B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI...

29
B.COM. (HONS.)1st year S.NO. CollegeR.No Name Group mentors 1 2K16/BC/1402 SREERAJ K.R. 2 2K16/BC/1407 ASHUTOSH YADAV 3 2K16/BC/1409 VAASU 4 2K16/BC/1410 MOHD MUZAMMIL Group 1 5 2K16/BC/1415 AMIR ALAM Dr. Deepa Garg (Dept of Commerce) 6 2K16/BC/1416 ANJALI KUMAR 9212745291 7 2K16/BC/1468 SHIV PARSAD GUPTA [email protected] 8 2K16/BC/1470 SRIJAN SHRESHTHA 9 2K16/BC/1472 KAPIL MAVI 10 2K16/BC/1473 AKSHAY SHARMA 11 2K16/BC/1474 AASHISH LUTHRA 12 2K16/BC/1479 ABHISHEK JANDWANI 13 2K16/BC/1481 MEGHNA RAWAT 14 2K16/BC/1488 ANIK KHANDELWL Group 2 15 2K16/BC/1491 AKASH JAIN Dr. Neerja (Dept of Commerce) 16 2K16/BC/1494 VIDHI RAI 9013427080 17 2K16/BC/1502 RAHUL NEGI [email protected] 19 2K16/BC/1511 RAKSHIT SAINI 20 2K16/BC/1520 SHUBHAM GOEL 21 2K16/BC/1521 MANIKA GROVER 22 2K16/BC/1522 ANMOL GUPTA 23 2K16/BC/1532 DEVYANI VERMA 24 2K16/BC/1542 PAYAL MALHOTRA 25 2K16/BC/1550 PIYUSH NAGAR 27 2K16/BC/1558 SNEHLATA SINGH Dr. Bhupinder Singh (Dept of Commerce) Group 3 28 2K16/BC/1565 ASHISH BAHUGUNA 9811020349 29 2K16/BC/1566 AAKASH VERMA [email protected] 30 2K16/BC/1568 GAURAV SACHDEVA Class mentor: Dr. Deepa Garg (Dept of Commerce) Mob: 9212745291, Email: [email protected]

Transcript of B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI...

Page 1: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

B.COM. (HONS.)‐ 1st year

S.NO. College‐R.No Name Group mentors1 2K16/BC/1402 SREERAJ K.R.2 2K16/BC/1407 ASHUTOSH YADAV3 2K16/BC/1409 VAASU4 2K16/BC/1410 MOHD MUZAMMIL

Group 1 5 2K16/BC/1415 AMIR ALAM Dr. Deepa Garg (Dept of Commerce)6 2K16/BC/1416 ANJALI KUMAR 92127452917 2K16/BC/1468 SHIV PARSAD GUPTA [email protected] 2K16/BC/1470 SRIJAN SHRESHTHA9 2K16/BC/1472 KAPIL MAVI10 2K16/BC/1473 AKSHAY SHARMA11 2K16/BC/1474 AASHISH LUTHRA12 2K16/BC/1479 ABHISHEK JANDWANI13 2K16/BC/1481 MEGHNA RAWAT14 2K16/BC/1488 ANIK KHANDELWL

Group 2 15 2K16/BC/1491 AKASH JAIN Dr. Neerja (Dept of Commerce)16 2K16/BC/1494 VIDHI RAI 901342708017 2K16/BC/1502 RAHUL NEGI [email protected] 2K16/BC/1511 RAKSHIT SAINI20 2K16/BC/1520 SHUBHAM GOEL21 2K16/BC/1521 MANIKA GROVER22 2K16/BC/1522 ANMOL GUPTA23 2K16/BC/1532 DEVYANI VERMA24 2K16/BC/1542 PAYAL MALHOTRA25 2K16/BC/1550 PIYUSH NAGAR27 2K16/BC/1558 SNEHLATA SINGH Dr. Bhupinder Singh (Dept of Commerce)

Group 3 28 2K16/BC/1565 ASHISH BAHUGUNA 981102034929 2K16/BC/1566 AAKASH VERMA [email protected] 2K16/BC/1568 GAURAV SACHDEVA

Class mentor: Dr. Deepa Garg (Dept of Commerce)Mob: 9212745291, Email: [email protected]

Page 2: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

31 2K16/BC/1571 SACHIN RANA32 2K16/BC/1572 AYUSH SHARMA33 2K16/BC/1573 SUNIL KUMAR34 2K16/BC/1575 AKASHDEEP SINGH35 2K16/BC/1577 ARUN TANWAR36 2K16/BC/1578 NAMAN KAUSHIK

Group 4 37 2K16/BC/1579 SHIVAM SAINI Dr. Ajay Tyagi (Dept of Commerce)38 2K16/BC/1581 ADHYAN GUPTA 989100643239 2K16/BC/1582 YASH GARG [email protected] 2K16/BC/1583 SAMYAK JAIN41 2K16/BC/1584 MANU VERMA43 2K16/BC/1586 AASHRAY KOHLI44 2K16/BC/1587 DISHA KAMELDEEP45 2K16/BC/1588 SIMRAN BHUTANI47 2K16/BC/1590 RITIK SETHI48 2K16/BC/1591 YASH GUPTA49 2K16/BC/1592 SARTHAK GUPTA50 2K16/BC/1593 SHIKHAR AHUJA

Group 5 52 2K16/BC/1595 MRADUL GOYAL Dr. Meenakshi Aggarwal (Dept of Commerce)53 2K16/BC/1596 SATHAK DHINGRA 989151310354 2K16/BC/1597 HEMLATA ADHIKARI [email protected] 2K16/BC/1598 TANYA GUPTA56 2K16/BC/1599 DHRUV KAKKAR57 2K16/BC/1600 SHUBHAM JAIN58 2K16/BC/2301 ARPIT JAIN59 2K16/BC/2302 RAJESH AMLA60 2K16/BC/2303 RASHI KAPOOR61 2K16/BC/2304 AASHISH GUGLANI64 2K16/BC/2307 SHITANSHU ARORA Ms. Shivani Garg (Dept of Commerce)

Group 5 65 2K16/BC/2308 AKSHAY JUNEJA 999935242166 2K16/BC/2309 RAGHAV GOYAL [email protected] 2K16/BC/2310 RAHUL CHAUHAN

Page 3: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

68 2K16/BC/2311 GAURAV KOCHAR70 2K16/BC/2313 MAYANK SHARMA71 2K16/BC/2314 AASHI TIWARI72 2K16/BC/2315 PULKIT JAIN73 2K16/BC/2317 PRATEEK YADAV74 2K16/BC/2318 ESHAN SAHU75 2K16/BC/2319 KRATI76 2K16/BC/2320 NIPUN YADAV

Group 6 77 2K16/BC/2321 ANKUR NAGAR Ms. Nupur Bhati (Dept of Commerce)78 2K16/BC/2322 DINESH MAURYA 981144684379 2K16/BC/2324 ANSHUL LOHIA [email protected] 2K16/BC/2325 RISHAB PARTAP81 2K16/BC/2326 MANISH82 2K16/BC/2327 AKASH KUMAR83 2K16/BC/2328 RAUNAK YADAV

BA Eco (Hons)‐ 1st year

S.No College‐R.No Name Group mentor1 2K16/EC/1602 RENU2 2K16/EC/1620 HIMANSHU GANGWAR3 2K16/EC/1621 HITESH SHARMA4 2K16/EC/1625 AMISH TEJASWI5 2K16/EC/1636 ASHISH AGGARWAL Dr. Anand kumar

Group 1 6 2K16/EC/1659 AASTHA ARORA 98117405147 2K16/EC/1667 KRISHNA KEJRIWAL [email protected] 2K16/EC/1668 PURVA PATIL9 2K16/EC/1670 SAMARTH SHARMA10 2K16/EC/1673 RISHABH ARORA11 2K16/EC/1674 SANNA SOIN12 2K16/EC/1676 VAIBHAV BANSAL

Class mentor: Dr. Anand kumar (Dept of Economics)Mob: 9811740514, Email: [email protected]

Page 4: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

13 2K16/EC/1677 ANSHUL MARWAH14 2K16/EC/1678 SUDHANSHU VERMA Ms Priti Agarwal

Group 2 15 2K16/EC/1680 AASHITA KAPOOR 965035549816 2K16/EC/1681 ARUSHI MADAN [email protected] 2K16/EC/1683 VARSHITA AGARWAL18 2K16/EC/1685 MUSKAAN YADAV19 2K16/EC/1686 KRITIKA NEGI20 2K16/EC/1688 AKSHITA21 2K16/EC/1690 SHIVAM CHOPRA22 2K16/EC/1691 YASHVEER RANA23 2K16/EC/1692 VISHESH24 2K16/EC/1693 AIMAN KHATOON Dr. Anjana Arora

Group 3 25 2K16/EC/1694 NITIN WADHWA 955567889926 2K16/EC/1695 BHAKTI DOGRA [email protected] 2K16/EC/1697 VAIBHAV GANDHI28 2K16/EC/1698 SONALI BAIROLIYA 30 2K16/EC/1701 VAISHALI INDOLIA31 2K16/EC/1702 CHINIMA LALWANI32 2K16/EC/1703 RAHUL AGARWAL33 2K16/EC/1704 ANAND JAISWAL34 2K16/EC/1706 KAMYA MITTAL

Group 4 36 2K16/EC/1709 KARTIK BESOYA  Dr. Nandini Oberoi37 2K16/EC/1710 JUHI AGGARWAL 981027255338 2K16/EC/1712 SHREYA GARG39 2K16/EC/1713 ISHITA GULATI40 2K16/EC/1714 SAMIR TANDON41 2K16/EC/1715 ANJALI SHARMA42 2K16/EC/1716 MANOJ43 2K16/EC/1717 MRIDUL GUPTA44 2K16/EC/1718 CHAITANYA KHURANA

Group 5 45 2K16/EC/1719 ANKUR  Dr. Ashish Taru Deb46 2K16/EC/1720 YASHSVEE JAIN 9968822650

Page 5: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

47 2K16/EC/1721 DEVANSH WADHWA [email protected] 2K16/EC/1723 RIA CHAGH49 2K16/EC/1726 ASHUTOSH KUMAR50 2K16/EC/1728 YATIN JUNEJA51 2K16/EC/1729 CHAHAK52 2K16/EC/1732 PRAKRITI KAUSHAL53 2K16/EC/1733 RITU MAKHIJA

Group 6 54 2K16/EC/1734 VIBHUTI SHARMA Ms. Harshil Kaur55 2K16/EC/1735 SHREYA MIRTUNJAY 954056156656 2K16/EC/1736 SRISHTY MONGA [email protected] 2K16/EC/1739 RHYTHM ARORA58 2K16/EC/1740 MUSKAN SHARMA60 2K16/EC/1743 MANYA JAIN61 2K16/EC/1745 GARIMA MIGLANI62 2K16/EC/1747 AASTHA BHATIA63 2K16/EC/1748 VIVEK KUMAR

Group 7 64 2K16/EC/1750 VIPUL CHAUHAN65 2K16/EC/1751 ADITYA KUJUR Dr. Vijaya Rajini66 2K16/EC/1752 ADITYA KUJUR 981190242867 2K16/EC/1753 NEESHU  [email protected] 2K16/EC/1754 HARSH BHATI69 2K16/EC/1755 MOHTI LUTHRA

BA History (Hons)‐ 1st year

S.No College‐R.No Name Group mentor1 2K16/HS/1803 MARIAM AFSAR ALAM2 2K16/HS/1808 MOHD SAUD SIDDIQUI3 2K16/HS/1812 RAMA RAM4 2K16/HS/1817 ANURIYA GUPTA

Class mentor: Dr. Kumar rama krishna (Dept of History)Mob: 9868722070, Email: [email protected]

Page 6: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

Group 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History)6 2K16/HS/1820 SHAIMA  98687220707 2K16/HS/1822 YASH KANDOI [email protected] 2K16/HS/1824 MOHIT KUMAR MALIK9 2K16/HS/1826 SUKHBEER KAUR VOHRA10 2K16/HS/1832 GAURAV SINGH11 2K16/HS/1834 RAGHAV SHARMA12 2K16/HS/1835 MANISHA KUMAR13 2K16/HS/1836 DIVESH THAREJA14 2K16/HS/1837 SURYA KUMAR MISHRA Dr. Shalini Singhal (Dept of History)

Group 2 15 2K16/HS/1839 NISHANT LAANGER 987137397716 2K16/HS/1841 AKUL CHAUHAN [email protected] 2K16/HS/1842 AMAN BIDHURI18 2K16/HS/1844 LUMAR SAHBEPOHAWSE19 2K16/HS/1845 ABHISHEK20 2K16/HS/1846 VIMAL KUMAR YADAV21 2K16/HS/1847 VISHNU YADAV22 2K16/HS/1853 AAYUSH GUPTA23 2K16/HS/1854 SUNNY KUMAR24 2K16/HS/1855 RIA SINGH25 2K16/HS/1856 SHIVANGI SINGH Dr. Anu Singh (Dept of History)

Group 3 26 2K16/HS/1860 SHIVANSH TALWAR 981011231227 2K16/HS/1861 SUMIT SAHNI  [email protected] 2K16/HS/1863 SHIVAM UASDEV29 2K16/HS/1865 PIYUSH MISHRA30 2K16/HS/1868 PRATYUSH31 2K16/HS/1870 LAKSHAY LOHIA32 2K16/HS/1871 PARVEEN33 2K16/HS/1873 AYUSH CHANDWANI34 2K16/HS/1874 RAY JEROME CALVERT35 2K16/HS/1875 SHASHANK KUMAR PANDEY Dr. Dinesh kataria (Dept of History)

Group 4 36 2K16/HS/1876 PRABHAT KHANNA 8802766074

Page 7: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

37 2K16/HS/1878 ROHAN KUMAR [email protected] 2K16/HS/1879 MUSKAN BUDHIRAJA39 2K16/HS/1880 DEEPENDRA SINGH40 2K16/HS/1881 SHADAAB ALI41 2K16/HS/1882 SUNNY CHANDILA42 2K16/HS/1883 SNEHA PRITI SINHA43 2K16/HS/1885 SOURABH PRATAP SINGH44 2K16/HS/1886 ANJALI JAIN45 2K16/HS/1887 AESHAL NISAR

Group 5 46 2K16/HS/1889 ROHAN DUGGAL Dr. Mrinmoyee (Dept of History)47 2K16/HS/1890 MD. SERAJ HUSSAIN 987384610348 2K16/HS/1891 KUMAR RAJAN [email protected] 2K16/HS/1892 RANVEER KUMAR50 2K16/HS/1893 KARTIK KUMAR SINGH51 2K16/HS/1894 ABHISHEK JEENWAI52 2K16/HS/1895 LIANMINSANG HAUZEL53 2K16/HS/1896 PARITOSH SINGH54 2K16/HS/1897 GAURAV KUMAR JAYA55 2K16/HS/1898 MITO PERTIN56 2K16/HS/1899 MUTUM KARANJIT

Group 6 57 2K16/HS/1900 YUVRAJ KUMAR Dr. Vedbrat tiwari (Dept of History)58 2K16/HS/1901 BHAVNA GILL 989953648059 2K16/HS/1902 RAJNISH KUMAR [email protected] 2K16/HS/1903 SARTHAK JOEL TUNIOUS61 2K16/HS/1904 VAIBHAV SWAMI62 2K16/HS/1905 RAHUL RANA63 2K16/HS/1906 AADITYA ALOK64 2K16/HS/1907 KESHAV VERMA65 2K16/HS/1908 MEENAKSHI66 2K16/HS/1909 VINAYAK SHARM67 2K16/HS/1910 PRASHANT KUMAR

Group 7 68 2K16/HS/1911 RAHUL Dr. Richa Malhotra (Dept of History)

Page 8: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

69 2K16/HS/1912 HIMANSHU EKKA 965064570670 2K16/HS/1913 BHAVYA MALHOTRA [email protected] 2K16/HS/1914 SHRIYA RAWAT72 2K16/HS/1915 RUBASHA73 2K16/HS/1916 RAUSHAN RAMAN

B.Sc. Comp. Science‐ 1st year

S.No College‐R.No Name Group  mentor1 2k16/CS/2004 NEERAJ PATEL2 2K16/CS/2007 NAMAN 3 2K16/CS/2013 SANYAM JAIN4 2K16/CS/2021 RAHUL KUSHWAHA

Group 1 5 2K16/CS/2023 JITENDER KUMAR Ms. Parul (Dept of Comp Sci)6 2K16/CS/2029 VIMAL KUMAR VISHHWAKARMA 98101148287 2K16/CS/2031 SHIVAM SHAH [email protected] 2K16/CS/2033 ANTI YADAV9 2K16/CS/2034 TRISHANT SHARMA10 2K16/CS/2036 VISHESH AGGARWAL11 2K16/CS/2037 HARSH GAUR12 2K16/CS/2038 PRAFULL MISRA13 2K16/CS/2039 VARUN SONAVA14 2K16/CS/2040 ROBIN SINGH

Group 2 15 2K16/CS/2041 GAURAV Mr. Dhananjay Singh (Dept of Comp Sci)16 2K16/CS/2044 PARUL VERMA 9410037884, 801056123817 2K16/CS/2045 PUSHPAK DHAMI [email protected] 2K16/CS/2047 REEMA CHAUHAN19 2K16/CS/2051 REEMA YADAV20 2K16/CS/2052 SRAVAN MAURYA21 2K16/CS/2054 BINDESH YADAV22 2K16/CS/2055 SHUBHAM PANDEY

Class mentor: Dr. Parul (Dept of Comp Sci)Mob: 9810114828, Email: [email protected]

Page 9: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

23 2K16/CS/2056 SHIVAM PATHAK24 2K16/CS/2057 AMBIKA PRASAD YADAV25 2K16/CS/2059 DILSHAD ALI Mr. Ashish Jha (Dept of Comp Sci)

Group 3 26 2K16/CS/2062 AMITABH PRAJAPATI 987115577927 2K16/CS/2064 PRABH SAHIB [email protected] 2K16/CS/2065 HARSIMRAN KAUR29 2K16/CS/2067 PRATHNA BISHT30 2K16/CS/2068 PRANJAL SUYAL31 2K16/CS/2072 MANMOHAN SINGH RAWAT32 2K16/CS/2073 ARUN CHATURVEDI33 2K16/CS/2074 ABHILASHA BATRA34 2K16/CS/2076 NIDHI VERMA35 2K16/CS/2077 GARIMA MUNDHRA Mr. Monu (Dept of Maths)

Group 4 36 2K16/CS/2078 VAISHALI NARULA 967168459537 2K16/CS/2079 AJEET KUMAR SAH [email protected] 2K16/CS/2081 SAHIL MANGAL39 2K16/CS/2083 ROHIT KUMAR40 2K16/CS/2086 MAHENDER ARYA41 2K16/CS/2087 MUSKAN BHATNAGAR42 2K16/CS/2088 RIYA CHHILLAR43 2K16/CS/2089 SOUMYA SHARMA44 2K16/CS/2090 GOURANSH AGGARWAL45 2K16/CS/2091 UDVIZA CHOUDHARY46 2K16/CS/2092 SHUBHAM VERMA47 2K16/CS/2093 AJIT KUMAR Dr. Navneet Rana   (Dept of comp Sci)

Group 5 48 2K16/CS/2094 DEEPAK KUMAR 981077141249 2K16/CS/2095 KETAN SANSANWAL [email protected] 2K16/CS/2096 VISHU MALIK51 2K16/CS/2097 MONA52 2K16/CS/2098 HIMANSHU SHARMA53 2K16/CS/2099 VIKAS KUMAR RANA54 2K16/CS/2100 PARAS KHATRI

Page 10: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

55 2K16/CS/2101 SUNIDHI JAIN56 2K16/CS/2102 GAURAV BOTHRA Ms. Ruchi Singh (Dept of EVS)

Group 6 57 2K16/CS/2103 PARTH KHATRI 874509003058 2K16/CS/2104 SHRADHA THANI [email protected] 2K16/CS/2105 NISHI SINGH60 2K16/CS/2106 UDIT61 2K16/CS/2107 RIYA KWATTRA

BBE (Hons)‐ 1st year

S.No College‐R.No Name Group mentor1 2K16/BE/2201 RISHABH SINGH2 2K16/BE/2202 VIDULA CHOPRA3 2K16/BE/2206 AKSHAY HEDAU4 2K16/BE/2215 AMIT RAJ Dr. Anurag Agnihotri (Dept of Commerce)

Group 1 5 2K16/BE/2217 SURYAKANT 93101555946 2K16/BE/2219 MAHESH BANSAL [email protected] 2K16/BE/2227 DHRUV ARYA8 2K16/BE/2229 ISHIKA SAINI9 2K16/BE/2231 SARVAM GOEL10 2K16/BE/2233 ROHIT RAJ11 2K16/BE/2234 KSHITIJ GUPTA12 2K16/BE/2237 AASHNA KHATTAR13 2K16/BE/2238 AYUSH KUMAR14 2K16/BE/2239 PADMINI JAIN Ms. Nidhi Mittal (Dept of BBE)

Group 2 15 2K16/BE/2240 SIDDHARTH BAGDI 981066848916 2K16/BE/2241 AAKRITI GARG [email protected] 2K16/BE/2246 SAMRITI18 2K16/BE/2247 SAHIL19 2K16/BE/2248 UMANG KEJRIWAL20 2K16/BE/2249 ABHISHEK VERMA

Class mentor: Dr. Anurag Agnihotri (Dept of Commerce)Mob: 9310155594, Email: [email protected]

Page 11: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

21 2K16/BE/2250 LAKSHYA GUPTA22 2K16/BE/2251 DEVANSHI MARORIYA23 2K16/BE/2253 ISHA MAHAJAN24 2K16/BE/2254 AARTI YADAV

Group 3 25 2K16/BE/2255 ARJUN MUKHERJEE Ms. Neha Gupta (Dept of BBE)26 2K16/BE/2257 AMAN KAPUR 964355562627 2K16/BE/2258 ROHAN KUMAR [email protected] 2K16/BE/2259 SHIVAM KHANDUJA29 2K16/BE/2260 AKSHAY 30 2K16/BE/2261 DIVYARATAN GULATI31 2K16/BE/2262 STUTI SONI32 2K16/BE/2263 AYUSH JAIN33 2K16/BE/2264 MANISH KUMAR34 2K16/BE/2266 SARTHAK BARMMA35 2K16/BE/2267 AAKANSHA KALYAN Ms. Sonam Choudhry (Dept of Economics)

Group 4 36 2K16/BE/2268 KUSHAL JINDAL 986800750037 2K16/BE/2269 RAKSHIT KUMAR SINGH [email protected] 2K16/BE/2270 VISHWA JEET KUMAR39 2K16/BE/2271 ASHRIT SETHI40 2K16/BE/2272 HIREN BHARDWAJ41 2K16/BE/2273 NAMAN WADHWA42 2K16/BE/2276 BAHAAR SAGAR43 2K16/BE/2278 SOMESH GUPTA44 2K16/BE/2280 IBRARULLAH 45 2K16/BE/2281 KAJOL MEHTA46 2K16/BE/2282 SHIVANI CHAURASIA Ms. Chhavi Gautam (Dept of Economics)

Group 5 47 2K16/BE/2283 RISHABH SINGH 989937916648 2K16/BBE/2284 ANJALI AGARWAL [email protected] 2K16/BBE/2286 KANUPRIYA50 2K16/BBE/2288 PRANAY PRABHAKAR51 2K16/BBE/2289 GANDHARV52 2K16/BBE/2290 HIMANSHU RAJ

Page 12: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

53 2K16/BBE/2291 ANURAG GUPTA54 2K16/BBE/2292 SHREY SINGHAL55 2K16/BBE/2294 ANIKESH CHETIA56 2K16/BBE/2295 URVASHI57 2K16/BBE/2296 SURAJ ARORA Ms. Rashmi (Dept of BBE)

Group 6 58 2K16/BBE/2297 MEGHA PANCHAL 989971855159 2K16/BBE/2298 SAHIL VERMA [email protected] 2K16/BBE/2299 JATIN DUREJA61 2K16/BBE/2300 NEERAJ AMBAWATA62 2K16/BBE/2301 MUNJAL GOEL63 2K16/BBE/2302 MOHD. TALIB ANSARI

SEC‐AS.No College‐R.No Name Group mentor

1 2K16/OM/01 FARIA2 2K16/OM/05 VISHNU RAMANATH3 2K16/OM/06 AYUSHI SHARMA4 2K16/OM/08 SHRADHA MUNDHRA

Group 1 5 2K16/OM/11 BHAVIKA KOHLI Dr. S.K. Bhatia (Dept of Commerce)6 2K16/OM/16 BHAWNA BISHT 98106486387 2K16/OM/17 VISHESH SHARMA [email protected] 2K16/OM/18 NIPUN GOYAL9 2K16/OM/19 PIYUSH GOEL

10 2K16/OM/20 SAMRIDHI LUNIAL11 2K16/OM/22 ARYAN PATHAK12 2K16/OM/23 NAMITA GUPTA13 2K16/OM/25 HARSH KHANDELWAL14 2K16/OM/31 ABHISHEK SHARMA15 2K16/OM/32 RIYA SHARMA Dr. Kuldeep Ahuhja (Dept of Commerce)

Mob: 9810648638, Email: [email protected]

BA (VOC) OMSP ‐ 1st yearClass mentor: Dr. S.K. Bhatia (Dept of Commerce)

Page 13: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

Group 2 16 2K16/OM/33 NISHA PAL 981065377217 2K16/OM/37 NIHARIKA CHAUHAN [email protected] 2K16/OM/38 PRIYA SIWAG19 2K16/OM/40 HARSHUL GULATI20 2K16/OM/41 DINESH KUMAR VATS21 2K16/OM/44 PRIYANKA22 2K16/OM/47 GAURAV AGGARWAL23 2K16/OM/48 AYUSH JAIN24 2K16/OM/49 AKASH SAINI

Group 3 25 2K16/OM/54 PRIYANKA Dr. Priyanka Saroha (Dept of Commerce)26 2K16/OM/55 DOLLY ARORA 989172794427 2K16/OM/59 SAGAR [email protected] 2K16/OM/61 PINKI29 2K16/OM/62 ASHISH GAUR30 2K16/OM/63 BHAVYA THAKRAL31 2K16/OM/64 SHIVANI MITTAL32 2K16/OM/65 ARVIND RAJWADE Dr. Ved Prakash (Dept of Hindi)

Group 4 33 2K16/OM/71 KARTIK SURI 997180249034 2K16/OM/72 KAJAL  [email protected] 2K16/OM/75 HARSHITA MANCHANDA

BV (VOC) OMSPSEC‐B

36 2K16/OM/85 CHANDER PRAKASH37 2K16/OM/90 SHIVANI SINGH Dr. Ved Prakash (Dept of Hindi)

Group 1 38 2K16/OM/91 ANUR AGGARWAL 997180249039 2K16/OM/92 AMIT KUMAR PASWAN [email protected] 2K16/OM/94 RAHUL41 2K16/OM/96 HARSHIT KATARIA42 2K16/OM/97 KESHAV CHAUDHARY43 2K16/OM/98 AKASH KUMAR44 2K16/OM/99 PRABHJEET SINGH

Class mentor: Dr. Harjinder Choudhary  (Dept of Hindi)Ph: 91‐1165726375, Email: [email protected]

Page 14: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

Group 2 45 2K16/OM/100 YASHAB BARA Dr. Harjinder Choudhary (Dept of Hindi)46 2K16/OM/102 SRISHTI KUMARI 91‐116572637547 2K16/OM/103 RAHUL [email protected] 2K16/OMSP/107 SACHIN VAMSAUT49 2K16/OMSP/111 PRAKASH CHAUHAN50 2K16/OMSP/112 PRASHANT SINGH51 2K16/OMSP/113 SUNIL52 2K16/OMSP/114 AFSHA53 2K16/OMSP/115 ASHISH PAL54 2K16/OMSP/116 RUCHI RAMESH PIMPLEKAR55 2K16/OMSP/118 MAMTA URAON Dr. Usha Sharma (Dept of Hindi)

Group 3 56 2K16/OMSP/120 TAMMANA 981009814857 2K16/OMSP/125 PRAMOD KHARI [email protected] 2K16/OMSP/126 ABHISHEK SHARMA59 2K16/OMSP/127 JWALA PRASAD60 2K16/OMSP/128 VARUN KAYESTH61 2K16/OMSP/129 SAURABH SINGH62 2K16/OMSP/130 DEVANAND BISHOYI63 2K16/OMSP/131 SHORYA SINGH64 2K16/OMSP/132 TARUN KUMAR65 2K16/OMSP/133 ASHISH Dr. Neelu Khanna(Dept of Pol Sci)

Group 4 66 2K16/OMSP/134 POOJA RAJORA 991047281067 2K16/OMSP/135 JYOTI PARASHAR [email protected] 2K16/OMSP/136 NIKHIL PATHAK69 2K16/OMSP/137 SANJAY NAGAR70 2K16/OMSP/138 UDIT D. CHATURVEDI

BA (VOC) MMRB‐ 1st year

SEC‐AS.No College‐R.No Name Group Mentor

Class mentor: Dr. Shweta (Dept of Commerce)Mob:9871387104  , Email: [email protected]

Page 15: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

1 2K16/MMRB/202 NIKHIL BATRA2 2K16/MMRB/206 CHITRAKSHI KASHYAP3 2K16/MMRB/207 SATVIK PANDEY4 2K16/MMRB/208 TUSHAR GUPTA Dr. Shweta (Dept of Commerce)

Group 1 5 2K16/MMRB/209 PRATEEK KAPOOR 98713871046 2K16/MMRB/210 HIMANSHU WADHWA [email protected] 2K16/MMRB/214 JAI BAJAJ8 2K16/MMRB/215 TAHRIMA FAROOQUI9 2K16/MMRB/216 RAJAT KHOSLA10 2K16/MMRB/218 RITIKA SAXENA11 2K16/MMRB/219 ISHAN ANAND12 2K16/MMRB/220 ANISH MOHINDRA13 2K16/MMRB/221 HRITIK DHINGRA14 2K16/MMRB/225 ISHAAN DHINGRA Dr. Shashi Singh (Dept of Eco)

Group 2 15 2K16/MMRB/226 NIVESH VERMA 931380762916 2K16/MMRB/229 VANSH THUKRAL [email protected] 2K16/MMRB/233 NEHA NAGPAL18 2k16/MMRB/234 PARNEET KAUR SANDAL19 2K16/MMRB/236 RAVI OJHA20 2K16/MMRB/237 HIMANSHU BANSAL21 2K16/MMRB/242 VAIBHAV ARORA22 2K16/MMRB/244 SIDDHARTHA GUPTA23 2K16/MMRB/245 UDIT PAHWA24 2K16/MMRB/247 HEMANTH GOYAL

Group 3 25 2K16/MMRB/248 HEMAKSHI NAGPAL Dr. Pradeep Biswas (Dept of Eco)26 2K16/MMRB/249 AAKASH BABBAR 931303238827 2K16/MMRB/250 ROHIT SARDANA [email protected] 2K16/MMRB/251 BISHWAJEET SINGH29 2K16/MMRB/255 GOVIND SHARMA30 2K16/MMRB/256 ASHOK PANWAR31 2K16/MMRB/258 ABHISHEK32 2K16/MMRB/260 SHIVIKA ARORA

Page 16: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

33 2K16/MMRB/261 NAMAN ARORA34 2K16/MMRB/262 AMAN SINGH

Group 4 35 2K16/MMRB/265 MUSKAN SONI Dr. Swarn Lata Meena (Dept of Eco)36 2K16/MMRB/266 ARPIT JAIN 851096562337 2K16/MMRB/267 VARUN KURICHH [email protected] 2K16/MMRB/268 RISHABH39 2K16/MMRB/271 SIDDHANT CHAWLA40 2K16/MMRB/272 SHUBHAM JINDAL41 2K16/MMRB/274 DIPALI KHANNA42 2K16/MMRB/275 RITWIK DOGRA Mr. Deepak Verma (Dept of Commerce)

Group 5 43 2K16/MMRB/278 GURPREET KAUR 931325133244 2K16/MMRB/281 ANIKET PIWHAL [email protected] 2K16/MMRB/282 DEEPANSHU NAKRA

BA (VOC) MMRBSEC‐B

46 2K16/MMRB/287 DIKSHA BHARTI47 2K16/MMRB/289 SHUBHAM DHIMAN Mr. Deepak Verma (Dept of commerce)

Group 1 48 2K16/MMRB/290 SINDEED AHMAD 931325133249 2K16/MMRB/293 FATIMA KHAN [email protected] 2K16/MMRB/294 RISHHAB51 2K16/MMRB/295 ANSH AHUJA52 2K16/MMRB/296 VIPIN KUMAR53 2K16/MMRB/298 VISHESH KANOJIA54 2K16/MMRB/299 QAZI SANIL SIDDIQUE Dr. Sunil  (Dept of commerce)

Group 2 55 2K16/MMRB/300 PHUN GANLUNG KAHMEI 996818707756 2K16/MMRB/301 HARSH GAUTAM [email protected] 2K16/MMRB/302 GURKIRAT SINGH58 2K16/MMRB/303 BANZA  BONDO KEVIN59 2K16/MMRB/306 YASH PANDEY60 2K16/MMRB/308 TUSHAR LOHIA61 2K16/MMRB/311 NIVITA

Mob: 9313251332, Email:[email protected] Class mentor: Dr. Sunil (Dept of Commerce)

Page 17: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

62 2K16/MMRB/312 TARANJEET SINGH63 2K16/MMRB/315 SHITIJ GUPTA64 2K16/MMRB/316 HARDIK JAIN

Group 3 65 2K16/MMRB/317 MUSKAN WADHWA Ms. Jyoti Sharma (Dept of commerce)66 2K16/MMRB/318 ASHISH MATTA 989163562967 2K16/MMRB/319 MUKESH SAINEE [email protected] 2K16/MMRB/320 NAVEEN 69 2K16/MMRB/321 MUKUL BHADANA70 2K16/MMRB/322 VISHAL71 2K16/MMRB/323 ROUNAK BHADANA72 2K16/MMRB/324 AMAN KUMAR73 2K16/MMRB/325 MUKUL SHOKEEN

Group 4 74 2K16/MMRB/326 ANMOL GUGNANI Ms. Merina (Dept of Eng)75 2K16/MMRB/327 ANISHA 986832679676 2K16/MMRB/328 GAURI GUPTA [email protected] 2K16/MMRB/329 AKARSHIT NARULA78 2K16/MMRB/330 SHUBHAM SHARMA79 2K16/MMRB/331 DANISH PACHERWAL80 2K16/MMRB/332 KUNAL KUMAR81 2K16/MMRB/333 BHAVESH AGGARWAL82 2K16/MMRB/334 MANVI83 2K16/MMRB/335 KABIR SUKHIJA84 2K16/MMRB/336 DEEPAK YADAV

Group 5 85 2K16/MMRB/337 AKASH YADAV Ms. Mamta Singh (Dept of Hindi)86 2K16/MMRB/338 ROHAN YADAV 880013278887 2K16/MMRB/339 VIJAY KUMAR SAINI [email protected] 2K16/MMRB/340 AMAN CHALIA89 2K16/MMRB/341 SOURAV KUMAR SAHOO90 2K16/MMRB/342 SACHIN KUMAR

BA (VOC) HRM‐ 1st yearClass mentor: Dr. Gauri Mishra (Dept of Eng)

Page 18: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

SEC‐AS.No College‐R.No Name Group mentors1 2K16/HR/401 KANISHK OBEROI2 2K16/HR/403 SURBHI DHARNA3 2K16/HR/404 RIDAM DUGGAL4 2K16/HR/405 SIMRAN NAYYAR Dr. Gauri Mishra (Dept of Eng)5 2K16/HR/408 MANSI AGGARWAL  9811488665

Group 1 6 2K16/HR/409 GEETANJALI PRABHAKAR [email protected] 2K16/HR/410 KUNAL GOYAL8 2K16/HR/411 MAHEK AGRAWAL9 2K16/HR/412 BHAVNA GURBANI10 2K16/HR/413 ALAN ALESTER ALEXANDER11 2K16/HR/414 PRACHI DUA12 2K16/HR/415 RASHI ANAND13 2K16/HR/416 VAIBHAV GUPTA14 2K16/HR/417 NAVYA ACHANTANI15 2K16/HR/418 AANCHAL KHATTAR

Group 2 16 2K16/HR/419 NISHTHA DOGRA Dr. Sonya Ghosh (Dept of Eng)17 2K16/HR/421 GARVITA VERMA 981007923218 2K16/HR/423 EENA GUPTA [email protected] 2K16/HR/427 JASRIRAT KAUR20 2K16/HR/428 CHAKSHU GOYAL21 2K16/HR/433 PARUL KOHLI22 2K16/HR/434 VASUNDHARA JAIN23 2K16/HR/436 NANDINI24 2K16/HR/437 SRISHTI AHUJA25 2K16/HR/438 GYAN MEHROTRA26 2K16/HR/440 SAKSHI GARG27 2K16/HR/442 MEHUL SHARMA

Group 3 28 2K16/HR/444 MUSKAN KALRA Ms. Navodita (Dept of Commerce)29 2K16/HR/445 AKSHITA RAWAT 991043773030 2K16/HR/446 KRITI GAMBHIR [email protected]

Mob:9811488665  , Email: [email protected]

Page 19: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

31 2K16/HR/447 ANISHKA AGGARWAL32 2K16/HR/448 SAHIL GAHLOT33 2K16/HR/451 VINEET GAUR34 2K16/HR/454 MAYANK VERMA35 2K16/HR/457 AISHWARYA MATHUR36 2K16/HR/460 NAMRATA37 2K16/HR/462 KASHISH

Group 4 38 2K16/HR/463 RITU KAPOOR Ms. Premlata (Dept of Commerce)39 2K16/HR/464 PRIYANKA SURI 955527258040 2K16/HR/465 KIRTI VERMA [email protected] 2K16/HR/467 PARTH SARTHI YADAV42 2K16/HR/468 KUNAL AWANA43 2K16/HR/469 TOUSEEF RAZA44 2K16/HR/471 SIMRAN PANCHA45 2K16/HR/472 VINNI46 2K16/HR/473 ANJALI SAGAR47 2K16/HR/474 ASHISH48 2K16/HR/475 PRTTEY49 2K16/HR/476 JASLEEN KUAR50 2K16/HR/477 IQRA ANSRI Ms Guneet Gill (Dept of Commerce)

Group 5 51 2K16/HR/478 ARVIN KUMAR 858681548452 2K16/HR/479 KUNAL YADAV [email protected] 2K16/HR/480 MANISH LOHIA54 2K16/HR/482 AKASH PHUTLA55 2K16/HR/483 SIMRAN MALHOTRA56 2K16/HR/484 RAGHAV SHARMA

BA (VOC) HRM

SEC‐B57 2K16/HR/485 CHIMAJIT REANG58 2K16/HR/486 AFZAL KHAN

Class mentor: Dr. M. Geetha (Dept of Eng)Mob: 9810617815, Email: [email protected]

Page 20: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

59 2K16/HR/487 AARTI ARORA60 2K16/HR/488 DIUGAIMEI PANMEI61 2K16/HR/489 ABHINAU  Dr. M. Geetha (Dept of Eng)62 2K16/HR/490 GAURAV DAGAR 9810617815

Group 1 63 2K16/HR/492 NEHA ROY [email protected] 2K16/HR/494 AYUSHI VERMA65 2K16/HR/495 ANKITA KANOJIA66 2K16/HR/496  DAKSH DESHWAL67 2K16/HR/497 RUTHI LIANBI AKCHING68 2K16/HR/498 RISHAP ATAL69 2K16/HR/499 MOHIY SACHDEVA70 2K16/HR/500 YUKTI SOOD71 2K16/HRM/501 AKASH72 2K16/HRM/502 MANYA BANBI Dr. Mohini Bawa (Dept of Eng)

Group 2 73 2K16/HRM/503 RITIKA VERMA 989903953774 2K16/HRM/504 TANUJ KHANNA [email protected] 2K16/HRM/505 DOLLY ARORA76 2K16/HRM/506 PRIYANKA JAIN77 2K16/HRM/507 AAYUSHI GOYAL78 2K16/HRM/508 MAHAK KAPOOR79 2K16/HRM/509 NISHTHA ARYA80 2K16/HRM/510 MUSKAN GARG81 2K16/HRM/511 PIYUSH GOEL82 2K16/HRM/512 KISHIKA KAPOOR83 2K16/HRM/513 PARTH THAKKAR Mr. Ranbeer (Dept of Eng)

Group 3 84 2K16/HRM/514 TANYA SIKRRI 999988839285 2K16/HRM/515 ANNIE TAKKAR [email protected] 2K16/HRM/516 MEHAK JAIN87 2K16/HRM/518 SRISHTI JAIN88 2K16/HRM/519 KESHAV CHAUDHARY89 2K16/HRM/521 AMAN MITTAL90 2K16/HRM/522 UIDIT RANA

Page 21: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

91 2K16/HRM/523 DEEPAK BANSAL92 2K16/HRM/524 BHAVYA GUPTA93 2K16/HRM/525 SONU KUMAR94 2K16/HRM/526 ARUN TANWAR Ms. Anju Dagar (Dept of Commerce)

Group 4 95 2K16/HRM/527 DEEPTI MADAN 9582925026 mobile96 2K16/HRM/528 HARSHITA MOHTA [email protected] 2K16/HRM/529 KOMAL NAGAR98 2K16/HRM/530 AREEB ALAM99 2K16/HRM/532 VAISHALI KAPOOR100 2K16/HRM/533 SRISHTI BHATIA101 2K16/HRM/534 DRISHTI BAREJA102 2K16/HRM/535 PAWAN KUMAR103 2K16/HRM/536 LAKSHITA TANEJA104 2K16/HRM/537 PAYAL BHATTACHARYA

Group 5 105 2K16/HRM/538 NAINA GOEL Mr. Anuj Jatav (Dept of Commerce)106 2K16/HRM/539 NISCHAL ROHILLA 9953146486107 2K16/HRM/540 RITIKA ADHANA [email protected] 2K16/HRM/541 TANUJ KUMAR109 2K16/HRM/542 IJAJUL REHMAN110 2K16/HRM/543 MAULIK CHAUHAN111 2K16/HRM/544 A.L. NGARANSO

BA (VOC) SME‐ 1st year

S.No College‐R.No Name Group Mentor1 2K16/SME/601 BHARAT GUPTA2 2K16/SME/603 AMAN GOEL3 2K16/SME/604 KESHAV WALIA4 2K16/SME/608 TANVI GUPTA5 2K16/SME/610 UDIT KHURANA Dr. Meera Nangia (Dept of commerce)

Group 1 6 2K16/SME/612 LAKSHAY AGARWAL 9810367081

Mob‐ 9810367081, Email.‐[email protected] mentor: Dr. Meera Nangia (Dept of commerce)‐ 

Page 22: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

7 2K16/SME/613 DAKSHITA GUPTA [email protected] 2K16/SME/614 PALAK GUPTA9 2K16/SME/619 NALIN AHUJA10 2K16/SME/627 PREET NAMAN11 2K16/SME/629 HARSHIT MOOLCHANDANI12 2K16/SME/630 DEEPAK KUMAR13 2K16/SME/631 ADARSH BHADANA14 2K16/SME/633 RAMAN BIDHURI15 2K16/SME/640 JITENDER KUMAR16 2K16/SME/642 SIMRAN Ms. Veena (Dept of commerce)

Group 2 17 2K16/SME/644 MAYANK MALIK [email protected] 2K16/SME/646 RADHIKA 8750308679 mobile19 2K16/SME/647 HARSH REXWAL20 2K16/SME/649 ACHINT PAL SINGH21 2K16/SME/651 KHOIROM YAIPHABA MEITEI22 2K16/SME/652 JATIN MALIK23 2K16/SME/654 LOVNEESH CHAUHAN24 2K16/SME/655 VIVEK TANWAR25 2K16/SME/656 MOHIT KHATTAR26 2K16/SME/657 NEERAJ KUMAR Dr. Rupesh Shukla (Dept of Hindi)

Group 3 27 2K16/SME/658 MOHD. ARSHAD 989991411428 2K16/SME/659 NAVED [email protected] 2K16/SME/660 SHOAIB KHAN30 2K16/SME/661 AADESH31 2K16/SME/662 MANISH KUMAR32 2K16/SME/663 SPARSH AGARWAL33 2K16/SME/664 MOHD. AZMAT PARWANA34 2K16/SME/665 MANISH KUMAR35 2K16/SME/666 GAUTAM SAINI36 2K16/SME/667 SHIVANI37 2K16/SME/668 AKASH AWANA38 2K16/SME/669 NAMAN JAIN Dr. Mahesh Kumar (Dept of hindi)

Page 23: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

Group 4 39 2K16/SME/670 ALISHA ANSARI 987345226440 2K16/SME/671 AMIT KUMAR [email protected] 2K16/SME/672 NITESH 42 2K16/SME/673 MUKUL LOHIYA43 2K16/SME/674 KARAN LOHIA

BA (VOC) MMI 1st year

S.No College‐R.No Name Group mentor1 2K16/MMI/809 FAGUN ALAWADHI2 2K16/MMI/812 SHIVANSH GUPTA3 2K16/MMI/817 PRANAV SHARMA4 2K16/MMI/820 NISHTHA KATHURIA Dr. Ragini Aggarwal (Dept of commerce)

Group 1 5 2K16/MMI/822 SATYADHAR JOSHI 9810315191,6 2K16/MMI/823 KSHITIJ NIGAM [email protected] 2K16/MMI/825 SIDDHANT SAHDEV8 2K16/MMI/830 YASHIKA ANAND9 2K16/MMI/831 JATIN BHARDWAJ10 2K16/MMI/837 SAMRIDDHI MEHRA11 2K16/MMI/840 HARSHITA SHARMA12 2K16/MMI/843 ARUN KUMAR13 2K16/MMI/846 TILAK Mr. Mangal (Dept of commerce)

Group 2 14 2K16/MMI/853 DHEERAJ DAGAR 945931387115 2K16/MMI/854 NGANINGMI JAJO [email protected] 2K16/MMI/856 AYUSH17 2K16/MMI/857 JIMSON18 2K16/MMI/859 ANUJ TAWAR19 2K16/MMI/860 MOHIT20 2K16/MMI/861 DHRUV DUNEJA21 2K16/MMI/862 PRIYANK GARG22 2K16/MMI/863 ABHINAV CHAUHAN Dr. Ranjana Kaul (Dept of English)

Class mentor: Dr. Ragini Aggarwal (Dept of Commerce)Mob: 9810315191, Email: [email protected]

Page 24: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

Group 3 23 2K16/MMI/864 SHREYA ARORA 981082809024 2K16/MMI/865 PAYAL TYAGI [email protected] 2K16/MMI/866 SRISHTI GARG26 2K16/MMI/867 HIMANSHU SHARMA27 2K16/MMI/868 SANYAM MAKANI28 2K16/MMI/869 VATSAL DWIVEDI29 2K16/MMI/870 AVANTIKA GARG30 2K16/MMI/871 BHARAT AGARWAL Ms. Aakanksha Nirala (Dept of commerce)31 2K16/MMI/872 RAGHAV JUNEJA 9015927343

Group 4 32 2K16/MMI/873 RAGHAV BHATIA [email protected] 2K16/MMI/874 MANIKA VERMA34 2K16/MMI/875 CHAITANYA

BA (VOC) MM‐ 1st year

S.No College‐R.No Name Group mentor1 2K16/MM/1001 ARJUN SHARMA2 2K16/MM/1002 ANKIT HOODA3 2K16/MM/1003 ANKITA BATRA4 2K16/MM/1005 TANUJ YADUVANSHI Dr. Rekha Rani (Dept of Commerce)

Group 1 5 2K16/MM/1006 ABHINAV SINGH CHAUHAN 9210660859,6 2K16/MM/1007 NAINA KAPOOR [email protected] 2K16/MM/1011 UMANG SEHGAL8 2K16/MM/1013 UMANG KAPOOR9 2K16/MM/1015 SHIVAM BAHL10 2K16/MM/1016 ANKUR GABA11 2K16/MM/1018 VIBHUTI MEHROTRA12 2K16/MM/1019 AASTHA JAIN13 2K16/MM/1020 ANUBHAV SHARMA14 2K16/MM/1021 RHYTHAM GUPTA15 2K16/MM/1023 PRADEEP SINGH NAGAR Dr. Raman Kumar (Dept of Commerce)

Class mentor: Dr. Rekha Rani (Dept of Commerce)Mob: 9210660859, Email: [email protected]

Page 25: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

Group 2 16 2K16/MM/1025 ASHISH CHAUDHARY 965065730617 2K16/MM/1026 AAKANSHA MISHRA [email protected] 2K16/MM/1028 HUKAMSHA RATHORE19 2K16/MM/1030 MAHEK SYAL 20 2K16/MM/1032 RAGHAV KAMRA21 2K16/MM/1034 POOJA YADAV22 2K16/MM/1035 RISHABH SHARMA23 2K16/MM/1037 VIVEK GUPTA24 2K16/MM/1038 KIRTI KUMAR Dr. Nandini Guha (Dept of Eng)25 2K16/MM/1039 MAYANK SONI 9811108469

Group 3 26 2K16/MM/1041 PRACHI JAISWAL [email protected] 2K16/MM/1042 NILESH KUMAR28 2K16/MM/1043 SHIVAM VERMA29 2K16/MM/1045 VINAY PUNIA30 2K16/MM/1046 BILAL AHMAD31 2K16/MM/1047 MAMEIZHIIWO BENEDICT32 2K16/MM/1051 SANCHIT GUPTA33 2K16/MM/1053 AKSHAY KUMAR34 2K16/MM/1054 LAKSHI GAMBHIR Dr. Sanjeev Kakkar (Dept of Eng)35 2K16/MM/1055 AQIB HASNAIN 9810995032

Group 4 36 2K16/MM/1056 ADITYA DAHIYA [email protected] 2K16/MM/1057 PIYUSH ARORA38 2K16/MM/1058 GAGAN KHURANA39 2K16/MM/1059 UDIT KHURANA

BA (VOC) Tourism‐ 1st. Year

SEC‐AS.No College‐R.No Name Group mentor1 2K16/TOU/1201 SHIVANGI GUPTA2 2K16/TOU/1203 LAKSHIKA VERMA

Mob.: 9871930044, Email.: [email protected] mentor: Dr. Kumar Ashutosh (Dept of Tourism)

Page 26: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

3 2K16/TOU/1204 SAAKSHI GUPTA Dr. Kumar Ashutosh (Dept of Tourism)4 2K16/TOU/1205 SAKSHAM GUPTA 9871930044

Group 1 5 2K16/TOU/1206 ISHNA GULATI [email protected] 2K16/TOU/1207 KUSHALI VERMA 7 2K16/TOU/1209 MITALI WADHWA8 2K16/TOU/1210 SAUMYA PAUL9 2K16/TOU/1212 KISHAN PANDEY10 2K16/TOU/1214 SAHIL KATARIA11 2k16/TOU/1217 VIDISHA ANAND12 2k16/TOU/1218 AKANSHA BANSAL13 2k16/TOU/1219 ABHAY GHANGHAS14 2k16/TOU/1221 SANJANA NAUTIYAL Dr. Nidhi Madan 15 2k16/TOU/1222 DEEPANSHU WADHWA 989104748916 2k16/TOU/1223 VARDAAN JAIN [email protected]

Group 2 17 2k16/TOU/1224 PALLAVI GUPTA18 2k16/TOU/1225 SUNEET KUMAR GORYAN19 2k16/TOU/1227 TANVEER SINGH TALWAR20 2k16/TOU/1228 PARAG AGGARWAL21 2k16/TOU/1229 ABHISHEK GARG22 2k16/TOU/1230 SARA BANGA23 2K16/TOU/1232 PRATEEK GULATI24 2K16/TOU/1233 RAJU VISHWAS Dr. Ratanavali Kaushik (Dept of Hindi)

Group 3 25 2K16/TOU/1242 SHEETAL VAID 981125386426 2K16/TOU/1243 SRISHTI BHATIA [email protected] 2K16/TOU/1244 AANCHAL PHOUGAT28 2K16/TOU/1248 ARPIT KATARIA29 2K16/TOU/1249 ANKITA TRIKHA30 2K16/TOU/1250 NITESH SHARMA31 2K16/TOU/1251 SALONI ANUJA32 2K16/TOU/1252 BHAVIKA CHUGH33 2K16/TOU/1254 MOD. ZUNAID34 2K16/TOU/1255 MD. MONAZIR Ms. Suman Rana (Dept of Eng)

Page 27: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

35 2K16/TOU/1257 JYOTI MAHALWAL 9899201214 mobileGroup 4 36 2K16/TOU/1258 MEGHA GROVER [email protected]

37 2K16/TOU/1262 RITIKA KHODARIA38 2K16/TOU/1263 ANGELINE RUSHMINDER39 2K16/TOU/1264 NAMAN GOYAL40 2K16/TOU/1266 MAYANK41 2K16/TOU/1267 SUNNY KHARI42 2K16/TOU/1268 ANCHAL SAHOO43 2K16/TOU/1271 VED PRAKASH 44 2K16/TOU/1272 ISHWAR LAL MEENA Dr. Neeru (Dept of Hindi)45 2K16/TOU/1273 LOBZANG SAMSTAN 8010051904

Group 5 46 2K16/TOU/1274 A SUIKIPA  [email protected] 2K16/TOU/1277 PRIYANSH CHOUDHRY48 2K16/TOU/1279 ANUBHAV TANWAR49 2K16/TOU/1281 YATHARTH VERMA50 2K16/TOU/1282 ASHUTOSH SAINI51 2K16/TOU/1283 MANISH52 2K16/TOU/1285 MOHD. YANZALA53 2K16/TOU/1286 ANMIKA BAGRI Mr. Upender Kumar (Dept of Hindi)

Group 6 54 2K16/TOU/1287 PRASHANT SINGHAL 981831141755 2K16/TOU/1288 VARSHA RAHUJA [email protected] 2K16/TOU/1289 ABHISHEK CHOUDHARY57 2K16/TOU/1290 DEEPTI SINGH58 2K16/TOU/1291 SURAJ CHAND

BA (VOC) Tourism‐ 1st. Year

SEC‐B Group mentor59 2K16/TOU/1292 ARZOO CHHABRA60 2K16/TOU/1293 MAYANK AGGARWAL61 2K16/TOU/1295 SOURAV TANWAR Dr. Vinay Kumar Jain(Dept of Hindi)

Class mentor: Dr. Vinay Kumar Jain(Dept of Hindi)Mob: 9868267531, Email: [email protected]

Page 28: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

62 2K16/TOU/1296 ROHAN 9868267531,63 2K16/TOU/1297 KAPIL CHANDA [email protected] 2K16/TOU/1298 PRABHJEET KAUR

Group 1 65 2K16/TOU/1299 AJAY BIDHURI66 2K16/TOU/1301 GAURAV YADAV67 2K16/TOU/1302 SHIKHA PANDEY68 2K16/TOU/1303 GAURAV TEWATHIA69 2K16/TOU/1304 MAHIMA GANDA70 2K16/TOU/1305 MOHD. IKRAR71 2K16/TOU/1306 RAJEEV72 2K16/TOU/1307 SHIVAM VERMA Dr. Anuradha Bawa Singh (Dept of Eng)

Group 2 73 2K16/TOU/1308 NAVYA SINGH 981034640674 2K16/TOU/1309 AYUSH GUPTA [email protected] 2K16/TOU/1310 PRITISH BASOYA76 2K16/TOU/1311 HARSH BIDHURI77 2K16/TOU/1312 VISHAL BIDHURI78 2K16/TOU/1313 DEEPAK 79 2K16/TOU/1315 ZANYAOPHY A. KHAMRANG80 2K16/TOU/1316 JUNAID AHMED KHAN81 2K16/TOU/1317 PULKIT GANDHI82 2K16/TOU/1318 RIYA KC83 2K16/TOU/1319 ANUSHKA SHARMA Dr. Suman Solanki (Dept of Commerce)

Group 3 84 2K16/TOU/1320 RADHIKA RASTOGI 987386950185 2K16/TOU/1321 UJLA SAINI [email protected] 2K16/TOU/1322 MRITYUNJAY SINGH87 2K16/TOU/1323 RISHABH AGGARWAL88 2K16/TOU/1324 SOURAV SHARMA89 2K16/TOU/1325 VIMAL KUMAR90 2K16/TOU/1326 VANI KAPOOR91 2K16/TOU/1327 PALAK PALIA92 2K16/TOU/1328 VISHAL REXWAL Dr. Mamta (Dept of Hindi)

Group 4 93 2K16/TOU/1329 JITIN PANWAR 8800132788

Page 29: B.COM. (HONS.) 1st year Class mentor: Dr. Deepa Garg ... groups3.pdfGroup 1 5 2K16/HS/1818 RAAVI ARORA Dr. Kumar rama krishna (Dept of History) 6 2K16/HS/1820 SHAIMA 9868722070 7 2K16/HS/1822

94 2K16/TOU/1330 ANKIT KUMAR [email protected] 2K16/TOU/1331 GITANSHI GUPTA96 2K16/TOU/1332 GAURAV 97 2K16/TOU/1333 SIMRANJEET SINGH98 2K16/TOU/1334 NIKHIL KUMAR SONI99 2K16/TOU/1335 MUKUL SAINI100 2K16/TOU/1336 JIATIN GANDHI101 2K16/TOU/1337 MOHD. REHAN MALIK Mr. Diwakar (Dept of History)

Group 5 102 2K16/TOU/1338 OMKAR UPADHYAY 9958161065103 2K16/TOU/1339 ASHUTOSH TANWAR [email protected] 2K16/TOU/1340 PURU GROVER105 2K16/TOU/1341 NAVEEN KUMAR106 2K16/TOU/1342 SOURAV CHOUDHARY107 2K16/TOU/1343 SACHIN TANWAR108 2K16/TOU/1344 MANOJ KUMAR DAGAR109 2K16/TOU/1345 VIDHI RAKHRA110 2K16/TOU/1346 ROHIT SINGH Dr. Suman Rani (Dept of Economics)

Group 6 111 2K16/TOU/1347 AYUSH KASHYAP 9810489480112 2K16/TOU/1348 ANKIT SINGH [email protected] 2K16/TOU/1349 POOJA114 2K16/TOU/1350 KUSHAL KUMAR115 2K16/TOU/1351 DEV NAGAR