CakePHP windows 7 command line

download CakePHP windows 7 command line

of 7

 • date post

  23-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

description

korte instructie om CakePHP te installeren op een windows 7 pc

Transcript of CakePHP windows 7 command line

 • Cakephp windows 7 via de command line

  Benodigde software:

  DownloadWAMPDownloadCakephpDownloadNotepad++

  http://www.wampserver.com/en/http://cakephp.org/http://notepadplusplus.org/

  peterfelis052014

 • Installeer WampServer

  standaardinstallatieuitvoeren,wijstzichvanzelf

  InC:\wamp\wwweennieuwedirectorymaken.noemdezecake

  CakePHPuitpakken,iszipfile.

  inhoudcopierennaarC:\wamp\www\cake(directorydienetgemaaktis)

 • Inhoudvandecakedirectory

  ZorgdatWampserverdraait!

  Gameteenbrowsernaarhttp://localhost/cakealshetgoedisverschijntnuhetonderstaande.Wampdraaitdusencakeisgeinstalleerd.

  Deverbindingnaardedatabasemoetnogingesteld(gelebalk)wordenendeveiligheidswaardenaangepast(2rodebalken)

 • Instellen van de database

  KlikopWampserver

  enkiesphpMyAdmin

  VoeronderDatabankaanmakenin:cakeklik:Aanmaken

  IsDatabankaanmakennietzichtbaarklikinlinkerKolom:Nieuw.Databankaanmakenverschijntnu.

 • Installeer Notepad++

  Eenuitstekendeditprogramma.Notepad/kladblokkanookgebruiktwordenmaardenkbijhetsavenaandeextentie.Notepad/kladblokpastditautomatischaannaar*.txt.Notepad++houdtdeoriginelebestandsextensie.

  Ermoeteneenpaarbestandenincakeaangepastwordenomallesgoedtelatenwerken.

  opendedirectory:C:\wamp\www\cake\app\Config

  Veranderdenaamvandatabase.php.defaultindatabase.php.Openhetbestanddatabase.phpmetNotepad++enzoekdeclasseDATABASE_CONFIG

 • pasaan: login,passwordendatabase.

  Login=>rootpassword=>(leeglaten)database=>cake hiernaamopgevenvandedatabasediemetphpMyAdminisopgegeven.

  ByPhpMyAdminstaatboveninvermeld:ServerMysql.Detekstnahetwoordserver(inditgevalMysql)moetookstaanbijdatasource=>Database/Mysql

 • Bestandopslaanalsdatabase.php.