12 december 2008 kerstzang - static.reto.media file · Web viewAmazing Grace, how sweet the...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 12 december 2008 kerstzang - static.reto.media file · Web viewAmazing Grace, how sweet the...

12 december 2008 kerstzang

De Vallende Traan

O.L.V. Sylvia Schijve

M.M.V. Rob Richmond , accordeon

Ton de Bruijn Verteller en Gitarist

Komt Allen tezamen

Amazing Grace

De herdertjes

The First Noel

Nu zijt wellekome

O, kindeke klein

Kerstlied

Verhaal

Pauze

Instrumentaal intermezzo (gitarist)

Auld Lang Syne

Kerstklokken (melodie: Ding Dong Merrily on High)

Im dreaming of a white Christmas

Silver Bells

Jingle Bells

Stille Nacht, Heilige Nacht

Whispering Hope

Ere Zij God

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen onder t sterrenblinken

Een lied moet weerklinken voor Bethlehem:

Christus geboren, zingen dengelenkoren.

Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,

Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre,

Zij volgden de sterre naar Bethlehem.

Herders en wijzen komen Jezus prijzen.

Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,

Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Amazing Grace

Amazing Grace, how sweet the sound,That saved a wretch like me.I once was lost, but now I'm found,Was blind, but now I see.

't Was Grace that taught, my heart to fear.And Grace, my fears relieved.How precious did that Grace appear,The hour I first believed.

Through many dangers, toils and snares,We have already come

't Is Grace that brought us safe thus far,and Grace will lead us home.

When we've been there ten thousand years,Bright shining as the sun.We've no less days to sing God's praise,Than when we first begun.

De Herdertjes lagen bij Nachte

De herdertjes lagen bij nachte Zij lagen bij nacht in het veld Zij hielden vol trouwe de wachte Zij hadden hun schaapjes geteld. Daar hoorden zij engelen zingen Hun liederen vloeiend en klaar De herders naar Bethlehem gingen 't Liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen Daar schoten drie stralen dooreen Een straal van omhoog zij vernamen Een straal uit het kribje benee Toen vlamd' er een straal uit hun ogen En viel op het kindeke teer Zij stonden tot schreiens bewogen En knielden bij Jezus neer.

The First Nol

The first Nol, the angels did say,

Was to certain poor shepherds in fields as they lay:

In fields were they lay, lay keeping their sheep,

On a cold winters night that was so deep.

Refrein:

Nol, Nol, Nol, Nol,

Born is the King of Israel.

And by the light of that same star,

Three wise men came from country afar;

To seek for a King was their intent,

And to follow the star wherever it went.

Refrein:

Nol, Nol, Nol, Nol,

Born is the King of Israel. 2x

Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve heer.

Gij komt van alzo hoge, van alzoveer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer.

Kyrieleis.

d Herders op de velden hoorden een nieuw lied,

Dat Jezus was geboren zij wisten t niet.

Gaat aan gindse straten en gij zult hem vinden klaar,

Bethlem is de stede, daar is t geschied voor waar.

Kyrieleis.

Dheilige drie koningn uit zo verre land.

Zij zochten onze Here met offerand.

Zofferden ootmoediglijk mirr wierook en de goud,

t Ere van het kindje, dat alle ding behoudt.

Kyrieleis.

O Kindeke klein

O, Kindeke klein, O, Kindeke teer,

Uit hoge hemel daalt Gij neer.

Verlaat uws Vaders heerlijk huis,

Wordt arm en hulploos, draagt een kruis.

O, kindeke klein, O, kindeke teer.

O, Kindeke klein, O, Kindeke teer,

Gij zijt onz uitverkoren Heer.

Ik geef U heel het harte mijn,

Ach, laat mij eeuwig bij u zijn.

O, Kindeke klein, O, Kindeke teer.

Kerstlied, Bibberend loopt daar langs de straten

Snerpend loeit de storm daar buiten,Langs de wit besneeuwde aard',Achter wit bevroren ruiten,Zit een elk bij 't knappend vuur der haard.En de kind'ren zingen blij hun liedjesOm de kerstboom, vol van schitterlicht.En de schoonste kerkse melodietjesWorden vroom ten hemel steeds gericht.

'Stille nacht, heilige nacht',Heden is 't kerstkind geboren.Herdertjes zacht houden de wacht,Kindje van Bethlehem, sluimer, slaap zacht.

Bibberend loopt er langs de straten,Een arme bedelknaap nog rond.Al de wegen zijn verlaten,Niemand waagt zich buiten, zelfs geen hond.Koude sneeuw dringt door z'n lekke klompen,In z'n holle maag is nat noch droog.En de gure wind snijdt door zn lompen,Grote tranen fonk'len in zn oog.

'Stille nacht, heilige nacht',Richt hij zich smekend ten hemel.En vraagt dan schuw: "God, laat me nu,Kerstfeest met de engeltjes vieren bij U".

Hong'rend, uitgeput vant lijden,Valt hij op een stoep terneer.En hij hoort de kinders blijde,Binnen 't kerstlied zingen tot de Heer.Zijn bevroren handjes vroom gevouwen,Slaapt hij in en God verhoort hem daar.Als we 's morgensvroeg 't lijkje aanschouwenViert hij Kerstfeest in de eng'lenschaar

'Stille nacht, heilige nacht,Gloria in excelsis deo'.'t Schooiertje klein, zal vol festijn,Eeuwig hier boven bij 't Kerstkindje zijn.

Ton de Bruin: kerstverhaal

Pauze

Instrumentaal intermezzo (Ton de Bruin, Gitaar)

Auld lang syne

Should auld acquaintance be forgot,

and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot,

And days of Auld Lang Syne.

Refrein:

For Auld Lang Syne, my dear,

for Auld Lang Syne.

Well take a cup of kindness yet,

For Auld Lang Syne.

Kerstklokken (op melodie van Ding Dong Merrily on High)

Luister hoe de klokken slaan,

Daar boven in de toren!

Luister: ieder kan verstaan

dat Jezus is geboren!

Glo- - - - - - - ria,

Hosannah in de hoge!

Helder zingt het klokken koor:

Het Heil is ons gegeven!

Helder wijst het ons een spoor

Van vreugde om het leven!

Glo- - - - - - - ria,

Hosannah in de hoge!

Zing dan met de klokken mee

En help de vrees verjagen!

Zing van veiligheid en vree,

In mensen welbehagen!

Glo- - - - - - - ria,

Hosannah in de hoge!

Im Dreaming of a White Christmas

Im Dreaming of a White Christmas

I'm dreaming of a white Christmas,Just like the ones I used to know.Where the treetops glisten,and children listen,To hear sleigh bells in the snow.

I'm dreaming of a white Christmas,With every Christmas card I write.May your days be merry and bright,And may all your Christmases be white.

I'm dreaming of a white Christmas,With every Christmas card I write.May your days be merry and bright,And may all your Christmases be white.

May your days be merry and bright,And may all your Christmases be white.

Silver Bells

City side walks, busy side walks,Dressed in holiday style,In the air there's a feeling of Christmas.Children laughing, people passing,Meeting smile after smile,And on every street corner you hear:

Refrein:

Silver bells, (silver bells)

silver bells (silver bells),It's Christmas time in the city.Ring-a-ling, (ring-a-ling),Hear them ring, (hear them ring).Soon it will be Christmas day.

Strings of street lights, even stoplights,Blinkin' bright red and green,As the shoppers rush home with their treasures.Hear the snow crunch, see the kids bunch,This is Santa's big day,And above all this bustle you hear:

Jingle bells

Refrein

Jingle bells, jingle bells, jingle all the wayO, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.Jingle bells, jingle bells, jingle all the wayO, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

Dashing through the snow,

In a one-horse open sleigh,

Oer the fields we go,

Laughing all the way;

Bells on bobtail ring,

Making spirits bright,

What fun it is to ride and zing

A sleighing song tonight!

Refrein

Now the ground is white,

Go it while youre young,

Take the girls tonight,

And sing this sleighing song;

Just get a bob-tailed bay,

Two-forty as his speed,

Hitch him to an open sleigh

And crack! Youll take the lead.

Refrein

Stille Nacht, Heilige Nacht

Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, Die miljoenen eens zaligen zal, Wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind, Dat zo trouw zondaars mint, Ook voor mij hebt GUw rijkdom ontzegd, Wordt Gop stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht Aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Whispering Hope

Soft as the voice of an angel,

Breathing a lesson unheard.

Hope with a gentle persuasion,

Whispers her comforting word.

Wait, till the darkness is over,

Wait, till the tempest is done.

Hope, for the sunshine tomorrow,

After the darkness is gone.

Whispering hope,

Oh how welcome Thy voice,

Making my heart

In its sorrow rejoice.

If in the dusk of the twilight,

Dimmed be the region afar.

Will not the deepening darkness,

Brighten the glittering star.

Then when the night is upon us,

Why should the heart sink away.

When the dark midnight is over,

Watch for the breaking of day.

Whispering hope,

Oh how welcome Thy voice

Making my heart

In its sorrow rejoice. 2x

ERE ZIJ GOD

Ere zij God, ere zij God.

In den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge,

Ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen, in de mensen, een welbehagen.

In de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God.

In den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

De KBO Soest, Soesterberg, Baarn

enPCOB Soest, Soesterberg

Wensen u een Zalig en Gezegend kersfeest

en een

Voorspoedig 2019

2