Alternator 050815

of 13 /13
7/23/2019 Alternator 050815 http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 1/13 Alternator/ Synchronous Generator

Embed Size (px)

Transcript of Alternator 050815

Page 1: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 1/13

Alternator/ Synchronous

Generator

Page 2: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 2/13

Stationary Armature

Page 3: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 3/13

Slots for HousingConductors

Page 4: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 4/13

Rotor Types

Page 5: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 5/13

Rotor Windings( Non –salient type

Page 6: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 6/13

!amper Windings

Page 7: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 7/13

Speed and "re#uency

Page 8: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 8/13

Armature Windings

Page 9: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 9/13

Wye and !elta Connections

Page 10: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 10/13

Short $itch Winding/ $itchfactor

Page 11: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 11/13

%readth "actor

Page 12: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 12/13

Page 13: Alternator 050815

7/23/2019 Alternator 050815

http://slidepdf.com/reader/full/alternator-050815 13/13

&'ample $rolem onAlternator