIVASTAVA

V.C.OTTALWAR

INDRA SEN SAHU

AKHTAR HUSSAIN

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ALLOTTED

MATTER ]

11. WPS/756/2009 10 DEV NARAYAN NAYAK

VS. M/S HINDUSTAN STEEL

WORKS CON. & ORS.

SURYAKANT MISHRA

VINOD DESHMUKH

VIVEK VERMA

N.NAHA ROY

[ FOR FINAL

DISPOSAL ]

12. WPS/1296/2009 7 SMT. BABITA NEELAM DAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& OTHERS

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

SYED MAJID ALI

A.G.

RAJKAMAL SINGH

MIRZA KAISER BAEG

SHAILENDRA SHUKLA

RITU MISHRA

A.SEN GUPTA

AMRITA DEWANGAN

[ FOR FINAL

HEARING ]

13. WPS/1596/2009 21 DR. JAYANT BISWAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& OTHERS

JITENDRA PALI

BHARTI SONI

MATEEN SIDDIQUI

THAKUR VIJAY SINGH

ADITYA SHARMA,

A.G.

ASHISH SHRIVASTAVA

AFROJ KHAN

SACHIN SINGH

RAJPUT

SOURABH SHARMA

SUDEEP AGRAWAL

ANAND VERMA

HARSH WARDHAN

[FOR FINAL

HEARING]

14. WPS/2423/2009 9 SMT.RAMKALI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

PRAKASH MISHRA

ASHOK SONI

RASHMI THAKUR,

DASHRATH LAL

A.G.

DR.RAJESH PANDEY

RAKESH PANDEY

PURNIMA SINGH

KISHORE BHADURI

PAWAN KESHARWANI

[ FOR FINAL

HEARING ]

15. WPS/3363/2009 26 BUDH RAM NIKUNJ

VS. HIGH COURT OF

CHHATTISGARH & ANR.

V.MISRHA

VINOD DESHMUKH

VIVEK VERMA

N.NAHA ROY

SANDEEP AGRAWAL

SATISH CHANDRA

VERMA

PRIYA MISHRA

ADITYA SHARMA

SOURABH SHARMA

A.G.

SANDEEP AGRAWAL

SUMIT JHANWAR

VINEET KUMAR

PANDEY

JUGAL KISHORE

GILDA

[ FOR FINAL

HEARING. ]

21

Page 23: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

16. WPS/4265/2009 27 DR. RAKESH BIHARI BHARGAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

SANDEEP DUBEY

AVINASH K.MISHRA

A.G.

B.D.GURU

V.R.TIWARI

S.R.J.JAISWAL

RAJENDRA TRIPATHI

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS 4260/09)

WITH

17. WPS/4260/2009 20 DR. SMT. PREM KUMARI

MISHRA

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ANR.

SANDEEP DUBEY

AVINASH K.MISHRA

RAJENDRA TRIPATHI

V.TIWARI

A.G.

B.D.GURU

V.R.TIWARI

S.R.J.JAISWAL

RAJENDRA TRIPATHI

[ FOR FINAL

HEARING] {

ALONG WITH

WP(S)

4265/2009 }

18. WPS/4622/2009 5 RAMJI YADAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ANR.

MANIK SINGH

N.L.SHRIVASTAVA

AJAY SHRIVASTAVA

SOMKANT VERMA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

19. WPS/1027/2010 23 RAJIV NAYAN SINGH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

RAGHVENDRA PRADHAN

PRATEEK SHARMA

HARSH MAHANT

A.G.

B.D.GURU

V.R.TIWARI

RAJENDRA TRIPATHI

VARUNENDRA MISHRA

[ FOR FINAL

HEARING ]

20. WPS/3053/2010 11 SUNIL KUMAR AGRAWAL

VS. STATE

MK.BANGA, PARAG

S.CHATURVEDI,

GEORGE SINGH,

ASHISH SHRIVASTAVA

AMIT VERMA

ANURAG VERMA

AFROJ KHAN

HARSH WARDHAN

A.G, K.L. JAIN

SATISH TIWARI,

ANOOP SHARMA

( FOR FINAL

HEARING )

21. WPS/4166/2010 6 RAM JANAM KUSHWAHA

VS. CHHATTISGARH RAJYA

GRAMIN BANK & ANR..

SHARMILA SINGHAI

SANJAY AGRAWAL

D.L.DEWANGAN

VINOD DESHMUKH

VIVEK VERMA

N.NAHA ROY

VAIBHAV SHUKLA

[ FOR FINAL

HEARING ]

22. WPS/5517/2010 20 TILAK RAM VAIDYA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

B.P. SHARMA, UTSAV

MAHISWAR, ANKUR

AGRAWAL, M.L.

SAKAT

PRAFULL N. BHARAT

KESHAV KUMAR

DEWANGAN

P.R.PATANKAR

KUNAL DAS

ASHISH SURANA

RAM PATANKAR

AKHILESH DALPATI

A.G.

SURESH KUMAR

PANDEY

AMIT VERMA

ASHISH SHRIVASTAVA

ANURAG VERMA

VAIBHAV

A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

RAJENDRA KUMAR

MANOJ PARANJPE

CHANDRASHEKHAR

BAJPAI

[ FOR FINAL

HEARING ]

23. WPS/5712/2010 12 AFJAL AAJAMI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

RAVISH VERMA A.G.( FOR FINAL

HEARING )

24. WPS/1809/2011 12 NAUSHAD ALI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

SK.NAVNIT

PARAG KOTECHA

A.G.

PANKAJ AGRAWAL

JEETENDRA KUMAR

GUPTA

[ FINAL

HEARING ]

25. WPS/3754/2011 14 SAN KUMAR SIDAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

KUNAL DAS

AKHILESH DALPATI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS 4199 &

4200/11 )

22

Page 24: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

WITH

26. WPS/4199/2011 14 KUMARI CHITRANI RAJ

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

KUNAL DAS

AKHILESH DALPATI

A.G. [ FINAL

HEARING ] {

ALONG WITH

WPS 4199 &

3754/2011 }

WITH

27. WPS/4200/2011 14 KU. REENA EKKA

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

KUNAL DAS

AKHILESH DALPATI

A.G. [ FINAL

HEARING ]{

ALONG WITH

WPS 4199 &

3754/2011 }

28. WPS/5191/2011 10 RAJA KUMAR KASHYAP

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

JOHN LALL

VISHNU KOSHTA

C.JAYANT K.RAO

PRAMOD AWASTHI

A.G.

ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

RAVI KUMAR BHAGAT

VIRENDRA KUMAR

JANARDAN

DEEPALI PANDEY

ATUL PANDEY

UMA PATEL

ANUSUEYA RAJPUT

PALLAV MISHRA

[ FOR FINAL

HEARING ]

29. WPS/7569/2011 4 ANOOP MISHRA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

SUNITA JAIN

PRATEEK SHARMA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

30. WPL/6325/2011 8 DR. SHYAMA PRASAD

MUKHERJEE

VS. DEVI DEEN TIWARI &

ORS.

MK.VYAS

R.N.VYAS

N.K.VYAS

PRABHAT TIWARI

LAV SHARMA

S.P.KALE

[ FOR FINAL

HEARING ]

{LIST

ALONGWITH WPL

6316/2011 &

6326/2011}

WITH

31. WPL/6316/2011 10 DR. SHYAMA PRASAD

MUKHERJEE

VS MANIRAM SHRIVAS & ORS.

MK.VYAS

R.N.VYAS

N.K.VYAS

PRABHAT TIWARI

LAV SHARMA

S.P.KALE

[ FOR FINAL

HEARING ]

{LIST

ALONGWITH WPL

6325/11 &

6326/11}

WITH

32. WPL/6326/2011 7 DR. SHYAMA PRASAD

MUKHERJEE

VS CHAITRAM RATHORE &

ORS.

MK.VYAS

R.N.VYAS

N.K.VYAS

PRABHAT TIWARI

LAV SHARMA

S.P.KALE

[ FOR FINAL

HEARING ]

{LIST

ALONGWITH WPL

6325/11 &

6316/11}

33. WPS/250/2012 27 AJAY HARIHARNO

VS. GENERAL MANAGER &ORS.

PETITIONER IN

PERSON, SAURABH

DANGI (AMICUS

CURIAE )

ARVIND SINGH

MANEESH SHARMA

OM PRAKASH YADAV

P.R.PATANKAR

T.R.DAHIRE

RAM PATANKAR

PRAFULL N.BHARAT

KESHAV DEWANGAN

AKASH PANDEY

[ FOR FINAL

HEARING ]

34. WPS/832/2012 11 AVINASH SALOMAN

VS. SOUTH EASTERN

COALFIELDS LTD. & ORS.

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

PAWAN KESHARWANI

VB.SINGH, ADITYA

KHARE,

A.G.

SHAILENDRA SHUKLA

RITU MISHRA

ADITYA KHARE

[ FOR FINAL

HEARING. ]

23

Page 25: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

35. WPS/833/2012 7 AMIT KUMAR MASHIH

VS. SOUTH EASTERN

COALFIELDS & ORS.

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

PAWAN KESHARWANI

VINOD DESHMUKH

VAIBHAV SHUKLA

PRAMOD SHRIVASTAVA

[ FOR FINAL

HEARING.]

36. WPS/4611/2012 9 SMT.LALKUNWAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

ASHOK KUMAR SHUKLA

ATANU GHOSH

GUNJAN SHUKLA

A.G.

A.N.PANDEY (CAV.)[ FOR FINAL

HEARING ]

37. WPS/5143/2012 12 DR.PUROSHATTAM LAL

CHANDRAKAR

VS. THE VICE - CHANCELLOR

AND ORS.

RAVI KUMAR BHAGAT

SOMNATH VERMA

CHANDRA BHUSHAN

KESHARWANI

SACHIN SINGH

RAJPUT

ANANT BAJPAI

RENU SINGH

RAMAKANT MISHRA

[ FOR FINAL

HEARING ]

{LIST

ALONGWITH WPS

5145/12}

WITH

38. WPS/5145/2012 9 DR.VIJAY KUMAR TIWARI

VS THE VICE - CHANCELLOR

AND ORS.

RAVI KUMAR BHAGAT

CHANDRA BHUSHAN

KESHARWANI

RAMAKANT MISHRA

SACHIN SINGH

RAJPUT

RENU SINGH

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

{LIST

ALONGWITH WPS

5143/12 }

39. WPS/5287/2012 7 TOMAN LAL SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

SHAILENDRA SHUKLA

RAJESH KUMAR

KESHARWANI

A.SEN GUPTA

RITU MISHRA

AMRITA DEWANGAN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

WITH

40. WPS/5288/2012 7 CHANDRABHAN SINGH

BHADORIYA

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

RAJESH KUMAR

KESHARWANI

A.G. [FOR FINAL

HEARING.] {

ALONGWITH WPS

5287/12 }

41. WPS/957/2013 5 LAXMI PRASAD DEVANGAN &

ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

RAJKAMAL SINGH

MIRZA KAISER BAEG

ANNAPURNA TIWARI

PAWAN SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

42. WPS/1061/2013 6 SMT. SUKHNANDANI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

A.S.RAJPUT

NEHA VERMA

PAWAN SHRIVASTAVA

T.R.CHANDRAKAR

A.G.

SATISH GUPTA

V.K.PANDEY

[ FOR FINAL

HEARING.]

43. WPS/3000/2013 9 PRAVEEN THAKUR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

PRIYANKA MEHTA

MANOJ VISHWANATH

PARANJPE

VAIBHAV ANANT

GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

VIPRASEN AGRAWAL

AJAY SHRIVASTAVA

A.G.

SUNIL PILLAI

B.GOPAL KUMAR

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONG WITH

WPS 3305/13 &

OTHER

CONNECTED

MATTERS }

WITH

44. WPS/3305/2013 9 SUKHCHAND DEWANGAN

VS STATE OF C.G. & ORS.

PRIYANKA MEHTA

VAIBHAV ANANT

GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

MANOJ PARANJPE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST

ALONGWITH WPS

3000/13 & WPS

1936/12 }

WITH

45. WPS/1157/2013 15 BHAGWAN SINGH NETAM

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV

A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

PRIYANKA MEHTA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS 1098/2013

AND OTHER

CONNECTED

CASES )

WITH

24

Page 26: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

46. WPS/1160/2013 15 VIBHASH TIWARI & ANR.

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ANR.

PRATEEK SHARMA

SUYASH DHAR

PRAGYA PANDEY

SUNITA JAIN

SAVITA SAI

B.D.GURU

A.G.

RAJENDRA TRIPATHI

[ FOR FINAL

HEARING ]

(ALONG WITH

WPS 1098/2013

AND OTHER

CONNECTED

CASES )

WITH

47. WPS/1156/2013 15 CHHOTELAL THAKUR

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV

A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

PRIYANKA MEHTA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

(ALONG WITH

WPS 1098/2013

AND OTHER

CONNECTED

CASES )

WITH

48. WPS/2120/2013 9 SANTOSH KUMAR PANDEY

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

MOHD. TARIQ HAIDER

SHASHI KUMAR

KUSHWAHA

ATANU GHOSH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

(ALONGWITH

WPS

3000/2013)

WITH

49. WPS/2258/2013 10 YOGENDRA KUMAR SAHU

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

AJAY SHRIVASTAVA

BARUN CHAKRABARTY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] {

LIST ALONG

WITH WPS

3000/13 &

CONNECTED

MATTERS }

WITH

50. WPS/2783/2013 8 ASHISH KUMAR CHOUBEY

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

MATEEN SIDDIQUI

SANDEEP SINGH

NARENDRA MEHER

MEHA KUMAR

ANIL TAWADKAR

RUCHI NAGAR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS 1098/2013

AND OTHER

CONNECTED

CASES )

WITH

51. WPS/4187/2013 11 ANURAG SHARMA

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

MATEEN SIDDIQUI

SANDEEP SINGH

MEHA KUMAR

NARENDRA MEHER

ANIL TAWADKAR

RUCHI NAGAR

R.S.PATHAK

A.G.

Y.C.SHARMA

ASHISH SHRIVASTAVA

AMIT VERMA

AFROJ KHAN

ANURAG VERMA

ANIMESH VERMA

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPS

3000/13, WPS

1098/13 & WPS

3053/13}

WITH

52. WPS/1101/2013 13 KISHOR KUMAR GAJENDRA

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS

MATEEN SIDDIQUI

SANDEEP SINGH

NARENDRA MEHER

ANIL TAWADKAR

RUCHI NAGAR

MEHA KUMAR

A.G. [FOR FINAL

HEARING ] [

ALONGWITH WPS

1098/2013 &

WPS

3000/13,1051/

13 & BATCH OF

CASES ]

WITH

53. WPS/1461/2013 9 AJIT KUMAR SINGH

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ANR.

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

SUYASH DHAR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] {

LIST ALONG

WITH WPS

3000/13 &

CONNECTED

MATTERS }

WITH

54. WPS/2203/2013 8 ASEEM NATH AND ORS.

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ANR.

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

SUYASH DHAR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

{LIST

ALONGWITH WPS

3000/2013 &

OTHER

CONNECTED

25

Page 27: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

MATTERS }

WITH

55. WPS/3824/2013 8 B. RAVI RAO & ORS.

VS THE STATE OF

CHHATTISGARH & ORS.

SHASHANK THAKUR

ABHISHEK THAKUR

SMT. PUJA THAKUR

N.NAHA ROY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

{LIST

ALONGWITH WPS

3000/2013 &

OTHER

CONNECTED

MATTERS }

WITH

56. WPS/3053/2013 12 PRASHANT GUPTA & ORS.

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

NARENDRA MEHER

MATEEN SIDDIQUI

SANDEEP SINGH

MEHA KUMAR

ANIL TAWADKAR

RUCHI NAGAR

R.S.PATHAK

A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] {

LIST ALONG

WITH WPS

3000/13 &

CONNECTED

MATTERS }

WITH

57. WPS/362/2014 8 SUNIL KUMAR PATEL

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ANR.

DHANI RAM PATEL A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS 1098/2013

AND OTHER

CONNECTED

CASES )

WITH

58. WPS/991/2013 9 SATISH SINGH KESHARIYA

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

SHASHANK THAKUR

ABHISHEK THAKUR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ] {

ALONGWITH WPS

841/13,

1936/12,

1004/13,

1233/13 &

OTHER

CONNECTED

MATTERS WPS

3000/2013 }

WITH

59. WPS/841/2013 16 AMIT BOSE

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

BHAVANA PALI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ](

ALONGWITH WPS

3000/13 &

OTHER

CONNECTED

MATTERS )

WITH

60. WPS/1004/2013 16 CHANDRA KUMAR UPADHYAY

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

BHAVANA PALI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPS

3000/13 &

OTHER

CONNECTED

CASES}

WITH

61. WPS/1936/2012 14 GOVIND MASKHARE

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

MONIKA TIWARI

BHAVANA PALI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ](

ALONG WITH

WPS 3000/13 &

BATCH OTHER

CONNECTED

CASES )

WITH

62. WPS/1786/2013 6 AMIT BOSE

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

BHAVANA PALI

AG [ FOR FINAL

HEARING. ](

ALONGWITH WPS

3000/13 WPS

1004/13,

841/13 )

WITH

26

Page 28: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

63. WPS/6586/2014 3 PAWAN KUMAR DEWANGAN

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

AJAY SHRIVASTAVA

G.P.MATHUR

A.G. [ ON

ADMISSION &

IA NO.1 FOR

GRANT OF

INTERIM

RELIEF. ] (

ALONG WITH

WPS 3000/13 &

2258/13 )

WITH

64. WPS/4222/2013 2 VED PRAKASH SHARMA

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

ALOK DEWANGAN A.G.

C.JAYANT K.RAO

[ ON

ADMISSION &

I.A. 01 FOR

INTERIM

RELIEF I.A.02

FOR INTERVENE

IN THE WP &

I.A.03 FOR

URGENT

HEARING ] {

LIST IN VIEW

OF CONNECTED

CASE WPS

3000/2013 }

WITH

65. WPS/3267/2013 6 PRADEEP KUMAR SHARMA

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

VARUN SHARMA

JITENDRA PALI

AMAN KESHARWANI

BHAVANA PALI

A.G. [ FOR FURTHER

ORDER ] {

ALONGWITH WPS

3000/13 &

841/13 }

WITH

66. WPS/3283/2013 12 BUDDHESHWAR SINGH NAIK

VS STATE OF C.G. & ORS.

AJAY SHRIVASTAVA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS

3000/2013)

67. WPS/3553/2013 8 SMT. RUKMANI DEVI RATHORE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

WASIM MIYAN

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

AVINASH SINGH

SUNIL SAHU

A.G.

R.S.BAGHEL[ FOR FINAL

HEARING ]

68. WPS/4288/2013 4 NIRUPA BAI MARAVI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

NAUSHINA AFRIN ALI

MANEESH SHARMA

ARVIND SINGH

A.G.[FOR FINAL

HEARING.]

69. WPS/18/2014 13 SHYAMLAL BANJARE

VS. SOUTH EASTERN

COALFIELDS LIMITED AND

ORS.

ROSHAN DUBEY

RAJEEV SHRIVASTAVA

V.R.TIWARI

VK.AGRAWAL [ FOR FINAL

HEARING ]

70. WPS/296/2014 6 SMT. SAROJNI BHOI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS

G.P.MATHUR

AJAY SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS 1762/2013

)

71. WPS/524/2014 7 PRABHAT TIWARI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS

SATISH CHANDRA

VERMA

KRIPESH GHANSHYAM

PRASAD KELA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS 899/14 )

WITH

72. WPS/899/2014 7 SMT.PADMA SHRIVASTAVA AND

ORS.

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

SUSHIL SAHU

SUNIL OTWANI

VINOD PANDEY

A.G. [ FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPS 524/14 )

27

Page 29: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

73. WPS/1563/2014 11 H.S.BAGHEL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

V.G.TAMASKAR A.G.

MANOJ KUMAR DUBEY[FOR FINAL

HEARING.]

74. WPS/2709/2014 12 APPA RAO

VS. SOUTH EASTERN

COALFIELDS LTD. & ORS.

N.NAHA ROY R.K.GUPTA,SWATI

RAJ GUPTA

BHARAT RAJPUT

[ FOR FINAL

HEARING ]

75. WPS/2912/2014 8 NILESH KUMAR PANDEY

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ANR.

ANUP MAJUMDAR A.G.

B.D.GURU

RAJENDRA TRIPATHI

ADITYA BHARDWAJ

[ FOR FINAL

HEARING ]

76. WPS/4373/2014 8 PANDIT CHITANI MITANI

PRASAD DUBEY SHAKSHAN

SAMITI AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

AMIT VERMA

AFROJ KHAN

ANURAG VERMA

ANIMESH VERMA

ASHISH SHRIVASTAVA

SOUMYA RAI

A.G.

SURENDRA KUMAR

DEWANGAN

NEERAJ CHOUBEY

RAJEEV BHARAT

MAHESH MISHRA

[ FOR FINAL

HEARING ]

77. WPS/5221/2014 3 SUK KUMAR MESHRAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

ANUP MAJUMDAR

BASANT DEWANGAN

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ]

78. WPS/6626/2014 4 B.P.KURRE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

MATEEN SIDDIQUI

SANDEEP SINGH

NARENDRA MEHAR

RAHUL SHARMA

RUCHI NAGAR

A.G.

RANBIR SINGH

MARHAS[ FOR FINAL

HEARING ]

79. WPS/6740/2014 3 GURPRIT SINGH BHATIA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV

A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

PRIYANKA MEHTA

A.G.

VIVEK RATHORE

B.D.GURU

RAJENDRA TRIPATHI

S.R.J.JAISWAL

[ FOR FINAL

DISPOSAL]

80. WPC/1811/2014 7 SHIRISH PATHAK & ANR.

VS. UNION OF INDIA & ORS.

RISHI SAHU

SURFARAJ KHAN

A.G.

SANJAY S.AGRAWAL

ASHUTOSH GHADE

N.K.VYAS

[FOR FINAL

HEARING] (

ALLOTTED )

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

28

Page 30: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE PRASHANT KUMAR MISHRA

COURT HALL . "11"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$���������� ������������������������������������������������ %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" ��#�#�����������������������������$���������� �������������������������������#

')*���%

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. WPC/95/2014 11 ARUNA DIXIT

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

AVINASH MISHRA

RAMA KANT PANDEY

VIVEK SHRIVASTAVA

ANUP MAJUMDAR

BASANT DEWANGAN

A.G.

P.R.PATANKAR

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

BHAVANA PALI

SHAILJA SHUKLA

[ FOR FINAL

HEARING ] [

PART HEARD

CASE ] ( TOP

OF THE LIST )

����� ��������� ��� �������

��� ��������

������������������������������������� �����������

29

Page 31: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE PRASHANT KUMAR MISHRA

COURT HALL . "11"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$���������� ������������������������������������������������ %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" ��#�#�����������������������������$���������� �������������������������������#

')*���%

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. WP/1350/2004 14 SMT.HEMANTI PRAJAPATI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

PRATHA GHOSAL,

AK.SHUKLA,AJAY

TIWARI,SHRAWAN

AGRAWAL

DEEPAK JAIN

KUNAL DAS

ANUP MAJUMDAR

GOUTAM KHETRAPAL

ADIL MINHAJ

PRATEEK SHARMA

BHARAT RAJPUT

SURESH VERMA

ARUN KUMAR SHUKLA

SANDEEP YADAV

PRASUN KUMAR

BHADURI

SUNITA JAIN

ASHISH SURANA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPS

3075/05(D/O)

IS KEPT BELOW}

(ALLOTTED CASE

)

2. WP/4155/2006 11 K.P.KHOSLA

VS. RAIPUR DEVELOPMENT

AUTHORITY

NEELABH DUBEY

RAJESH YADAV

ANAND MOHAN TIWARI

JK.GUPTA

PANKAJ AGRAWAL [ FOR FINAL

HEARING ]

3. WPT/2098/2007 11 ESSAR STEEL LTD.

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

AK.BHARDWAJ

K.R. NAIR

SUDEEP VERMA

SOURABH SAHNI,

A.G.

ARJUN LAL SINGROUL

SOURABH SHARMA

[ FOR FINAL

HEARING ]

4. WPC/3715/2007 15 UPENDRA PRASAD DANI

VS. MUNICIPAL CORPORATION

DURG

JITENDRA GUPTA

NAVIN DANI

PARAS MANI SHRIWAS

ABHIJEET KESHARWANI

DR.SEEMA SAGGAR,

A.G.

SHARMILA SINGHAI[ FOR FINAL

HEARING ]

5. WP227/2759/2008 12 STATE OF CHHATTISGARH &

ANR.

VS. M/S KALACHAND PATEL

A.G.

JITENDRA NAIK

VIJAY K.DESHMUKH

[ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-CHAMPA

6. WP227/7196/2008 10 SMT. SHITLA DIWAN AND

OTHERS

VS. SANJAY SHARMA AND

OTHERS

ANURAG VERMA

ASHISH SHRIVASTAVA

AKHILESH DALPATI

DEVENDRA PATEL

AFROJ KHAN

ANIMESH VERMA

SOUMYA RAI

B.P.SHARMA

M.L.SAKAT

KSHITIJ SHARMA

VIVEK CHOPDA

AJIT SINGH

[ FOR FINAL

HEARING ]

30

Page 32: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

7. WPC/745/2008 8 KHAGESHWAR & ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

A.G.

RANBIR SINGH MARHAS

RATNESH KUMAR

AGRAWAL

DHIRAJ KUMAR

WANKHEDE

[ FOR FINAL

HEARING ]

8. WP227/5216/2009 5 MANDIP SHARMA & ORS.

VS. SMT. CHAMPA & ORS. PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

VIKASH SHRIVASTAVA

KESHAV DEWANGAN

A.G.

R.N.JHA

RAHUL JHA

MANOJ CHAUHAN

ANURAG KUMAR

SHRIVASTAVA

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

[ FOR FINAL

HEARING ]

9. WPT/6196/2009 12 TECHNO ENGINEERING WORK

VS. DEPUTY COMMISSIONER &

ANR.

SMITI SHARMA

NEELABH DUBEY

RAJESH YADAV

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

10. WPCR/5368/2009 11 ATUL DUBEY

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

RAJEEV SHRIVASTAVA

MALAY SHRIVASTAVA

SIDDHARTH RATHOD

A.G.

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

SUNIL OTWANI

SUSHIL SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPCR

1432/10 (D) &

WPCR 2095/09

(D) IS KEPT

BELOW }

11. CONT/386/2011 30 DR. BHANU PRATAP SINGH

VS. VIKAS SHEEL AND OTHERS PRAFULL N.BHARAT

KESHAV DEWANGAN

MAYANK CHANDRAKAR

RAKESH DUBEY

VINOD DESHMUKH

VIVEK VERMA

N.NAHA ROY

VAIBHAV SHUKLA

PRAMOD SHRIVASTAVA

ASHISH SHRIVASTAVA

SUDEEP AGRAWAL

KISHORE BHADURI

PAWAN KESHARWANI

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

RAHUL TAMASKAR

SHRIJIT C.S.NAIR

SUSHIL DUBEY,

SHANTANU KUMAR

[ FOR FINAL

HEARING ]

{ALONG WITH

WP. NO.

6015/05(D) &

WP 657/06(D)}

(ALLOTTED

CASE) BILASPUR

12. WPC/1419/2011 7 MAHAVIR PRASAD AGRAWAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

RAJ KUMAR

GUPTA,KRISHNA

GUPTA,

ASHWANI SHUKLA

RAMA KANT PANDEY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

13. WPC/2655/2011 15 VIKAS KUMAR YADAV & OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

OTHERS

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

A.G.

KISHORE BHADURI

HARSH WARDHAN

ANURAG VERMA

ASHISH SHRIVASTAVA

AMIT VERMA

AFROJ KHAN

SHRIJIT C.S.NAIR

PAWAN KESHARWANI

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

RAHUL TAMASKAR

[ FOR FINAL

HEARING ]

WITH

14. WPC/6005/2010 15 RAJESHWAR LAL DEWANGAN &

ORS.

VS STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

AMRITO DAS

RISHI SAHU

A.G.

KISHORE BHADURI

PAWAN KESHARWANI

SHRIJIT C.S.NAIR

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

RAHUL TAMASKAR

[ FOR FURTHER

ORDERS ] {

ALONGWITH WPC

2655/11 &

6475/10 }

WITH

15. WPC/6475/2010 15 KAMLESH KUMAR SAHU

VS STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

A.G.

AVINASH CHAND SAHU

KISHORE BHADURI

RAHUL TAMASKAR

[ FOR

ADMISSION &

I.A.NO.2 & 3

FOR

31

Page 33: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

SHRIJIT C.S.NAIR

B.P.SINGH

SAMIR KUJUR

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

PAWAN KESHARWANI

MANOJ KUMAR DUBEY

SOMKANT VERMA

INTERVENER,

I.A.NO.4 FOR

TAKING

REJOINDER ON

RECORD AND

I.A.NO.6 FOR

STAY ] { LIST

ALONGWITH WPC

6005/10 &

2655/11 } F.D.

BY READER.

16. WPC/5573/2011 15 JAGAT RAM & OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

MAYANK CHANDRAKAR

KESHAV DEWANGAN

VAIBHAV SHUKLA

A.G.

ASSTT.S.G.

SOURABH SHARMA

AYAZ NAVED

PAWAN SHRIVASTAVA

VINOD DESHMUKH

VIVEK VERMA

N.NAHA ROY

SHIVANG DUBEY

SUDEEP AGRAWAL,

ADITYA SHARMA,

JITENDRA PALI,

VARUN SHARMA, AMAN

KESHARWANI, BHAVANA

PALI, SHAILJA

SHUKLA

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPC

7586/11 }

WITH

17. WPC/7586/2011 9 SHOBIT RAM & ORS.

VS STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

KESHAV DEWANGAN

ADITYA

SHARMA,S.SHUKLA

A.G.

PAWAN SHRIVASTAVA

AYAZ NAVED

SOURABH SHARMA

SUDEEP AGRAWAL

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

BHAVANA PALI

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONG WITH WPC

5573/2011 }

18. WPCR/2916/2011 17 KULDEEP KUMAR DHAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

PRATEEK SHARMA,

SUNITA JAIN, SUYASH

D. BADGAIYA

VINOD DESHMUKH

N.NAHA ROY

PRAMOD SHRIVASTAVA

VAIBHAV SHUKLA

VIVEK VERMA

A.G.

RAVI RANJAN SINHA

(INT.),

[ FOR FURTHER

ARGUMENTS ] {

ALONGWITH WPCR

1360/11,

1181/11 & CRMP

764/10 }

WITH

19. WPCR/1181/2011 21 SHRI VENKATA SARVEASAM

SASTRY TEJOMURTY

VS STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

AJAY SINGH

V.K.MUNSHI

B.P.SHARMA

MANISH THAKUR

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

SUYASH DHAR

A.G.

RAVI RANJAN SINHA

ASHOK PATIL

[ FOR FURTHER

ARGUMENTS ] {

LIST ALONG

WITH CRMP

764/2010,WP CR

1360/11,2916/1

1 }

WITH

20. WPCR/1360/2011 21 PRAKASH AGARAWAL

VS STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

AJAY SINGH

B.P.SHARMA

MANISH THAKUR

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

SUYASH DHAR

ASHOK PATIL(INT.),

RAKESH MAKHIJA,

A.G.

RAVI RANJAN SINHA

ANKIT SINGHAL

[ FOR FURTHER

ARGUMENT.] {

ALONGWITH CRMP

764/10, WPCR

1181/11 &

2916/11 }

WITH

21. CRMP/764/2010 20 SURESH CHANDRA GOYAL & ORS.

VS STATE OF CHHATTISGARH

SUYASH D.BADGAIYA

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

B.P.SHARMA

M.L.SAKAT

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

VIVEK CHOPDA

ASHOK PALI(OBJ.),

ANKIT SINGHAL(OBJ),

KESHAV DEWANGAN

(OBJECTORS)

A.G.

RAVI RANJAN SINHA

PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

VIKASH SHRIVASTAVA

[ FOR FURTHER

ARGUMENTS ] {

LIST ALONGWITH

WP(CR)

1181/11,

1360/11 AND

2916/11 }

RAIGARH

32

Page 34: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

22. WPCR/3730/2011 17 SMT.SADHANA NIVSARKAR

VS. REGISTAR OF COMPANIES &

ORS.

V.G.TAMASKAR

A.G.

KSHITIJ SHARMA

VIVEK CHOPDA

H.S.AHLUWALIA

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

[ FOR FINAL

HEARING ]

WITH

23. WPCR/3733/2011 17 SMT.SADHANA NIVSARKAR

VS REGISTRAR OF COMPANIES &

ORS.

V.G.TAMASKAR

A.G.

KSHITIJ SHARMA

H.S.AHLUWALIA

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

[ FOR ADM., IA

01 FOR I/R, IA

05 FOR A

SUITABLE

DIRECTION TO

RESPONDENTS ]

{ ALONGWITH

WPCR 3730/11,

4737/11,

4744/11 }

WITH

24. WPCR/4744/2011 17 SMT.SADHANA NIVSARKAR

VS REGISTRAR OF COMPANIES &

ORS.

VG.TAMASKAR A.G., KSHITIJ

SHARMA, MANISH

THAKUR

[ FOR

ADMISSION &

I.A. NO. 01

FOR AD-INTERIM

WRIT & I.A.

NO. 04 FOR

SUITABLE

DIRECTION TO

RESPONDENTS.]

{ LIST ALONG

WITH WP(CR)

4737, 3730 &

3733 OF 2011.]

WITH

25. WPCR/4737/2011 16 SMT. SADHANA NIVSARKAR

VS REGOSTRAR OF COMPANIES &

ORS.

V.G.TAMASKAR

A.G. [ FOR

ADMISSION &

I.A. NO. 01

FOR INTERIM

RELIEF & I.A.

NO. 04 FOR

SUITABLE

DIRECTION TO

RESPONDENTS.]

[ LIST ALONG

WITH WP(CR.)

4744, 3730 &

3733/2011.]

26. WP227/624/2013 7 SUBODH SHUKLA

VS. SMT.SHANTI TIWARI AND

ANR.

MANOJ VISHWANATH

PARANJPE

VIKRAM KUMAR DIXIT

PRIYANKA MEHTA

VAIBHAV A.GOVERDHAN

ASHOK KUMAR SHUKLA

(CAVT.)

SMT. GUNJAN SHUKLA

(CAVT.)

ATANU GHOSH (CAVT.)

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONG WITH

CAVEAT APP.

NO. 876/13 }

27. WPC/229/2013 14 HAJARAT SAYYAD JALALLUDDIN

DARGAH AND YATIM KHANA

PARRINALA

VS. THE CHHATTISGARH STATE

WAQF BOARD AND ORS.

AFJAL SHOEB ANSARI

MEERA ANSARI

R.L.BAJPAYEE

VIPIN SINGH THAKUR

BADRUDDIN KHAN

DEVESH G.KELA

ANKUSH MISHRA

SAIFUDDIN RAJAS,

MS. HAMIDA SIDDIQUI

(AMICUS CURIAE)

A.G.

ANUP MAJUMDAR

BASANT DEWANGAN

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

FOUZIA MIRZA

[ FOR FINAL

HEARING ]

WITH

28. WPC/910/2012 12 MASJID & MADARSA

VS CG. STATE WAQF BOARD &

ORS.

SALEEM KAZI

MEERA ANSARI

ANKUSH MISHRA

AFJAL SHOEB ANSARI

BADRUDDIN KHAN

R.L.BAJPAYEE

DEVESH G.KELA

VIPIN SINGH THAKUR

A.G.

PRATEEK SHARMA

SUNITA JAIN

NARENDRA TIRKEY

KM.ANSARI (

INTERVENER IN

PERSON )

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONG WITH WPC

229/13 }

BILASPUR

33

Page 35: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

29. WPC/468/2013 8 SHAMBHU DAYAL MISHRA

VS. THE GOVERNMENT OF INDIA

& ANR.

YOGESH PANDEY

DEVERSHI THAKUR

FOUZIA MIRZA

ASSTT. S.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPC

470/13 }

WITH

30. WPC/470/2013 6 SANTOSH SINGH RAJPUT

VS THE GOVERNMENT OF INDIA

& ANR.

YOGESH PANDEY

DEVERSHI THAKUR

FOUZIA MIRZA

ASSTT.S.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPC

468/2013 }

31. WPC/1202/2013 8 AJAY SINGH RAJPUT & ORS.

VS. STATE OF C.G. & ORS.

SOURABH SHARMA

DS.RAJPUT

RAGHVENDRA PRADHAN

TARKESHWAR NANDE

SUNIL SHARMA

A.G.

VAIBHAV A.GOVERDHAN

Y.C.SHARMA

VIVEK RATHORE

PUSHKAR SINHA

[ FOR FINAL

HEARING ]

32. WPC/1416/2013 12 BHARAT ALUMINUM COMPANY

LTD. AND ANR.

VS. THE SECRETARY (MINERAL

RESOURCES) GOVT.OF

CHHATTISGARH AND ORS.

PRIYANKA MEHTA

MANOJ VISHWANATH

PARANJPE

VAIBHAV ANANT

GOVERDHAN

VIKRAM KUMAR DIXIT

A.G.

ASSTT. S.G.

YOGESH PANDEY, SK,

PANDEY

[ FOR FINAL

HEARING ]

33. WPC/1497/2013 8 AYUR VIGYAN SHIKSHAN SAMITI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

SUSHIL SAHU

SUNIL OTWANI

SUSHOBHIT SINGH

A.G.

ASSTT. S.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

34. WPC/1544/2013 7 BHARTIYA KHADAN MAZDOOR

SANGH (BKMS)

VS. NMDC LIMITED(A GOVT.

UNDERTAKING) & ORS.

SYED MAJID ALI

SUSHOBHIT SINGH

A.G.

VAIBHAV SHUKLA,M.K.

VYAS,N.K. VYAS

R.N.VYAS

SHIV SAHU

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

ASSTT.S.G.

BHAVANA PALI

FOUZIA MIRZA

[ FOR FINAL

HEARING.]

35. WPC/1679/2013 8 SMT.KALPANA MAJUMDAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

VIVEK SHARMA

BASANT DEWANGAN

ANUP MAJUMDAR

K.RAMAN NAIR

A.G.

USHA CHANDRAKAR

SHIPRA BISWAS

KUNAL DAS

NK.SONI

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPC

1680/13 }

WITH

36. WPC/1680/2013 8 SMT.KALPANA MAJUMDAR

VS STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

VIVEK SHARMA

BASANT DEWANGAN

ANUP MAJUMDAR

K.RAMAN NAIR

A.G.

USHA CHANDRAKAR

SHIPRA BISWAS

NARENDRA SONI

KUNAL DAS

[ FOR

ADMISSION &

I.A.01 FOR I/R

] { ALONGWITH

WPC 1679/13 }

37. WPC/1711/2013 10 BIKARI ADHIKARI (SALES

OFFICER) BHILAI NAGARIK

SAHAKARI BANK MARYADIT

SECTOR-6 BHILAI

VS. SMRITI GRIH NIRMAN

SAHAKARI SAMITI MARYADIT

AND ORS.

YASHWANT TIWARI

ANJU TIWARI

AMIYAKANT TIWARI

A.G.

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

BHAVANA PALI

SIDDHARTH RATHOD

CHANDRA SHEKHAR

KANOJE

RAGHAVENDRA

PRADHAN, SHIKHAR

SHARMA., AMAR

CHOPDA

[ FOR FINAL

HEARING ]

{ALONG WITH

CAVEAT NO.

1017/2013 }

38. WPC/1825/2013 10 M/S SHRI GAJANAN SAW MILL

STEEL & WOODEN FURNITURE

VS. CHHATTISGARH STATE

POWER DISTRIBUTION COMPANY

LIMITED & ORS

JITENDRA GUPTA

SUNIL VERMA

RISHI RAHUL SONI

A.G.

SUNIL OTWANI

SUMESH BAJAJ[ FOR FINAL

HEARING ]

34

Page 36: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

39. WP227/286/2014 6 SHAMIULLAH ANSARI

VS. AUTHORIZED OFFICER AND

ADDI. DIVI. FOREST OFFICER

C.JAYANT K.RAO A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

40. WP227/340/2014 9 RAJENDRA NATH DUBEY AND

ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

PRAKASH TIWARI

SUNIL TRIPATHI

S.D.SINGH

RAJEEV SHRIVASTAVA

MANAY NATH THAKUR

JYOTI RATHORE

GAGAN TIWARI,

APURVA THAKUR

A.G.

(CAVT.)

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

PRIYANKA MEHTA

B.P.SHARMA

RISHI RAHUL SONI

ARVIND SINHA

NEHA SINHA

NEELAM SINHA

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH

WP(227)

859/2014 }

WITH

41. WP227/859/2014 5 RAJESH KUMAR AGRAWAL

VS SANJAY LAKRA & ANR.

AMRITO DAS A.G. [ FOR FINAL

HEARING] {

ALONGWITH

WP(227)

340/2014 }

42. WP227/395/2014 5 GIRISH KUMAR SONI & ORS.

VS. RUKHMANI BAI & ORS.

ITU RANI MUKHERJEE

PANKAJ AGRAWAL

PREETI YADAV

A.G.

R.S.PATEL

KALAWATI PATEL

MAMTA SINHA

[FOR FINAL

HEARING]

43. WP227/536/2014 5 RAJESH AGRAWAL

VS. SANJAY AGRAWAL & ANR

PANKAJ AGRAWAL

PREETI YADAV

MEERA JAISWAL

A.G.

YOGESH PANDEY

RICHA PANDEY

[ FOR FINAL

HEARING ]

44. WPC/78/2014 11 SMT. SUSHILA RATHORE

VS. GOVT. OF INDIA & ORS

RAKESH THAKUR

YOGESH PANDEY

RICHA PANDEY

A.G.

ASSTT.S.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

45. WPC/375/2014 5 MAA DANTESHWARI BAHUDESHIYA

SAHKARI SAMITI MARYADIT

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS

MANOJ KUMAR SINHA A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

46. WPC/1093/2014 10 NARSINGH DAS AGRAWAL

VS. MA VAISHNAV PROJECT &

ORS.

TARKESHWAR NANDE

SOURABH SHARMA

A.G.

HAMIDA SIDDIQUI

MARIYA KHAN

B.P.BANJARE

SANGEETA KASHYAP

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WPC

2108/14,

2109/14 }

WITH

47. WPC/2108/2014 5 POONAM CHAND AGRAWAL

VS MA VAISHNAV PROJECT

THROUGH PARTNER SUSHIL

MITTAL AND ORS.

SOURABH SHARMA

TARKESHWAR NANDE

ADITYA SHARMA

A.G.

V.R. TIWARI, ANISH

TIWARI

[ ON ADMISSION

& I.A. NO.01

FOR GRANT OF

AD INTERIM

RELIEF ] {

LIST IN VIEW

OF ALONGWITH

WPC 1093/2014

FOR F.H.}

WITH

48. WPC/2109/2014 5 GULAB CHAND AGRAWAL

VS MA VAISHNAV PROJECT

THROUGH PARTNER SUSHIL

MITTAL AND ORS.

SOURABH SHARMA

TARKESHWAR NANDE

ADITYA SHARMA

A.G.

UMAKANT SINGH

CHANDEL(CAVT.),UDHA

V SHARMA(CAVT.),

ANITSH TIWARI, V.R.

TIWARI

[ ON ADMISSION

& I.A. NO.01

FOR GRANT OF

AD INTERIM

RELIEF ] {

LIST IN VIEW

OF ALONGWITH

WPC 1093/2014

FOR F.H.}

49. WPC/1438/2014 7 SMT.DURGA KAUSHIK

VS. CHHATTISGARH STATE

ELECTION COMMISSION AND

ORS.

VIJAY K.DESHMUKH A.G.

VIRENDRA VERMA,

VIJAY VERMA

SUMIT VERMA

MALA VERMA

[ FOR FINAL

HEARING ]

35

Page 37: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

50. WPC/1882/2014 6 KEWANT MACHHUWA

SWA-SAHAYATA SAMUH

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

MANOJ KUMAR SINHA A.G.

SUNIL SAHU

(CAVT.),VARUNENDRA

MISHRA

[ FOR FINAL

HEARING ]

51. WPCR/5/2014 7 SMT.VARSHA SHAH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

ASHOK PATIL

RAVI RANJAN SINHA

A.G.

RAVINDRA AGRAWAL[ FOR FINAL

HEARING ]

����� ��������� ��� ���������� ��������

����

��������������������������������� �����������

36

Page 38: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE MANINDRA MOHAN SHRIVASTAVA

COURT HALL . "12"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���%

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. CRA/1862/1997 19 MANIRAM PATHAK

VS. STATE

R.S.SAINI

SHAKTI RAJ SINHA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (ON

BAIL)

2. CRA/164/1998 8 KAMTA PRASAD

VS. THE STATE OF M.P.

SKP.VARMA,

SK.KORI, SK.NAIK

A.K.PRASAD

RISHI MAHOBIA

RAVI MAHOBIA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

JASHPUR

3. CRA/941/1998 3 RAMAYAN DAS & ORS

VS. STATE

D.N.PRAJAPATI

P.S.DAS,KU.RUKSANA

,S.K.JAISWAL

GOUTAM KHETRAPAL,

AVINASH CHAND

SAHU, VIJAY K.

SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

4. CRA/1337/1998 3 SADARAM & ORS.

VS. STATE

DEEPAK

AWASTHY,MANOJ

AGRAWAL

RAVINDRA AGRAWAL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

5. CRA/1564/1998 4 RANJAN RAI

VS. GOVIND VORA

BN.MISHRA,

P.SHANDILYA,

RAJESH JAIN

[ FOR FINAL

HEARING AS

WELL AS

APPEARANCE OF

COMPLAINANT/A

PPELLANT

BEFORE THIS

COURT ON

14/01/2015]

6. CRA/1633/1998 6 MOHAN LAL

VS. STATE OF MP

O.P. SINGH

R.M.SOLAPURKAR

C.R.SAHU

C.K.SAHU

A.D.KULDEEP

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

37

Page 39: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

7. CRA/1784/1998 2 BHURIBAI AND ORS.

VS. THE STATE OF M.P.

LN.SAKLE,

SK.SINGH,

SK.TIWARI

ARUN KOCHAR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

8. CRA/1829/1998 7 DURGA & ORS.

VS. STATE

DINESH CHOUBEY,

RANBIR SINGH

MARHAS

ANUBHUTI MARHAS

LOKESH KUMAR SINGH

DEEPAK JAIN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

9. CRA/1949/1998 4 GEND SINGH LODHI

VS. THE STATE OF M.P. (

NOW C.G. )

MANISH DATT,

YK.GUPTA

H.S.PATEL

V.R.TIWARI

B.D.GURU

S.R.J.JAISWAL

VARUNENDRA MISHRA

RAJENDRA TRIPATHI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

10. CRA/1973/1998 17 BALIRAM & ORS.

VS. THE STATE OF M.P.

SHARAD

VERMA,HEMANT

SEN,SHAILENDRA

VERMA,SUSHMA

KOCHAR

YOGESHWAR SHARMA

ARUN KOCHAR

PARAS MANI SHRIWAS

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

11. CRA/2000/1998 10 DEEN DAYAL & ORS.

VS. STATE

AK.TIWARI,SMRITI

SHRIVASTAVA,C.H.RA

MU,NIDHI GUPTA

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

ABHAY TIWARI

SAVITA TIWARI

F.S. KHARE

VIRENDRA KUMAR

GNDHARYA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

12. CRA/2104/1998 8 NEMICHAND & ORS.

VS. STATE

MANISH DATT,

S.DATT

HARSH DEO BANAFAR

RATNESH KUMAR

AGRAWAL

PRASHANT TIWARI

SHASHI BHUSAN

TIWARI

RAKESH THAKUR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING.] {

LISTED

ALONGWITH CRR

442/1999 }

WITH

13. CRR/442/1999 10 PHATAN DAS GOLANI

VS NEMICHAND AND ORS.

ASHWANI KUMAR

DUBEY

VISHNU KOSHTA

ABHISHEK SINHA

GHANSHYAM PATEL

A.N.PANDEY

MANISH

DATT,SIDDHARTH

DATT, KRIPESH G.

KELA

MANISH KUMAR

AWASTHI

RATNESH KUMAR

AGRAWAL

HARSH DEO BANAFAR

A.G.

PRASHANT TIWARI

SHASHI BHUSAN

TIWARI

RAKESH THAKUR

[ FOR FINAL

HEARING.] {

LISTED

ALONGWITH CRA

2104/1998 }

14. CRA/2267/1998 11 RAKESH AHIRWAR

VS. STATE OF C.G.

KS.WADHAWA

PRAFULL N. BHARAT

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

38

Page 40: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

15. CRA/2476/1998 9 VIJAY KUMAR LAL

VS. STATE

MOHD.ALI,SAMEER

SAHU,ABHIJIT

BHOWMIK

ASHOK DAS VAISHNAV

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

(LISTED

ALONGWITH CRR

1333/1998 )

RAIPUR

WITH

16. CRR/1333/1998 4 DEVKI KUMHAR

VS RAMNATH SAHU & ORS.

SAMEER SETH A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ] (

ALONGWITH CRA

2476/1998 )

RAIPUR

17. CRA/2673/1998 14 PINTHA RAM @ PINTU

VS. STATE

RS.SAINI, R.SINHA,

C.H.RAMU

ABHAY TIWARI

SAVITA TIWARI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

18. CRA/2680/1998 4 CHATTARPAL

VS. STATE OF M.P.

RS.SAINI

A.K.PRASAD

RAVI MAHOBIA

RISHI MAHOBIA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

19. CRA/2733/1998 9 RAMPRASAD & ORS.

VS. STATE OF M.P. ( NOW

C.G. )

PRABHAKAR SINGH

CHANDEL

SEEMA SINGH

SUSHOBHIT SINGH

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

20. CRA/2760/1998 10 SK.KAMALPURIYA

VS. STATE OF M.P.

ANIL KHARE,

SK.VERMA,

HB.SHRIVASTAVA,A.K

.SHUKLA

BHARAT RAJPUT

V.C.OTTALWAR

INDRA SEN SAHU

AKHTAR HUSSAIN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

21. CRA/2768/1998 10 RISHI KUMAR & ORS.

VS. STATE OF M.P.

SK.TIWARI,

LN.SAKEL, SK.SAHU

ARUN KOCHAR

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

22. CRA/2786/1998 9 DAYARAM

VS. STATE

MANISH DATT,

R.P.S. THAKUR,

SIDDHARTH DATT

ABHAY TIWARI

SAVITA TIWARI

PRABHAKAR SINGH

CHANDEL

SEEMA SINGH

SUSHOBHIT SINGH

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

23. CRA/2812/1998 4 ARJUN

VS. THE STATE OF M.P.

DINESH CHOBEY

DASHRATH KUSHWAHA,

L.K. MISHRA

PUSHPENDRA KUMAR

PATEL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

24. CRA/2841/1998 2 HESRON & ORS.

VS. STATE OF M.P.

SK.TIWARI,

SK.SINGHAL,

LN.SAKLE

ARUN KOCHAR

AG. [FOR FINAL

HEARING AS

WELL AS

P.U.D. DATED

14/12/2012.]

25. CRA/2936/1998 7 GAJANAND

VS. STATE

MANISH DATT,DINESH

YADU`

DEEPAK JAIN

AG. [ FOR FINAL

HEARING ] (

IN JAIL )

39

Page 41: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

26. CRA/3016/1998 2 VIJAY SINGH

VS. STATE

ANIL

KHARE,SK.VERMA,RS.

KHARE

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

27. CRA/3031/1998 5 KRISHNA DAS & ANR.

VS. STATE

PRADEEP BATRA,

NAVAL GUPTA,

S.GUPTA, PN.MISHRA

DHIRENDRA PRASAD

MISHRA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

28. CRA/3043/1998 6 RANGU @ RAJENDRA KUMAR

VS. STATE

S.D.SINGH

VINEET KUMAR

PANDEY

SUMIT JHANWAR

ANAND KESHARWANI

R.S.SAINI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

29. CRA/3055/1998 4 KAMLESH NAIK AND ORS.

VS. THE STATE OF MADHAYA

PRADESH

SK.TIWARI,

SK.SINGH, LN.SAKLE

ARUN KOCHAR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

30. CRA/791/2000 8 RAJARAM AND ANOTHER

VS. THE STATE

ARUP DAS,

P.CHOURASIA,

GP.GUPTA

H.S.PATEL

MEENA SHASTRI

JAGDISH SINGH

BARAIK

J.K.SHASTRI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING AS

WELL AS

APPEARANCE OF

ACCUSED/APPEL

LANT BEFORE

THIS HON'BLE

COURT ON

30/01/2015]

31. CRA/925/2000 7 BHAIYYA LAL & ORS.

VS. STATE

RS.SAINI,

D.N.PRAJAPATI

A.K.PRASAD

ROSHAN VERMA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ]

RAIPUR

32. CRA/1105/2000 6 BISAHU RAM SAHU AND ANR.

VS. THE STATE OF M.P. (

NOW C.G. )

VINOD MEHTA

P.R.PATANKAR

ADIL MINHAJ

KUNAL DAS

ASHISH SURANA

ANAND DADARIYA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

33. CRA/1578/2000 2 MUNDUL @ GOVERDHAN

VS. THE STATE OF M.P.

RS.SAINI

D.N.PRAJAPATI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

34. CRA/1580/2000 5 NARESH KUMAR

VS. THE STATE OF M.P.

ARUP

DAS,P.CHOURASIA

H.S.PATEL

B.D.GURU

VARUNENDRA MISHRA

S.R.J.JAISWAL

V.R.TIWARI

SHASHANK THAKUR

RAJENDRA TRIPATHI

SAMEER BEHAR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

35. CRA/17/2001 13 SURESH KUMAR AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ARVIND UPADHYAY,

SOMKANT VERMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

36. CRA/19/2001 6 CHITRAJ

VS. STATE OF CHHATTISGARH A.K.PRASAD

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

37. CRA/28/2001 7 HARIRAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH MANOJ PARANJPE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

40

Page 42: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

38. CRA/135/2001 3 DWARIKA AND ANR.

VS. THE STATE OF C.G. C.K.NAVRANG

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

39. CRA/274/2001 5 SEETU BAI

VS. THE STATE OF C.G.

ANAND OGRE,

D.PRAMANIK THAWAIT

K.M.ANSARI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

40. CRA/309/2001 8 JIWAN LAL @ BAHADUR DHRUW

VS. STATE OF CHHATTISGARH

BK.YADAV

D.N.PRAJAPATI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BALODA BAZAR

41. CRA/710/2001 3 GIRDHARI LAL

VS. STATE OF CG MANOJ PARANJPE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

42. CRA/120/2003 13 BIRO LAL @ VIJAY KUMAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

DK.GWALRE,

RK.GWALRE,OP.SHRIV

ASTAVA

AYAZ NAVED

VIJAY K.DESHMUKH

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

43. CRA/138/2003 28 SHEEL BHADRA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

S.VERMA,

GOUTAM KHETRAPAL

G.S.AHLUWALIA

H.S.AHLUWALIA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ] {

LISTED

ALONGWITH CRR

590/2002 }

WITH

44. CRR/590/2002 3 STATE OF CHHATTISGARH

VS SHEEL BHADRA JATAV

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LISTED

ALONGWITH CRA

138/03 }

45. CRA/562/2003 4 NAGENDAR SINGH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

IMRAN IRAQUI

HAMIDA SIDDIQUI

SAJJAD HUSSAIN

ZANJANI

UMA PATEL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

46. CRA/1172/2003 11 DWARIKA PRASAD ANANT

VS. STATE OF CHHATTISGARH MEENA SHASTRI

J.K. SHASTRI

K.K. SINGH

C.R. SAHU

C.K.SAHU

A.D.KULDEEP

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

47. CRA/432/2004 16 VIJAY KUMAR BHANDARI &

ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHIVENDU PANDYA

RAJA SHARMA

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

YOGESH PANDEY

SUNIL SAHU

AMAN KESHARWANI

BHASKAR PAYASHI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

48. CRA/129/2011 7 NAND KUMAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

WASIM MIYAN

VIKASH PRADHAN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

DURG

49. CRA/415/2011 27 DR.NARAYAN PRASAD GOND

VS. STATE OF C.G. ASHOK VERMA

NARESH SHARMA

GAJENDRA SAHU

A.G. [ FOR FINAL

HEARING.] (IN

JAIL)

JANJGIR-

41

Page 43: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

A.S.RAJPUT

SUMIT SINGHCHAMPA

50. CRA/107/2012 14 BRIJESH SAHU & ORS

VS. STATE OF CHHATTISGARH RAVI KUMAR BHAGAT

SHAILENDRA SHARMA

GOVIND DEWANGAN

GOUTAM KHETRAPAL

AVINASH CHAND SAHU

VIJAY KUMAR SAHU

MANOJ MISHRA

ANAND MOHAN TIWARI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

BILASPUR

51. CRA/1026/2012 7 SANJAY KUMAR CHAUHAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH SAMIR SINGH

ANIL GULATI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ]

KORBA

52. CRA/145/2013 11 SMT. PREMA DEVI TIWARI &

ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AMIT SINGH

GURUDEV I.SHARAN

VIMLESH BAJPAI

SHAILENDRA DUBEY

ASHOK KUMAR DUBEY

SHIVANG DUBEY

MADHU NISHA SINGH

VIVEK SHARMA

KRISHNA KUMAR

DEWANGAN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

KORBA

53. CRA/638/2013 12 RINKU KASYAP

VS. STATE OF CHHATTISGARH ARVIND SINHA

NEHA SINHA

RISHI RAHUL SONI

AMIT KUMAR SHARMA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ]

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

54. CRA/542/2014 5 SUKHPAL MAHRA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

PRAVIN KUMAR

TULSYAN

AKHILESH DALPATI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

55. CRA/727/2014 4 MOHD.AHMED QURESHI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SAMIR SINGH

ANIL GULATI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAJNANDGAON

56. CRA/910/2014 4 HARENDRA SHAH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

BHARAT LAL DEMBRA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

DURG

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

42

Page 44: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE MANINDRA MOHAN SHRIVASTAVA

COURT HALL . "12"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���"

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. CRR/243/2003 24 DEOKINANDAN

VS. KRISHNA PRATAP PANDEY

& ORS.

SHIV KUMAR KAR

MANISH

ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

LOKENDRA SHARMA

HEMANT KESHARWANI

ALOK DEWANGAN

SHIV KUMAR KAR

ALOK PANDEY

A.G.

MANOJ KUMAR SINHA

[ FOR FINAL

HEARING. ]

2. CRR/249/2003 5 BHAGWAT

VS. STATE OF CHHATTISGARH H.S.PATEL

V.R.TIWARI

B.D.GURU

SAMEER BEHAR

S.R.J.JAISWAL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

3. CRR/330/2003 9 GANGA RAM DEHARIA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AK.TIWARI

FOUZIA MIRZA

SHAMSUDDIN MIRZA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ]

4. CRR/372/2003 8 PARDESHI RAM GOND

VS. STATE OF CHHATTISGARH KISHORE BHADURI

RAGHVENDRA PRADHAN

ROOP NAIK

SUNITA JAIN

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

5. CRR/378/2003 3 KRISHNA @ NANKUN YADAV &

ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ABHAY TIWARI

SAVITA TIWARI

RAKESH SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

6. CRR/379/2003 4 LAL CHAND AND OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH BHARAT RAJPUT

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

7. CRR/396/2003 5 CHANDRA HAS SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH R.S.PATEL

A.G. [FOR FINAL

HEARING]

43

Page 45: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

8. CRR/455/2003 5 SANJAY SONKER

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SK.TIWARI

T.K.TIWARI

SANTOSH BHARAT

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ]

9. CRR/496/2003 9 RANJAN SINGH

VS. STATE OF CHHATTISGARH ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

LOKENDRA SHARMA

VIRENDRA GANDHARVA

VINAY KUMAR

JAISWAL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

10. CRR/534/2003 12 SUPERINTENDENT OF POST,

BASTAR (DIV.)

VS. CHANDU LAL & ANOTHER

PREETI BERIWAL

S.K.BERIWAL

BHARAT LAL DEMBRA

BASANT KAIWARTYA

B.D.BADGAYAN

B.R.MAITY

S.P.SAHU

G.K.BERIWAL

FOUZIA MIRZA

A.G.

P.C.PANT

SUNIL SAHU

NITESH PANT

[ FOR FINAL

HEARING. ]

11. CRR/537/2003 27 RAM LAL SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH H.S.PATEL

V.R.TIWARI

B.D.GURU

SAMEER BEHAR

SHIVENDU PANDYA

S.R.J.JAISWAL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

12. CRR/562/2003 8 KAUSHAL PRASAD

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RC.DUBEY, B.K.

MISHRA

RAMA KANT PANDEY

M.L. PASTORE

ANIL MOURYA

SHYAM SUNDAR

KASHYAP

UDHO RAM KOSHALEY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

13. CRR/39/2004 6 VINOD KUMAR CHOUHAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

YOGESH PANDEY

SUNIL SAHU

AMAN KESHARWANI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING.]

14. CRR/46/2004 5 SAWANT RAM AND OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH BHASKAR PAYASHI

GURUDEV I.SHARAN

A.G.[ FOR FINAL

HEARING.]

15. CRR/69/2004 7 UTTRA KUMAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH V.K.PANDEY

D.K.VISHWAKARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

ON BAIL }

16. CRR/92/2004 8 ANIL PANDAY @ BABA

VS. STATE OF CHHATTISGARH MALAY KUMAR

BHADURI

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

17. CRR/136/2004 7 SAJAN LAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

VIVEK SHARMA,

JP.JAISWAL

R.C.SHUKLA

VINEET KUMAR

PANDEY

VIVEK PANDEY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

RAIGARH

44

Page 46: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

18. CRR/254/2004 10 CHANDILAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH SHAILENDRA DUBEY

ASHOK KUMAR DUBEY

YOGESH DUBEY

ABHIJEET SARKAR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] (ON

BAIL)

19. CRR/273/2004 7 ROBIN LOGAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH SHRAWAN AGRAWAL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (ON

BAIL)

20. CRR/280/2004 5 BALWANT MAHOBIA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHAILESH SHARMA

VIVEK SHARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] (ON

BAIL)

21. CRR/285/2004 6 BHOLA RAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

VIPIN SINGH

MEERA ANSARI

K.R. NAIR

MANOJ KUMAR SINHA

DILSHAD ALI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] (ON

BAIL)

22. CRR/291/2004 14 KODURAM GOND

VS. NANDKU @ NAND KUMAR &

OTHERS

ALOK NIGAM

RAVISH VERMA

F.S.KHARE

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

YOGESH PANDEY

SUNIL SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

23. CRR/313/2004 8 SAMARU RAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH N.K.CHATTERJEE

SHAYAM SUNDER LAL

TEKCHANDANI

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

DHAMTARI

24. CRR/343/2004 8 PHATTE & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH MEENA SHASTRI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ]

BILASPUR

25. CRR/359/2004 4 BARSADI AND OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

YOGESH PANDEY

SUNIL SAHU

AMAN KESHARWANI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

26. CRR/360/2004 4 MANISH @ MANIRAM DHIMAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

YOGESH PANDEY

AMAN KESHARWANI

SUNIL SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

27. CRR/401/2004 5 GAHIRIN BAI & OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

VM.DAS, CK.MISHRA

ASHOK DAS VAISHNAV

SAMEER KUMAR SAHU

VIPIN TIWARI

PUSHPA TIWARI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING.]

28. CRR/428/2004 8 GANGA RAM & ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH SUDHA

AGRAWAL,OP.CHANDRA

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

YOGESH PANDEY

AMAN KESHARWANI

A.G.,

[ FOR FINAL

HEARING ]

29. CRR/452/2004 4 RAMNATH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SK.MEHTA, NK.MEHTA

NEERAJ KUMAR MEHTA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ]

45

Page 47: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

30. CRR/516/2004 5 VISHNU RAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH N.S.DHURANDHAR

N.K.MALAVIYA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

31. CRR/518/2004 3 PRATAP YADAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SK.SAHU

C.R.SAHU

SANTOSH SAHU

SOHAN LAL CHANDRA

PAXI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

DURG

32. CRR/520/2004 3 MANOHAR GOND

VS. STATE OF CHHATTISGARH N.S.DHURANDHAR

N.K.MALAVIYA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BALOD

33. CRR/521/2004 6 SARVOTTAM SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AVINASH DEWAN

SURESH VERMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

34. CRR/522/2004 5 DULAR SAI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

HG.GUPTA

C.R.SAHU

SANTOSH SAHU

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ]

35. CRR/527/2004 5 ARVIND MANDAL & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ROHIT BANJARE,

SAMEER SINGH

ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

ALOK PANDEY

HARI KRISHANA

SHARMA

VIRENDRA KUMAR

YADAV

A.G.,

[ FOR FINAL

HEARING ]

KANKER

36. CRR/540/2004 4 RAMESHWAR DAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

YOGESH PANDEY

SUNIL SAHU

AMAN KESHARWANI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

37. CRR/549/2004 9 SUNIL KUMAR VISHWAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AMIT SHARMA,

SHIVENDU PANDYA

A.S.RAJPUT

JITENDRA

SHRIVASTAVA

TARUN DANSENA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

38. CRR/132/2005 11 SANJEEV CHAKRAVORTY &

ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AMIT SHARMA

SHIVENDU PANDYA

JITENDRA

SHRIVASTAVA

P.C.PANT

SUNIL SAHU

NITESH PANT

AMAN KESHARWANI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

39. CRR/256/2005 7 MOHAN RAM AND ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH

BINU PATHAK,

HAMIDA SIDDIQUI

UMA PATEL

KALYANI VERMA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

40. CRR/260/2005 5 KEWAL CHANDRAKAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

YOGESH PANDEY

SUNIL SAHU

AMAN KESHARWANI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

46

Page 48: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

41. CRR/296/2005 4 THEER @ KHEER

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RS.SINGH, VINOD

MISHRA

MANOJ MISHRA

SUBHASH YADAV

BHUPENDRA SINGH

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ON BAIL )

42. CRR/344/2005 4 RAM SINGAR & ANOTHER

VS. STATE OF CHHATTISGARH ASHOK KUMAR SHUKLA

ASHWANI SHUKLA

PREETI SHUKLA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

43. CRR/801/2008 10 SANJAY P.OBERAI

VS. METHA JI @ MEHTARAM &

ORS.

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

SK.MISHRA,

YC.CHATURVEDI

A.G.

A.V.SHRIDHAR

YOGENDRA

CHATURVEDI

JAMEEL AKHTAR

LOHANI

G.V.KRISHNA RAO

[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

44. CRR/176/2010 36 MOHAN CHAND BAIDH

VS. STATE OF CHHATTISGARH SUMIT VERMA

RAGHVENDRA VERMA

ANURADHA VERMA

MALA VERMA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

45. CRR/468/2010 7 SUBASH SINGH

VS. MAHINDRA TRACTORS

AGENCY AND ANR.

ANUMEH SHRIVASTAVA

ADIL MINHAJ [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

46. CRR/469/2010 5 GHANSHYAM YADAV

VS. DILIP JAIN Y.C.SHARMA

VIVEK RATHORE

SUNIL SHARMA

SANJEEV VERMA

SUNITA JAIN

PRATEEK SHARMA [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

47. CRR/470/2010 5 GHANSHYAM YADAV

VS. DILIP JAIN Y.C.SHARMA

VIVEK RATHORE

SUNIL SHARMA

SANJEEV VERMA

SUNITA JAIN

PRATEEK SHARMA [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

48. CRR/217/2012 9 SHYAMLAL FEKAR & ANR

VS. STATE OF CHHATTISGARH MANEESH SHARMA

ARVIND SINGH

NAUSHINA AFRIN ALI

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

49. CRR/449/2012 6 NEEL KUMARI SAHU

VS. BASANT KUMAR SAHU J.K.SHASTRI

MEENA SHASTRI

B.NARAYANA RAO

MAHESH PANDEY

DASHRATH PRAJAPATI

RAKESH PANDEY

[ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-

CHAMPA

50. CRR/645/2013 7 JAGTURAM SETHIYA

VS. SMT.RAMBATI AND ANR.

PRAFULL N. BHARAT

KESHAV KUMAR

DEWANGAN

MAYANK CHANDRAKAR

[ FOR FINAL

HEARING ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

51. CRR/780/2013 13 DIGVIJAY SINGH VERMA

(MADHARIYA) AND ORS.

VS. SMT.HEMLATA VERMA

(MADHARIYA)

N.S. DHURANDHAR

PRAVEEN KUMAR

DHURANDHAR

P.R.PATANKAR

RAM PATANKAR

[ FOR FINAL

HEARING ]

(LINK WITH

CR.REV.NO.322

/2013 (D)

DURG

52. CRR/466/2014 7 SMT. RAJESHWARI CHANDNE &

ORS.

VS. BHIKHAM PRASAD

HARIRAM YADAV

N.K.CHATTERJEE

SANTOSH KUMAR YADU

S.K.GUHA

[ FOR FINAL

HEARING. ] (

ALONGWITH CRR

47

Page 49: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

555/2014 )

DURG

WITH

53. CRR/555/2014 7 BHIKHAM PRASAD

VS SMT.RAJESHWARI CHANDNE

AND ORS.

SANTOSH KUMAR YADU

SURESH KUMAR VERMA

BASANT KAIWARTYA

[ FOR FINAL

HEARING. ] (

ALONGWITH CRR

466/2014 )

DURG

54. CRR/508/2014 5 SMT. DHANBAI KHARE AND

ANR.

VS. DINESH KHARE

SURESH TANDAN

KRISHNA KUMAR

DEWANGAN

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

WASIM MIYAN

VIVEK KUMAR

TRIPATHI

[ FOR FINAL

HEARING ]

KORBA

55. CRR/590/2014 3 SMT.TUMSA BAI NAG

VS. STATE OF CHHATTISGARH

DEVERSHI THAKUR

ABHISHEK THAKUR

A.G. [FOR FINAL

HEARING]

BILASPUR

56. CRR/633/2014 5 ARUN KUMAR PANDEY

VS. SHASHI PRAKASH PATHAK

AND ORS.

SAMIR SINGH

ANIL GULATI

A.G.

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

WASIM MIYAN

[ ON

ADMISSION. ]

( ALONGWITH

CRR 634/14 &

635/14 )

BILASPUR

WITH

57. CRR/634/2014 5 ARUN KUMAR PANDEY

VS RAJESH KUMAR JAIN AND

ANR.

SAMIR SINGH

ANIL GULATI

A.G.

YASHWANT TIWARI

ANJU TIWARI

AMIYAKANT TIWARI

[ ON

ADMISSION ] (

LISTED

ALONGWITH CRR

633/14 &

635/14 )

BILASPUR

WITH

58. CRR/635/2014 5 ARUN KUMAR PANDEY

VS VINOD JAYSWAL AND ANR.

SAMIR SINGH

ANIL GULATI

A.G.

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

WASIM MIYAN

[ ON

ADMISSION ] (

ALONGWITH CRR

633/14 &

634/14 )

BILASPUR

59. CRR/664/2014 5 PAWAN AGRAWAL

VS. SMT.SETU AGRAWAL AND

ANR.

BULBUL AGRAWAL

ANIL PANDEY

YOGESHWAR SHARMA

SUNIL OTWANI

VINOD KUMAR PANDEY

[ FOR FINAL

HEARING. ]

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

60. CRR/756/2014 3 RAJU SINGH @

CHANDRAPRAKASH SINGH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANAND KESHARWANI

S.D.SINGH

VINEET KUMAR

PANDEY

SUMIT JHANWAR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

BALODA BAZAR

61. CRR/853/2014 5 SANJEEV TOPPO

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ARUN KUMAR SHUKLA A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ]

JASHPUR

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

48

Page 50: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE MANINDRA MOHAN SHRIVASTAVA

COURT HALL . "12"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���+

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. CR/26/2010 17 SYED IQBAL AHMED RIZVI

VS. THE CG STATE WAQF

BOARD AND ANOTHER

PK.MISHRA,

SA.JABBAR,

SHOUKATIL

MALAY KUMAR

BHADURI

AKANKSHA JAIN

SS.AGRAWAL,

RAJKUMAR PALI

FARAH MINHAJ

VIVEK SINGHAL

K. RAMAN NAIR

SUDEEP VERMA

SANTOSH KUMAR

TIWARI

T.R.DAHIRE

SUNITA JAIN

PRATEEK SHARMA

[ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH CR

83/2010 AND

CR 64/2010 ]

(ALLOTTED)

RAIPUR

WITH

2. CR/83/2010 14 JALIL AHMED RIZVI

VS SYED IQBAL AHMED RIZVI

AND OTHERS

SK.TIWARI

T.R.DAHIRE

KISHORE BHADURI,

PAWAN KESHARWANI,

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

MS. SAREENA KHAN,

R.K.PALI, SUNITA

JAIN, S.S. AGRAWAL

SUMESH BAJAJ

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALONGWITH

C.R. NOS.

26/10 & 64/10

] RAIPUR

WITH

3. CR/64/2010 15 JALIL AHMED RIZVI

VS SYED IQBAL AHMED RIZVI

AND OTHERS

SK.TIWARI

T.R.DAHIRE

MS SAREENA KHAN,

SUNITA JAIN,

MALAY KUMAR

BHADURI

SUMESH BAJAJ

RAJKUMAR PALI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ LISTED

ALONGWITH CR

26/10, 83/10

] RAIPUR

4. WP227/343/2012 16 MOHAMMAD NASIR KHAN

VS. MATEEN RIZVI & ORS.

UMESH VERMA

SUMESH BAJAJ

B.P.SHARMA

MANISH THAKUR

[ FOR FINAL

HEARING ] [

LIST

ALONGWITH

CONT C.

218/2012 ]

(ALLOTTED

MATTERS)

WITH

5. CONT/218/2012 14 MOHAMMAD NASIR KHAN

VS MATEEN RIZVI & ORS.

UMESH VERMA

SUMESH BAJAJ

[ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED

ALONGWITH

WP(227)

343/2012 (P)

49

Page 51: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

] (ALLOTTED

CASE)

BILASPUR

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

50

Page 52: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE GOUTAM BHADURI

COURT HALL . "6"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���%

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. MA/1096/1996 42 SOUTH EASTERN COAL FIELDS

LTD. & ORS.

VS. MURARI LAL AGRAWAL

NK.SARAF, K.MENON,

AK.SHASHIDHARAN

INDIRA SADASIAN,

P.SHANKARAN, VIVEK

RUSIA,

VIVEK VERMA

ANIL PANDEY, ANKIT

PANDEY

JITENDRA PALI

SANDEEP DUBEY

ASHOK KUMAR SHUKLA

RAVISH CHANDRA

AGRAWAL

RAHUL JHA

MANOJ CHAUHAN

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ PAPER BOOKS

ARE KEPT

BELOW ]

2. SA/70/1996 8 LOKNATH (DIED) RAJENDRA

SHRIVAS & OTHERS

VS. PADMNA SINGH & ORS.

MC.CHOURASIYA,

SANJAY SETH,

S.SINGH

SANJAY S.AGRAWAL

VINEET KUMAR

PANDEY

ANAND KESHARWANI

SUMIT JHANWAR

S.D.SINGH

NK., VN., SL.PATEL

RAJENDRA PATEL

RENU SINGH

ABDUL WAHAB KHAN[ FOR FINAL

HEARING ] WR

3. MA/1530/1997 11 DWARKA PRASAD CHANDRAKAR

AND ANR.

VS. RAIPUR TRANSPORT

CO.PVT.LTD. AND ORS.

RAMESH

SHRIVASTAVA,

QAMRUDDIN, WR.ADE,

BBL.SHRIVASTAVA,

S.TANDON

ALOK NIGAM

SUBODH

PANDEY,N.S.RUPRAH,

MRS.AMRIT

RUPRAH,KU.C.V.RAO,

RANBIR

SINGH,G.SINGH,VINA

Y

PANDEAY,G.P.KURREN

.

N.NAHA ROY

VINOD DESHMUKH

PANKAJ AGRAWAL

PREETI YADAV

B.K.RAWAT

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

4. SA/904/1997 3 INDERJEET SINGH

VS. ABDUL MAJID VISHNU KOSHTA

DINESH CHOUBEY,

RAJA ALI, SUPRIYA

UPASANE

B.P.SHARMA

AJIT SINGH

M.L.SAKAT

VIVEK CHOPDA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

51

Page 53: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

MANISH THAKUR

SAMEER ORAON

5. SA/2/1998 10 POORAN SINGH

VS. DHANIRAM (DIED)

THROUGH LRS SMT. SONA BAI

& OTHERS

SANJAY SETH, VIVEK

MISHRA,

SANJAY S.AGRAWAL

A.G.

SANTOSH YADU

PANKAJ AGRAWAL

[ FOR FINAL

HEARING. ] WR

6. SA/666/1999 18 NARENDRA KUMAR

VS. HARINATH (DIED) THR.

RAJKUMARI & ORS.

AK.DAS, VINAY

PANDEY

HARI SHANKAR PATEL

ALI ASGAR

AJAY MISHRA

RAMESH KUMAR

GAUTAM,

ASHISH SHUKLA

VINEET KUMAR

PANDEY

UMAKANT SINGH

CHANDEL

RAM KUMAR TIWARI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

7. SA/1301/1999 12 SMT.KESARMANI DAS & ORS.

VS. SMT. REWATI BAI

(DIED) THROUGH LRS. SMT.

VARJI NAYNA DAS & ORS.

R.N.JHA

ARUN SAO

RAHUL JHA

MANOJ CHAUHAN

T.C.NAIK, DIVESH

JAIN

RATNESH KUMAR

AGRAWAL

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

8. SA/475/2000 17 KOMAL SINGH (DIED)

THROUGH LRS KUNWAR BAI &

ORS.

VS. MANSUKHLAL & ORS.

PN.MISHRA,SL.CHAND

RA

R.S.PATEL

JANAK HIDKO

GASPAR TIGGA

DEVERSHI THAKUR

RISHI SAHU

B.GOPAL KUMAR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

9. SA/1030/2000 13 SURESH KUMAR

VS. MUNNA

RK.TIWARI, VK.RAO

T.K.TIWARI

M.PATEL

ALOK BAKSHI

ANIL MOURYA

AJAY KUMAR DWIVEDI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

10. MA/81/2001 15 RAJNARAYAN AND ANOTHER

VS. MAHAVEER PRASAD AND

ANOTHER

RAJESH PANDEY,

SC.DWIVEDI,

P.TIWARI

MAHESH PANDEY

M.D.SHARMA

C.D.SHARMA

ANIL SINGH RAJPUT

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

11. SA/246/2001 20 VAMAN RAO GAIKWAD AND

OTHERS

VS. SMT.GOLA BAI AND

OTHERS

H.S. TRIPATHI

NEERAJ CHOUBEY

RAJEEV BHARAT

SUMIT VERMA

PRADYUMNA KUMAR

BHARAT

SUNITA JAIN

A.G.

P.R.PATANKAR

KUNAL DAS

ASHISH SURANA

ANAND DADARIYA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

12. SA/250/2001 16 SEEKO BAI & ORS.

VS. RAMJEYAWAN

NEERAJ CHOUBEY

HARISHANKAR

TRIPATHI

SUNITA JAIN

RAJEEV BHARAT

SUMIT VERMA

ASHOK KUMAR SHUKLA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

13. SA/106/2002 12 KARTIK BAI & ORS.

VS. BHAGWATIN BAI & ANR.

RAJESH PANDEY

M.D.SHARMA

MAHESH PANDEY

A.G.

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

14. SA/199/2002 14 SAHDEO PAATRA & ANOTHER

VS. GAJANAND & ANOTHER ARUN SAO

R.N.JHA

PRAFULL N. BHARAT

SANTOSH BHARAT

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

52

Page 54: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

15. SA/218/2002 8 MANGTU

VS. LACHHU AND OTHERS

VIVEK SWAMY

B.P.SHARMA

MANISH KUMAR

AWASTHI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ] WR

16. SA/366/2002 20 RAMKHELAWAN MISTRI

VS. SMT PANBASHIYA DEVI

AND ORS.

PREETI BERIWAL,

RAJESH SHARMA

RK.DWIVEDI

S.K.BERIWAL

BHARAT LAL DEMBRA

B.D.BADGAYAN

BASANT KAIWARTYA

DR.T.N.DUBEY

MALA DUBEY

SOMNATH VERMA

R.K.PATEL, RAVI

MEHAR, H.S.

TRIPATHI,

RK.MASIH

SUMIT VERMA

VIJAY K.DESHMUKH

A.G.

RAJEEV BHARAT

NEERAJ CHOUBEY

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

17. SA/422/2002 9 KERI BAI AND OTHERS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND OTHERS

RM.PANDEY,

ASHUTOSH SINGH,

S.MISHRA

DR.RAJESH PANDEY

MAHESH PANDEY

PRATEEK SHARMA

SUSHANT TIWARY

PRASHANT TIWARI

AVINASH K.MISHRA

SHASHI BHUSAN

TIWARI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

RAJNANDGAON

18. SA/439/2002 10 HULAS( DIED) THROUGH LRS

AKHIL RAM & ORS.

VS. SMT.SUKHMEN AND

ANOTHER

RAVI MAHOBIA

A.K.PRASAD

RISHI MAHOBIA

ARUN SHUKLA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] WR

19. SA/93/2003 10 SALIGRAM TIWARI

VS. CHAMAN RAM AND OTHERS

KESHAV DEWANGAN

A.K. PRASAD

NEERAJ KUMAR MEHTA

VIKASH SHRIVASTAVA

PRAFULL N. BHARAT

SANTOSH BHARAT

B.R.MAITY

S.K. BERIWAL

BHARAT LAL DEMBRA

BASANT KAIWARTYA

A.G.

B.D. BADGAYAN

A.N.PANDEY

SHRI

A.N.PANDEY,KU.PREE

TI BERIWAL

S.P.SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

20. SA/114/2003 13 KHIRU SAI (DIED) THROUGH

LRS. SMT. SAROJNI BAI

VS. MURALIDHAR GUPTA AND

ANOTHER

KU.PREETI BERIWAL,

BK.KAIWRTYA

S.K.BERIWAL

BHARAT LAL DEMBRA

RAM KUMAR TIWARI

LAXMIN TONDEY

SUSHIL DUBEY,

MANOJ

MISHRA(CAVEATER),

SUDHA AGRAWAL

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ WITH CAVEAT

77/03 ]

21. SA/188/2003 10 SMT.CHAMRIN BAI

VS. KALI RAM AND OTHERS R.N.JHA

ATMA RAM YADAV

ARUN SAO

A.G.

C.R.SAHU

C.K.SAHU

A.D.KULDEEP

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

22. SA/352/2003 26 SMT.BHANMATI AND OTHERS

VS. RANGU LAL AND ANOTHER PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

KU.PREETI BERIWAL

SUDHA AGRAWAL,

PRAKASH TIWARI

S.K.BERIWAL

BASANT KAIWARTYA

B.D.BADGAYAN

AVINASH K.MISHRA

AKHILESH MISHRA

B.R.MAITY

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

23. SA/394/2003 8 LAXMAN (DELETED) THROUGH

LRS. KISHUN RAM & OTHERS

VS. PANNALAL AND OTHERS

RAJESH TIWARI

A.K. PRASAD

AJAY KUMAR DWIVEDI

A.N.BHAKTA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] WR

53

Page 55: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

24. SA/402/2003 11 CHAITRAM AND OTHERS

VS. VIPTAL AND OTHERS A.K.PRASAD

AJAY KUMAR DWIVEDI

RAHUL MISHRA

A.G.

S.K.BERIWAL

BHARAT LAL DEMBRA

BASANT KAIWARTYA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

25. SA/432/2003 4 STATE OF CHHATTISGARH AND

ANOTHER

VS. M.H.TRADING COMPANY

A.G.

A.K.PRASAD[FOR FINAL

HEARING ] WR

26. SA/590/2003 11 DEVNATH

VS. MOHAN RAM AND OTHERS DC.VERMA, ANAND

VERMA

ASHISH SHRIVASTAVA

A.S.RAJPUT

AMIT VERMA

AFROJ KHAN

JITENDRA

SHRIVASTAVA

A.G.

RAHUL K.MISHRA

PRATEEK SINHA

JEET PATEL[ FOR FINAL

HEARING ] WR

27. MA/634/2004 8 JOGENDRA GUPTA AND OTHERS

VS. DASHRATH RAM AND

OTHERS

A.K.PRASAD

A.K.ATHALE

N.K.MALAVIYA

J.K.SHASTRI

MEENA SHASTRI

[ FOR ORDERS

ON FINAL

HEARING ] WR

28. MA/1303/2004 17 ASHISH KUMAR PANDEY

VS. SMT.SHANTI BAI AND

OTHERS

A.DUBEY,

AVINASH K.MISHRA

SHASHI BHUSAN

TIWARI

SHUSHANT TIWARI

QAMRUL AZIZ

DEEPAK GUPTA

P.P.SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ ALONGWITH

MA 148/2005 ]

WITH

29. MA/148/2005 15 SMT.SHANTI BAI AND OTHERS

VS SHEIKH RAFIQUE AND

OTHERS

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

YOGESH PANDEY

AMAN KESHARWANI

QAMRUL AZIZ

PRASHANT TIWARI

AVINASH K. MISHRA

DEEPAK GUPTA

[ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH MA

1303/2004 ]

30. SA/27/2004 5 SMT.SULOCHANA DEVI

VS. VIMLA GUPTA AND

OTHERS

RM.PANDEY,

ASHUTOSH SINGH,

R.BILTHARE,

PRATEEK SHARMA

A.N.BHAKTA

VIVEK BHAKTA

MAHESH PANDEY

RAHUL BIRTHAREY

A.G.

BHUPENDRA SINGH

SUBHASH YADAV

MANOJ MISHRA [ FOR FINAL

HEARING ] WR

31. SA/344/2004 12 SARAJU PRASAD AND OTHERS

VS. SUDAMA PRASAD AND

OTHERS

KUNDAN SINGH

MALAY KUMAR

BHADURI

BHARAT LAL DEMBRA

A.G.

ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

A.N.BHAKTA

A.K.PRASAD

ROSHAN VERMA

RISHI MAHOBIA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

32. SA/436/2004 7 BHAGWAN SINGH

VS. CHANDRA BAI(DIED AND

DELETED) BHAGAT RAM AND

ANOTHER

ASHISH SHRIVASTAVA

ANIMESH VERMA

AMIT VERMA

ANURAG VERMA

TANVEER ASLAM KHAN

RAVINDRA SHARMA

GHANSHYAM PATEL[ FOR FINAL

HEARING ] WR

33. MA/159/2005 15 MANAGER, EMPLOYEES STATE

INSU.CORP.

VS. KAMDEV AND OTHERS

PS.PAINKARA,

VINOD DESHMUKH

AZAD SIDDIQUE

B.L.SAHU

S.P.KALE

PRADEEP SAKSENA

VINOD KUMAR TEKAM

DASHRATH GUPTA[ FOR FINAL

HEARING ] WR

54

Page 56: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

34. SA/13/2005 6 MANIRAM AND OTHERS

VS. JAYRAM AND OTHERS RAGHVENDRA PRADHAN

SANJAY AGRAWAL

S.S.KASHYAP

F.S.KHARE

VIRENDRA GANDHARVA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

35. SA/320/2005 4 FOUJDAR SINGH

VS. DADU SINGH AND OTHERS

RS.DEWANGAN,

J.GUPTA,

RR.KULHADE

VISHNU KOSHTA

A.G.

H.S.PATEL

V.R.TIWARI

B.D.GURU

SAMEER BEHAR

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

36. SA/361/2005 7 KALESHREE BAI

VS. LAXMAN AND OTHERS

SUYASH TRIPATHI,

RAVINDRA SHUKLA,

O.P.DWIVEDI,

S.P.PANDEY,

G.P.TRIPATHI,

S.K.DADSENA

V.K.PANDEY

A.G.

SANJAY S.AGRAWAL

D.K.VISHWAKARMA[ FOR FINAL

HEARING. ] WR

37. MA/887/2006 26 SOUTH EASTERN COAL FIELDS

LTD.

VS. M.S.NAINAM

SHAILENDRA KUMAR

SHUKLA

DILIP KUMAR DUBEY

A.K.YADAV

MEERA ANSARI

R.L.BAJPAYEE

SYED IMTIAZ ALI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ ARBITRATION

MATTER ]

38. SA/109/2006 6 JAI RAM

VS. GOVIND RAM AND OTHERS SATISH CHANDRA

VERMA

A.G.

PARAG KOTECHA

ANAND SHUKLA

RAVINDRA AGRAWAL

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

39. SA/227/2006 16 SURENDRA KUMAR SINGH

VS. GRAM PANCHAYAT LAMTI

AND OTHERS

ANAND KUMAR GUPTA

ASHOK KUMAR GUPTA

A.G.

BHARAT RAJPUT

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

MUNGELI

40. SA/299/2006 7 SMT.KODAIYA BAI

VS. LAXMAN SAHU AND

ANOTHER

BM.RAO, BL.DEMBRA

BHARAT LAL DEMBRA

, SK.AGRAWAL,

ASHOK GUPTA,

A.G.

RAVINDRA JAJODIYA

ANAND GUPTA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

41. SA/388/2006 17 DHELA BAI AND ANR.

VS. SEWARAM SAHU

JK.GUPTA, KRISHNA

KUMAR DEWANGAN

VIMLESH BAJPAI

SURESH KUMAR

TANDAN

G.DWIVEDI

Y.C.SHARMA

VIVEK RATHORE

ANIL GULATI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ RECORD OF

SA 387/06

DISPOSED KEPT

BELOW. ] [

ALONGWITH

CASE SA

687/2003 ]

WITH

42. SA/687/2003 6 SMT. DHELA BAI & ORS.

VS SMT.RAM DULARI AND

OTHERS

LC.DASH,

VIMLESH BAJPAI

SURESH TANDAN

KRISHNA KUMAR

DEWANGAN

H.S.PATEL

B.D.GURU

S.R.J.JAISWAL

Y.C.SHARMA

VIRENDRA SHARMA,

SS MISHRA

A.G.

VIVEK RATHORE

VIVEK RATHORE

VINOD LALCHANDANI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ ALONGWITH

SA 388/2006 ]

RAIPUR

43. MAC/448/2006 11 SMT.HARBHAJAN KAUR AND

OTHERS

VS. NASIMUDDIN @

HASIMUDDIN AND OTHERS

ASHISH NAG

SATISH CHANDRA

VERMA

ARJUN LAL SINGROUL

VINAY PANDEY,

SANKALP JAISWAL

ALI ASGAR

ANAND KUMAR GUPTA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

55

Page 57: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

44. CRR/694/2006 23 STATE OF CHHATTISGARH

VS. P.VENKAT RAMAN MURTY

& OTHERS

A.G.

ARJUN YADAV

ABIRA BHATTACHARYA

ARVIND DUBEY

[ FOR FINAL

HEARING ]

(PART HEARD)

[ LISTED

ALONGWITH

CRMP 28/2006

]

WITH

45. CRMP/28/2006 26 SMT. KAVITA SANDHU

VS P.VENKAT RAMAN MURTHY

AND ORS.

P.KAVITA (IN

PERSON)

ARVIND K.DUBEY

A.G.

ARJUN YADAV

SHAKIL AHMAD

SIDDIQUI

[ FOR FINAL

HEARING ] [

LIST

ALONGWITH CRR

694/2006 ] (

U/S 482 )

(PART HEARD)

46. SA/141/2007 13 RAMA AND OTHERS

VS. MANGATINBAI AND

ANOTHER

VINAY PANDEY A.G.

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

BILASPUR

47. SA/150/2007 7 ABDUL WAHID

VS. SHAMBHU PRASAD K.M. ANSARI

ASHOK SONI

PRAKASH KUMAR

MISHRA

[ FOR ORDERS

ON FINAL

HEARING &

FURTHER ORDER

ON I.A.1

APPLICATION

FOR STAY. ]

WR BILASPUR

48. MAC/272/2007 13 THE ORIENTAL INSURANCE

CO. LTD

VS. MAHENDRA KUMAR

KAUSHIK AND ANOTHER

ABHISHEK SINHA

GHANSHYAM PATEL

SHASHANK SANKHYA

RAJESH KUMAR JAIN,

KIRAN JAIN

ANURAG BAJPAI

DHARMESH

SRIVASTAVA

ANURAG MISHRA

A.P.JAISWAL

NISHA CHATURVEDI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

BILASPUR

49. WPL/3214/2007 24 STATE BANK OF INDIA

VS. ARJUNLAL GAHWAI &

OTHERS

ABHISHEK SINHA

GHANSHYAM PATEL

D.L.DEWANGAN

SOURABH SHARMA

P.R.PATANKAR

RAM PATANKAR

PRAFULL N.BHARAT

( IN PERSON )

ARJUN LAL GAHWAI

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPL 371/2008

) ( ALLOTTED

CASE) [ IN

VIEW OF WPL

371/2008 ]

WITH

50. WPL/371/2008 22 ARJUNLAL GAHWAI

VS STATE BANK OF INDIA &

ANR.

( IN PERSON )

ARJUN LAL GAHWAI

ABHISHEK SINHA

SOURABH SHARMA

GHANSHYAM PATEL

D.L.DEWANGAN

P.R.PATANKAR

RAM PATANKAR

PRAFULL N.BHARAT

[ FOR FINAL

HEARING ] (

ALONG WITH

WPL

3214/2007)

(ALLOTTED )

51. WPS/5350/2008 37 SMT. V. WALTER

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& OTHERS

ASHISH SHRIVASTAVA

AMIT VERMA

AFROJ KHAN

HARSH WARDHAN

ASHISH SINGH

SISODIYA,MONALISA

CHATTERJEE,

A.G.

INDRA SEN SAHU

V.C.OTTALWAR

RAJEEV SHRIVASTAVA

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALONGWITH WPS

7039/09 ] [

ALLOTTED TO

HON'BLE

S.B.-IV ]

WITH

52. WPS/7039/2009 29 SMT. V.WALTER

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

AMRITO DAS

ASHISH SHRIVASTAVA

AMIT VERMA

AFROJ KHAN

AKHILESH DALPATI

HARSH WARDHAN

V.C.OTTALWAR

SMITA GHAI

A.G.

RAJEEV SHRIVASTAVA

MALAY SHRIVASTAVA

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALONGWITH WPS

5350/2008 ] [

ALLOTTED TO

HON'BLE

56

Page 58: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

RISHI SAHU

SACHIN TAMRAKAR

DEVENDRA PATEL

RAKESH DUBEY

S.B.-IV ]

53. ARBA/10/2009 14 M.K. SAHA

VS. RASHTRIYA PARIYOJANA

NIRMAN NIGAM

SL.PUROHIT,

SANTOSH YADU,ANIL

PANDEY, ANKIT

PANDEY, RUNI

PATHAK

S.K.GUHA

BASANT KAIWARTYA

R.S.BAGHEL

ASHISH SURANA

PRASUN GOYAL

ANAND DADARIYA

AZAD SIDDIQUE

B.L.SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ WITH ARBA

11/2009 ]

KORBA

WITH

54. ARBA/11/2009 14 M.K.SAHA

VS RASHTRIYA PARIYOJANA

NIRMAN NIGAM

SL.PUROHIT,

SANTOSH YADU,ANIL

PANDEY, ANKIT

PANDEY,

BASANT KAIWARTYA

S.K.GUHA

R.S.BAGHEL

ASHISH SURANA

PRASUN GOYAL

ANAND DADARIYA

AZAD SIDDIQUE

B.L.SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALONGWITH

ARBA 10/09 ]

KORBA

55. MAC/132/2010 24 PUNIT RAM NISHAD AND

ANOTHER

VS. MOHAN LAL JAIN AND

OTHERS

C.R.SAHU

J.S.P.CHANDRASEN

V.C.OTTALWAR

ALOK BAKSHI

INDRA SEN SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

DURG

56. MAC/11/2011 11 KHEMAN LAL THAKUR

VS. ASHISH KUMAR AGRAWAL

& ORS.

C.R.SAHU

C.K.SAHU

A.D.KULDEEP

SUDHIR AGRAWAL

JYOTI AGRAWAL

PRASANJEET DUTTA

SUDEEP JOHRI

RISHI SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

DURG

57. MAC/966/2013 6 KARTIK RAM & ANR.

VS. PANKAJ KUMAR & ORS.

AMIYAKANT TIWARI

YASHWANT TIWARI

ANJU TIWARI

ASHUTOSH GHADE

SHIVENDU PANDYA

SANJAY S.AGRAWAL

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ LINK CASE

MAC 1021/2013

& 1022/2013

ARE DISMISSED

ON C.O. DT.

04/02/2015 ]

RAIPUR

58. SA/418/2014 2 JUTHEL SAHU

VS. JAGJEEVAN SAHU & ORS.

JYOTI RATHORE

RAJEEV SHRIVASTAVA

MALAY SHRIVASTAVA

JYOTI RATHORE

MANAY NATH THAKUR

APURVA THAKUR

GAGAN TIWARI

KAMAL KISHORE

PATEL, A.H. SYED

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] WR

KAWARDHA

(KABIRDHAM)

59. SA/419/2014 2 JUTHEL SAHU

VS. RAM BAI SAHU & ORS.

JYOTI RATHORE

RAJEEV SHRIVASTAVA

MALAY SHRIVASTAVA

JYOTI RATHORE

MANAY NATH THAKUR

APURVA THAKUR

GAGAN TIWARI

KAMAL KISHORE

PATEL, A.H. SYED

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] WR

KAWARDHA

(KABIRDHAM)

60. MAC/243/2014 6 THE UNITED INDIA INSU.

CO. LTD.

VS. DOMURAM BAGHEL & ORS.

ASHUTOSH GHADE

SANJAY S.AGRAWAL

PRAFULL N.BHARAT

KESHAV DEWANGAN

MAYANK CHANDRAKAR

AKASH PANDEY

GHANSHYAM PATEL

[ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED

ALONGWITH MAC

315/14, MAC

57

Page 59: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

D.L.DEWANGAN

PRAVIN KUMAR

TULSYAN

314/14, MAC

323/14 ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

WITH

61. MAC/282/2014 4 BRANCH MANAGER, BAJAJ

ALLINZ GENERAL INSURANCE

COMPANY LIMITED

VS SMT.GHASINI BAI BAGHEL

AND ORS.

D.L.DEWANGAN

ABHISHEK SINHA

GHANSHYAM PATEL

SANJAY S.AGRAWAL

ASHUTOSH GHADE

[ FOR ORDERS

ON I.A.NO. 01

APPLICATION

FOR

CONDONATION

OF DELAY AND

I.A.NO. 02

APPLICATION

EXEMPTION

FROM FILLING

CERTIFIED

COPY OF ORDER

PASSED U/S,

170 OF MV

ACT. ] [ L.C.

RECORD IS

KEPT BELOW IN

MAC 315/2014

] [ LIST

ALONG WITH MA

C 243/2014,

314,315,323

OF 2014 ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

WITH

62. MAC/314/2014 5 RUKNATH

VS SHEKH SALEEM & ORS.

PRAVIN KUMAR

TULSYAN

K.K.SHRIVASTAVA

CHITRA SHRIVASTAVA

SUBHASH YADAV

BHUPENDRA SINGH

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ LIST ALONG

WITH MAC

243/14,

323/14 &

315/14 ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

WITH

63. MAC/315/2014 5 SMT. GHASINI BAGHEL &

ORS.

VS DOMURAM BAGHEL & ORS.

PRAVIN KUMAR

TULSYAN

SANJAY S.AGRAWAL

ASHUTOSH GHADE

ABHISHEK SINHA

GHANSHYAM PATEL

D.L.DEWANGAN

PRAFULL N.BHARAT

KESHAV DEWANGAN

AKASH PANDEY

[ FOR ORDERS

ON FINAL

HEARING. ] WR

[ LISTED

ALONGWITH MAC

315/14,

243/14,

323/14 ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

WITH

64. MAC/323/2014 3 KAMALURAM

VS SHEKH SALEEM AND ORS.

PRAVIN KUMAR

TULSYAN

SHRI K.K.

SHRIVASTAVA

SUBHASH YADAV

BHUPENDRA SINGH

CHITRA SHRIVASTAVA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ LIST ALONG

WITH MAC

243/14,

314/14,

315/14 &

282/14 ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

65. MAC/553/2014 3 THE NEW INDIA ASSURANCE

COMPANY LTD.

VS. SHEO KUMAR SAHOO AND

ORS.

ANAND KUMAR GUPTA VIKAS PRADHAN,

K.M.PRADHAN

JAMEEL AKHTAR

LOHANI

G.V.KRISHNA RAO

[ FOR ORDERS

ON FINAL

HEARING. ] WR

[ ADMITTED

CASE ]

MAHASAMUND

58

Page 60: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

66. MAC/1215/2014 2 PALTU RAM SAHU & ANR.

VS. DEVI PRASAD THAKUR &

ORS.

P.R.PATANKAR

UTSAV MAHISWAR

RAM PATANKAR

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

DURG

67. ARBA/1/2014 6 M/S B.K.CHAWLA

VS. BHARAT SANCHAR NIGAM

LIMITED AND ANR.

ASHOK MISHRA

BHARAT RAJPUT

R.M.SOLAPURKAR

S. RAO

ASHOK VERMA

GAJENDRA SAHU

SEEMA SOLAPURKAR

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALONGWITH

ARBA 2/14 &

3/2014 ]

WITH

68. ARBA/2/2014 6 M/S B.K.CHAWLA

VS BHARAT SANCHAR NIGAM

LIMITED AND ANR.

ASHOK MISHRA

BHARAT RAJPUT

R.M.SOLAPURKAR

S.RAO

ASHOK VERMA

GAJENDRA SAHU

SEEMA SOLAPURKAR

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALONG WITH

ARBA 1/2014 ]

WITH

69. ARBA/3/2014 6 M/S B.K.CHAWLA

VS BHARAT SANCHAR NIGAM

LIMITED AND ANR.

ASHOK MISHRA

BHARAT RAJPUT

R.M.SOLAPURKAR

S. RAO

ASHOK VERMA

GAJENDRA SAHU

SEEMA SOLAPURKAR

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALONG WITH

ARBA 01/14 &

02/14 ]

70. WPC/1642/2014 11 OMPRAKASH DEWANGAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

MATEEN SIDDIQUI

SANDEEP SINGH

NARENDRA MEHAR

RAHUL SHARMA

A.G.

(INT.)

HARSH WARDHAN

DEVENDRA PATEL

SHASHI BARETH

GOUTAM KHETRAPAL

VIJAY KUMAR SAHU

AVINASH CHAND SAHU

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALLOTTED CASE

] [ ALONGWITH

1704/2014 ]

WITH

71. WPC/1704/2014 11 KARAN SHARMA

VS STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

SHAILENDRA SHUKLA

VIJAY LAXMI

RITU MISHRA

A.SEN GUPTA

A.G. [ ON

ADMISSION &

IA.NO.01 FOR

GRANT OF

INTERIM

RELIEF/STAY ]

[ ALLOTTED

MATTER ] [

ALONGWITH

WP(C)

1642/2014 ]

72. CRMP/195/2014 10 DR. SMT. YASHMIN KHAN

VS. SHAILENDRA SINGH &

ANOTHER

MEERA ANSARI

R.L.BAJPAYEE

BADRUDDIN KHAN

DEVESH G.KELA

A.G.

RAKESH PANDEY

MAHESH PANDEY

DASHRATH PRAJAPATI

[ FOR FURTHER

HEARING ]

[ALLOTTED]

BILASPUR

73. MA/1/2015 1 BUTU AND ORS.

VS. SHASHIKANT AND ANR.

RAVINDRA SHARMA

H.V.SHARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-

CHAMPA

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

59

Page 61: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE SANJAY K. AGRAWAL

COURT HALL . "7"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$���������� ������������������������������������������������ %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" ��#�#�����������������������������$���������� �������������������������������#

')*���%

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. MCRC/6451/2014 4 SMT.UTTRA BAI SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

P.P.SAHU

C.P.SAHU

S.P.SAHU

UDAY PRATAP SINGH

SAHU(U.P.S.SAHU)

ADITYA KUMAR

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

DHAMTARI

2. MCRC/6569/2014 4 SUNIL GAJBHIYE @ KHALIFA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SANTOSH KUMAR YADU

S.K.GUHA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] DURG

3. MCRC/6892/2014 4 RAVIDAS MAHANT

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SURESH KUMAR VERMA

BASANT KAIWARTYA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] KORBA

4. MCRC/6915/2014 3 DILESWER PATEL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHARMILA SINGHAI

SANJAY AGRAWAL

MRS REENA SINGH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

5. MCRC/6944/2014 9 NETRAPAL SINGH

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

A.K.PRASAD

RISHIKANT MAHOBIA

RAVI MAHOBIA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JASHPUR

6. MCRC/6968/2014 4 NARENDRA SONI & ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ARVIND SINHA

NEHA SINHA

ASHA JAISWAL

NEELAM SINHA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KORIYA

(BAIKUNTHPUR)

7. MCRC/7016/2014 4 HARVANSH LEHREY AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHAILENDRA SHARMA

PRAVESH SHARMA

ANSHUMAN SHRIVASTAVA

B.K.SHUKLA

ASHUTOSH SHUKLA

RATAN PANDEY

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] KORBA

8. MCRC/7047/2014 3 PAWAN CHOUHAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RAGHVENDRA PRADHAN

SHIKHAR SHARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

60

Page 62: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

9. MCRC/7074/2014 3 JAYPRAKASH SAHANI

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

MALAY KUMAR BHADURI

SAREENA KHAN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST ALONGWITH

MCRC 1/2015 }

RAIPUR

WITH

10. MCRC/1/2015 3 PANKAJ TIWARI AND ANR.

VS STATE OF CHHATTISGARH

MALAY KUMAR BHADURI A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST ALONGWITH

MCRC 7074/14 }

RAIPUR

11. MCRC/7149/2014 4 HULAS RAM RATHORE @ ULLAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

WASIM MIYAN

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-CHAMPA

12. MCRC/147/2015 3 KULDEEP SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

Y.C.SHARMA

VIVEK RATHORE

M.ASHA

AJAY CHANDRA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

13. MCRC/294/2015 5 PRASIT KUMAR BASAK

VS. STATE OF CHHATTISGARH

FOUZIA MIRZA

SHAMSUDDIN MIRZA

RAJKUMAR PALI

SMITA JHA

A.G.

ANKIT SINGHAL

K.TRIPATI RAO

[ FOR FINAL

HEARING,

IA.NO.01 FOR

TAKING

ADDITIONAL

DOCUMENTS ON

RECORD &

IA.NO.02 FOR

OBJECTION ]

RAIPUR

14. MCRC/315/2015 4 MAHESH CHERWA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

V.K.PANDEY

NEHA VERMA

T.R.CHANDRAKAR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BALRAMPUR

15. MCRC/397/2015 3 RAJU PAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MUKESH SHRIVASTAVA

N.K.CHATTERJEE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KONDAGAON

16. MCRC/400/2015 3 DEEPAK MANDAL AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

JITENDRA SHRIVASTAVA

UTTARA SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BALRAMPUR

17. MCRC/409/2015 4 KAMAL KUMAR MAHIPAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

C.K.KESHARWANI

ANUKUL BISWAS

SANGEETA KASHYAP

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST WITH MCRC

(A) 18/15 }

(LINK WITH

RECORD OF MCRC

18/15) BEMETARA

WITH

18. MCRCA/18/2015 2 ASIF AHMED KHAN

VS STATE OF CHHATTISGARH

ADIL MINHAJ A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST WITH MCRC

NO. 409/15 }

DHAMTARI

19. MCRC/440/2015 3 SMT. KALPANA BARMAN & ANR.

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

PARAG KOTECHA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KANKER

20. MCRC/442/2015 3 BIRENDRA KUMAR SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MUKESH SHRIVASTAVA

N.K.CHATTERJEE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KONDAGAON

61

Page 63: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

21. MCRC/587/2015 3 ARVIND LAHRE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MAHENDRA NATH DUBEY

RAHUL JHA

SANJEEV SAHU

NIMESH KUMAR JHA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

22. MCRC/622/2015 3 ROHIDAS@ ROHIT NAMDEO SALEME

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHIVENDU PANDYA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAJNANDGAON

23. MCRC/666/2015 3 SANTOSH DUBEY

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHIVENDU PANDYA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

24. MCRC/679/2015 2 SANDEEP EKKA & ANR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANAND SHUKLA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JASHPUR

25. MCRC/695/2015 2 MADVI PANDU AND ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHISHIR DIXIT

ASHISH BECK

SHAILINI GERA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

DANTEWADA

26. MCRC/714/2015 2 FAGURAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ANR

PARAS MANI SHRIWAS

MRITUNJAY TIWARI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

27. MCRC/765/2015 2 DASRU YADAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AMAR NATH PANDEY

ASHISH BECK

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

28. MCRC/766/2015 2 VEKKO LAKSHMAN AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHISHIR DIXIT

ASHISH BECK

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

DANTEWADA

29. MCRC/770/2015 2 VEKKO LAKSHMAN AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHISHIR DIXIT

ASHISH BECK

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

DANTEWADA

����� ��������� ��� ���������� ��������

����

��������������������������������� �����������

62

Page 64: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE SANJAY K. AGRAWAL

COURT HALL . "7"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$���������� ������������������������������������������������ %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" ��#�#�����������������������������$���������� �������������������������������#

')*���"

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. MCRC/404/2015 2 SEVA DAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SANDEEP SHRIVASTAVA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {2ND

BAIL} KAWARDHA

(KABIRDHAM)

2. MCRC/462/2015 4 ANKIT PATEL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RAKSHA AWASTHI A.G. [ FOR FINAL

HEARING &

IA.NO.01 FOR

TAKING

DOCUMENTS ON

RECORD ] {2ND

BAIL} RAIGARH

����� ��������� ��� ���������� ��������

��������������������������

����������� �����������

63

Page 65: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE SANJAY K. AGRAWAL

COURT HALL . "7"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$���������� ������������������������������������������������ %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" ��#�#�����������������������������$���������� �������������������������������#

')*���+

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. MCRCA/939/2014 8 MOHAMMED KHALID & ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUNIL VERMA

SACHIN R.GUPTA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING,

IA.NO.02 & 03

FOR GRANT OF

PERMISSION TO

FILE DOCUMENTS

] RAJNANDGAON

2. MCRCA/958/2014 5 ANUPRAJ SINGH GREHWAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

VIKASH A.SHRIVASTAVA

KESHAV DEWANGAN

HARSHAL CHOUHAN

MAYANK CHANDRAKAR

AKASH PANDEY

A.G.

RAJNI SOREN

KISHORE NARAYAN

[ FOR FINAL

HEARING,

IA.NO.01 FOR

OBJECTION &

IA.NO.02

MEMORANDUM OF

OBJECTION TO

GRANT OF BAIL ]

RAIPUR

3. MCRCA/989/2014 6 RAJKUMAR UPADHYAY

VS. STATE OF CHHATTISGARH

VIVEK SHARMA

VIMLESH BAJPAI

PRAVEEN DAS

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

4. MCRCA/995/2014 5 HIMANSHU THAKUR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AJAY AYACHI

ASHUTOSH SHARMA

JAILAL YADAV

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KAWARDHA

(KABIRDHAM)

5. MCRCA/997/2014 7 KAMLESH KUMAR YADAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

GURUDEV I.SHARAN

JAMEEL KURESHI

ANJUM KURESHI

A.G.

VIKRAM DIXIT

[ FOR FINAL

HEARING &

IA.NO.01 FOR

INTERVENTION ]

JANJGIR-CHAMPA

6. MCRCA/1008/2014 6 MALKHAM VERMA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

YOGESH PANDEY

RICHA PANDEY

MALAY KUMAR BHADURI

SAREENA KHAN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING &

IA.NO.01 FOR

TAKING

DOCUMENTS ON

RECORD ] RAIPUR

64

Page 66: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

7. MCRCA/1009/2014 5 AJAY CHANDRAVANSHI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AJAY AYACHI

ASHUTOSH SHARMA

JAILAL YADAV

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KAWARDHA

(KABIRDHAM)

8. MCRCA/1065/2014 6 DINESH KUMAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

VIVEK KUMAR TRIPATHI

WASIM MIYAN

A.G.

Y.C.SHARMA

VIVEK RATHORE

M.ASHA

AJAY CHANDRA

ANITA SURYAVANSHI

[ FOR FINAL

HEARING,

IA.NO.01 FOR

OBJECTION &

IA.NO.02 FOR

TAKING DOCUMENT

ON RECORD ]

MAHASAMUND

9. MCRCA/1077/2014 8 SANJAY SOMAWAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHANTANU KUMAR A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST ALONGWITH

MCRC(A) 1265/14

& 1266/14 } (

LINK WITH

RECORD OF MCRCA

571/14 &

1049/14)

RAIGARH

WITH

10. MCRCA/1265/2014 7 SANJAY SOMAWAR

VS STATE OF CHHATTISGARH

VIVEK KUMAR TRIPATHI

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

WASIM MIYAN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST ALONGWITH

MCRC(A) 1266/14

& 1077/14 }

RAIGARH

WITH

11. MCRCA/1266/2014 7 SANJAY SOMAWAR

VS STATE OF CHHATTISGARH

VIVEK KUMAR TRIPATHI

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

WASIM MIYAN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST ALONGWITH

MCRC(A) 1265/14

& 1077/14 }

RAIGARH

12. MCRCA/1135/2014 5 BHOUM SINGH NAG

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ASHISH SURANA

ANAND DADARIYA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING &

IA.NO.01 FOR

TAKING

ADDITIONAL

DOCUMENT ON

RECORD ] KANKER

13. MCRCA/1146/2014 5 MANOJ KUMAR DANSENA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHARMILA SINGHAI

SANJAY AGRAWAL

MRS REENA SINGH

UPASANA MEHTA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

JASHPUR

14. MCRCA/1161/2014 4 KISHAN YADAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANURAG BAJPAI

DHARMESH SRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

15. MCRCA/1200/2014 3 JAGDISH SINGH SAINI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANKIT SINGHAL

THAKUR ANAND MOHAN

SINGH

A.G.

ASHISH SURANA

PAWAN KESHARWANI

KISHORE BHADURI

ANMOL SHARMA

[ FOR FINAL

HEARING,

IA.NO.01 FOR

TAKING

ADDITIONAL

DOCUMENTS ON

RECORD &

IA.NO.02 FOR

OBJECTION ]

RAIPUR

65

Page 67: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

16. MCRCA/1222/2014 4 ASHOK KUMAR YADAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANURAG DAYAL

SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KORIYA

(BAIKUNTHPUR)

17. MCRCA/1240/2014 5 AMIT DAHAKE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

PRIYANKA MEHTA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING &

IA.NO.01 FOR

TAKING DOCUMENT

ON RECORD ]

RAIPUR

18. MCRCA/1270/2014 5 RAJU KUMAR RAJWADE

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

A.K.PRASAD

RISHIKANT MAHOBIA

RAVI MAHOBIA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JASHPUR

19. MCRCA/1315/2014 3 RAJKUMAR GUPTA AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ASHOK SONI

PRAKASH KUMAR MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

20. MCRCA/1316/2014 3 MANI SHANKAR SONI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MUKESH SHARMA

SHASHI BHUSAN TIWARI

SAVITA PANJABI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

21. MCRCA/1318/2014 3 RAMNARAYAN AND ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

V.C.OTTALWAR

SANTOSH JAISWAL

INDRA SEN SAHU

ISHWAR JAISWAL

AKHTAR HUSSAIN

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST ALONG WITH

MCRC (A) 59/15

} JANJGIR-

CHAMPA

WITH

22. MCRCA/59/2015 2 MUKESH KUMAR

VS STATE OF CHHATTISGARH

ISHWAR JAISWAL

V.C.OTTALWAR

AKHATAR HUSSAIN

I.S. SAHU

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] {

LIST ALONG WITH

MCRC (A)

1318/14 }

JANJGIR-CHAMPA

23. MCRCA/1322/2014 4 AASIF MALIK BAIG

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AWADH TRIPATHI

VIVEK KUMAR TRIPATHI

WASIM MIYAN

SANJEEV BANJARE

A.G.

RAVINDRA AGRAWAL

AKASH GUPTA

[ FOR FINAL

HEARING,

IA.NO.01 FOR

EXEMPTION FROM

FILING

CERTIFIED COPY

& IA.NO.02 FOR

AD-INTERIM BAIL

& IA.NO.03 FOR

TAKING DOCUMENT

ON RECORD &

IA.NO.04 FOR

OBJECTION &

IA.NO.05 FOR

TAKING DOCUMENT

ON RECORD ]

RAIPUR

24. MCRCA/1324/2014 4 BINOD KUMAR CHAUHAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

NEEL RATAN JAISWAL

RISHI RAHUL SONI

VIKRANT PILLAY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

SURGUJA

(AMBIKAPUR)

25. MCRCA/1331/2014 3 GOUKARAN PRASAD

CHANDRAWANSHI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

PRADEEP SINGH

RATHORE

MANOJ MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KAWARDHA

(KABIRDHAM)

26. MCRCA/26/2015 2 VIJAY KUMAR RATHORE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AMIT KUMAR SHARMA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

66

Page 68: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

27. MCRCA/27/2015 2 SATNAM SINGH & ORS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ASHOK KUMAR SHUKLA

GUNJAN SHUKLA

ATANU GHOSH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

28. MCRCA/28/2015 2 MAHESH KUMAR SAHU AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AVINASH CHAND SAHU

GOUTAM KHETRAPAL

VIJAY KUMAR SAHU

RAJESH SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

29. MCRCA/29/2015 2 SANAW

VS. STATE OF CHHATTISGARH

JITENDRA SHRIVASTAVA

UTTARA SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KORIYA

(BAIKUNTHPUR)

30. MCRCA/30/2015 2 MOHD.ABID

VS. STATE OF CHHATTISGARH

PUNIT RUPAREL A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] DURG

31. MCRCA/31/2015 2 SHANIKUMAR & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

K.K.SINGH

MANOJ MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

MUNGELI

32. MCRCA/32/2015 2 CHANDA PAWLE AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

PUSHPENDRA KUMAR

PATEL

VIMAL KUMAR TONDEY

DASHRATH KUSHWAHA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

SURAJPUR

33. MCRCA/33/2015 2 TARA @ PAYAL & ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

J.K.SAXENA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

34. MCRCA/34/2015 2 VINAY MISHRA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHAILENDRA SHUKLA

MUKTA TRIPATHI

RITU MISHRA

A.SEN GUPTA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

BALODA BAZAR

35. MCRCA/35/2015 2 NIVEDITA PATNAIK

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ABHISHEK SARAF A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

36. MCRCA/36/2015 2 BANSHPATI PATEL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

V.C.OTTALWAR

AKHTAR HUSSAIN

ISHWAR JAISWAL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

37. MCRCA/37/2015 2 RAMKRISHNA VAISHNAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

NAYAN KUMAR

CHATTERJEE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-CHAMPA

38. MCRCA/38/2015 2 IMRAN DAUD VEHVARIYA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

UTTAM PANDEY

YOGESH CHANDRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] DURG

39. MCRCA/39/2015 2 MANJINDER SINGH & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RAVISH VERMA

RAVINDRA SHARMA

A.G.

SAMIR SINGH

ANIL GULATI

[ FOR FINAL

HEARING ] KORBA

40. MCRCA/42/2015 2 MANOJ RAJPUT

VS. STATE OF CHHATTISGARH

B.P.SINGH

PURNENDRA KHICHARIYA

A.G.

ALOK BAKSHI

DASHRATH PRAJAPATI

[ FOR FINAL

HEARING &

IA.NO.01 FOR

OBJECTION ]

DURG

41. MCRCA/43/2015 2 SHAHID ASHRAF

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RATNESH KUMAR

AGRAWAL

R.S.PATEL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

DHAMTARI

67

Page 69: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

42. MCRCA/44/2015 1 MAKHMUR IQBAL KHAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANAND SHUKLA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BEMETARA

43. MCRCA/46/2015 2 JAGDISH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ALOK KUMAR PANDEY A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

MAHASAMUND

44. MCRCA/48/2015 2 RAHUL RAJPUT

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MANISH UPADHYAY

AJAY THAKRE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] DURG

45. MCRCA/51/2015 2 RAJENDRA MOURYA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

VINOD KUMAR TEKAM

RAJESH KUMAR SHARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

46. MCRCA/52/2015 2 SHRAWAN KUMAR BANDHEKAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

KESHAV DEWANGAN

HARSHAL CHOUHAN

MAYANK CHANDRAKAR

AKASH PANDEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KAWARDHA

(KABIRDHAM)

47. MCRCA/53/2015 2 CHHERAKA RAM AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHRAWAN AGRAWAL A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] DURG

48. MCRCA/54/2015 1 RAKESH KHARE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AMIT VERMA

ASHISH SHRIVASTAVA

AFROJ KHAN

ANURAG VERMA

SOUMYA RAI

ANIMESH VERMA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

49. MCRCA/55/2015 1 RAKESH KHARE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AMIT VERMA

ASHISH SHRIVASTAVA

AFROJ KHAN

ANURAG VERMA

ANIMESH VERMA

SOUMYA RAI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

50. MCRCA/56/2015 1 SMT. SAROJ SHARMA & ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

VIVEK RATHORE

Y.C.SHARMA

M.ASHA

AJAY KUMAR CHANDRA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

51. MCRCA/57/2015 1 RAM PRASAD TIWARI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ASHOK KUMAR DUBEY

SHAILENDRA DUBEY

SHIVANG DUBEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

52. MCRCA/61/2015 2 RAJESHWAR SINGH GOUTAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

KESHAV DEWANGAN

HARSHAL CHOUHAN

MAYANK CHANDRAKAR

AKASH PANDEY

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

DANTEWADA

53. MCRCA/62/2015 2 KONDA GOND & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MANOJ KUMAR SINHA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

54. MCRCA/63/2015 2 GOLU MANIK & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

FOUZIA MIRZA

SHAMSUDDIN MIRZA

RAJKUMAR PALI

SMITA JHA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

55. MCRCA/64/2015 2 SHATRUGHAN DEWANGAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

DHARMESH SRIVASTAVA

ANURAG BAJPAI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

56. MCRCA/66/2015 2 RAMNARESH MAHESH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SURESH KUMAR PANDEY

RAJENDRA KUMAR

SURYAVANSHI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-CHAMPA

68

Page 70: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

57. MCRCA/67/2015 2 DUKHURAM GOND & ANR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUNIL SAHU

SUMIT SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

58. MCRCA/68/2015 2 RAMU RATHORE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUSHOBHIT SINGH

VINOD KUMAR PANDEY

A.G.

PUNIT RUPAREL

[ FOR FINAL

HEARING &

IA.NO.01 FOR

OBJECTION ]

KORBA

59. MCRCA/69/2015 2 RAM BHAROSH @ BHAROSH RAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SAURABH DANGI

UTKAL PRADHAN

VIKAS BHASKAR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

SURAJPUR

60. MCRCA/72/2015 2 TOSH KUMAR PATEL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANIL GULATI

SAMIR SINGH

PURUSHOTTAM PATAL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

MAHASAMUND

61. MCRCA/73/2015 2 AMARLAL JAISINGHANI AND ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ANR.

ARVIND SHRIVASTAVA

ANUMEH SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

62. MCRCA/74/2015 2 SMT.SUMAN KESHARWANI AND

ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

PANKAJ AGRAWAL

PREETI YADAV

MEERA JAISWAL

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

63. MCRCA/75/2015 2 DILIP KUMAR

VS. STATE OF CHHATTISGARH

GOUTAM KHETRAPAL

AVINASH CHAND SAHU

VIJAY KUMAR SAHU

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

64. MCRCA/76/2015 2 SOHIL AGRAWAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RANBIR SINGH MARHAS

ANUBHUTI MARHAS

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

65. MCRCA/77/2015 2 NAND KISHORE AGRAWAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RANBIR SINGH MARHAS

ANUBHUTI MARHAS

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

66. MCRCA/78/2015 2 BRAJMOHAN AGRAWAL @ BILLU

AGRAWAL AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

WASIM MIYAN

AVINASH SINGH

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

67. MCRCA/79/2015 2 TULARAM MAITRI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RAGHVENDRA PRADHAN

SHIKHAR SHARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

68. MCRCA/80/2015 2 SUNIL SHUKLA AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANURAG BAJPAI

DHARMESH SRIVASTAVA

TARUN DANSENA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-CHAMPA

69. MCRCA/83/2015 2 VIJAY DEWANGAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

GOVIND DEWANGAN A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

MUNGELI

70. MCRCA/85/2015 2 JAGATRAM YADAV

VS. STATE OF CHHATTISGARH

R.S.PATEL

ASNTOSH CHATURVEDI

BADRUDDIN KHAN

KALAWATI PATEL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING &

IA.NO.01 FOR

TAKING

DOCUMENTS ON

RECORD ]

MAHASAMUND

71. MCRCA/87/2015 1 MOHD. SAMIM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUDHIR KUMAR BAJPAI

QAMRUL AZIZ

VIMLESH BAJPAI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

69

Page 71: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

72. MCRCA/88/2015 1 RAMSHARAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

DHEERENDRA PANDEY A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

SURAJPUR

73. MCRCA/89/2015 1 SHASHI KAPOOR AND ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

H.V.SHARMA

RAVINDRA SHARMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-CHAMPA

74. MCRCA/90/2015 1 MAYUR SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

FOUZIA MIRZA

SHAMSUDDIN MIRZA

RAJKUMAR PALI

SMITA JHA

A.G.

SHAKTI RAJ SINHA

NISHIKANT SINHA

[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

75. MCRCA/91/2015 1 BHUSAN SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

GOUTAM KHETRAPAL

AVINASH CHAND SAHU

VIJAY KUMAR SAHU

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

76. MCRCA/92/2015 1 SMT.LEENA SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

GOUTAM KHETRAPAL

AVINASH CHAND SAHU

VIJAY KUMAR SAHU

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

77. MCRCA/93/2015 2 VIKAS VERMA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

V.R.TIWARI A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

78. MCRCA/94/2015 2 PANKAJ KELA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ASHUTOSH PANDEY

RAHUL MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] KORBA

79. MCRCA/96/2015 2 SHIV KUMAR SAHU AND ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

C.JAYANT K.RAO A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

80. MCRCA/97/2015 2 KAUSHAL ROHIDAS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ASHISH GUPTA

MANISH UPADHYAY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

81. MCRCA/98/2015 2 V. PRABHAKAR RAO

VS. STATE OF CHHATTISGARH

NAUSHINA AFRIN ALI A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] DURG

82. MCRCA/99/2015 2 LALIT & ORS.

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

SATISH CHANDRA VERMA

PRIYA MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAJNANDGAON

83. MCRCA/100/2015 2 RAVI PATEL & ORS

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHRAWAN AGRAWAL A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

84. MCRCA/101/2015 2 R.N.JOSHI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

BRIJESH KUMAR SINGH

SUSHOBHIT SINGH

RAJENDRA KUMAR PATEL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

85. MCRCA/102/2015 2 SANDEEP MANSHANI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUNIL OTWANI

VINOD KUMAR PANDEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

86. MCRCA/103/2015 2 MOHSIN AHMAD KHAN AND ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

MANEESH SHARMA

ARVIND SINGH

NAUSHINA AFRIN ALI

A.G.

D.N.PRAJAPATI

KAUSHAL YADAV

[ FOR FINAL

HEARING ]

KANKER

87. MCRCA/104/2015 2 AANAND KUMAR AGRAWAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SANJAY AGRAWAL

MRS REENA SINGH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

70

Page 72: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

88. MCRCA/105/2015 2 RAJA NIKOSE

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

PARAG KOTECHA

ALOK TIWARI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAJNANDGAON

89. MCRCA/106/2015 2 VINOD AGRAWAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

N.S.DHURANDHAR

PRAVEEN DHURANDHAR

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] DURG

90. MCRCA/107/2015 2 BIHARI LAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

JITENDRA GUPTA

SUNIL VERMA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] DURG

91. MCRCA/109/2015 2 SHAILENDRA PATLE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ARVIND DUBEY

ABHISHEK THAKUR

ATANU GHOSH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-CHAMPA

92. MCRCA/110/2015 2 GOPAL GHORE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

N.K.CHATTERJEE

RAJEEV KUMAR DUBEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

93. MCRCA/111/2015 2 DR.ANIL KHAKHARIYA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

B.P.SHARMA

SUPRIYA UPASANE

ANJINESH SHUKLA

VIVEK CHOPDA

MANISH THAKUR

SAMEER ORAON

MANAY NATH THAKUR

ANKUR AGRAWAL

A.G.

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

94. MCRCA/112/2015 2 MAHENDRA KHUNTE AND ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

HARISH KHUNTIYA

C.JAYANT K.RAO

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JANJGIR-CHAMPA

95. MCRCA/113/2015 2 MOHAN YADAV AND ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

B.D.GURU

RAJENDRA TRIPATHI

ADITYA BHARDWAJ

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

JASHPUR

96. MCRCA/114/2015 2 RAVI KUMAR NETAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

VIVEK KUMAR TRIPATHI

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

97. MCRCA/115/2015 2 CHITPAL SINGH WALIA

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

SHAILENDRA DUBEY

ASHOK KUMAR DUBEY

SHIVANG DUBEY

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

98. MCRCA/116/2015 2 UMESH RAJAK

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

SATISH CHANDRA VERMA

PRIYA MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BALRAMPUR

99. MCRCA/117/2015 2 UDAYBHAN PRATAP SINGH AND

ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

USHA CHANDRAKAR

SHIPRA BISWAS

VASUDHA MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KORIYA

(BAIKUNTHPUR)

100. MCRCA/118/2015 2 KUMARI BANANI SEN GUPTA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANAND MOHAN TIWARI A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BASTAR(JAGDALPU

R)

101. MCRCA/119/2015 2 ROMIR SUMIT GOYAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUNIL OTWANI

MANOJ PARANJPE

FOUZIA MIRZA

ANKIT SINGHAL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

102. MCRCA/120/2015 2 ANIL KUMAR SHARMA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SHIVENDU PANDYA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

71

Page 73: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

103. MCRCA/121/2015 2 PUNIRAM DEWANGAN

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANUMEH SHRIVASTAVA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

104. MCRCA/122/2015 2 PANCHARAM SAHU

VS. STATE OF CHHATTISGARH

SUNIL VERMA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

GARIYABANDH

105. MCRCA/123/2015 2 PINKY SAHU

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

ARJUN YADAV

ARVIND DUBEY

ABIRA BHATTACHARYA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

106. MCRCA/124/2015 2 ABDUL KARIM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

RAJA SHARMA A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

107. MCRCA/125/2015 2 DEVENDRA KUMAR PATEL AND

ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ASHOK KUMAR SONI

PRAKASH KUMAR MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

108. MCRCA/126/2015 2 GANGARAM

VS. STATE OF CHHATTISGARH

C.JAYANT K.RAO

AJEET KUMAR YADAV

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

109. MCRCA/127/2015 2 SMT. CHAMPA BAI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

C.JAYANT K.RAO

AJEET KUMAR YADAV

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

RAIGARH

110. MCRCA/128/2015 2 ASHOK SINGH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ANIL GULATI

SAMIR SINGH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KORIYA

(BAIKUNTHPUR)

111. MCRCA/129/2015 2 PADAM RAJ SINGH

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

MUNGELI

112. MCRCA/131/2015 2 BABULAL

VS. STATE OF CHHATTISGARH

NITESH SHRIVAS

AMIT SINGH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] KORBA

113. MCRCA/132/2015 2 MANOJ

VS. STATE OF CHHATTISGARH

ARVIND SINHA

K.N.NANDE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] KORBA

����� ��������� ��� ���������� ��������

��������������������������

����������� �����������

72

Page 74: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE SANJAY K. AGRAWAL

COURT HALL . "7"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$���������� ������������������������������������������������ %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" ��#�#�����������������������������$���������� �������������������������������#

')*���&

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. CRMP/679/2012 14 LAXMICHAND KAMDE

VS. SMT. YOGITA KAMDE AKHILESH MISHRA

PRAKASH TIWARI

AVINASH K.MISHRA

ASHOK SONI

PRAKASH KUMAR MISHRA[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

2. CRMP/670/2013 8 D.L. CHANDRA

VS. STATE OF CHHATTISGARH

CHANDRA PRAKASH SONI

DR. SHAILESH AHUJA

ANJU AHUJA

A.G. [ FOR FURTHER

ORDERS ]

JANJGIR-CHAMPA

3. CRMP/242/2014 8 ARUN SINGH

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH

SATISH CHANDRA VERMA

KRIPESH G.KELA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

KORIYA

(BAIKUNTHPUR)

4. CRMP/343/2014 4 SMT.PRITI GUPTA

VS. SATYA PRAKASH GUPTA AND

ANR.

SHRAWAN AGRAWAL A.G.

SUNIL VERMA

JITENDRA GUPTA

DR. SAURABH KUMAR

PANDEY, MANISH

UPADHYAY, ASHUTOSH

SHRIVASTAVA

[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

5. CRMP/487/2014 6 AMIT JOSHI

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ORS.

ABHISHEK SINHA

GHANSHYAM PATEL

D.L.DEWANGAN

A.G.

VIMLESH BAJPAI

VIVEK SHARMA

[ FOR FINAL

HEARING ] KORBA

6. CRMP/648/2014 8 CHHOTELAL

VS. AHILYA BAI

MALAY KUMAR BHADURI

SAREENA KHAN

MANOJ PARANJPE

VAIBHAV A.GOVERDHAN

VIKRAM DIXIT

PRIYANKA MEHTA

PRASUN GOYAL

[ FOR FINAL

HEARING ]

SURAJPUR

7. CRMP/884/2014 5 PRAKASH G. HEGDE

VS. STATE OF CHHATTISGARH

AND ANR.

ANUP MAJUMDAR

BASANT DEWANGAN

A.G.

ANKIT SINGHAL

[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

8. CRMP/988/2014 5 SMT. ANJANI BAI & ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ANR.

JITENDRA GUPTA

SUNIL VERMA

SANTOSH KUMAR GAUTAM

RISHI RAHUL SONI

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

RAIPUR

73

Page 75: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

9. CRMP/1006/2014 5 HEMLATA AND ORS.

VS. SATYABHAMA AND ORS.

SOMNATH VERMA

RITESH VERMA

P.P.SAHU

C.P.SAHU

S.P.SAHU

UDAY PRATAP SINGH

SAHU(U.P.S.SAHU)

ADITYA KUMAR

[ FOR FINAL

HEARING ] BALOD

10. CRMP/33/2015 2 DILIP DEWANGAN

VS. NARENDRA KUMAR SARIYA

B.P.SINGH

PURNENDRA KHICHARIYA

[ FOR FINAL

HEARING ] DURG

11. CRMP/34/2015 2 DILIP DEWANGAN

VS. NARENDRA KUMAR SARIYA

B.P.SINGH

PURNENDRA KHICHARIYA

[ FOR FINAL

HEARING ]15

DURG

����� ��������� ��� �������

��� ��������

������������������������������������� �����������

74

Page 76: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE SANJAY K. AGRAWAL

COURT HALL . "7"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$���������� ������������������������������������������������ %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" ��#�#�����������������������������$���������� �������������������������������#

')*���+

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. WP/5132/1996 1 SARJOO SINGH

VS. THE STATE OF M.P.

OP.NAMDEO, RK.GUPTA, P.ASATI,

S.AGRAWAL, A.GUPTA,

B.N.MISHRA,

P.SHUKLA, MANISH

SAINI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

2. WP/5206/1997 37 DAYA LAL PATEL & ORS.

VS. THE STATE OF M.P. & ANR.

MUEED KHAN,

BR.KANOJIA, SMT. R.

MUDGAL, U.N.

AWASTHI,

SL.DEWANGAN, SANJAY

DEWANGAN,

AK.SHUKLA, ANIL

KUMAR SAO, PRATHA

GHOSAL

ANAND DADARIYA

KUNAL DAS

ADIL MINHAJ

ASHISH SURANA

BHARAT RAJPUT

P.R.PATANKAR

DEEPAK JAIN

KISHORE BHADURI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

3. WP/3232/2000 20 SMT. SHASHIKALA NAIDU & ORS.

VS. SMT. ASHA SINGH & ORS.

RAM KUMAR TIWARI,

VINOD KUMAR SHARMA,

RAMESH GAUTAM,

PRANAY VERMA

SANJAY S.AGRAWAL

AK.PATHAK,

JP.DHUMOTE,

A.G.

H.S.PATEL

B.D.GURU

V.R.TIWARI

RAJENDRA TRIPATHI

[ FOR FINAL

HEARING ]

4. WP/311/2001 11 STATE OF CHHATTISGARH AND

OTHERS

VS. SMT.GANESHI BAI AND

OTHERS

A.G.

AVINASH MISHRA

ASHISH SHRIVASTAVA

KISHORE BHADURI

[ FOR FINAL

HEARING ]

5. WP/712/2001 7 DEV NARAYAN PATEL

VS. C.G.STATE ELECTRICITY

BOARD & ORS.

H.S.PATEL

RAJESH PANDEY

M.D.SHARMA

C.D.SHARMA

RAKESH PANDEY

[ FOR FINAL

HEARING ]

75

Page 77: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

MAHESH PANDEY

6. WP/798/2001 11 SURAJ LAL CHANDRA

VS. S.E.C.L. AND ORS.

A.K.GUPTA

B.P. GUPTA

AVINASH MISHRA

VIMLESH BAJPAI

PRAVEEN DAS

[ FOR FINAL

DISPOSAL ]

7. WP/672/2002 21 NATIONAL THERMAL POWER

CORP.LTD.

VS. S.N.BHOJASIA & ORS.

RAJ KUMAR GUPTA

R.S.BAGHEL

VINOD DESHMUKH

N. NAHA ROY

SK.MISHRA,

G.V.KRISHNA RAO

SURYAKANT MISHRA

PREETI BUDHIA

JAMEEL AKHTAR LOHANI

[ FOR FINAL

HEARING ]

8. WP/826/2002 18 M/S MANGI LAL PAGARIA

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

S.MAHAPATRA,

P.NASHINE,

KISHORE BHADURI

RAGHVENDRA PRADHAN

ROOP NAIK

A.G.(CAVEATOR),

SANJAY KUMAR

AGRAWAL,[ FOR FINAL

HEARING ]

9. WP/1168/2002 17 SMT.GAYATRI SINGH

VS. THE CHIEF EXE.OFFICER

JANPAT PAN.&ORS.

PREETI SONI, VIVEK

SHARMA

HAMIDA SIDDIQUI

NIRUPAMA BAJPAI

VIMLESH BAJPAI

SHRAWAN KUMAR

CHANDEL

MAHESH PANDEY

RM.PANDEY

ANIL SHRIVASTAVA

VINOD SHRIVASTAVA

PRATEEK SHARMA

PRAMOD SHRIVASTAVA

UTKAL PRADHAN

VIJAY KUMAR SAHU

SANJEEV BANJARE

[ FOR FINAL

HEARING ]

10. WP/2407/2002 10 COAL MINES OFFICERS ASSO.OF

INDIA &ORS

VS. COAL INDIA LTD. & ORS.

PETITIONER IN PERSON V.DESHMUKH,

M.PALLAI, VK.VERMA,

R.S.BAGHEL

[ FOR FINAL

HEARING ]

11. WP/743/2003 9 PANKAJ PRASAD TIWARI

VS. C.G. STATE

ANOOP KUMAR , AMIT

KUMAR,

B.D.GURU

H.S.PATEL

ANAND PANDEY

SWATI SHUKLA

RK GUPTA

VIVEK VERMA

R.S.BAGHEL

VINOD DESHMUKH

[ FOR FINAL

HEARING ]

12. WP/883/2003 9 JUDHISHTIR KAIBARTO

VS. CHAIRMAN S.E.C.L.& ORS.

PRABHAT MISHRA

PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

AKHIL MISHRA

AVINASH MISHRA

PRAVEEN DAS

[ FOR FINAL

HEARING ]

13. WP/1522/2003 13 SANJAY PATIL

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH & ORS.

VINAY PANDEY A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

14. WP/2390/2003 7 ANAND RAM TANDON

VS. THE STATE OF C.G.& ORS.

NL.SHRIVASTAVA,

RS.SHRIVASTAVA,

AJAY SHRIVASTAVA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

15. WP/867/2004 8 SMT.SHASHILATA DUBEY

VS. THE STATE OF

CHHATTISGARH & ORS.

BHUPESH YADAV

SUSHIL DUBEY

RAHUL MISHRA

A.N.PANDEY

N.K.CHATTERJEE

SHANTANU KUMAR

A.G.

PANKAJ SHRIVASTAVA

[ FOR FINAL

HEARING ]

16. WP/3774/2004 14 HARI NARAYAN KOSLE

VS. STATE OF CHHATTISGARH &

ORS.

RS.SHRIVASTAVA,

N.L.SHRIVASTAVA

AJAY SHRIVASTAVA

SHYAM KUMAR

SHRIVASTAVA

A.G.

[ FOR FINAL

DISPOSAL ]

17. WP/4945/2004 9 SURJIT SINGH SAHOTA

VS. S.E.C.L.& ORS.

RAHUL JHA

GARY MUKHOPADHAYAY

RABINDRA NATH

MUKHOPADHYAY

VIVEK KUMAR VERMA

VINOD DESHMUKH

ASHOK SONI

GURU PRASAD KURRE

[ FOR FINAL

HEARING ] {

ALONGWITH WP

129/05 }

76

Page 78: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

ANAND KESHARWANI

ANURAG SHRIVASTAVA

WITH

18. WP/129/2005 13 SANJEEV SAHOTA

VS S.E.C.L. & ORS. RABINDRA NATH

MUKHOPADHYAY

GARY MUKHOPADHAYAY

ANAND KESHARWANI

ANURAG KUMAR

SHRIVASTAVA

JK.GUPTA

PANKAJ AGRAWAL

SANGEETA MISHRA

SHIPRA BISWAS

USHA CHANDRAKAR

[ FOR FINAL

HEARING ]

{ALONG WITH WP

4945/04 }

19. WP/5972/2005 5 THE GENERAL MANAGER

VS. KHORBAHARA & ANR.

VINAY PANDEY

ALI ASGAR

R.N.VYAS

N.K.VYAS

SURESH TANDAN

A.G.

KK.DEWANGAN,[ FOR FINAL

HEARING ]

20. WPS/226/2005 11 BHAGWATI VERMA

VS. STATE

S.R. DAS

UPENDRA NATH AWASTHI

RAM KUMAR TIWARI

A.G.

A.S.RAJPUT[ FOR FINAL

HEARING ]

21. WPS/2493/2005 16 SMT. LAXMI RAJPUT AND ORS.

VS. STATE AND ORS.

VP.GIDRONIA

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

BHARAT RAJPUT

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

22. CONT/266/2013 12 SMT. RITU TIWARI AND ANR.

VS. PARMANAND PATNAYAK

SMT. MADHU AGRAWAL

HANUMAN PRASAD

AGRAWAL

SOURABH SHARMA

TARKESHWAR NANDE

[ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

23. CONT/535/2013 6 M/S CHANAKYA TRANSPORT

PRIVATE LTD.

VS. SHRI N.KUMAR AND ANR.

AMRITO DAS

ASHISH CHAUDHARI

VAIBHAV SHUKLA [ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

24. CONT/308/2014 5 MANOHAR SINGH & ORS.

VS. ANIL ROY & ORS.

A.S.RAJPUT

ANUSUEYA RAJPUT

ARUN SAO

AKHILESH KUMAR

PRAFULL N.BHARAT

[ FOR FINAL

HEARING ]

BILASPUR

����� ��������� ��� ���������� ��������

����

��������������������������������� �����������

77

Page 79: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE CHANDRA BHUSHAN BAJPAI

COURT HALL . "4"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���%

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. CRA/207/1999 5 SHYAMDHAR DIWAN

VS. STATE

KP.KUSHWAHA, ASHOK

TIWARI

B.D.GURU

H.S.PATEL

V.R.TIWARI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

2. CRA/286/1999 7 STATE

VS. RAMSWAROOP YADU A.G.

P.R.PATANKAR

RAM PATANKAR

[ FOR FINAL

HEARING ]

3. CRA/289/1999 7 DR. SMT. G.B. SUBBARAO

VS. STATE

DINESH CHOUBEY

BHASKAR PAYASHI

ROHITASHVA SINGH

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

ON BAIL ]

RAIPUR

4. CRA/307/1999 8 MAHANT LAL

VS. THE STATE OF MADHYA

PRADESH

JITENDRA TIWARI,

VIPIN YADAV,

M.SHRIVASTAVA

SHIVENDU PANDYA

DHARMESH

SRIVASTAVA

TARUN DANSENA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

5. CRA/340/1999 4 SITARAM

VS. THE STATE OF M.P.

V.G.TAMASKAR A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

6. CRA/596/1999 5 TEEJRAM

VS. STATE OF M.P.

SMT. DURGESH GUPTA

PARAG KOTECHA

ALOK TIWARI

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

7. CRA/635/1999 6 RAMNATH

VS. THE STATE OF M.P.

RS.SAINI,NISHIKANT

SINHA

SHAKTI RAJ SINHA

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

8. CRA/711/1999 15 NAVIN KURRE AND ANOTHER

VS. STATE

MANISH,

RPS.THAKUR,

YK.MUNSHI, RAJESH

NEMA, TL.SHARMA,

S.MANDAL, CM.NAIK,

VINAY PANDEY

Y.C.SHARMA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

RAIPUR

78

Page 80: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

BHASKAR PAYASHI

VISHNU KOSHTA

B.P.SHARMA

VINOD LALCHANDANI

9. CRA/831/1999 3 CHHOTU @ RAJADHANI

VS. STATE OF M.P.

VIJAY PANDEY,

V.YADAV, M.MISHRA,

R.PANDEY, S.N.

SHRIWAS

DR.SHAILESH AHUJA

ANJU AHUJA

S.K.GUHA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

10. CRA/840/1999 3 DAYARAM SHRIVAS

VS. STATE OF M.P.

RAKESH JAIN, B.

RAJPUT

AG. [ FOR FINAL

HEARING. ]

11. CRA/943/1999 7 MANEM RAMAIYA

VS. STATE

UMESH TRIVEDI,

ASEEM DIXIT,

S.KHARE, S.SHARMA,

KU.SMRITI

SHRIVASTAVA,

ASHUTOSH SINGH

ABHAY TIWARI

SAVITA TIWARI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

12. CRA/997/1999 7 DASRU AND ORS.

VS. THE STATE OF MADHYA

PRADESH

UMESH TRIVEDI,

ASEEM DIXIT,

SURENDRA KHARE,

SANJAY SHARMA

SANTOSH BHARAT

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ]

BASTAR(JAGDAL

PUR)

13. CRA/1169/1999 11 SARADHU AND ORS.

VS. THE STATE OF M.P.

OP.SINGH, YK.GUPTA

N.K.MALAVIYA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ]

14. CRA/1464/1999 4 BABURAM PATEL AND ORS.

VS. STATE

ANIL KHARE,

B.VERMA, MANISH

SHARMA, ARVIND

SINGH

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ] [

ON BAIL ]

15. CRA/1495/1999 5 KARTIK RAM & ORS

VS. STATE

RAKESH MISHRA,

ANIL DWIVEDI

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

SUNIL SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ON BAIL ]

16. CRA/1601/1999 3 RAM LAL

VS. STATE

RS.SAINI,

D.N.PRAJAPATI

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ]

17. CRA/1602/1999 9 NARENDRA @ RAJ

VS. THE STATE OF M.P.

AD.DEORAS, SANJAY

SARWATE

SHASHI BHUSAN

TIWARI

RAKESH THAKUR

PRASHANT TIWARI

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ]

18. CRA/2214/1999 2 PARDESHI

VS. THE STATE OF MADHYA

PRADESH

V.TRIPATHI,

AWADH TRIPATHI

INDIRA TRIPATHI

A.G.[ FOR FINAL

HEARING ]

19. CRA/2976/1999 1 NARAYAN DEVANGAN

VS. THE STATE OF MADHYA

PRADESH

, SP.RAI

SHARMILA SINGHAI

SANJAY AGRAWAL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED

ALONGWITH CRA

2977/1999 ]

WITH

79

Page 81: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

20. CRA/2977/1999 1 SMT.PRAMILA DELANGAN

VS THE STATE OF MADHYA

PRADESH

, SP.RAI

SHARMILA SHINGHAI,

SANJAY AGRAWAL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED

ALONGWITH

CRA. NO.

2976/1999 ]

21. CRA/2980/1999 5 KASHIRAM

VS. THE STATE OF MADHYA

PRADESH

DASHRATH KUSHWAHA

PUSHPENDRA KUMAR

PATEL

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ]

22. CRA/3466/1999 7 PRANASHIYUSHA KHORA

VS. THE STATE OF M.P.

SAMEER SETH

PAWAN SHRIVASTAVA

PUSHKAR SINHA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

ON BAIL ]

23. CRA/52/2002 11 GHAN SHYAM SATNAMI

VS. STATE OF C.G.

PC.JAIN

ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

F.S.KHARE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH CRA

52/2002 ]

WITH

24. CRA/146/2002 10 KODU @ INDRA KUMAR

SATNAMI

VS STATE OF C.G.

LC.KAUSHIK,

B.P.SHARMA

VINOD LALCHANDANI

RAVI KUMAR BHAGAT

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] [

LISTED ALONG

WITH CRA

52/2002 ]

25. CRA/88/2002 11 SONA MAHATO

VS. STATE OF C.G.

PC.JAIN,

ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

F.S.KHARE

VIRENDRA GANDHARVA

VIRENDRA PANJABI

AJIT SINGH

HEMANT KESHARWANI

YASHWANT SAHU

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ] [

ON BAIL ]

26. CRA/419/2002 5 RAMESHWAR

VS. STATE OF C.G.

SUSHIL, TN. DUBEY,

MANOJ MISHRA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ]

27. CRA/729/2002 6 SHYAM LAL

VS. STATE OF C.G. A.K.PRASAD

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ]

28. CRA/741/2002 8 PAWAN @ CHAMRU @ CHAMAN

VS. STATE OF C.G. R.N.JHA

ARUN SAO

A.G.[ FOR FINAL

HEARING. ]

29. CRA/621/2010 11 HAMID ALI AND ORS.

VS. STATE OF CHHATTISGARH V.C.OTTALWAR

RAJEEV SHRIVASTAVA

MALAY SHRIVASTAVA

DIVYA BANJARE

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ] [

LIST

ALONGWITH CRA

640/2010 ]

DURG

WITH

30. CRA/640/2010 12 NIJAM ALI

VS STATE OF CHHATTISGARH PRAFULL N.BHARAT

SANTOSH BHARAT

KESHAV DEWANGAN

VIKASH SHRIVASTAVA

A.G. [ FOR FINAL

HEARING. ] [

LIST

ALONGWITH CRA

621/2010 ]

DURG

����� ��������� ��� ���������� ��������

80

Page 82: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

������������������������������������� �����������

81

Page 83: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

Print

Monday the 23rd February 2015

CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM 23/02/2015 TO 27/02/2015

BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE CHANDRA BHUSHAN BAJPAI

COURT HALL . "4"(AT 2:15 P.M.)

�������������� ������������������������������������������������������������� !" ��#�#���� �!" ��#�#�����$��������� ������������������������������������������������� %!�&��#�#��������#�'���������������� ��������(�������������� �!" �#�#������������������������������$���������� �������������������������������#

')*���"

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

No Case No L.T. Party Detail Pet Adv Res Adv Remarks

�������������������� �����

1. FA/616/1996 10 THE STATE OF M.P. & ORS.

VS. MADAN LAL SHARMA A.G.

AJAY SINGH

B.P.SHARMA

M.L.SAKAT

VIVEK CHOPDA

MANISH THAKUR

SAMEER ORAON

[ FOR ORDERS

ON FINAL

HEARING ] WR

2. FA/147/1997 9 PANCH KUNWAR BAI

VS. CHOWARAM [D]

SMT.BHAGWAN BAI & ORS.

ATUL AWASTHY,

MDN.BAJPAI,

HV.CHOURE

P.R. PATANKAR

MANOJ KUMAR SINHA

ANIL KHARE,

VK.TRIVEDI,

SK.VERMA

VAIBHAV

A.GOVERDHAN

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

3. FA/245/1997 19 PRAKASH SINGH

VS. BHAGWAT RAM & ORS SANJAY S.AGRAWAL

ANUP MAJUMDAR

BASANT DEWANGAN

ATUL ANAND

AWASTHY,

MDN.BAJPAI,

HV.CHOUBEY, DEEPAK

AWASTHY

VIVEK SHUKLA

ANAND SHUKLA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

4. FA/120/1998 9 SHANTI BAI AND OTHERS

VS. GYANCHAND

S.K.TIWARI,

S.K.SINGH,

A.K.CHAKRAVARTI,

SANJAY SAXENA,

ARUN KOCHAR

B.P.SHARMA

VIVEK CHOPDA

MANISH THAKUR

MANIKANT SHARMA,

SHARMILA SINGHAI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

5. FA/225/1998 4 MANOHARLAL

VS. MITHAILAL & ORS.

RAMKUMAR

TIWARI,A.P.DUBEY,V

K SHARMA,SS

MASIH,PRASHANT

GUPTA, PAPIYA

GOLDER, ASHOK

SHUKLA,ANAND

VERMA,SACHIN

TAMRAKAAR

RANBIR SINGH

MARHAS

UMESH TRIVEDI, A.

DIXIT, S KHARE, S

SHARMA

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

BHAVANA PALI

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

82

Page 84: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

ANUBHUTI MARHAS

ASHISH SHRIVASTAVA

AMIT VERMA

AKHILESH DALPATI

AFROJ KHAN

AMRITO DAS

DEVENDRA PATEL

SANDEEP

SHRIVASTAVA

RAKESH DUBEY

SMITA GHAI

D.T.DEHANKAR,K.L.D

IGRASKAR.ASHOK

SHUKLA

6. FA/138/1999 11 PARMESHWAR SINGH

VS. GRASIM CEMENT IND.

LTD.

RK.GUPTA,

RP.GUPTA,

S.MISHRA,

L.SONKAR, SP.RAI

KUNAL DAS

P.R.PATANKAR

ANAND DADARIYA

ASHISH SURANA

KUNAL DAS

ADIL MINHAJ

PREM FRANCIS

ASHISH SHRIVASTAVA

AFROJ KHAN [ FOR FINAL

HEARING ] WR

[ LISTED

ALONGWITH FA

146/1999 & FA

90/1999 (D) ]

WITH

7. FA/146/1999 15 SHYAMLAL

VS GRASIM CEMENT

INDUSTRIES LTD.

RK.GUPTA,

RP.GUPTA,

S.MISHRA,

L.SONKAR, SP.RAI ,

SANTOSH K. VERMA

KUNAL DAS

N.S.DHURANDHAR

PRAVEEN DHURANDHAR

ASHISH SHRIVASTAVA [ FOR ORDERS

ON DEFAULT OF

NON

COMPLIANCE OF

HON'BLE C.O.

DT.

12/01/2015

REGARDING

PROPER PAPER

BOOK NOT

FILED BY THE

COUNSEL FOR

RESPONDENT

AND AR(J) O.

DATE

12.02.2015. ]

[ PAPER BOOK

ONE SET ] [

LINK WITH FA

90/99 IS D/O

CASE ] [ LIST

ALONG WITH FA

138/1999 ]

8. FA/206/1999 5 THE STATE OF M.P. & ORS.

VS. SHYAMLAL CHANDRA A.G.

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

9. FA/329/1999 20 MST.ANUMATI BAI

VS. RAMKUMAR & ORS.

SANJAY SETH,

P.VERMA, HAREESH

DIXIT

SANJAY AGRAWAL

P.P.SAHU

S.P.SAHU

ANIL KHARE, S.DEB,

SK.VERMA,VIJAY

MISHRA, AJAY SINGH

VERMA

MALA VERMA

ALOK BAKSHI

JAMEEL AKHTAR

LOHANI

G.V.KRISHNA RAO

ARUN KOCHAR

RENU KOCHAR

RAVI KUMAR BHAGAT

[ FOR FINAL

HEARING ] WR.

10. FA/47/2001 5 F.C.I . AND ORS.

VS. SARDAR SWAROOP SINGH

B.P.GUPTA [ FOR FINAL

HEARING ] WR

83

Page 85: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

11. FA/119/2001 12 FOOD CORPORATION OF INDIA

& ORS.

VS. LAXMI NARAYAN

KHANDELWAL

YOGESH PANDEY

ASHISH SHRIVASTAVA

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

12. FA/115/2002 4 KRISHNA KUMAR

VS. MRS.SHASHIKALA SUDHIR VERMA

SANJAY AGRAWAL

VISHNU KOSHTA[ FOR FINAL

HEARING ] WR

13. FA/152/2004 16 SUMMER SINGH AND OTHERS

VS. BHAV SINGH AND OTHERS ANUP MAJUMDAR

VIVEK SHARMA

S.N.NANDE

B.N.NANDE

N.S.DHURANDHAR

PRAVEEN DHURANDHAR

BASANT DEWANGAN

S.C.GUPTA,

R.R.SINHA

H.B. GAJI, ARVIND

UPADHYAY

RAHUL MISHRA

B.P.GUPTA

PARAG KOTECHA

L.C.DAS

C.R.SAHU

C.K.SAHU

A.D.KULDEEP

SUDHIR VERMA

A.G.

[ FOR FINAL

HEARING. ] WR

14. SA/87/2006 18 KAWARDHA

RAJPAR.SARV.MANDIR NYAS &

ORS

VS. MAHANT RAMBALI DAS

AND ANOTHER

ASHISH SHRIVASTAVA

AMIT VERMA

AFROJ KHAN

SMITA GHAI

ANAND VERMA

AMRITO DAS

AKHILESH DALPATI

RAKESH DUBEY

MALA VERMA

K.SHAKEEL,

A..MAJUMDAR,

KS.PAWAR, YATINDRA

MISHRA,

ANURADHA VERMA

A.G.

P.R.PATANKAR

SUNITA JAIN

SUMIT VERMA

RAGHVENDRA VERMA

KUNAL DAS

[ FOR FINAL

HEARING ] WR

( CAVEAT NO.

93/2005 )

[ALONGWINTH

FA 47/2013 ]

[ ALLOTTED

MATTER]

WITH

15. FA/47/2013 4 KAWARDHA RAJYA PARIWAR

SARWAJANIK NYAS KAWARDHA

VS REGISTRAR PUBLIC TRUST

& ANR.

RAKESH DUBEY

[ ON

ADMISSION &

I.A. 01 FOR

STAY &

I.A.NO. 2

APPLICATION

U/O 39 RULE 1

& 2 R/W

SECTION 151

OF C.P.C. ]

[LIST ALONG

WITH

S.A.87/06 AS

PER C.O.

DT.21/08

/2013] [

ALLOTTED ]

KAWARDHA

(KABIRDHAM)

16. FA/219/2012 12 JOTRAM

VS. SMT. PRATIBHA GUPTA &

ORS.

RAVINDRA AGRAWAL

A.G. [ FOR FINAL

HEARING ] WR

{ WITH MCC

292/05/(D)} [

SENIOR

CITIZEN CASE

] DURG

17. CONT/211/2013 18 R.K.SHRIVASTAVA AND ORS.

VS. SHRI N.K.ASWAL AND

ANR.

AMRITO DAS

AMIT KUMAR CHAKI

NEELAM PARIHAR

KISHORE BHADURI

CHANDRESH

SHRIVASTAVA

RAHUL TAMASKAR

PAWAN KESHARWANI

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALLOTTED CASE

] BILASPUR

84

Page 86: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

18. WPC/955/2013 11 PUSHP STEELS & MINING

(PVT.) LTD. & ANR.

VS. STATE OF CHHATTISGARH

& ORS.

JITENDRA PALI

VARUN SHARMA

AMAN KESHARWANI

A.G.

FOUZIA MIRZA

N.K.VYAS

[ FOR FINAL

HEARING ] [

ALLOTTED CASE

TO HON'BLE

SB-VI ]

����� ��������� ��� ���������� ��������

������������������������������������� �����������

85

Page 87: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

����������� ���� �� �������

��������������

������ ���!���������"#�����$��%��"����������#"����&��&������"��'&��&�����STANDBY CAUSE LIST WILL BE EFFECTIVE IN CASE OF SUDDEN NON-AVAILABILITY OF REGULAR BENCHES

(THIS CAUSE LIST IS PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

�� ��(���� �)�) *� ������+, *����-� #(���-� #.� /(

MOTION HEARING �� �������� �� ��� �����������

0�)���� ������ ���

�����

������������� ����

������������ ����

�����

����������

��������������

������

�������������

��������

��������������� ����������������������� ��

���� ������� !� ������ �������"�

���! �� ���������� ������ � ���!�

�� ����������� �������� �������"#�

���! �� ��������$���� ��������� ! ���

�%��������&� ���������������!�� ��%����

�� ������'�&�� �� ����("��( � ��������������

������&�� ��

0�)������������

�����

����������� &�� ��

������������%�%��

���� &�� ���������

� &�� ��������������

�������� �� ������� ����)��"#����! �� ���

�������������!������� ��� ����� ����)�#�"#�

���! �� ������������ �������������������

�����!��%���������������������������������

�����!������ ��� ����� ����)�(�"#����! �� ���

�������� �� ���! � ��� ���� ���#��'�&�� �� ����)(���) 1 �����*��������

�����%�%��

0�)��������������

����

��� �������������%��

����%��������

����������� ���������

������

� ���������������$����

����������������!��

�����������!��

�����������

���� ���������������� �������"��"������

���! �� �������!�������� ��� ��������

�����!�������������!���!��� ���� �������"��

�������! �� ������� ������� ��������!�%�

��� ! ������! �� �������!����������� ����

& ��������!������!%�����������! �� �������

������� ��������!�%� ��� ! ������! �� ���

����!����������� ����& ��������!��������!��

������������������+�����,'���������

+��� �����,� �� �����#"�� � ��! �����������

0�)����� �����! � ����� �����%����

�&�!����

���������������

����������%��� �

�%�-������

�����������

�����%�

���%�!������ �

��� �

��� ���� �� .�

������ �����)��"""�������������%����� ����

)"���""����������������� � �'�&����

� ����)���� � ����������� �-��

0�)��������������

��

������� ������������

�� ������� ������������

����! ��� ��������

���� ���������������������'�/�! ������!����& ���

���������)�(���0�

$��� #� ����)�#�� � ��������� ��

0���������������

��

������ � �������

�������� � ����

���������������������'�/�! ���& ��� �����

����)��������(����0�

$��� (� ����(���� � � ���!�$�!$���

0���������������

��

���������� �!��������

���!���� �����%���

�������������

���� ���������������� ������"�����! �� �������

������ �� �'�/��!���& ��� ����)�#���

�)�(���0� $���

)� ����)�(�� � ���������������

*��������������

����&�� ���������

0���������������

��

������ � �������

�������� � ����

��������������������'�/�! ������!����& ���

���������)��������(����0�

86

Page 88: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

$��� � ����)���� � �����

� ������������

0���������������

��

������ ���������

��� !����������%�

����������������%�

�� ���������%

���� ���������������������'�/��!���& ����)�#��

���)�(���0�

$��� �"� ����)���� � ����������� �-��

0���������������

��

������� ������������

�� ������� ������������

����! ��� ��������

���� ��������������������'�/�! ���& ��� �����

����)�#���0�

$��� ��� ����)��� � ��������������

��� ��

0�������

������ � ��

������������ ����

���������������������'�/��!���& ��� ���

�)�#�����)�(��0�

��� ������""" � � ��������

0�)���� �����

�&��

���%����������������

��������������� ��������� �� ������� ����"��������������%�'�

&����

��� ����(#��""� �� ���� �����

��������

0�)����������

����������

���� ���� &���������

������&�!���

�����%�������&�!�

� �����������&�!

�����

� �!��������� ��������� �� ����� ����"������$���� ������

���%�'�&��

��� ����#���""� � ������%�!�����

������

0�)����� �� � �

�� ���������

����������� �� &�� ��

���������������%�

������������%�

������������%

�����

� ������ &�� �

����������������

������� ����� ����������������! � ��� ���� �'�&��

�� ����#���""� � !��������������

0�)�� ��������

����

����� ���� �� ����

��� ���������

���%��������& ���

�������� �� ��'�&��

�#� ��������""� 2 �����!�� �����

0�)����� �������

����

���������� ��������

��� �������

�� ����� �&��

���� ������������������� �� ���'��&��

�(� &���)��""� 3 �������������

����!�����������

0�)��������������

���������

������� ���������

������� ���������

������ ���������%����

�����%���

�����%��

���� ���������������������!��������������������

� !����� ������� ��������!�%����! �� ���

����� !�������������������1�!�� �����������

�����#�"���"�������+�,1��������������"���"�'�

�)� &��������""� �� ���������� ����

��������

0�)� ��� ��� ����

������

�������%��� ��%�

�����%�����%�� �������

������!�&�! ��

�� �������

��� !������������

������������

�� �������

���� ��������!�

��� ���

��� ��������

�����������

��������� ��

��������������

��� ������ ���

������������������ ���������������!�� ��

���������������� !���������� � ��������

�� ����������%������� ������������������

������"����2�"������������)�������������

������������������� ����� !%����� ���� ��

�!!���������������������"��������������#2���

�������������������� ����"����������%������

�����������������������&����!%������

���� ����� ����������������� ���$��������

�����������������+�,��������������"���"����

'� �� &�������""� �� ���������������

��������������

0�)��������������

���������

������������������&������ ���� �

�� ����� ���� �

%�����������%�

��� !������

�����������&��

����������������

� ���������� ���������������������'�

�"� ���#)��""� � �������������

������������

0�)����������

����� �����

���� !�����%�

����!�� ����

���� �����������������"��"���"���'�

��� ����")(��""� � ��� !��

0�)����������

����� �����

��������������

� ������������ �

� �!��������� �

����&���������

�����!�

��������

����

���������������������'�

87

Page 89: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

��� ��������""� � ����!��

0�)����������

������

������������ ����

�������������������'�&��

��� �����"��"" 1 ����� ����� �

����&�!�����

��������

0�)����������

����� ��������

����

��!� �����!������ ��

�����!��

������� &�!�

��������%�

���%���������� ��

��� �������� �

����

������������������� �� ���'�&��

��� ��������"" 2 �����!%��*�

�� !%���

0�)����������

����������!

�&������ ���� �

�� ����� ���� �

�����������&�� �

��� !�����

�����!��������

!���� �

��������� �

���%������

� ����

��������������������'�

�� �����(��"" 2 �����������

��&�� ��

0�)������ %��

�������� ���

� ���

���� ������� �������

��������

%� ��������

� ����!�! ������ �

� ������������

������������

������������������'&��

�#� ����##��"" � �������������

����&�!��

0�)����������

����&�!

������������������

�����������������

���������

��������!�

����� &�� �

���%����������!�!���� ������ �

�������� �&�!�

��!���� �

�!��������

��������������� �����"�����! �� �����������

��!������� � ��� �����"�����! �� �����������

��!������ � ����� �����"�����! �� �������

��������! � ��� ���� ��'�&��

�(� ���#���"" � ���������� ��� ��

0�)�����!�������

����������

���������������

�� ����������������

�������� �� ���'�&��

�)� ���#)��"" � �����!��%�����

�������������

0�)������ ����

����������

%������������ �%��

������� &�!�

��������%�

��� �������� � �

��������� &���%�

����

�������� �� ���'�&��

�� ���)���"" � ����� ����

�����������

��������

0�)����������

����� ������

�����������

������������ ����

��������

�����������

����

�������� �� ���'�&��

�"� &����#���"" 4 ������������

0�)������ �����!��������!���� ��

������ ���������

��������������

��� !�����������

��������������

����

��������������������'�

��� &��((���""# � �������� �����

������%�%��

0�)����������

����� ������

��������

� ����� �������������

���������

��������%�����

������� �����

����������� ���

� ��%������%�

�����

%���&����

������ ��������������������'�

��� &��()���""# � �������������

0�)�����- !��

��� ��%���

������� �����

����

�������&�!���&�!�

� &�� ��

������� ��

��������������!�%

�����

��� �����

����&�!�

.����!��- -�

������������

��������������� ��������� ���'�

��� &����"���""# 2 ����!�� ����

�������������

0�)����������

�&������&���������

��������

������������ ������

���� �� ������#�)��"#����� ������� ��������!�%�

����%�����������������+�,������������

�)�"#��""#'�

88

Page 90: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

����� ��������

���� �����������������

��� ������""# 2 ��! ���������

������

0�)����������

����� �����

�����&��������

������������

�&��������

����%���������

��� �������

���� ���������������� �����"�2����! �� �������

������� ���������2�������� ���������

����!!�������"#�������!�!��'�

�� &���(�)"��""( � ����������������

����!��

0�)���� ������

��� ���������

����!��

�� ���� �%

������� �����!

��������� �� ���'�

�#� ���#���"�� 2 �������������*�

�� ������

0�)����������

����� �����

���������������

��� ���� ���

���� ������������������ ���'�/��!���& ��� ���

(#����#�����0������

$��� �(� ���(#��"�� 2 ��������

0�����������

����� �����

� ��������������� �� �

����!���� � ��

������������������ ���'�/�! ������!���& ���

#�������#�����0������

$��� �)� ���#���"�� 2 � ������ ��*�

� ����%��

0�����������

����� �����

� �������������

��� �������

!���������

���� ���������������� �������"���������! �� ���

��������'�/�! �����& ��� �������#���"�����

(#��"���0������

�� � .��(��"�� � � �������������

������&����

0�)��������

�� ��!

� ��%�����%�

��������� ����

�����!

��������������

����&�! ������������������ ���'�

�"� ����#��"�� � �����%�������

�� �������

0�)�������

�� �����

������������

�����������

����� ���

������������������� �� ���'�� !������

��� ���(#(��"�� � ���!����

� ��&���������

������

0�)�� �������

� ��&������

� � �������� � �������� �

��� &���� ����

������ ���������������� ������������� ������� ���

�����!�%�'��� ����

��� ���(("��"�� � ��� �����

��������

0�)������

�����!����

������

��� !������ ������� �

��������� �������

����������� �������� �� ����� �������"���������%��'�

�����������

��� ���(#��"�� � ��������������

��������

0�)������������

������

��� ����� ���

���������������

����������������

���� �������� �� ����� �������"������ ���� ��

��! ����'���������+��� �����,�

��� � .���"#��"�� � ����� ������

���%��� �������

� ������ ���

���%�� ���

0�)���� �

������!�!�� �%�

�� ����� &�� ��

�����������

���������

���������������� �����"������ ������� ���

�����!�%� ����%�������������'�� !������

89

Page 91: CAUSE LIST FOR THE WEEK COMMENCING FROM …highcourt.cg.gov.in/causelists/230215w.pdfAJAY TIWARI, SURESH VERMA, VIJAY DESHMUKH DASHRATH PRAJAPATI, DR.RAJESH PANDEY,RAKESH PANDEY, A.G.

�� � .�����"� � �- -��*���� ��

0�)���������� ����� ��������

����

�� !���!�� ��

��� ��� ��� ����

�������� �� ���'���� %��+�� ��������,�

BY ORDER OF HON'BLE THE ACTING CHIEF

JUSTICE

Sd/-

( RAMA SHANKAR PRASAD )

ADDITIONAL REGISTRAR (J)

90