~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

20

Transcript of ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

Page 1: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu
Page 2: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu
Page 3: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

Q3eiIage ber ,,2ien,er 9lac!)ridlten". 91lonatsldlriftjür f)eimatRunbe in Dfttirol• ....,.... ­~. 5a~,gang. lIIlür~ 192&. ij,~ S.u_ 3nIJAUf.. n.S"&t: CfIercijirf)le non DftHrol im CfIrunbdß. mon Uniu.•~rof. Duo §Job. 3nni'lbrudt (21. iJotlf.). 91ui bem 3lrltole. lßon jtatI lfleoIIl .RtQf.pbT -j", 2lus feinem 91ocfllor!r (ecglufi), ' (fIl"fdl!cf)lt .ber ~oUl»fd)u(e in ':llJ':JIla1rtt. mon .Ruop. .Rad :maittet, 2lnrQs ('5ortf.) I 'Die 6d)roei~eriJQHt in ~itn~ am 16. m;pril 1B25. mon 'Il. e. " (fin tntmfian!et 2lI.pnertrag aus btm ';Jabn' 1580. '.Bon (flsbetf) übeur!ocQa .ü. 6. $:I., ~irn~. 30fef ~djQml'r DU';; 6i1l1an. ~as 2Id.}ammetlieb. 2l1ilgetcilt Dun über[e~trr ~ofef )}UebIer in .ßeimfd6. Oftem in n,ttiroL ~on (f, 'llngerIe. ,I ~Qlmrftl in W.,Walrei. ~on .Roo.p. !tod 911aifter, 2lnrlul. I 'Bum 2lrtill.et ,,'Bränbl?' in 2!id)". '~non .)toop. J~~ar1 :IDaiitrr, CXnrao;. I ~ie S!ounnfoge in -Oitttrol. " ':tu auf, tu auf, lJ fd)öTlf$ ~Hut. :Beitrag 3UI Sfiroltr :mirlion"(:IefdJid)!c oon \:ßfatm 50ftf .RugIer, 2eifcrd). I ~us altcn 21rdltuCl1. '2lu63ug aUG einem $itIbdefe bes ~l'ifadJ('r ~utaren (ßorbian ,r,aritt lRlO. mon I:ßfarrer

50fef .RugIer, .2eifad). I !Sage aus mbfaUcI9badJ. (':Dic lleunünfdJten DdJlrn.) --------.._­

6>efd)id)te non Ofttirol im 6>runbrlb·

\:!1 'Rnn ·Hm! . .['111,\ 6tol~"

,,.' ~ C l ~l 11 II]I!']" Ir [111 II I" i 0 r 1 l' r f i l' r l' n!1l' L

Helll'l' 110.,. nl'i,d)ülJtf~rJi\' '![lIcc UlTi'! 1)il' 12[nriini)l' b~" .\.'alljii'TI)lll~(W{':' \l~T Tdrl'lrl1\Jcr IJl'ltlllJ,dl'1C hl) feiltI' lJl'fth'lllflCl1(1(' "llurtliinrt'll ,\11 fillt)!'l!. \J(u(iit,.­lid) [wr :h\'~lqÜlllh;,lltl\'lill,il'lllI,l :11 ~,dtcn'gRI'11 1m ;;jallT\' i li,'-i..j liliril \)'l'j.II!I(, l\ill; fl~l' 3rrlc-1)l"Cll i:lltrd)

:r'lH('litC, [lil' ,al" cVl(':Il'lItI' Illlll .\lriimn in,! :Jh'idi 3l~!l\'Il, l'lltF\ej{1]Icpt!1 1u'llri)cII h'i, l'm~ mare 1ll Dt'\' (""rfll' .':li 111lJ"'i'-' allr b{F' 'l3t'itdJl'11 ClI'·' _\l~1lJnl'd}a1thl'1,,;

bl'l' lcrlL'I'l'n!1cr. ~'jlll' im l.lTlt, 0,nllll!'!1I'~'I'll'b,l' miitLO'" lid)l' lldl('rlLcrt'I"lllllj mili ll!l]1W, 'bo.~ Cl'II' ',llnjllTjjlllt!l rill"'.' bOl"' l1l'rrid1\'l!l~n '):hT11Il;('I''te", .tl~l' PI;:l)l'l i'cl;,ci IJril11ittttiltL'll ~IClltr !ll".ilIlJ1l11W'1l iriiW, )td)1 IWrll l"imm lll',lll'lL :t1l'lH'U"llltfl'lf)lTÜ II Ill,\ llfdJll'l I 1111b M.\) ii\' 1)'1l'Öll

ailT il,ji -;)ailiin:li,nril:lI'f !1fiJrifrl'n lJllilll'll. 'nrrirlJrLl' ~h'9 )3f1clln(, llO'1l t't\w'n 1101ll ;:Iairrt' 1/31 f<l'iJl'U, h-a~

"oie 1,J.{'llHimHli) i)('" ~l.It';lTtlClJC( 'll)tl1ltll L1t Da~ Vlll~' ,gall '1lniJ anbcre Eal,1;bm!JildJ1r 5:';rl IlOI{ fdji tm[rn ~li:!I1Jll'llr ,111" ~idJi'U1lbch~lnttrH. :'i',ihtL'lItril,lenl, UIl" h'I)IJIi'i:lll.r1wll :\:IlTlli'IU'CrfCll1 hUiJ me[}J" a1tb..-rn fpr.. ili<1JilL'l" ,\11 ll';;i!l1T ,\ll'rI'I"t,;i'it frl)1' il:CqUClll ifL" I}: Tl'rlll'l, l\al} "IJH'jl!ll' ,D.a.aCHw.rfer 111111 ll'ocrllnift bil' 'liljl"i1!WT !1(\1lnryn\i,r[Jt'1 ml<I~cn IJt'ftiilliJL!) in lcllJiRl' 11l1t, 'lliMII' )~ll~bllr!lqrflr i:"t't nd}f11, mit if)ncr ~ulLb" IHI'I:il IllllIITtlIWrWI'Ül\1'l'r :\.'lTllbclfd)llTft l'Üll'll (I/CllJllln Illli' 2til,fi ~"rtlt ,;11 lud)('l!.'· ,J(,ll~ !:-rdClltriiücr fiui:l lclll'JLfaii·~ ~'ill:iil'rn, ,1ic mit (Im ~l~idJ' hll trlniilJ' nclli)013'dicn'~l~j('r 'J:qqJid/'C1l Lll bie '.!lkitc- ~~'en.

1) 6till1tSlTtdjlo Jllll'lbrudl., 6tifl .flall, 'l1ktell XI, 4.

1(1([: j((,o('l 11 [ 11l1l11IT[,:; nnciJI IldH'l1 l:Wl S:,lilnlwljl"fplt 111J.li) ~.lilll,ln],cdNubdt llt'll Bltlecf MI" rCRl'1miifi.41"1\ 'l.~'lTl!bn:IIII'~l('!l lll'r '!t'ffttL'g-gt'l gdJoilbd 6JJ IJilhm. -trr ~)lTni)l'I«!leift ber Tl'iien'gner f)qt Ubl'irtens ~.1-' lllITl" al fr 11111 rl'tlnll1Lrl)'Cll ~1Jlli'BlidPcit('Jl 1'[\1lljinl. 011I JlliJrI' In:! bdillßI jid] hIP SrtaO'l ~LC11ilr olr» iln- in [l1'frq,iijiIirt)'l'T \"I1I11'lflI "bnrdl Oll' '5'effen~011n on llid,rfil' 2:dl'lll'll'll ill'frllrhl', 11IO\'Ii[ felb'c il[h~t> hut< l'alli~1T 1111\:1 h'lIl'l' luiol'rlill! l)'ill!ldJI·jl."'!) 17fU bI'o' H()nt iid), 1)1j,' i1lT1I,11" ~1111iJ,nl'Tid1t ~ü'nh miel'lcr iilJr--r bil' 'I':rffm'floc1, Dlli; ft" il,kl) im ~\n~ 111tD ~ht,j'lanb llllflilTllTCH IInO i).ot.IIHh 0rjil'll l.ßrl'i" orihfclL

0lt IOl'illTrl1 ~!HTts'bl'ril'r),tw tlll'lT 17fJo~1 nni) 176·J cridJ'cint l\IlTIll iJ..::t ~·)llllit..::tlJ-llllbel 1l1~ ('in in TL'!' rercmJ('n lh:rbu-:i.tI'let 11M Iloft -gcrlHHad1cr lhl\lcnh'~

3lP\:41 1.1. ll.lt-ro al~ Ur~a,di:e ber UI' &e r II Ö1fl' r LI lt!J bl":, laft'" bqClCf)lIcL ß;" ~6f~,l l)u: ,,:i>ic S)ällin iillb für Oit'1BlllH", unb .\ti1Lbcrnr~llgc 6U ctLg. -;tia,; tll'llll1ll \I(lH lll'll tJLc]cn $Jt'ir,lTtell, 1t1'lTfJ;n b'll ril1 '~\'Hl'rI'!lIJ,er tallm ba~ St ra [( cl:trngl'l uniJ ill tri\' ;I·J"I'llli.'1' J)'111~

tldt, uarf) jeimr ;){ücffuntt i11lT ~kr~-l'irolling Irad,)I cL 1i\('.!lCll ,\licinljeit bel' ,I\)ÖUjl't uno ~Jiall!ll'l 11n '.{4lTI:­

f;'o'l;1f ift I'" faft ulIrr1iiglid)r ba.\) Ü'ir 2-~I(Jjralll')i1atl llbRcfllnbnl U;l'er0\,n, '1:nrdj O<E\ tJmlJlTo nn/ill l,i;O(, tä1ltO lle'jiJatteJe ~ei.rlltcn ift htlS %er\olll1ti' liJ. I) l1;.e ~ktlünet:llll!J in '3::~nl'Ieg9~u) hmroo}iw 11II\lllll1lJ'Ü\t~ anli'l'lOO.d)lcn, oa.-a. nlln1t1'C~r \11 Ui!0 ;01tujwr ,jllll'j utcr i:lrei IfT)cfclil 1n eincr ~i"l1nl'l1L\'r ~'eiltllllllh'll illte ~Ü'!llj1(Jtt ne~'mrn miirfcn 1!nb ,;11 dner 1)1bjlNtb"rUltH rCtlll' 1\\l'll'!lwhl'i1 i\udilll1['R i\'u nvad}cn ifl ~1)_ ~1Jt'L\ll

\:!) 21. o. -0_ X, :1 fol. 32, 6UfI .flall, ~!rklm X. H, fu!. K2.

~f) 611111ttlltdllo 511(1ibtudt, ~iCll~et 'llml-JLJil(1)~r V 10[, 57,\ ullb Vif lvi. 170.

Page 4: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

OltUroltr ßdmalbUlUer .\).~ 3

n:rirb [ün!rig bie .\1cird.tilDtlDiUil1ulLgtlL einfd}tünreuln'Üffrn." ':r«<j fßflfgamt De~ft bie WngdegenI,eit 1.101111 iltil'Jl1.1l11~fifid)m Ztano1.Jlluft 'ul~' h:rcicijt in Drmi l~lpw;~u~UmlRt~ltlJa rLg- (l ud} D"ml nbn Drr tu r6'CTI ~11 (' i i1 i' r [r U ct) t" bt't ::IDd!J.er, bi~ d.brr 11Jlf!j:nl toer ')lrl>ri! nuf D~ll IlrLltu Bau])lgütcrn cil1iQl'rmaj)l'l1 l)l~ .. !rr:'illtw[ fri,boi:f), hllrrbf bO<;5' Wmt bafiir' jOTp.rn, ha& bie '~ielrftGlJtcll wenigitcns an Z'LHtl\ uno ,)'I.'i~r j.a!1l'1l "I'iHr c4'l'oore iBr.mD.HlLIllg" gnO('lL

l' ,'r Nrßcnftollb üc0 ~eiin:cg\1er irSanbnL)tlltiJdj IV,UW, lUlc nil' VI'(I.'iti> müql'JL'illrll 'HCll(t),(' Ull-3 biT jeil 11111 1)(1:; ,1111\1" 17,'i() hqu!Jfll, ()'llUlltliilf)'Li,lj j':rd('tl U1ID 1 ,,'1-!V:dtl". I.!-a.ul Dl'~; ;\'r,'ütitl\lJII~ u.d)ll'll,:l ',j, b,' ~)L;rnll1JIll':' liU'lll ,011(;I:C J7,".;,I-I J) he~,

tridh'l1 t-ll' ?dirr"~iJ;'l' llln'il It'p'.!J,irf):[)l11l0,c-I o'omajs "bllrci)- 'Il a 11 ~ \S' ,j l' 0 r 11 lil,O iHIl(1)1('1l j 'i lJ i'j [':\) ,'ln,' i1l'triid),flid;f :::"IIIJIl" fn'I!f~:!'l1 (I:d~!',:' irr" l.!IIILil." ~lIIHfJ, ?<'IlW<'r i~, I'i I, \'l'fdj~('nel1 1.'-111) ,1....·il;11 Il!Oll

11\ Iq\':'rf\\V'lI "nw!]i (j1'HC1l ,~,(lfl "-.'e,l1c, Cll,' ill o[e 1'lnil'l(I~I'f<I'11 1""('11"110:'11 I,lll'll :,~II!l1pn Illr:'nll-I'l'J[ llllt)

1"1;'-,l'l';,';ji'20(',Il'l: '.!...~nnl1 ,\,)Ulli(1'lljflllll,'i 11',,;,11:11. ci:<flJ ql~;f;;lUl }ilJjnlJrauol'lL, llll'IÜnfll'lL' ill ('ll't 'llilii'li'll ,;I'il, ,)i, ilI'lnl'iHell ').~~,)(l"l1h'pJ,.Lrij'l', [111' ;1': :'ICli'cl''1I'~

l:l "'.'i, '{0d.JCUil'11 l.ll·'11 ~L ~::'itl:ll':j[I) U1l(1 .:l:lllll'H

lntL,J :11, I\J!'rirl):tl :t~d.:J:('rt 11::,;~')~L(,;l, :11111', [11':11

~i,(lmnt '.l:I'fjl'l'l'~~;,e\' 'il'llllillj;l bd;nllltt;ilt,~," 2l,' 11.1'IHL'1l ~11l0 .lljj!:,Ji!lTlltt']l IJL'tw',oldfJ Ulll' I'i!;l'lttil,d, qwoc

'?ntrn. ~:II'" l'll)h .\')LWjÜTIT [l:11!1,,'i] ;:.it' :SL'rrC~:'l':q\l")'

il)re- ~HI1l'l11 i 1l lir'l1n:n lJ'lW( ~la(lm <]lit f:\~). '';:Ilf ilill'l; '2'JlIl1till'I'II,;"'1 (('cliteli Oü' 1'1 ji~"l'!lnl't ~'\Jiilli)lrJ

il1 Ti'L'l;lbnl :':,jiID',TIl ". r;rt:~l'ni;fl' rl'I:I!,'I1, ('L',':lI i\!'l' lI.ll'lI :11: illi: '.St'l'il'<! iibl'lllr1illll'll lLll:ll),'ll, )l1 ilh-'-' bl'il.'lli)I'I<: 2 t 1 \lllllli! I' in ~ll,~r"I"; ll))u l! i),I,' 1,

im c:lI)IUlaq11Jt1!0. \"'l'ln,ol' in ()lljL'l~ [ln!11'll ,:~.:".'iL\L'n 01 (rl)'U'l':ll i~ii bell ;;';(jill~i: :,Iall,'.'11 -::'~'I'II"""il:I:' iil l'ITj,l'IJirtn'1H'11 ':nrn ~"'lllf[fJllllllb:~, ':'\'H':rrl'ill; lill~, ,ltI1!1t'II'.' i'~:'illDi-!lL' .\,'llll'i)('\"'ill'j r:l,i j 1 r Iln'; ~'n' I, L'; Tt' Jl, tiL' :1i" ';;':'rr l1J~Jj ~)'I'ljn:lll ltl tl<'ll ~_1;111i),'ll

i':\'~'l' ':I~ar!)~(\'I1t'lIl1'li ~(-);i, 1'1',;. 'Ji;il}! ul,n- Die ,\1I11'l1bc~ (It'jn \\'l'flJ:,;;j[l' WtHL'li -:;,:jit:rL:* , !Il' ,;.lI'[l'f.!l l1':r() ,;H!;fn':rJ)'I' \:111:lb:l'i!1t' ni' 111'1' 'hl,!'I'::tllit' Illd ~;,'fjl,

\\1 ;:'''i;, ;,;:;:lI'i'ii\' \1:1 ,3'::11, :I,:iI1<1~'[ 1\\1 '1l1lW'll ',"(dl'.'!h:" 11;;11< II 11\')'1 :(Ii) ~'I'I-r) IICfLl'l!w:l IIUH bl'1I )(I.l!ll:\lI'1lIlÜn

,':11 fii,:!!" 1111 ,::.t"::Itl('! Illl'I' nltt' ,~y:mtl! Illlb 1)1\l1l'11

fil'!1 1I11li;rj:~I' 1'(',11 (1)111'1: [Illt:! ~l!FlIl' --ll1f'JjI' ljl'fi,IWrt. 3.:n;)[Tllii,'oliUIIII;'1 l),;m ~Illl' ;,'1 li (; 11i10 i:,I1, mll'r

;','i~i:'r il'llt IltH1)'Geill~it:11, 1):l'ldl' ,lietllCll !litt), ;:'li~1 iL,~rJl'l' ~I,('all' lliltafl' gqlillll, OLL Mir :~'I·~'TI,.t:Ll'HI'I(', 2:t':II"11 lilW 'EI'\i(;,'illn; 1n 01,' ;\'l'llH' ),,'1)1'11 'i";qj ['il';<'!' llil'liad)'i'll 11l'3ie!)Ul1[jl'1l jilil llC11i ;llu-:'(I1Ili'lI' 1:'lTbnr jüfj hie 2l1'11IHf)r, bi~, ~Il ri11l,llt fl"'llllfi"IT (\\rr~h),' llLld\, 2.lttcll, ()jdl!i;lld)'t' JJJ1tJ 'TnufjlTclI im ,\WlilU]

Inl\' irl CirWil nltr.nilmlidl1'll JUlll!l![) o;'~ :lUT "Ü (I'\~\"lIIU'(ll'l ':l'flnltcll ;.)

4) l'o('ld,. ~. (\}~td" '!in'{~ :'" 4:! (" Q:3~[, 5jÖ"Htlllll. '!h)~rt '!JUU\I,tTjlJrn lil:fi7) 12,23/,

SB. ,ßinll1tr ber Si)"ffm;;~w l"iuld(( (Wien 1878,. ~n trtffUc!Je ~l1Ha!, nOIl '$ a 8LC f über ~)CJL 'lleffcreggen .van, lIfllm 1 .~tfte lies .;:}abr::\'lllges J~l~r, ber .. O[ttholer .i)e'llIaf, blöUer", rour I1lJr 1111Iür[h~ ~ei ber 91ietlerltilrl[1 o:~i{jer 3d. Ipt! nl;{>t ~pilul1nt. UdltlgtM hiirftrn i!dl 't'aÜlers unb mdnf 'lI.u'ilülltunAtn \11 ~mrrtl.l1läniger Wtl[t oegrnjrlHg rr(lÖnitn, ~Ht roUt ~uulJlfäd)lili) bawm ~u h1l1, [lteno cHidltdllllrllr, oltltnmcihlg~ :Bdegp :1ber bi~ 'Rl1~ÜI1(W b,~ ~rffnpggtn

2Dld)\..>r lIDanber~d.nbcl, ber ba.lm cut' I.itwfJtung ftP-nh~e[ (-'ltfd}iif't-I:' hTI .;)It~ unfl. %u~~d.TIbc jiLl)Tlf.

trl~nhe a.ud); in «nl6eren 'XirLilet' :tälern, ,I) in @töbm 1Il1l ,\)ulbf't1i'ult'l'Tl'iril 1mb in '&ullai. mit li'ifcnmo:LCJI bdridlt'IL .;)n :':"frrlm( tuillrrrr TI1Jl' bir '!i'ffl'l"I'~lfIrr in Die[l't '![~1 liH[,g" tu M.1l vcnM)lhUl'lell :i:,ih'lit :Q~ir~F'n, ':D/otrn unb .~'o(~, 100 Die luubmirljd)uft< lid)'C11 ::Eerf)-ältniH~ AetL'ir. ntdjt t>ief lH'jjn: wurm, iil'l ,',; ltl\'l1l-1lltD l'III, l~ie I:\'tlncggL't 1,ift111 Hllctj" ,;1l01Jllll'IL \5:, iit Ill,rtfmHrbi:1. 111;1' Oie ~l){t'':;r!)llHll1tl'lc

II:11l'rli,"llu I'IIQ\T 11\l'1'1I3cll 10 Ilcittlllmtl' l!1Lttrlcf),i~bt Lllllll~IJIJ[J'1l rillll(l'lI Zu ;l1qt lli(' tkiiJ)f\'l'fHllLq IWS '.limH'~ ~giril\'ll Dom 0tlLr~ IH1d6): ,,':)):1'1111 bie l',lIICl'H11H'1l ia 'Fif~t')1 lid), Ililt ,\Ur 'll~illte\"'."~eit inl ?e;l1illllT t}ubl'1l mit Ot'lll ;3'~llJbollf nUc S~linbt h,']( ',llrl'l'1i ll.lIf I'il: ).~o-l1r 'JHO,:Llrt' lIlil ,\~alltl'l"

;llwj: :lll.1,'f;"ll wi"lrDI'II, jil [Gl1ull' ihrcm ~1I'I1f1nll1l\5~ :,,1I1L',' 1I111~11'1!~lh']1 l1)'el'i)"I1. ::i'il' 3:'dr:'rtiT ,;,'!:t'Il, 1lil'lli~li' nll~lll'\~D,l1l\1lL'11, 11111 iidl bll Ibl'rn 1'Il\len ":1,1 Il'<'lli:~I'1l ~\iiLtn:ll 11iil;ITIi 3!l hil1ll1'lI, ii,eu'. ll.uj ,1il~llli,IlI!11''001l',)','IIC[1'I1tt, ['ill\' LWr 'f'Il[l'l' t'l'lh':::;'u"ßr i:'" [111'1' ,',iniH'r f1111111 ;11 ;:jITI :lUCl~]ltl Mli ~)Ultbd"

,,11.* \:1 t>lll)('ll. ;,111 i\ll'!jL'lltl'i( 1)ll.uHt :Jil' '.!..\iitn· In 'l:iIW'1l dll'l' .\'illtl\·1 nlll lil'Vlii'H ,\11 ,~);l1~{jr UllÖ' [\'ll'('n (i,'~lT )OT, llit -\\'11;11''1' 1111;' iljllw.. nL-' :)af; )je HJl'L' ~:lihuI' Il!lf Ci,ll' lilr;,' ;';':li I1nd) i;ll'l1l 'Sriipi,d (l.t', -:;: ,'lnrtL'1' \~lIjiH'l)lJIJ,,'

'.i,;, ['[dbl ,i!t, l'lI,',I': ;\)'11:1<', ll~i cli<' ,Ll~iL'IIL11:'l!,'11

~~" L'HL'n~m1\'r i:"rpr:(!I;' U!I'I'lI ~lill1l1l'1t "\,!,,idrel1, 11,:\' ,I" il ;i;' li1)'j( lJl'II ,\;"i IllH 1'1 nilli', i'il'iClii ':,11,' ,'\'re

.. ,i","';: i\l:,\,,\]1 l~t,\,1' lI'.'j'p Hll!"llü[) tlOI:tidi.,it illllf, ,':;1 "~Llli';~lt'WI'rlll' 1'L',-'il'lifli IlIlll'tll'l1. ~\11 l'illelll illl "'L:)l" 17'7; I ITIIl1dl'n ,'11 '.!..lfr,'I"flpli,.; hl'l ~nJlllÜ;; in

~:I": i:,'IL'ijl):C'l'lI ,\!l:;rif'l'lI I;I:~" ih':\'" '2rl)>1Ll\c r,1,;,il lln:i)I'1l ii':l "-:'\liJl!d !il'J1dll~11 ".: ,)11 -Lo!.Jll1dr I;il~) 111" (.')~'rl('j)t ~dll'II,·,t ,~ill:ltlL11 ,\Ii)'i,L1lrll ,-:bi'i'" I,iilil "I~I: i"lin!.iC1\'1 (lil' \\Jl'lll\il\lIidl,;ql Ocr 'l'I'['t:l1~

111Il:d)'''I' ''1',\\'1'11' ",1)-)';:1'11 0"'1" ~'<'fi,'\ L'i\!]!: l'i'I-JcII": lli ~\llllid;\I1 111(('0 Jdlll1,~:' DI1~' ~)i(llll1lJ,,'rt ,)L( cl'i,f(n­

111' i,:,. r IE,": I!1' 11'''''' il' '~'~ (JlH'II[)ll lloNJ U1ft'.

'Il\".'ir)ll'lolitli~C\1 :iUlliill'Dl' [111 ("!''' "d ,l' '·,,111;1 I~' ,':':il[i'lll: im lfl. 6(·:· I,",

J L;iJ I I) lIltbl'r t,

~";'I \,1'(110[ trLlftill"" ll~li'i( liliel' ,DCII Ll11011l'111' ;I'::lillict)'l~n :.Ikl'llllll,illtft,l11Ü1 b'l~ ~1(11lb!Jt'drln'f'., ~ I' 1111,

:~: nD\'T 2;'iilillll 1'11L(IÜl! L'in 11IlttLld)'e0 :::::'dirr~lbl'l1 ;"',, lLClllt-:l1i".,'ll 'nft'[j('\': ,]lllP-Ill IHm ':?;)I,IUI IHJlrI ''1Tlrt' 1:,1:, 111; ['1\'11 Ill:l,LJ1,,::jiil'ill'd,,'1l ;i,)!I\ll'rTUa\Ü\'

~junbels. lomdt fit im ;-)oll,;brurkn 6tua\surdJiue 1'l1t~lI' finbrl1 maulI, fr\l~uhiJllen ~nll 1I::~\I\tdl~l1. :Jet; bdme Ilorl)m(lls, tD?l!lI nudJ Ilt'i~t:l;l '2Jkl~ ,'Jll ! ,;": bir tJa~IHer, giil'gr 1'lrr ~'ffereq!l~r jlf)on Ilb dll~ ~i.:~,'\e&te meU1n~:i~dl !l"fttll, 10 miljfen iic tlll,f) "nln\)~il'''l'-; e'(idl~ J(lIJqe~nte UIll~n O!TI!WUJmmen kin ;Jllr \In':, I" J,r~r~Tl:tbt,: tClrlt~ i,'1\ mid) lJür;fl", ml'i'l~ i:licojbe ilg[ir!Je ,',{mnir.ljje ll~rll(1T1kt id] InGbrjonllnr mÜI'\lIl,i:)~n m;ttei!;l1l\lcn 11~" 'DHrLl (fl1qe~< bm (fd~badm, ~l, ~Llbft1i:tn. in ~11t!'..;!1tu('k l')err ':!311B lu br+nql nun für bleie 3eit 'ws jr!ntr [ebrnbiqrn '\\nTIII nlo, bu' 'iltr~ii!(niiie rodi l'drl]~(JHiqm ul1b l1rnamrr '21n Qahm, llh, idj ob~it ;ll blrWc llHtlTodltr 1mb bf~ b,; lvlrt· ilflafl~llc!d)ldJltlrlj grllJlt~ ft~r 1'f[lImü,bigp (!hgoljlunb toUauf u~rllicl\t

I;) 61allt~llrd)iD" f\nn6btnd!., C[i)b, [,lG i) otuul6unf)llJ Jllll~bnidtt (f,(ll'l i [·1".

Page 5: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

011.101" ßrimQlbllUlrr

tlr>I]1 :.tllb[llr1j, .\'tlJlll:ltll ~uqH). Ti\'jrr t,attl' bei CJ,i'i11rl' l111ilQrlll'{t, l11iefe Mn llnmtant'n be~ t1l~ .. rLd)tr.:, .\)l'llltfd~; bit' a:-rla.u[,l1i~ erteilt ltJ'orooE'rt fei, in illl'm s;,...,cimruiiltwrn \T)hlfl·rf:pll{~, !J;JJ id)!agw. "I:tt~

mur tdftl' mm 'Sj.)()ur mit, bon fidJ b<ll' l!6cridjt-3 (eilte alL brn .\tailrr I!lth· i!olli)ci;t!iqlCl1 mit T(l(AI'U< bcm '.Bitt'flt'11~d} !1t'1'O'el1lhd f)iitien: ,,1:it'l1Wif in mefn' S)cnld'jiatt :i"Jcunfl'f" DM (,\j-rtrcih llJ 1lJnt'-t'rldtcl1 ei.nN 3oJrr0 l~1Tn aHm 'JJ(+~l:ot tWI {?;i.djd 611 ':leU' Wit::D', !1l1WCrIl l1Ic1yrrr Weil ,omd), ~Od)1tl'e'ttfr 1mb in anbt'l: m.~(~, mit' r" (bu;;: ßlt:üdJi S)cuntd§) MIm <In iIjm lclb'ft 1'111 Illlrmd)tb,(u, nt'lId~ nnfl, foh l1ub ,ver LI! Lft, .611 tlcllll'llI ~1iutJ. l)crtürfl1il1tl111, lmD iu Wn' l('lruM!" !)oll bit,,~ (,\\nicl)'L, ltlll' o-T'tcn{JIIll: unD i111l 'ton, ami} l1IihlltlP.[tct:rllW~Jf l11'IUlli~[, mit ~)J/oI1nnl{~IIl,rl, bit' fi;lf~ ([ud) ll,orl :;rag AU' l([n Ilodjl meijr {puff 1mb mdpi, bcrmnnen erfe~t, bol1H maudy.cr uni:l bleI ~öi

in ,i-C1]ll, Ö"lUiHt lllti) 11.001' me~!1.· uuD' f'ldnr 'teil nctcif:t i:it, fn iit bl'Tf)'O'Jbnt Illlmöfliidjo, ooB iid]! ud fo 11J'l':lllfl uni) l!ufrudjtllarru (iolnmb linD 'HOlbt'll dnl' ioÜ~I' 9lLl'lT'B(' lBoll'~, crniiLi'rcn 1mb unterf).ctrtm tömlt D!Ol't nIM}t, ja f'önntl'11 nOn- mDlf)ten aurI) fid), Hyrc ~'du Illlb fll'lm \1tllb'l't: l10'11 IJ.fm bluhgen S::)llnnl'r jd);l1xnict) 1In0 mir !lToiil'l' mlü.l) unh Wrueü i)U \'r~

rcl,','lL, 1\11 gl'jd)tl,,'t'lnCll, Mi; 111' bn (\\'1'11111:1' urrt'! (iJl'lid)L,l1l'nir[jlllfi l1Jll' ;\L110 uilb '!irnfrb'~rMtt'11, 10 nul DW (iJiltl'tll fienell, (1Il0rirflürl fdl!l'll. ~nl:,'r Illtb ill !llliibiAfh'r :t\d1'l'uf'ul1n ihn\' ~F11'nnl, lITll'rAiil)Itr11 ~Ir)r unb ~ln!llll, mil CH'l" )Ü litT (b'. rJ. l'11~' nfh' I11tOrrr i.j3ll'llelt11tllni 11)\' ll\;''lirrn lIln!1('(ll'J[ Ulllt hl'iillni1inl lrill," 111{l{ll' Dn ~!.(li1-cr iljlll'll fll" lJ;~i:e11, iÖ[iTlid1' l'i1ll' fl\'in!' ~(II;.a[;1 1111,,:gelUuruli'1'I1Cr Siill1lII' LI! d.jTCll ~'cil1l1l1'iilbnn ;11 lcfjlllW'l1, l1llT '0,1 bl!1"I11 lhri' 'JLII·ibi' Hilb \l.~LdJ'~a(lllnfl C!111In-:\ b,rrR'l'iJün'l1

,~,II ,'(jlllll'll. 3:I'r .\llliin· tl'l1llf \'1ir'~ Jll'JltiIli!J1 Trl' :\llll'lt [Ir) tl'illflllbr Illll'> 0ir bcfnllll!l' 'lii'l!lllll!l ,\11 1:111Ilo!"Hirhrl)n :llll·:brurf·:-ll>l'ijr ill 11'111', ;)\'it t)flt ludli] ill tln,:; ·:::dl,rrtbrll l'IIH'11 n~llllilrn iillf'rtrt'itJi'nfwll 1en I1dllllrll'!. '.)Iion 011' ;\;nI11011Fil1([1'l', boi:, t,iejl' 11h'I',ill;H 1 ".111dJh'1 i' 0rr ~l"lJl1 illl 't~I,tlJii!tllifjl' ~II il~r"; (11IlI1'li,ihi'.1"il'll Oll ('~'\'ll,'ii.1\' libnuolf"rt Innrell, blnl'f [11'!II'I:i'11 ~1];Hll hri ,il\~r !lll\'1\'\"i'll Nden'rlt~l'it, inl \11hrl' ] ,'d,-, h'tCllll'lI i:lie 53ClItl' 0"--, ~i(lllT.atr.It,~

In];,'; h(l' llllf;i'rq!'lilljf)1l1i{!l~ (l'''ctllr(l'';t.ap,\' Il11b btlOUl"{f, bfl"·i 11\1! I' tü \d}:uml HfI :~rrl"ZLl i1Ifn'll tl III i i: ' inIfl \'110('11 11'1,..1 ,1'lIl'll'ii l"ill!l'll["" iii;nlidjl'll ":"[jJ(ln'tfll: ,,\)1mI,' t"I'11\ )tllt' ill l'iIWI!' qnl\I1Cll l'nft\'\1 (ljl'~lt'n jtU'l'11 I1n(l 1111 ~I'l,';i IlllO tllli\', :li\11,CIl1hl mit ()(Irtn vlrheH cr"" ,,~'l'\'11 mii'1i'lI, ;1(1.' '~r(]ü' nlldl bn il'Hbell fcHw nil :l~rntl'll .. '~I)

,(111 (\i!'II~IIl(rl\t'111l'r \Illil I (~:! IHÜ(l \'1Ü' ::h:in"' fI(\1<tft<)h1,it' LW'-' (i'll'rld)tl'" :I.1ClIltfrL' 111 !ll'fdyi((lt'H: "Li... ttlUli iiü1 Ilt~ifl\'lttdL ,m·' ~.h~iirfrfJI({lllb, .\l'iimLm tllli:' ;I 11 ltwl mil (l;llt\'iJCi l,,'tjdjl'lI. 3:n ltutl'l"lml uiilJd lid) mbtft Dl'1I1 ,2:'rnTf~~ll!lCl\l~r[J Qlldj: aLtln 'teil ml' D('r 'i~-il'!J'dll:dJ'l. :ta.-;; 1:l1l i;jLr;ratell eriicllnct auch l'in lV'I'nln lll'i)nid~lq~ an 2'C~;ntC1(~, mdrlJ'i';~ l',i Oll teimm ~W,nll( nui~II1l:t. "l'il' S\1jllf-l-'Ur[}t i)1 hlifJ,t ,\H1' ~innll'lI ':l/l,wmtl Ijillt('~rtJ'l'Hi:1, t>il' ~)((J~I'll ftl1D ebcllfttih;; !CliI1ll hir lHl,( t'inl'll(' ~idl l'1'rll'cfiirl" bit

S) 6taat"ur\:Qlo 3T1Mbrum, 6amme1akhn ~. XI. I. m 'Mkta '.tlröl. :1. [71.

llB4.ThUIlQ,(,lI ijingegcn file teu C\iebro.u.d): be" (lir." ri~e9 ~llt:t1d}imb.'t:a::j. ßa~)'t, OO't'h;ilg!idJl .aber bif (».em'cilloeu ~inuebad), E:tftian, <5e!ten, mJ,.ll)-, (!'Il 1mb ~l((f[Jtood)' Fn,o I.lkoviift;ungrn bes &nba~

1IiI1.' 'l-tT '::trafl 11>1:(111) lI11tnro'l'rrfm. :t'n~ ßanbAeri$ "~~lInkl\'; ,jöl)ll't SCdC11 miimt1id) 3816, lueililid) ,tHlo, ;z';llfa111'ml'n ~2m;, S)ftuin: l1Rl, \~ffT.'br 214, SdHen 1220, ~mfJ'C ;17\l~, ,:\icflefbieg 1875, <Sd)J:fe tl7F)."

2lus bem 3feltale. !Don 3torl U'torg ,Rrljlrln

'Mll~ Iduml 9todJlolTr. 2.

~Sll.llrIid) ein iliJi)lll'r i\'!cd \.:.i:rb, ill C'&, ll>O oer lC1IH'rltOOdjl il'i11l' 11\.f-lViiiii'T hcr -Jfd ,l,ufiUJrt uno Welill niet)1 flcmtw D1'1" t'1111 bel' ,,~ireltectoonb" t'om.. llLt'llhl' '.l\:I"!1I'rbntll jrinl'n ungnäfl~qeu 1:an f;Ja.t 'Uub )dm ~öl)-m ~mlltlnl1Hen, tn OC1tcn uid)t dll trlJ1.lfeH \I.~lIHIT fid),lum i,l, IlUr bCllfJl 1tl.l'cr fullcng-roHf Steilli' to'ic .\lt.lrf ~rijloim'mrll, ~rniict:rcil brn fin~

1'1In\'1ll'>1'11 ,:::,dl~ll\1l1'alll't11 llUldJ~ll.JiinflL ift c,: rin iiilb bes ilidJlidjt'll ul\il. Im firl}aftl'n~t;1 _luq(t'icfJ. ludul:CO 9J1:atrN ilm '1::l1UeT11-.1 belll \1[U!lt' oe' '..[1ffrf}j]utT~

bictct. Ihnhiilla-t n11ll t'll'n 't\Ct'.lJ)'iiul~wn ~lll\ltg, ((n)' ftllflilliuj, 2trid]ill1'l11lb, 'liuj\iHll 11110 JitJttt'utogd Ith'ilrt iirf1 bl'r ÜUl't' !'ine 2.runCit' [Oltg\' !n(~t1'bell, bl'll 1111111 r;l'[lllltltl,i[t~, IlIl(lnrlt't'lll1 cbn tll'lll 'f:·i.c1-' mi':l1ft'll1l1C [l'w'itt, jtOil;, rClflt ll·lJ brtl \)iilljnll 0..'" 'l.liarflt'·" tJn ;\'cliCIl, IJn2dllllB Wcr~t'lrijciJl Inl~t 11110 illl .\~lillrrrnrllnbl· f(~llil'ilt'n bil';j'dil'll fl~r lr,i(h<"· [<nÖnCH :j.II"O,iiCfIlll1-allllll baf, ~RlLlclJhi1t1 ,!tb mi:t b-cm !JliJj.frJÜWIl 3treijeH be,.' 2tl'illl'l: lBajfajllllc,:., ix'r mir !'in ltlcifJcS" ~'ril'bc11O;:'bonlJ('r floer bCll! 'ITladtr ,111 tlnllcrll jdJdll!, JI,ii.ilCr! nullt lidr llbet bl':r :Z,ien,c.. jlm!1, 111 iOlTlfw 110('(' 'Ilue: beI" 1:iefe '(lief; 'Burnn~ ~lraul'n\.; bit' l)O(~'1.'(\!.ll'1tbc ~'~l!3nafr -a:uf, lodcf)e OOr ;)I'itl'll t'!il' 'H!'~l' ;\'atlenfJl'lll Ü"Un, b'l1'J1 ber lJcute IlLti' 11Idn- i~);";l'[idJr lll'urnl'ltc lIon;l)!l1llli'lI j1n(l,. 1~l)lrrlJtlJoten, 11l'r qtüllDürf}'ftr. ~'orlcfJfr Dn tiroL 9fbrli3nddrid),ti' 11111 1kOO frfjirdbt 1,.(\kllt~oI11gim[ IlO'~

p,eftIl1Jit'ltcr tirn!. -:!fbdS~t'fl'rJ,ircfjltrr" inl 7\'erDinon~ I'wmn ,,!I :illtldll'lIrfl' "EUIÜ1Tl ;;;·aldl'ujll'lll, f1Ü ,;)l'il eim ;l(utlll', [)'O'ttc cilt'lt l'im11 cifll'nen \l!l1et, lorfdJI\' IllJn Illri1ten.§ lülter MIl1' Wa.11lcn "lJU'Tl ~Di(\t-relJ in bl'll Jldunorll njrfJcilll'il," ~)fh; i't:{11'1I ~llirellltciltl't' Ilelll,1 :r '13 i 1!1 r \ 111, brr 11Ii! "!~el11'llt u. QMbrn :2dJü11': iH'i ,Uii!!I'l:ill, 11111 ll;lllnon[j (lc~ ~kibertI11c~'! \wrll\'iratn lt1'lH H11b HOT 12!)'i !ll'ftorbtt1 11m m'ufi. \,' I' i 11 I j dl' 1I111~ '.,' l t l\ l1.lnrm feim 2,ölplf. 0ttll, ll(1' l'ill,~i!ll' ,Sll~Jn ("I'B iillcnl SJL'imid)' ftaru IU34 n(", {,i[Jl1rl)l'rl' \1. ;lnnidJlt"n lInb Sl'll.l,!ml b'i'';; ®rr:a,frn 11. (\hiri~ Lil ~"('Lll1tcH';: l.ßil\triu, Dtenß "Eo-n", frm:'b ca. 1376, ,n.r~ ber lrll-te ieint'>,' St!llnllle~, mOnl bm HeucHeften hoer 'lturf] roiri:l grate Itm i:lcr ltJ·hf" (idl1e '(hErql'11flJorirl)I't' rlllli{'[c' l'lItDc'Ul'll. ';l)l't SIQ.1ltlllhr 'Der 'C'fH-iwlt'r Z.af\\'n, 'il', i!intwl:, [)iHt im ,,':tor.,

, ... ) '!In ~er!ancr b~5 beliebten ~D[!lsb1lf1}ts "' 'Drr cr~Oftr. mlrt, dn 'l:ltlll~r .velb oom ~il1}re 1ii09M labt Dill 6tlh 11;, !llilnbfjdjmutrd fm ttoufnmoh gel~lJ~n !tln, '.1111. nII t

------ •

Page 6: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

r

0rit. 36 tlttlirolu ,ßrimutbliUtn----------'-----=---------------''--'--­

fll.dj.er" [.p. 1211 oieSdJidja1eber iet}tl'l1 jURr11--' f)ajten '&fi~r ~f, GodJl.o'fe~ teilt) ~Ül ~t'l)a.flef, m-il~ I'ltll!1 t'lic ÖI'r!JI'llll (''infr nt'boten lJ(lbl'll, oi" lLOd), bir ,;'1111I ,Zd}ul/,\'c '~l,' ,\}allbef6'ihaIic itber (mt lBelbn '!.lnrnll linD ,01':6 'tIeIJglt~gms ttbcwteIl ~lIr9'CII [LI tr~Il 1mb 9)C.(lltern ItlIdJTt,llft WJfranDl'l1 1I11D oie joI3-' bUI!Jif1d,m ';5-arucll von ~rJ1 'rji.rllle}1 grii.~tl'lI: f'd)t!"lt ,\.tl ill'itf1l Ort' :Riim''t'T lltii!ll'l1 11;1'1 ';[~~Ilrttilrmr l1t'lltl'ien icin, OLl' l~liHer in lilie ~)iillb<.' on: Noten fidm. 1\1~ Illlft-ii:tl' %'illocrl1olf bn' InL'lI0ifl(l'l'U 2fUlJl'lt (JLlt Tdn b<tulictjef.' '}(nbcttfm iril1tlT(llifL'lt. ~lJlü llJect;)dHt:tCI11 Nliilh' \llDI~'h' blll'd; PII1,il'll ;-\t'itraum 111'. ~tallllil ,jll.-.,'fojhen \.Baterll 1I1lb 2'lotttlW. ',:Im 011f)TC '-)\1:) id,fu'B Dü '!;'lljUl>(HI'IIS1e!3Jcm 'l"o)lif.o I. ,wi lwr üit'IlM'r lf'bnh' i)iI' ~~lmtli'n, [1])('1 im fl'iI1Miü)'1'1t J!lmtw tl(1'f"

Drllt{j~I1ll /lIurDl' 00.,;:. '&til't"I1()'l'Cl' lai! l"frlli rf}tl't, lWI DU'" 0(11)1' ö[(I r'UHI' ikl) ,1)n :\)!'r)LlA (l!rQllllilib 11. l'l!lt' 1't1tl!fittOI~d~ 'i!hl'b-l'rfaAl', Ivefcf~l' lJil' ~t:mliiftlmq Ot'r rÜlIt'ifd)rJl ~TaCD>erlaifuItA' 1l1.gIHllUlll lWl ;jU[l1IW llli'nfilliil' llLl11l ,jid 11110 !nrtl ,\l1f 7~1}IIH' {lattt';

ubn' mil )lml"iin':1l18d:~t1m'frni;l·il(,ll!l~lt'lt 01 ~ '{1'1l111< ll{\H'1l hei ::Lobt,nff)' iwn ()JIl'('ll'lfrit'i] !lrlOI w<rrft-Il tlir ~t~t'11bl'11 l'lliJniHiii <111·:' Grill' '2al\i'1\~, lJ'on iI]llCll llid1-t·~ iibri!] (lI1ll'llh ,110 jilJ unjlT 'l}tl1tnL l~t'n llltjd]IÖ1ll'1l ~'killl1I1H'11 b(',~ ,,@inDijrt)'t'll". '.',\ul:) tllT ;)'eftitdlU1IjJ tll'", ,\) '.ßwf, "~tol',, I'-:diltl,l(cr ,~)d11lntbl. f 11 l'l

idn'im t'ln' ,)1~111l1' ~)lill.tl'i'i ,'t'ir llnm 14, JITlJrrJ1unCH'r! l1b IHn- tWllt :\1l[<,11. ,,'-l.~:lIt,"'lhh", fitt ;~I'l.lnl1i,:. bC1Tiil', bl1f~ 'r,il' 1\.ll':IDl'tl, )rlf ra, !;!O l1ll'; ~l'lll ;jfdt111 ,\ILUr ~\l'lilij,ct) Lll'tf:l)IIU1.UOt'1l0, bl'nUiJlf) i~ren Z t Q m l1l fJit'r fL'IrJd(uIL,j,ll'H, Illl'1I11 nurl)1 fl'c!>:; IlId\l' Illit [llli11 1I11'

n;Lbl'lll '~liltl' llliict)Il'llll, llllO I'bl'l1 11,jr,1!11' 01'1 1<,ljl'II'" \\\'tiA\'1I al1lnllt,\'ll1rt, bie gllr J111lI1I"l\i,1): lli'yict;t[ll]lIo lInD ;j"lltr lWkfJI irl IHI:)iig[r'll'll ['rl,.,·, ;-\lm', ;\.){l11 ,;. 1Ino 'frrionCUI14llLeJI, l)t'C1It'f'trvofil'rll llll\l lihlll'f" llidh'rI :';pllH[rl'inl'ul!'I'itl'Jl ('jr IIJ,ritl'Li" \'dl''.'!l ;)l'r nl1n~~ jal",oll1wfdj;l' tt'if or0 OL1l'll'rl \\il'!tl1lL'.~ tH'll \l{l1i1ll'H (),:r ';!.<iIlDiidll'lI ';lH!1.itt'r aLll'o- :'Ji 1t11'I'

llm.-;') ZI'i')-l111 bnl15'illijlllf,J tl-l"> '01t'fta[r,~ il:l'rll ,~'iTlufi Itin!cf. bnIII1111111C1[i!1r ,\Jrl'rlct.jil'rl1(1 brl'r (\)o3r~('r I\;ril~

jCll} tH'ill'lI 111":+'I'lnu\ iu !Jll1111' ~~O'l'n-l'il 'yllliid,l'irl\i Ül1t I:lt'r TurllT j,J :0('[ "S'l1fjl' 11l1Lfl ,r(1Iom ,\11 'rIt'll Jt'1TI'T1 nl'flallonL O{" un" h\'( S)l'ilnni) gd.lorl'lt llllHI)l', Ti.\'

mÖntt'r ~Mtl'n ljil'r Da', ,ffialtr({ lJ.on ~J'!111ntulll uuO id}Olierlld) lIlun (lott l1irl'[lll~ im \\olj't'~ 111 :;[\!'i' llnll'l!lm~n D~r Sr!i,djnfl .\.!llell~ln 11lL311fd)l'H fl"lUdl'LI i<'ill, llI', 1Ji~fl' unter b,nn 'St'l'n;'t\IlN' bt'T 2{~'lril1i~ v\:\lrabl'll H1Urbl'. ('1:'l'r "lll'tfljllll';; Mr, ,;lll'rl'(\ f 113, bit: :Bl'lI'I'.fj<ütturL!j ob!'" l1jt~tl ~li!'11r;, J)l'I-2ooll1111!l unll ')lblt'ÜlIltA linb, ll1((' ~nrt)er,.1I1nl'rfoc(~~1' ['ti,' :]{li· tIll'11!abt ~(flUIlt, 'l:kr(in 1HOi-l, tJ [tl~l !i,I'llllstüIJr. l\li) 11l11'tun, in IJ.ll., (\jI~bll'! t'11't' 3il!ll' ,jJlI tl'rrltJl~iil'ß

I. IVI'il bLt' nl~(111:o,gifd]l'1lißl'dl'iiltIlLHl' h('e üvnllnqer 3Lf)'lltTfrnrl';< in f'i'im'T :il..lt'ijl' a'lIf ,'(rfl'll I'ltllllafi!lt'll AetooltiAf11 ~("rftjlur, l,nttweiien. ~, \t1l'if in 0bt'T~ l1['n;;, : IlUUt' Dt'r ,\t1.l'djlt'J umb, Ln ,'!!cicnbori ~llr;lll'idl" :Röml'I'Plll01' in i~gr !l'l'Ting'l'T 2iL1T l3(j--41) t'1\!. U1I1l'1' bcr ;J{a;crllbcä~jg~1l1JadjJ;, in .l]~lelloort idb)l oi,' 7\'ull'ba1lfl'ufl' e1nl'T rDmifcr)'en ~i(1a l'nlbt"dl tVllr~

l'l\'l1, lt'dd),~ iJ1.lrtboe ~inenl" tla.tcIftr~(~n \BeTitj"ttLq III !ll'f..-r~id}t\i~....--r ,geit mi~rflJn~en 11M 3, IDt'il

lid) ulll' nod.fllnbt'lH'11 ':l'l ..d)lridj:tcu ltur a..ut tlie :ßllJf~

llJg'e, 'bi~ @r3'ä~l1tnA~n bier 1Xfannt~n "iHtr(tfn" -ttt'ute fi:üe.t~n, .ober Auf bie ",'t'ügeltdJnmit'" ~ .\1. 'P, $etlv luntl). 9)(1111) b'f Q)oIffsfnHI' im'rrrer l'inell Qifl[)rif~'n ,ijitttrrfl;tltnb l}nb"'.lt, bann lügt t>Mllat)oc in jebtm '3CI' unD lLHtcr jcll'CIIL 'SdJutll't'!Jd l'im für i~te ?&or" [Il'l'dJ'fll lJentirf}tltl' 'Stabt, in i~'fl1iro'( 6, :.8,: ~~mol''' lin a.llt (]leu.ttACI1 .tri< :!I'bl'I 1JJ{l.J.rb'J '!.lid)oi, ~)1ri(), ~Jt('\iI'lIf(Y 3tmi\rll]: lIf Lll)nlütj'l"l: '!.'ßfiiL' 9Jl;otrci Lmt\'r 1ll'Iß Er/mttrenr! ItotM, lJotn t~,'utiAell ~lJIQrft'j,

in '1:l'Tinl'll!ll'1l :I\i-fLriil unO in t~h:!ll'11 (llil' Il(t~ 'frlurt'ild):' ',,'./.'111'1(:', ~II(", lßnfalfn Ol'Y ,;.ltt"iten C.Ul'l!l' ,,\[tn-~ddJ-ll,i~ 11110 )!\cldjrdllullll Do' ,\:"et\'~ \ll1'fJ!r tSilllt'li"I!J 1IIItl 3lHl1ll'lLbmn" i'rfd}l'iliL ,'iu S"lcn 0LJit'f 'f.('\'L'~1rlll 1.1, '1lt'rltTI1LTtl) ,,~lllllLqllltii!l'niI11l1'mc [t'r iw ~1J\'r~~ui[l'tLI}ol l~I(I," ~l'ill 'l.Gn'j' )ld: IBI' !lt'bUC'iJ I'illl' ~lbjLi~rirr OL'\' (H)wnit ,\i:irl'f)llnnl)F\ )rin, iii nbu LII l.bllll\:[jl'il \ll'111 ~[llfmlll IJ1~ ,i11ltl 0'n',w 1'i~ll'nt' !.i:rllüiitllll!], Illil {l11fdi llIil'flid)1 ll\Il'i)(11l0t'IIC (\il'll·lI'~hl11lnJl'il I)l"~ '.!.(t'rrl1ill'T,' ,;u \'trti'il't'l!: 'l.!n\l­1111'111] !Ull:!l 6;11 tlil'Il[1' 1V!l 111111( ilJoll ill1!lt'lllcin i:111-3 "tC1lH1r~l)l' ',ßmllCatlL'" W1j1'iili'll [:'l1b,',t) '.)Im 0'1I11r i'11'" 'HUinfdil'll\:: Gi:i~dl'lI t'1Ll' müHtn i'l1\'-rö[l11iJafil'tt dill' lilltürlül)t' Tillipl'!'!'r, Ilh'ld)\' litt' 3fd',um 2\'lt' ',IIi'ild'lll1l1tl', llk ;,'i:I1'l1 IL,'ljl'lt '!(IJ.t!ILj; auf D-;'r ~I't!l" :I'ilc llPII ':l:Irud IlltIJll1 ,:iHr ill'l'ill!JCIl ;\'rl'Uhe lIn ~hll''' 11'.'\ lI:-mtl'Il"lil' ;üb, l101ll 1l\!'Cfj! lJl'l'ilten, OHnl) bit'. ,\' Ili''!1 {l\',; itIdidfl'l1 'HnllIl1l'iILno:: :![I\.t,rI'Ll [11' 2"bdlj :''11C' n1ilDl' (\kmh;)1'I' ILlidwr in 'filii' 111'1'11 'blll!Ji\'l\ :LI h'ltll'll ~\'L' !)l111Hl1,;. ~)L'll)(l[l)t,.' ':'::llrrlJli!d!, iil lll"l' Ill'II(, 1[,I'd] lli'ftt'.Qt'\lOI' 11111' lT(;:' idjllilll'l ~'pl1,lin\1l1'lg

l-l'lll'LJ!I' ,:!\.iLlilnraLIl" ,~,l\I'if,l(ll'n I)!'l ~'i':l1~,'l' ~:hl r·' !rl'((JI' Iltlt'1 Gbl'\'li('lt~ 111lt lillh'il ,'I;I'(Oll('[, ':lItL 2ttn'J1Ijal1tL' 111l11L) '.)I\'tllll' IHn!l '?:(tjl(U); '!.illl~l\l bu" ,."I,,'lli'it'biiti:l' :1.\illitiili\l1IL11 WllJllt'1l[l l'i\' U('i'1ll:llt· tlL'1L'1t ,\l'l1ltw;n! ;111 ~.'iI'll"I'1' ?tl1'bll\lllr.(l' i1]rnl 'l.\illl\ In 11111'11.

~~"1I11i:1I'11I 1I"il' iu\'lln 0L(' firtlllLt Iltl'dlidj 111l' li'W'1I0e JiI'1lIlIL'\' ::lI'l1li'" '.'Ilt!{ll1!], in gl':l1H\ll'lI wir (in f'(lCllicll,\ l'u'[bl'l in :.! 2Ütillll'l1 lwlf) ~]lilld, 100 ;1111 l1l'lffmiirll'inm 2r1JI'IH1;t!ll!lt' be,"~ 'I:lW'II:lln' IHO~l JIII!L'\ I)a ,\'iihnllln (\'t't :U(a.trt'll'l' ':l\"(l1(fnrr U11b ~~L]ll;[ ~JO() 2tniin ,tu~, Dem ~\;l'itlLh', ~ll b~'Ht'11 nc6 ;i lll'r\\,\HIIMc iiltCl'l'l'ilf)ifr1)i' :Hl'itlT ni'idfl",-,II, bl'lI i '<[ 11/ l' i ildll'll 'ÖIL tl1 iJ Illlld\l11l11hllll)a l\ Tl'l\ ~~l'" !lrll,:3 111 it !"II(I:)J(,111111 IIUll ~lrtilll'ril' IlilJd)1 lOiul'l(O\'ttl 5)11110"

l~l'IIL,'llnL" in \lCi\! ~lolfh'll Ilnll :\llIlIIINlnUl'll ilyr tiit'l-~ [if!I\"~ \J).:!Jrt illltfpmrlj'l'll,\lJ I ildJU<1rTl'll, \I \10 bi,~ tU ('rie '2il'lli\'l' ~~l'ritIlDI :J{illtwrlllndr lIl'rtiJ(~lt'n, lvuv!'i 1i,' ,-) [rull.;i\fiillw ~lllbl1tl'll lll'faIlHl'l< na.ijmell, 12l'iD-rr l)aHl'dc t'1l1' A 1I'1Ii1I' ill),'1 Dn1 rld~I'lLmiUtn rrrlll4}l'~

IIL'II Ürtn1n 1tidlj h11111l" lll'tin 11ll! ht'ilifTl'll :,ll1mtb i:J~',\ ~l[l'lIl1nll1l '1',',:, rill'fh' oer 'Hlu!l;unb ()!l'l\l'ol '!.lIW-lil",1' 11!tl ,1:I()lI ~'.lill11ll, 'WO 'frrrbl'TL lllü' ')I\~ riUnil' in 'Hi"ltll'l ril( lLlLtl ll1\l~r l1tw,etl'1\ l'PT\'111 IUUll)l' ,tLLdJ ,'Iolynll Cb(lljll'r, 'Ein in ;,lUllei b.ot ll'iJLl'1ll ~aufl' ~ridjloncn uno itbec ft'iuel: s-~l1u~tiilC l1nfOff,;l1llnl'n, [Oi{} i~n ldl\~ .l2a.ltOO'feut~-l8 :aILni;J~n lll'lood)t'n m'Ufiten, ~hl 2:lf~dl-flL roellf)oCG aud), b~n ~iirt lJul13t. Siol:;a.1tll i.m ':lli<J:Tbe ereifte, I'Ot'fdjt 9l11o<

jlt'bIltttg' Mr nnd) rot'it(>t:~11 ~~lX'i 'iJJl'(ltfdjftuOOel1 om _..•. _--­

t) 'IInmnkllug brr 6c:flrlftlrllllng, t) ~nmfTk..nQ brr 6d1rt~"ltlfng-

Page 7: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

O~lI,.lrr j)r1matblöllrr e.u. 37

iell;l'itinClI :\i~lufl~r rrrrtmt'n. ~j.MJ eine l)dll:rl~ 0tUl1llC 11lU~ T11'ir 'i~f,en !'O'r einem mritnen Stüct ~Jllltfl(]ftrt. Dot ('Il'lt 'Ruinen l'>\'f .lhiYJni&UIß (a;udJ ShLtnbur(l, 'Itll!J ~rh'nbllr~) neben eÜl'l11\' ffcincn 6re. 051cidJi bem il'ritn 3'u ft"lvii!nIl'IIDoen 9Wwnftrin ~t a.urfl jir i:'it l2igl'luümHrijrl,;t ~Jt1Il'ier \)'Jl'rdl eine S":)Üj)JlIllIlO twrfJuntwlIfT lillr~rtii(mc fl.ntJ eihM '.211'\';rtrid1t'" uno bieta lll",lL 'B:nronrfmnrr lttillnd)e~

~('l11nrm"l11{'rir. ',~It EH'lVt'ßtrn .;)e1tlä!ultttl '1I11llfl jk tT1~ T'illfprlfl' bf~ Ctilt~'O-ltgß Lllß ~fcl', 'tt':rrtCngt'l1c llil~ .Werinllll lU\ldrr if;:rr 13tficryt !Jcto.n 1)aIJCIl unb flftt ll\ttih:fid) -al~; n'rf1tfrf]afff1lc \.&n:g'tuinc ~urf~ ihm1., 'HUI'fHlcijt 'J!ILLi);m ,.fttt11crcu" ~mittt'fa1t('t ltJIll"Ibe11 itll-yliii ntli fll' ::;. tt' II rt 11 il ub 11111111\\ r 11 im jlVllllg{\JOcg r cilllJdriebl'llr IInb :0 lt.n~m da auf 'ocr kii.fJno'1lt\1 fi~ell1ll'Y mir1l'l' lJ.ic E>(\'R1' Dt'-q,rfjilOci!lr (Ib e~ rilt (\Irat ~cd)i\\\I'JlnIHrljdjü l)(lrr rin G:r;,bifdjöffid\ '2:111&· bur~lif'l1}l'r )(im _. l'lllt"1n '.J.',kiuc fellll' Wul), \m.ö!llt~,

I:h11, I'" Dir Il'\lll' .\lltJ) br,' lW\Clfltn1 :5.~dNcinf, UNH 1.IU1\) Illltll(l) A'urptnl" ~L'l' lErjtlm1nUllfjCll l)r" '~l1nr<· IN :l Dn b<:nvCll'~ Ttcili.n] l1LJirr~ l1irfJ't flln~eltt(\d)tell

li~.l'\lltiolt~lTotll'l[r UOllT 111, 'J'\1ni 1,1;87, .\1'. (lI. '13­~1lr. ,I, IIOIl Dl'l' 'Uro1tit'IUR nll~g-nlPnrmrH 1l'J,0-t!:1 mi:in{i{/'J. o Ll\"Gl. i:'>alJ ~lh' 'Ilkihfl"in fetlt(' 'Stcucm 'lllID HI111aR\'U IIlI'hl iLilllfoi.!-1 l\'lH, !'llqltlll [','; lwdlmfl1e bell :).li'~1tbn feimr \~a'br !JllO rr 1}(rt "jll lau!-1e ~u

hmfcll, hi,j ,\'Ül 'J..~li('nn ilic \'tri I' hrilifll' ~UCMi'c

hl'IL brr in l'infl ~:rßie~lt', gcfCUl-RI ttu-' h-t'H ;BrctroE'l'l1 l'inl'] ,l'lIr ben ~iurgtriilrnlH'rll !l('loo(f)-~Cll('II ~\'id)t\'.

!-1~lr:ll'l1 Iwt "li',arhbl-t11' 0111 :\'\l11l' b'l'~ 't\Ulqldft'n,~ ':ilH' 2ä,ql' illre 1)'O-L\J.1'rr~dlHnDl' '1iitiqfl'it treibt, ltJ1rO lI,dlr l'illmnI l'11': lfrlÜflln~1.;:.rtJTI1:bi' fOr t'-i'll tkcflhlli)'l~1l fdrio\l"\l.'U',

'2'('1 2lflliil' lLll'I!t', rl11!lW'o fUllnllt'H 1U1r ~u ~el1

1:';'lrUiurtrrcll (lil'uiiIlJid)!'nti'Tl bl'\' $JlIbl" 111t1 oil' j~T'rqr i1h' '!dnIW11'lttoi 1111b 1\rHtl .~lnj(; rll\~)~ri.fl.l'n 'UM llll'ill'rllilt :V'{1<'ll .1'1('11 ~l'f(\1l0wa1r\ bl'T -aw1) dll2tiLd ftl'ilWIH' lhllll1fTlTll!l in Hd1 1,rf)Il\'~r "Bwn Uf!'r bl" 0;'('( lri·-, AÜ'll1Ürlj, 110id) ilnl 'tirr!\ r~innHf ~irr"t

iit11 I1t~mlrc"lf l'lll 0111'1 '2tl'Illlnn\l, 11l'1' 1111IFlllclU a!i\ ',111" \)l'll ;I'mll,i~lellrr':r!-1ell IJ'l'J:rii~rcnb' bt'~rid)l'Iet lvi,,, '.l/l1':;'(H'111 '?tltct jlrji'lHtcr '?;tfilllll1r. bie o.1'ul D\'111 t~~nJ~" :inllbl'lI, Ij,;;; fit"!) ll\1I'r rilH hilll1l'tC ''!'111lT b\':', '{'(t'firlnb;'" l;l'l'll'llnl IL1Lb OU]\ P('l bt'll1 'Jt'l1(lr e-tn'c fr\11;,:,0ji1rJl'l' ,Il(ltlr/ W'i"llf!!'11 IVt'-rbr'l iit, bellli'ijl 11m, \'In 1: '~':i ~\\I1[f llilln:ll" bCllnllbw 11'01 l\1lb nan bd ibm ;'i11 (.1ii'lliil1l!l'i natrndHlI!I\'ll fjlnt, nid}t l1ber, t'o": l1l'f ':!~'(\Il ,'rlt thl\l1lal<, frd'l1]td tt1Jni)r 1':00 ":;II"l nr01't'lLwl't Il'üb iid) IUI1,If1[ irf)lllIn/iirt], jl'm;rM, lH'Ttill1'li'('l! lQ,ffell, imlllerhin Dijrft(' ('r a.bn· MI [-ier~

tdbljlUr'!1~i61l11'rfnl !-1rbirnt f:Jaliel\, ';'Jlad) bl'lI ~{111n!" !,jnf;i1lm Trotlr brr ~CNfr ~Rlll;e bi" um bil' J)Ntll' 01.'$ 1;l~ .\\:l1iJr1]~l1lLWn~, ,~rr,. "I~l~ic!ioE'lt t'lrl1 .. lir~bijfbi!fl'.11 U\W 11-,1'1'11 "lorQ'b:L1J"11, 'bl'lI Nmjcll \1 \,\)or'~ H. tlrL1[

jrh'ltICtl' :ilO~lri-l1rcil('ll nn[llIoCn, l1it' l'rft mit. Oflll trrirlll'u,if.rIHu1; tllJlll 2,1. Hrb\tll0talle !~2 oWlDrt lmrrf1l11, ',I'tl! l1ll'itnl'rt L)l'rrldJ,tt' th!rT \Ln]) ftder i·hi.:nl'll, hi" ~wlu\iin:;'1' ,2j,o{O'l1Ull 'lID [Ji[. '.\(bCltb J !~"f) 1l0d~ '1)hltrri l1l'l1rrrt)ictll'll. ',1\1t'[( bi I' WOlUt'11

**1 Eie~e .,S(leoburg, 'llff @eiH (tuf .KlcnDufl\" Don lIö< (t[iin @tdlIDllrl In 9lt :1, l. 3l1brgall\l ber "Ojltitoln .ocl. mlttbliitter".

"Mlo:n(Cll" llllb ".ijf\(l.ll,'>lW!'.(\''' [i"l'ttfÜCIli lmt -n.:llb 116rblidjl oc~, 'i!ßa[h'<:'~i 1mb 'oir ~",)eilf#tu.n.n .,Unterm ~flo.ll;5'toof'o" für oie ~ii:ufergr~' fil:bl.id) be~leIben nllldjroci~b11( rd)an im 15, sal}'rf]lunbert fki): Fi-noeu.. brittle'Da'.' IJHtr-r riner .\tlllU)t' IUOIljf in bit Bdt bn ;yer)-flr ,Vtl-ild}t'lI Sal~lIrß urtb' 1))ijT'~-"tho! ~urüd", gdle11 I>tr ,,<lHt' St'lonjl'U tTJIttr iebodt lU'citCt tal.. alJll,iilt", on bc-r lJJhilliillU1tA, tlc.~,: ~arft't~ in bif ;:\fl'l r(#mtt~t1crtta!l 5wtfdj,en ,'lt'Ö11t\l H-erbinQll!lo I. llhb iJ;q,oii-d'!lj St.arb. ~lJ(iIl.ttf;,a("lf'" &1l'ß oom.1. 'I:1t'~, 1533. 0"TJ:!,(Jeud, 'iI'L'TblJ1anb-cullLJ:l") S,la:hrn ll:'ir unß' mut noid), im trcllnhHd)fll <.priri!lafrljt1l1fr grfliidt, f~ trrtt'h wir ba0 (fllDi' IllTjrrrdo '-talb'llnrmeh; all, brll" un·· IDII'it hOU~"lt III ocr TtiiIw irnrrStrl1r auf cer ball .\JodJ-nrnd)1 bon ~\lolTr( !'l~iT-a.l\brt1 bubrn \1l.(1, tVt'itrt ltl), 'bn,:; '1o'[oreten UUlI luÜ ff~",n ben ~{\tft l:Jo.otr llll~ lieq('ll ll1ID 00\0 irrritmH'I'TltDr S'dß:orU' lllici.flc:n'" 'flrin 'fSir tTfJ.n 1000'lwrl( 11I1ierr 'E-d,dity Ot1Tl le\'F trren HU, liinft bit' llI'cgrl}atir ~1ltfl' bel' (~.n:afru 'JOh l!t'dj"ßt'tlTiillb 11111) i(lC:atre~, l1:culr eilh~ fd)l\n du'" o.criditrte ('YrrmMn.IJell[ill'1L PI'f. (Jrt'i1)nrn \2lbn1beTt b'lJ.ll illlchQcr;"l)a:ufl'll"(Jot ~ trit'1 110n jriller Urfp-rii.ng» li.d,ft>ir t'inllfbiiijt Jllll) mahnigtGoy %'uooilll'n [ya:hrn bü ollen i,ffiC!ltGnlflnCll ll,'rÖTiinnt, bt't' alic mJlfige 'Bl'.rlßidt'b jl'lltfl l}al l'~ b-U[bt'11 müHen, bafl ruütt' ;\:crrflo'ri.\Hnl1l1!ll'll ill jl'illt' ji'\"ll'il ~'Ol~il('n1 gc6-rod),eu lt'lll'lWll 111H) Hur Illil ':"-'hihe löht ;idl 'ocr Lll\,p-rüngi"

lid),' ':l~Joll 01'1' 't\lil'il'111Üll(lf Idtfldlm 91lJ.n itattlidJ unD lI11)"i~1I1id), ,)l\~lt'ldJ lid)l c" auf lein('\' frl'l~naje ftoJ? nd111'1'.'llh ,1b 'LWl11 !ttlßrlll1Dt' unh trel1lt (lud~ Mt' ;)ilUllliirfc nill]t ml'1)r l1uf lInb ni:dHT wHr!:, )0 ACin:t OU([), 11011~ 'bcr ~lCll" i"t'ljl'tt m:ürjfalll ab{Jcmd\j.rlll· lirle ;)'~t[lf(grobl'u, i)~r brie ~l'['gi\'itl' i.dJrÜti.l, lwn tH'r lilliti~l(ll :r~i'llrI;attiRf!'ll '!i~(lnn bie nri1Jriln(\hdje '.!.lll'Wlllfnnc rr!h1lTt Hl'llrlh', in ullbef-onlll, irb'CliItl:\ts i'li iil' (1l11',' l1lliit ll'~d jiillRi'r 0(':; '5rllrf, bl1'ITj! mdooi'i fein $U:101l1<'1l1 Hill)l'};>"" llU,) brm erftrn ,JahIIlau)enb 1111dl lS(jli'ltll\', (Jrft All ')(urioug be,:, 12:Jll~'rhlln~ bITt rillüm WH 'llieiümfiein 'uno oh Shitjonbur!-1 im ~'k;il.\l' i)cl' ('.iminl 1'[111 i!('(~~nllunlb (allel) I:!cd)~le" IIlUUIW 1I1l~ ~:\'dh~'lnII110) \'11~ 'l'{ainlj Um birjr Bett 1'r[)'I'lIt'tr (\\Yl1f ~l"(rLriclJ! Ill\t' fl'i1lt' :Belitungtlt im Jfrr~ uno 'l-amrnt'l( heIn' (i:qbi.~dJllltc ."lonra!) tmn 2ia13bnrn (1106- 1141) gllgClt tlft! (fbfll~fän\1ad}et1 (lienu\j. nrrjrl'bl'n IIrdl' b-nl dni'Arr nnbercr i'd~'tt,

h:tf{d)l' i~m Der ~r\\blfdjioir l.I~dil'1J-

{Eil' ~rd]I';!ll'lrliinbct' njltl'l'lnrn t't:'ft ltll1l'0.'~ ~\-aI)1 ,1111)1 11ö{) mir 'h\mr :i).:inrirh a(~ {Iiuljl'n tmn ~)t,otHi'\.DHttl'rfil\ ~jlll'ild)cn ll77 unl'1 118B l1H1r~ b-w l'Oll blrfrlll ml! (~r,lrl,itrlj'(lr ~l'onratJ. 1lI. 'i!lcrl}Cl.llb~ (Im~I\'11 !l('~lr\Onl'J1, l1ir Ill'it rinn mii IlblirlJ'l'11 \lrfJ.l'T~ i1,oh',' lwr ~edJ~n\"l1iilLb-ild:'l'll ~!kfi:\nll1nen 11:11 bir .~'ird):t' "ll 2-al~huT:!l l'lloi\JH'n lInb D\'m ('\irnffU bl'tt 91l1('>" !-1omj] nll\ 1!('belÜlbal1l.'1 ]id]Il'tJrlI. (hft· lnrS'.'l1tl'm" bel ß07 llct1"uutJe ('Jr-aj ~l'imidj jrille (I}üur wb.. lJilti!\ ntl S~ll~b~tr,(J 1111l t.tr !ll1Unt'lIs10l'rt f)1)1)<' 'Z 1W1l11l' \\(111 2HSf) I)Rl(ltf. 1JT'illld'J,rr illhlttöe. (~1all" l{l«le-r, Sal~(l'IIT~lLT llrrllllbrltblUul' III. V. 94t)

tl 'Hnmuhung ~~r E5lf)rlftldlllUQ.

-<?S""~ __ ~

___. .__.... ~ I;'; ...._.~ ....'_."'___"i..W!""'_"r...

Page 8: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

Ii5dt. 98 {)jtlllolrr j)dmollJlAllrr

&efd)ld)te ber '1lolk51d)ul~ in 'm.-matret.

(\jorif.) lOon $top. starl ilRallltr

'Jll1,d) '.ßfriHin.g~r aid~("int ~lor;" ~le.p. I.golrn,. ti 11 ~H l' i t r t' r. 'i[ßtlnn t'1" anflt'ftclll lll'urbe, ifi ntdjot erfinhli.d1; H flut'b an~ 8. 'J~'til 1755 Ullb l}intcr" liri.: du "mfdlnlirij;rs: Ifrl)e, bcffrll 0"l1tJt'lltar 'O.or« /joanbl'lI i'l"l-. lB,oiJ1 1>i11JQc1J, rr!eld)l' 1Il1r jl'inrm .\..;l'hr~

b~rIlrl' in ~~lliaJlrmmlJiO.ng 'iiio.nOcn, i].tl1terliep er au.Bt'l' "Sdjrrtibl~rin unD 2 1:~IlJI)ellrricgC'n" unO u.nt '8 il. lHF~f~elÜd)Tb'ii.4)mtllnD brutjrl,nl tllt'ol'lcll nid)t'7i, TlJO~~ rIbn ein 'IHallbfÖl1d)2n mü 'J)(ujiraiien 1l1W ::! llHcili.nfH. ~rllfb lS-cWit\lInD .0dqrr iriWillt bl.'r 5:!l'hn'r qCll'ril'lI ryU lein; e;3 fonD fidi· niimlirf;J rint' ,,~ftL!111.l'il:i' i,qmt Hangt' IInh lllLDt'rcm S-dJ,id)jufJ\'~'Ör, 1 !\'Üllh' 1mb 1 Nrid,fiilIl1lT fmnt ~Dil:qJil"f. ;')H killer ;l;l'1Ultß.;,Loilcltl' 'IFt)ihtw lo10mbr 2-tltcfr: rill &rnu,. 11("" ,If'!l'ib jllrrrl l'inrr f.u'tdeH ~l>re UOlL ql>WintJ.ifdj<'Jn .ru,d) mit ,,!lllIbwen lltJujfirH'll '\l'nöt1frll"; l'rn "lüt(, tJ.nmo]rb!lI'llC0 ::.!eib(", du l.I3aar lth'iij leiD,elle ~lriimph', llirbm' 2irhl1lj'l' mit tiIfi.t'rHc1I2rt,nal1eu, I'in fl'LJll'~' ",\WIlII'1 Illit jifbierncll ~('nölJl1t'tl, '.l..\I;,r' l'I!!lt'len, ~~ll~hl'1lil~l (Itli) SJa.j{'.bilIM", aa\:'nfil([~ 1111rlJ

wr1nmh'1h' ,,2-tib1rn", lIUIl n~nr tWll M'ovl eill klll'" h)~lr, l1Lcf)Jt VI LlC!oejlen M~ ,,~orD'cm :)tl'itf{" p)lill!l/, biL' jÜDrrlH' ':tiJbllcir (J',ulJa.t'Q.l1;r) Lmb, D.,hi lvnlllfd)l' :)11,111 Hilb :fl,il' !lll!l~t' ".llJlI~ilbt'110l''' l\;ürl:11'i:obr hilt uett gCfid)lt(icC~Cll ~'d)llttlll1g~tulrfl tron 58 fL ,~r) tr­',JUlII '!il:rgh'id) riit l:lI'rl ~BrtL ber L2unlll11' rillt''.< I'in< Öi!]I'll .It\ribc" 11l1dll l)I'II~IW'lIl' 1.l1L'i)ritf o,il~l1Ci1 futlll'1Jbc 11\(~ Dl-'T1 2;,t. mciu'r ~lir(~lcm:l'cfjlrruTI!Jcn !li')r~~0pfh'll 'l\JlRoObw: UOll DI~111 CillBC{I<LIlBCI1W "tüd)'~11l1vfef l~m~ llen 12 0U(W nUJ(f, ;}i~'it.tt'f" ';fllI) t'lUHcliift: I .\h1lu mit ,~:) Fr" ('ln lE:i 1/4- fr., I ~ltL ~8'1ltt('f 1\ fr, /jiir bie 6'Unt'l1le b'''l fJf) TL .J,r, tr. l'tljieH llwn \\lllncrl~~

(d!1) 11lÜLbtlfl;m.,;; 78 ,il\ilbcr oOc~ 14,0\10 liicr o])ef

:;~I:.! l'\111It; '!'llIHn, 1,1" bldlll'lI fdbfi DOJllt HI>d)

I:"h'" ;;iHnll, I(l'l'ml lltülJ nmi), in ;Iicu~nnnfl ,\,irIJ't, btll', 1l!lJ' ~11!ior:-I'r!L\!'rJi.;lcc' nnlpf~rl 111111'0(' u,Hi' iln l,tlll'J]I!]L' \~~hHtn \)[1" l: pill' ~u I,innn nirb'I'U'fi'n l,aif" \lDll1jl'll hllrjii' j l\);\:'l1liii t'in 1l1ll\CfirctJII'~' 18tlh! ;Jll'!WiI1, ltun 11 11 rb \'111 ~11'id),cll, lIaf; ~dl'n'T :Heitter, l~lll''\' 3tl'lI lllt!1 'lL' ,2d)'l1l'1!1lIiliit\'f r-iT1fIl'bellf, kin ~h'ILIJI'rc;:, llict]t l'erllud~riil1i{ll(, IUlb nut ein Ih'h6bt~j('~ :liHjlrC!i'll \'llll'tE, IJ'idl ;.)luc): belll' ührL8Cfl '.J~'l.d)(nfi

llLLirlllL' td)1 IlOrl1)1 fin ,,2'dj1tccflJfIl ))tüiubi" U110 'ta!lc"" lüll'! [ll''.' 20, ',\LdlrI}1I1l!bI'TI,;; ,~idit'n, 2d)11l'den I11Üj\I'1I OOl1l'llli;' ab ~'t~lll'tbijfcu f11''Ill1ltt'll Ijühcll. ~'I1<i 8L ~I,!'itcr l Cl/I'nblld) bl~('fj,t orT! '1[bftuq d11e~ ',Sd111d< fl~n;UllI1l([('10, musllul bit'll' 'Il116 lIlcdlujil.1b,ll1 be­rülln'lllll' .\.'il'bJjnbrn'i' lJ,i nl1wif1. 3:;.'';' '!:efuns: 3ul)OIHl ;llllnllT lßOi~lI in Eien~ t~orlie'[l!, jürb:icll'c.i 0Jntrt)t 11lUÜ [uJ1bb~ralllll nCltJ'ejf1l kill, i)ellli ~lvijdj:Clt 16Hti uliD 17lfl filt~,cn ;idJ ill &tu :Recfjlnnn!lt'lT ~l'I ö'ifilll' rÜd),"' .2:'1. 'Jhno' il1 ~J?,ülft'i 6111'01 \}lu~}\,abe.tJ<OIftell lür \!:":t'i~Ullf1 bl'tjd),idh'llrr ,\tirrtjclllltl'lIfilielt.. ~ll:cM in 100.. ··:800 2:~lnerfm lTll'iJl! e.u fufh'te !J, lB. hit, 'lVrillt' CiT!L~ ,,)(-,cfiAnUlnnbc~ im- JalJ!rc 1716 ~1OCi, l)unbl'Tt 2:~i}lLcdclI, IUlUfür her Summ1er 2.H fr Cl>' I); l'1't.

Untn lltl'ittetu 'Jlw:l1flJ'!.gcr Dß'fQ;r Wibg.illb1 tdUdJ'f'll lu1l"Der ,\'tllllg-en iibl"t' iBlunMrdJiulrn I1lI.f. 3m ~mäq 176;:\ bd'[agt er jid)' über beten brei auf t'll1T 11~~, \Berg-rid)tft J'[QllÖl ,I, lrbrr, Ra.tlJa,rinu Sf1cLlel1·< l;lUnu.rriu, bic tl'rau b'l~ (~l\:'ddJt':}id)rrribrr~ (Ql')l~ bic l'l'IH' "ti'hfl'rin" l11 'JRolrl';!) Ullb Dic beiben 3Jl!ü1lcl' :JJliu)tl('t uno o)i1u.dl'~ t:rlJ.( m,o,o)iI'l'11 HJ111 .ft'o,nturrcll;:' llnb lj,i'ittcn (md) bl'1l lJrölitr.ll ~)ufuut; einige l)1)'l1 il:ul'11 l~iHt~H ..!JCllllll' liifl)t' 0:011" bll lllltcnid)fcTI, iLliilJu'llD er, bel' bl~~i.irbliL1! b\itl"lltc S-dJ,u(1nrifll'f, l1iilfJlilnl~ fcim 2.d~lIlt" IVi'licn r01llIl'; dllflnwl~ l)ab-e l'( -.J.I) tl. \l11 Sd)'IlLf11'ft- bC,\PW'll, jl'tv mmq.:. I'S fnl~D Il'im 7 i'1. mdJl' au;",

::lt'l1~Jl Inm. >luf Dil'if 1)[>Il)t'fllidJ'~ l>::ill~llbe l)in on \tGll1iitl)ün!IlI'rd)l: "ifl )d)Ü'1I1Ügifi llUD Ul10\'tlIi.ILg:icl] nu~ui'reIJcu", I.1Ht'in lIel' lh:folll' oCu1rlhl'1I Il1'lll' llid)ri 9mh; be-nn ':lßibl)iiIM \dlJ~'~ \t1iQ1' Dir llrju't11t'. bC5 ~I)I lHl LllHell~ II [kr VbTi!l:l'ciUidj-I'1l Q.~u-rld)rullllcll; I 76:) t'ltlfl DW, lilHljifWtlull1 fclb-fl ~Illl' ~1(lliid}t, I't il'i "HU1'

1111;\;11 Ll'f,llll ntn-m rl il t' 11 11 ii ub[ idj'c II ll11ta.UgI~d)i, " 10 lU'l1ÜlL' lllli IH. 'C,r[iJ.'b~T lJ, J, bl'rnl.)r-en, tint'H f1~~

llli;illl '.!I i IJ~, !'in ~alkil!l'l' 'HiirgrrfillJ), LlI~\,!Cl)nr

Illt,,\UIÜ'lUw HIlIl ~l;it;,l)i.i:Jl 1I,il' iffinl)l ,;U lafkll, mt· ltdwr mil .Ll!1lllllftCllbil'1lft 11. :iinf111Ilrtu'11 (iurril'llt'H !,ll [Clll, ,lU('\' 11ilt1,\ 'llb~utfl'ti'll; 1'1' miiI,ijc ulldiTliTil) Ms Ii'r)k; D'Ü' fo-1I11111'111WIl i.\J.t'jd)t'l)1l1Hl', biL' !lUl\~ gut i11 hil: :kir tJ.i'" ;\'ill!ltl'et1j'h'(, pnfJ!l'll, ,\,'ifltt'li, WIC ll'elJl- IItll11 tOl, i1.111 ,111 i'lltfiTHClI, Tl'llll '~Ji,l'IJ 1l1lllr ImL1l1 du \)uill :lJlmlutl' inl 1:il'1I1T, ,ll:> t'..:IDjji.H~I, t!n 111 il"m jl'bl'l1rnH'l 0\:'11 ~lL'I'!J.rIlIlJl()l~\ )UI1, llll'ld)t'r .t111 lI1l1';< ',[ln)-l br'lc1Jtl', nilf (lficlll'1.' \l'irüJlilnjil' il}JlI <lU­lln!"I!' linD "illH lIliJ 2d}i11lPtll'lJ.Jlfl'1I, IHI(i1. Z't11,Wnl'11 IIHO tJillt'111 '.t)lll,'tulr~lj,l'fll'n tmftil'rtr" Ißelid)l IJiJllI

~i, :Jiilllll'T liL!(; 1111';; lll1lliifi.llHlLnJ, l'f1l1'1ttL'1 l'lFlf:t 1\;;'rrhf)f)l1)rcilll'1' ,\.h'11I, lllT 1111d), Illdbd, \~;rilln'l unD Ißffl'fln' filfd)-tl'tl'11 [i,rlll III IJllr '!stblji\C\L b-all- iiL' :fJ:m ''''TI le~tm (fl1nl~ftllri!l{,IJ~id)j 1I1Jo((l' ilLI' birl'tt milql'" Il'i/t [jütten), ~li IIll 1lI1l]\tl' on ff"I(I'l1lttiil i~,' ')111 2dJuIllldfll':' [~t~dr ~1Jlcl1.Hl'i lll'rln:·il'l1: l't' hl"lol1 nun bi,) ,',11 il'ilH'ill :':'l'Ul'l\;'I'lltw tHO() lll'i ~iJIl'11l 'Hüuen! in 21 'l.~\'11, ('krid1'1':; i\"I1UL'd IIlI ~lllillltr~\i[r1wn iull'ü "~I jllii\ilil'l: ~I,ll\ tlt'f ~1. ~1(lball'~ *r'lrr(1r.ctj,r iil \UI'llrtl'i l'ill (\junbl'l1nd),llIT, D'iP ;Tft 10 je bl'ltlill 'iIiD 17% allj I:! fL L'rl)liI)l llJJi(i)l',

01,) I. ~; \1 it j 11110 '.l..'\1ll)1'11i 11.'{J\' DlT h't.;ll' 2dl'U[' Ilii'if:n Dn "aÜl'll :l1idllulI!]" '.!Ind) llltlCf iljllll Ijil(" [1'11 lid; tn!~'I,J ilil' ':l.j3inldh[j-llll'll: bai' \i0ll\jiittldill11 nt'n, ll'll;t:[id]tln 111'lIla([),1 \lurrli, j):,-, rril(~I'rrli '!~m·

!liilt!ll', bL'iil't:.ii l'IIII' Ullln)11l1)[lll~1 rtll '"a.riibl'l', ob [li!' 0dj'llJit 11111 jrljillHri)lL'lI 'Hl'fml:: lf;'r :lL'il'(~I'lii~(i\]l'11 2 lhJl It, LIII "l'l' ~1\jq1lt)iLntl'il ~':l' lill('rtl 11l:H'1' ü11l ~[1]'1I1(lnl[LT lil'11I'. 1'L'1 I:irl'iib;l'r 11iJ"!Jl'1l'jlll' 'lkl'l,:I)t IIIU!:- Hirt}i ü1['I11 UllDlillfH~l 1111t<-f1l'[llUt'lI ;('il1, \L~lIr! Ijilfll' llidn ('LI,; l\~llIiTi-j;I\Jllilll\1 mil Idrci .'0111 .11.1, ~1J,iiq 1:1;1' itüdj'Cnbl'rttJl[lltltHII lln(Jl'll11l'iCll, D;'Jn i'dy' [,'I' lluf [li!' ':I:mll'l l'lIli () ,,\lll)n'll dill' lii~l'lLd)~' (\idJ~IWJnnrbl'i1i'rnnn ljUlI II tl. aUS'"lIbt'3:llJ1yll'11, ~cill

;I'r,'unb [1\',3 ~t'hf\'r\j RJiar bl'1' (ljnirfJ1:loJ'lTilJ.l'T ~~t'lirn,' (lO\T; lu-ir an,> IIn lhllgtlUi' j)il'l"c.s 'tiI'Ql1Ltm l)l'tt1iJ'1.'"

!irl;t, l}obi' lid) lBtl1tI n1l,>dlllJ<; g'IW'lI bil' D6riflfctl hrnumull'll," ~bcrIjau.vt IJrfH.h' -er "dn IM"c5 'JJ/auf" 11l1h in 1.lHn fdplrltj'1l'r ~t"lJ.L'lt~11: bicd~<l11J 1)i1ttc Llud)

Page 9: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

fl'~ 3 Ofttt••l" flrlmolblliUrr eilt. 39

\l~'lt(1"un IIJll' tlli'lr anbftr c.djttJarr~ 'ilitr«tt' ,eine .'lIitibn Don riner 13Ti~fon llntCtrid~ell 14ffen, ullD tn~1\ l't\'rl'V1.gr /:Il~r rc~rcr ha"Scfi,u!9i(b (wlirfj'entfld) 4 l'T). '6ilr fel1lC :Refprftlo1if\·teit ttt'\t&!-e i1}1ll auf ,'ihm[i1'!t1Tl0 Illl'fl'1)l I'in fd,otirr 'lBt'tllJl('it'l Uom ~!tHr('1' crtrilT trrrrilFll

\.lJlif bt'nI :RI·~\irnrllHt.;.omtitt 1:;.1',", (Jqjbifrf)lo·f·;. .\;lil'~ \,ljn\jnm,: (\Jraf u. ~tlll:an~ll bCAinl1t, ltLd)ot ni.~t !I>ater

111;3 in i:lCll vfi:cn ltrbl1ll'r.h'C'lI, b-tr 9l:un~nmll[J. Ot'J :S<fru.lm'irl1"~ im ·':::Ql~'&lIr!lif~n. Ciinc IHTniin\1inr ,,\l[Urf'liirullilli runb [per l'ill rrid)Ci3, lUX!) unb.ebollte" /re(h iJit i~r(' ::LiiITnh'it !:a0 nmw ,Slljlu(tnl')rn 1IllJ ., itrirflictJ' illl ',llrnelt llntl ,~llJ1"Ir 10, M5 'Me 2idjilllo,crF t,oriHllii)l' III ~)J(QtlTi qn1l6 nut Illi1 Dcttell bin \lou+.Jl-'" unil ;llditwll~l-tnbt &c:I1;:plIrn ri:uonlifierrrr to,l1ntl'n, ~mot\'l'i !JOfrl' riu rißi'lll'5 2liJ'Ull}llU~, ~uttt' icit 200

J ;~oJ]l·t'll ,inru A'11Jll.1r nid)d tiiL1ftüdj~ 'll'bu bl~ j:u blilllhl'[l'l1 ,?f?1Iflllri1m', boJ[i l'T niJ:(]'t fl'r~'ltllm!lrll ll1ilH, l1evt'llbri on\) ''sntr(rrlll'llwdw nußl,iUÜrlCl1, o-~r ril!'.' ,,'Bil'\:~apf1n('i" ~ll l]l(1ltl'll mir ImbrTlDiirt", im io~\bll\";'llfdl'l'11,-i'la(!lltl1l\:ll', kll1l' Sd}lt[r roit'~ ['ineI! 1J1l'1l1ctli tUl', lllil' 1(111' clnl'''; iHJITT\iff)!\'n bir ctnbi '2:lf~-' bur\l llictJt rl\f)Hll'lt hl1l11tt' (Hl'lw ':8ef,ucfrl').

I 1'':' iilAbljolll(' ;)ulIpllll'Thit'll)1 b\'ft'iltloD hllrlll, l)ai; 1'1 1((.'1 lIi( ~(fillttnllllmiiFl)lI l'Trid}irtr, rorJrljr l1Ii: I ,1'iJol't'IlI'lJl'L' I,i'li \:Inl 2,dj,1!'lhdrit'b no:dJ MI" "W'll('ll ~ClllllTl'" in ha Ill'U I'rrid)lrll'Jl TIi\llolo \I1]lolr 1111fMl1l1l 1111[1 MI) hir bn,; Sd}lllmrfm ~:od',

lIC!ll'i\w,h'll IIlti:l ijl'll[t' 11J.KIJ n1\-; :Hdl1(IJl'l1to-r UI~l1 'Cd,Il]l11llllll L1Ill"lf'lllnli'll l\-rllTL) 'lliirf)lnl'l :t~lrrl~'ull'r

lll" ~,r1l'll\hE,-'rrl)r Lllt1t~lal'. '.Iln b,t'r lien. lrltllafjd)lu(r iHiiil'll id\~)11 inl 1'1)1\'11 ~dl,,,Ii,nfirc llHe 2nl'~hllq)l'r

~ll)llllrl)r,.r llri :HIH'fll'LL'ryrn \'c' ('li (I) U1 ta!l(ir~, nU1I I ~fj 111]r bi~') I'i l1l)f triill' i!l "iU lHnt'tio}ieren, Dilinil 111[1 ~lil'::iJ1n (H',; 2ri),ulj,nf:rl"'; 1777 hil' bl<.;, \'ll'\111I' ~rtt111)1id)llh' ul.; S)ntllirfrljlll(' lni.'~ ,:iltt' :llrt 1'I;ill<lrllllhi l', ,jur .\,WlIllTbiiDoJlIIH jUlign -I.~('hrn Mdl tH\ lIflU]! ~l'iiHn:t" 11110 ['TL' n1Tbe-1'lI -efIlMi.rtlUlni 1\1-:, 'hil1\O!irLj-lIlrll !1rrül;'TI llJ'l'r-(lrll tlhll1tl'1l. '1>a~ 'He· ill('[:m [In :::rf!ulh,flll'lIli:"j['j'l! !1iil!] bllrall] 1111;:', i'I oll'-l1 ,?l'l'l{or!1i'-ftntillI1Cn'3d)1l.icn cin,;lIrirt) Il'il, il1 wdrflcH !11' Vr ii f I I' ~e fJr r r Q l( l'J( fdJl1l I' ... f(iiJinl'll ,"ÜttliTIl 11l1rf] Ilf'ncr ~l'r)'l:illTt llll[rr,· rirL)r L'l"lnll'lt "1'11' 'JIL'llH'ILh' bil'jer mr\1lTl1I,oofnc6'IIJ1\\ h,iil'll iill) i" \uJ!1,'ltrw 2rfi1iarVI'llrll' ii~ll'llmlllwjll'jfl'11:

1, \.'hridltllnn U'(lJl "tr'iuill()ct)lIfcn <1.11 [tar11 SrrJ

lnl'!l"IfIHliomll 'unh hmJ, 1\1I0 !lUO!' l\:ulTI'r11111111 IlUIl hihrl! I'·, 11l1tJl1l['1l0,i~1 II1Il,f"'I~. '

:!. \?l 11'1 l'UlIltl1 !1t'~,rr:tt,'\, r.t'~t'l'l", Ui[l) (fTTi:d)~

tUIl)l ('im'" -I.I1'iJ!'n:,'müliu,;, 'SlfJlaffutl!1 11'1111 :Sdi:ul lOl1b,~ 1It1' '..gl'lorbIl11~1 bn ~d)TCr Oll:;; ~l1t'll[mittc!l"

". ~ dJ U1 ~ llI' n 11!l rür 'nllr jL'fruITii~'iß1'11 ,IHnhn lLl':lli C,. hi,' 1'2, ~11'iJl'll~:in])I"l'.

L l\;nliJJülH!l l'llli SdJllIOJ'iiujl'l:II oher 'JJ/Ü'1l\1l!1 h'lt 2-rfj'ldXil1111tl'ni lllJ-i ~llrahJlitldlT,

". ~illfi.ilr:lIl1!l dnl)dtlidJrr ~:d)TlJiidjn lI(,j ß}runh(agr brr neucn Ee.TJioort.

\i. l\nt'tnirlit nmül iWl" lIeUl'lt i\'f}rud,a.(il1 ,:lll.&o j,iI)'O'ltL1H!l n[il'" :h:ciTIJrfl'nJlunifrljt'II, (Ii~el!(lrlJl'il ~1',1 0~f)likE;

'I;{I"C, lJOlmU'~nl')dlütt Ilft'110ru Il)lr utl,j ltll~t-.l'r ~WCltH[ ,~I!,

~M Wl)uiift-odu'lll verlan\1te ,am 8, 'Xvri! 177R t"~1ll ~foncr ,tu 9JtAtret eintn ~\eridj,t, mteull'lr EdYlllen 1mb, {5djl.llHrEjrtt in feinctn ~fnt'rlvrfn1Jef ((,'11 cenl ,außcr 9Jrotrei TIJit illHtterbotf bie b'eibfn T'Mrrl'ggl'r !Bil'utmtl'St. ~~ctt unb S",;Wl'T1J4rtnt g~' l;J.irtm, feim, o-Ct10llrltl' (ft.111Cl1bung bl.l1t EdJirift~ .proben uno l~ille O-'C'MiirlLI}Ilfte Ilh'uBcfUll-g ühe! 'i\üfJ1'l"{l"dtw llnb '3ittm brl' r.r9rrr, namrlttfid, a'1Id;l o"ntibrt, I)IJ ;1tr einr ,,;a1tfte- I2ld, ~'1l (el)l't'n" I,älten. Th' OUlJuutlrin cingel,anortc ,,'I1lcltftbtidJ'rriuung" ifl m,rlli\, i'rfjl\11e~üliiQft, iEorr (l((l'lll roirb lBafrH. .i.!rt~

1l:1I11ß in ~mll!lr bcf+nol.1)ot'n, hÜ' äUi{I'tft !ll'ring ,rl; ('r fJarl(' w('~n .\3idlf nM)I j}[eijJ" .ottW~I( in;:;,illurat mir i.n 'f[)lllT,al [.vielE' er ba~ 9.nciftr (1).nl' I)c[)tl'n, f~ü "lmr \l5ritilrr oft fl.1'ntll\i:r Iue-rpea unll bh' .\!CUh' \lJJtt orr '2flt'twtdj-J hll'il nrt'-lrr ,o\illll'r,a.rtl'l! M,:, bl'fihbm ttWrbrl1, ju ;o[e (JillMü~:ftl'n mn'flrll, oafj Ct!lt'1 llnOE;,tllllrnt' nidJ'1 .)ujllmmenlaull'n," ("r,ie '1.{orftd' (nnll rtmt' berorlinl'11 '!lllT'iU.~'rIInt' hrinAl'11 wir in jLllllIllHJrll!;fll1g- mit on 'I:'li!.Hljitioll h'M: :\)cq"10)1~11 Dr!ld, lhllHl riilTnl'1l wir llW, '1l110)1 l'inl'll ~L'flritf l1nll <'i IH'n1 ,,(\-e~hl~~SIj-Hn IdJ'IlIIQUo.\" llllld)'!'Jl r, '.!11 r, ~l'l,t. Hr bdi~(' n: n'[)tll' ;:~tvHtd oujilllfl'l1tw '~ii~,i!lrt'itr.ll,

11nh trtl'll(;Mll IOllt~en l1ltl'rll nllh 'C"brir.fl'irnt troll, ll1l'Jlll' l'l' \Trimi((in, Aurii,dlriill', bCJlll tJL "ihrc!ll('Jl., ril'rllll!l \:Irr 'i!ßiTt~f,iill)Cl" ~'ll[lr er /iO) nin):I \lebl'ijrrt, dOllf unh ntlnlri l1liilf!r ,~)i'i1tbcr [ricll nier]'1 lrhnt; I',; II'i )tl\nwlJ, hilf) 1I~!' iS(ll't'II bl~;(Jarb il)Ti' .\finhrr nf.dJII ~:tL\' 0dyltfr !([Iietl'll llub bü' ';1 inDer, tu,['ltn ii~

nrfdiüh ll'l'r\:ll"Jl, l\~dJ,1 ncl)'t'll ItnJ-1ltrl1. (iöoiil iudHl' 11In olri, Hri.t alld] um \{\rwi{fi,rrnng Aur m:\il'bl'l:" nl'rhdralullp, llll; ,~fllrrrr llJQO~t ben 'i!.~orid):lo!l, il)1ll [11'11 ,\1L1fljWCi ('in 111l[lJl~';; ~J.aljir {nug, "OHr 'llioI)111'n, (ioltt'a" All ;ufIJ'eahim'n: be9-fl(ridj'l'n rät er, 93aftlL' 'l;illl', t1ll' %J'l'Illaljf[lu[\' ill .'l..iielq [n'l)lIj" '.'11L6billl'lmn in i:!t\ arllrll .l.:rh1"llri Lh"llld)'('1l Acll bürft'lT, 1I1n nüf),j i:lir n!'\'ltl' t\'lll'l' :HeH\' lwd)' S'ol~b'lITl\ lHnlcl):l'n MI müHen, lI~d)'l d'U llILnrllljrt'lI" bWlI 111I 6dan1cIl .\!iCTt3 lunol.' er ßl'rtdfl ]Iidlt~ l't'\eljlrnen,") :t,r0 ~fOl'TI'Ei '!h~rirlJl bl'idir~illfl lii[j' (tuT ~l.lt'itteirll1Lflrll iihl'r maftl. l~\lrnt1i:[fjll' 'Zifjurrn lJi1fhlTnhl'n jn fnlnf1 im '-lSfnrr, hC,;lrf'l' rdnl': 11.1'01)1 I1Üt'r !~'O'b e>:l jdjllllarr1!lr )Betriebr nl'ill{IW 2Iih's, A, 'lt ill 21. ,!;r[l, ltl'll im 0,[]IjfC

1(7(1 "thomo", :.lllllTinrr, \"lojl'f t,olJrl"lT (in ;\'db) 1I11i'1 ~illlllill I\\'rilllill ,:ill :lJi'l100) 2{l)llIlclJ 1!,idtl'll.

1w, 0(11]\ 17~J tUltil tuUlI mi! IßI'~i.l'1II111!l aui llil' ~all~'i-d1UJi'l1 D'l'-j ;'01n1JHril1fcf).rn "trrrilllTlllrn"rt(,:; tWIl 'Hl'!lilllJ bn ~. $nio,i)c ber SdJiul!jl']liliil]l'Il' l!-\', ~dd)llrll. ';ffirnn ,cmd] jrliDIl fri"II)I'1 tlt'l:\rfjli~bl'1I1' mil hl'll, ;\oljwll fkJ), 11I't'1)rwbr IIltb' ut'rfliidrnbe 'J\nllinrl' nllr 131')krulI!J b(',' 2'([J'1I111or,t'1I" nC"lIt<l.dJiI liJ'urbL'll, jp blil'lJ bn tirrotn, mil' lid} Oll b'CH bi0'lJl'rlrll'11 (Ik" fd),idl'll bl't' ~1}(',lltrcil'r 3dlUÜ' ~ri!jC tro~11i)el1l' al1.;:\. (i:t- ft'llüi' r]ll l1idl".:: ('''' rrlJHr Iln'r lltlnn t>i.t' ?rllj ralfm~n bl'f. '2dl'u1nh'jw,:;' n{,; r:iltes bcr 11l~Lilti!lltl'n ;\tvd'!1[' bf"j jjjfl'.llUi,dJ!Ctt S,l,e&ws:, \'~ fdJl1e t>ix f1rcIlOe ,l'fl111jeqlll'It in bel" '"1:mlf)'ffl(Jrun!l lwl' (lkl~\.Il'shrfti'm'

" m1m(J, I'G fd,ür bl'r !1rfc~1HdJll\ ;1)l)(Lnjl ;:Ill( li'rricCJ[UllQ nnb lh~-aItHnn u'o'n 'S{~'ull'11 l:nb öHm IßI')HrfW Drr bl'ftrJ;wom; eli fe~~tl' alt fll'l'igllctrn r.f'l]lrVifrfl)twn, an ~d)llJlbihryem uub llnb'L'wl e,dJulbelJclfett; cß fd~lh' ~nbtidj --- 'l11~t> 1:'0.1,:;' bill'fl~ 00,:; ':fßü1)itinf!1' ,e-il,

Page 10: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

nftti,ol" brlmatlllllttrr

- bü $e-qfli1tdmN: f.lir bte ~tt blm 0eittn btt akDölTnIUl":. 'tmrmlSO ging ej, tben tUte hnmet, t'OIie awfJi Q-cutc ncIdJ·: aUe<) 9(t'ut' b~eß1lt·t ill1ißlT.Cl.ucn;oft lrrit ~:Rclf~l, lIt,al~~llLaJ a.boer Q1Llf)1 ltu Unrcdilt. 'V.l~ WCintra.tlm, iAt~~ I)IT Scfyllltt'fotm t'nt~ll·g.rl~l':r7ra.djo1 tvturbl~, ll)jro I)l,'l,1ftaltb!icf~ unD i)l1llt 'tdf aHrt)1 rut ';dj:u(l'l'oor ouuf, .bi.\~ )(Iji(cd)ll.en llrTiIlI,nmllcII_ Die moCln lllÜ lWl1 rLt1cfiltifd)rn 'irlt'ifien fil'marljit IJIlltlr.Ulll): mit lIt'Hl'n [CIUfT l:taba.uten. 'lBtc1e oüier lirldijl' lfllDrtl 00" lBl)H in fe:inrn fJrilig.ftw ~l{'fül)teu ImlclJ:f, i.~m lJld iHeu.a.t'lulHbc,nt':~ l'urriffrn uM' 'oie! ;~Ll('fil' a.1l~' bcrn Qr'bm IIt:rOOlltlt. l.aLIl.IH lVtUCW' Clihi :Bnll llud) an bcr i1leujdjul;' ~kr[lW:f:t'tiqf'~ lIlT~, llcd)i:dJ' FeIt 2UEWll IlllÜl1'Ill'IW 9t'A1'1I fi.e.

(i'l)tliC1'll1l~1 fOlgt.]

!Die 6d)lllel3ergu!le in s:!ien3 um 16. 2lpril 1825.

::l;~lLtl bit :!.kll.J'ol)llt'T ber Sdjrlwic\fl"!jujir in ~i"lIcr 11111 Li) ;liVtil [\l~G i.ln ~Ul>t ,~ltl1l I'rnuiltmbl'H ~dJllt1mlln ljinlr!jm, roal:wn Dir m.~nigft\'tl ('lIlI' 'lLli'l\ung Ml,Jon 11'O:1>W, t~elrtjl entiellli~~~ l1KHliid hiril'll Ct(lOt!eil um: hi.ridGI' ,JI'il uür 9;eltaLl !()(J

,;~:tl)Ull traf. ~ernr!J,mi'l! ruir, Il.!Itl'~ t1rl'i 'l(lIlJl'lT 3"I'U[1('11 bilüon l'fb,iilJII'1l liinCl" orr leib,!! lfktrofft'o" mn, S)nr ,jujrj ,~ib!rr, :t\iiqp'r öes :Ru.t,,;, S)al1bd,,~ 1IIJ.11111 1mb i)all>:tb~,ilja, lS\lrer bel' ipt1tl'ren 'lh;o,tlll ;'H. %ljlt .1~iblrl, rd)l'~iGI in einem :HtleTc .111 leinen ~,1"11J~1!1('t·, ~)t:"l"n 0,111mUl DOll ,\t'a(a, ~Ht'lIWl1lt" Irll.,fl)\(UL ill ;;I~ll->l,1nld, ltlll~, ,1)1(1i. !N'-~.-l iJ',:,:I'l1 tw'-, [1'I1'1ibn:

,.'~~Il 0,',11 urrll(1llnnii3110jll'1I :rlllll', tWill Ui. 11. ~iJi.

1l1'.!1l'(iil' IIlll lil,~ Ill)":: l1lJl'ub;:., lUllHl1 l\)tr l'lJ~'11 ~',,;r ..J.il O,'a \0\'11 1111it1l'fc'1Ibl'IT ,\;TI,j··,h'lllljltlll'Il1rr 1111f ('l'll< :HatlJ'llUlr ijli ,'i:ll'l' ,\l'on\nrl1,; lJl'fjar.llltdt \l1lU1'<' (WH, Il[A mit dnn,ul öle 2,lllrlll,qIL1d( nlüllil', 'I:m5 'i\'t'L\U 1l1'1U" ll~i .~_1l'I'TJl ,'\I1n.ll,\ tl'OI1 .\tl!h'l" Im5'jW'

brt1dß'll unD !jrit1, \)\111 dllt"lll t],dll!ll'lt '.!\.<il~l1l' \I'" rrirfH'tl, '1111 DI;lI llJild,l bi:e [Itun LlJll!'llll\'llbe J:ii!l"l' fIrnI,; nl'ütbl' ~]l'IVllr~(l\\'11 }:;iül)\'fn mit fO[ofD-rr 2djl1d' li!3h'lt um jii1y, ba.~ Lll bn: fmAetl ;-3eLI. Mt' lliir bmt1"IMrll, !I 111 1111;11 ifi{Jr[~t1ufl' TIM!), ocr 3t,~Ji" DI":' '-t)tonl'l'l'':; ~H hlllicll, bt"l'eit9 ba~ uicrte ,'OCl1l0 ;n ;\ [;llIt'lllnl fillutl ~Ll1l' ~51~rrud)c 6:Ulll i!Öfdj11'11 lDi.llTll ',<Tncbl,t1"0, t\'('nll 3i .. luriflm, b,af; hlf' 3ef)mr:l,l'~WTii" :lJia.Jl.f1d lllt :maHl'!' IJili Ilub' bir Jl4liiugl' ,\ltlll ,\)'l'l!111;' ,\li wdt ,'Illfrrlll !illL1, bul/n llJm audf Lll Ilj,'llljil'l' 11l'~ " 2tllulJrl\ uuf"T 2-rfllicfjn! l'lll]tI;licbl'll linD' vi,' i;tla,l' i\\'lll\t' IILlt ')[tt~lhllll1h' "'e·~ r3'H111('llr(llftl'r,~, IJUlli ,:,,:Ul'l' ~'r!lriHl'll. ~LII tlllnl)! r<k ltllll\1)lll'llgü'fl.t' 3:"iiltlj~ leil llnb JIJcilI;an;:n bllH~ du ()Illlftr0 'i13111tbn WIHDe (,i'l' llJHne reit Der Bf<lll,~ lUl-d)1 A~n'Ltd. Ler lÜ'äly \":1(1 ~llll ~T[!lÜW Lljt :prfti!;lfdt llurf, 6ltgrnomrnenr '~~,il1;l;'I',lJHitete ruh' e;l11'1l~rIlHfü"J)m Dir 6-rel1" llnl~;'ll '211djfdJliuorln iilJa öle 9/11l3l' 2hü'i! 'UUO ;1:':;[1'11 l1idj1 t',~r l"llif;IT tilllT ~mrnfr1}t'n bt'II'l;t nnueiw, i',[t' i,;r,"lJ.!.ifii,] bddjl:'jiin~ Il'i,nCll, r,jr onildlü',lwnt 0111lÜ'1I ,lU 1üld)ll'lt !1:il' alt!' 'pilllmrTmutirr f}alb' ,. ;:,[:,~,pfl'r(lrrl'nl ndDa:r ltltll tOl jLrlI' uyr .l.?l'fltO~l C:lt:11.;, \'IUllJ;T ;;~I~!::.', ~tlf' ilt' Illl: i):~' .\fra.~n1l1W>t'"

t~rcn 6d,)1.D\.-tnft,c11 S... reuet l)ii,tte, \.!hm1'. b.. 1iE&fJt,),.fo ryättc twT llnrrr\lanß bt't" Drtl"'j 1tnt1ennelbh~ er.. fu(gell müHe}l. Si... Wunen liJ~ dnell ':B~ifl IJl'n l"\'T l#rrO~l' rnacf}l'u, wlj:nn irf): ,;)l]nen fl1{J:e, 00:1i, es Gt'l"dt~ tu ll"'r Stobt an ;:12 Orten aUQlfid)l unb ~IlUJltti'r g:erabe alt bell f)iLi.d;Ifl,Q @'i":&iäUbol'II, at~

\lH bt'l" o'ran~i!3-r«J1('rtircfjH.', all e{ij.lilJ~, ~irbut!l I1nb (Jll i)cr 1ta[I'IIIl' b-tOlll1te, IlTlrill Sja;uß luwtbe 'lJh-cn~

(liTT turn( ruinir'rr, 000" 1~.pt!luJb, bic \lirll}\Hbe ~lJ. t'Gml'r lfrt,1' l'rl,olten." 1:\1'<:' 11l1~' bn 'lJ(ütdhln+.1 ~ ~_~l'rrn üllll ,\.~i6tl'L

~ü' ;jl1J'<'lte '.!.'iCYi.cf,rtl'l"'jtoitmlt i.ft ÖLt' el)nwtbige l:d)l'rjrau ~1)i. ~to.ffialla !j;lJU"'llficlnct:, 'tiJ-d]ter ~ ))\llt~liirbfl'''' ~(lfrf ',\jölfl:'njtt'irtl'l" 1(l1b tlt'r SJdem, geb. 'Öud:II,'t. iXllll'lllr.~d~tvci~et:gltfit' '.Jh. 34 (Ilu:n !bOot­LI'fI'l'ljllU':;),- mrldJl' D:(O;: 'tlllmütifunetlu ;11 ilienb' im :iofll'" J ~Il ~ I llll '2Utrr 'o-oll 90 ;J.af)ltflt 'BqtDtlJrn i;l, 2.ic \'l",J,iiliJ',l' 1tu:t) [111' l}Öd11tl'l1 ('i}wjm.a.lll'r bit'fr~

ironl"iHc {frlrbni{., (1\1 tQ'5 jit', illf; kblf'lft nillllC(!\', olJ1oul,l fir crft J "jo~,re ßiiQltt', oLt \':5 iie!) ,111ll"l41, ':'!Im j'i. 'Jt1Jril IH8!\ <Hi ~irIt'lll 2u.m;taH W!JetIOS;, IWli.jl\ [[FC l>J,rl1illllii!li'l', ;\'mll ~l)L.1ril\ ':h1jeTl1 'f-.llcfjn, !1l'Gl11"1h' ,\~iJ[dlrll\lb, !IIW1'fWl' :::;,jJ1blb-riülnLll ('b.iitwt." ]",,',5 ,")lTnl JUlri ':1:',1I11j'l"1'. ~{irrbra,ufl'), {~kbl'tbIlU] llllb 'ii,Jjl'n{rllll.) 11l1b 'L111;:', it\' gdj( ill'!o 8Uo-flCI' twirflfirll. :,!!],j fil' uuf hiL' I,')aiic f'lHll', fall' [ir 7I;cllt't'IdJl'ill,

~,ii' [hf iHS i)ClII': "ilriit! 1I11~ m.efbl't\' ilJlrn 1"1J,d,q',IT ill !:leI" ,\tii.rl)K' ,~ic \I:qlll!,r. Ulltt'tbclfl'll 11'öni' I1IMI bot'· I'~'ih' tJ.il' 3tllrru;!JiPc'[\' I'ii' b',<Ol'll i\'l'üll,'JI tl-ild;ltl'11

1111 l'ri!IT ~tl'(ll' (\11 l1ic ,\~i!lL\('L' lIn[l I,wllljtm:ltt'll tl,\"~ ':illtlt'llllllllff1il'II, hil'f!' Tlwl: ~b,,'llil'1l.'\, ~ll ['[·;:1flO1. ,', nlll '.l-Jlld}L'l' ftl'ifrl' 1:n1l1\ Dil' ::7 illli'l'tnkr in jl:"lc' :',:udllli~':"\'1i Hili) !lint", nit l,t(' lll,t'il\'[o' ~1;n,":1~1 il J 1"l'l'

;;.Jl::l'liqfi'irrlT, ,)11,-· !lILI '::l:Ll11t'JH 111,1'1)11) (11, ,'llilbl'l '.'iJlI "=lJl'rlil'il;l, LdmtllllH'11, ~Cfh1111't"ll iD'l!\'l1 3lU".fi

',;iiilll)l'l" mir l'l!lt'l ')3eil,"l' "ll~' jllW':Il: ,,\lin lJriit[1l'l1 )"ir l'II\\ ':-'Jrllf'ml:itl'l:," l"" l\itHI'11 Ilill III'i:hll}lh' \\ ll.ud::I']j, 11111 :Ei!l'!'r, l'\!i,; i!I,UI l\i1l'L'i !ll'jlllllll'll, ld!11ll' lll<'~1 idJjtl'II\'II, ,'lLt!', :\.1":\<1 'Hlllhn ,11'111 ~\'Il"

1llL'ltL' Allll1 ":L\il'l' !1C'flllilll lL:Lll", 1.'1.1" l"":1l111'!1"]l :llT

\.lll;":'1' 1I1:!!1 111'.111 id} UU\lldll'll ,\>['\'1" tll)ll :\,\(1;<,'1" )1")1'nl'1 1111 ,'1.1"I'LI!I.lI;ljllh'l! 'lhi\'(,': ,,'3' i1"(1';' ill,lr 1J':1 Il\1tt 'll;ilrl,lll Ifl1\i1,iYll t~orfltli llÜ'd~ Drr ,111,1'1'

"';TII(i~1'lr\' 11 nrlL-lllIG, bl'" nfll'lI1L)IIlIlH'H lid!'11 l\illO{lIl! ~".l"er;'it(>d'." ~l(L'lterl" '.tirtu10(j1llT \"rinn~nt jid} lIid~

["il!,l llud] MI bü' (\irnbjHitll' bie!\'\" ;Yr. ';HIJ~tl,rr, l'ltt' I!lit dnl'lll 11l11!FlT '.tIer,' Iruf I'iurr 'Bk~'~,Lli~j [!l!

:lltl'lI ';\,.i'.'bl',uT b(\drf)lIl't 11'111' 1I1T0 IlJr((r)<, rn'j im '.(iOfilT.fj-H' ~1I'II~!1,'!!j(ilü rH',' 'l'TI11l!!'LlL!] l1l'~" .\l'ril'ftl'1' (",'ll;lIull\'~, j~l\lrlt'", ....'l'L',(\)1DII\1hcll j;l.

~111,' i:HiUI' \'\,\L1I,1. iill\'r i:lil:f"11 'nTilllv ;)it' l~h'l'J." ai'llJl iW0 ~.ull1i11'LlH:,rirr'll'lllilllil'r'; l'l~liill~c::[b: ,,:i~l'"

1,'11,' iUllrrJ:.illb "111l'[" ::LI.IIÜ1l" Ill~ll' lll'i bt'ltt itndrll ::'.linll<' bi,. 2tfj1Iuri,'jlTf]ufit' du 71'hlllllllW:lll'l'L, NTlll ilLI'h'~-'l!ld(\', :.UII1,ll ;;;'nttnl:,iinfn:, lD/{Hl'lt Oll" ,\.lll~~ !'I'büllt. ~!l:lil\' lirfl'll "UllI .\Tlöflcrlt' 11lUI iOTl'el"tl'l1 blr ,"i raLlt'1t (tLJr, bi\' ~Hollfn" ;;'Il örrnw, ,~l~;lllli. ~~Cl r :-'-[llll '-,:\011 '!lltl)llG'l'J; fI11ll', ~',)[I'l' tHl'~ 'JIJlnll.i!TIÜ" 111L(j ön :.tinlW ]\1t[') hU!I l',., Ln b-il' 'fftlrr[i(Cf1~ tillOlll. ':,l.'!il ~Jittl' bn 52ellft' f-rJ:r(l'p\>ffH Öli, ~t!ll<flrr .. jrnul'tt, bie Dl'Il ~;\'Jlt'rid,r~ctnJ lWd)" (\ll~ lA.,.n'.}II~!'C

I l~lH in 1It'll 1.0).IÜl1lTll 11IlItl'1l, fDlll't11J1 ,\fin1)M'\l Q!~

I

Page 11: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

Ojtti.o'" f>r\..otblilUIl

~ll.u~cl:iilt 111 l)f11 I.»tlL1t'n1}iTUluß. ~ gd1ribtte ':IJlmlrnbil0, 006 nlLß in einer 'fdt beß' ammtet'o' ditOtt',:, lld]t, l)atrwl~ llnftQrt be-:j 1798 lJt'TbrnnntE'Tl ~lHIl rbi(lwG I'mf DeUl ~:o-d)ioftal:e rid~ beianb, ftelUOl fü' ltll 00-3 iiuent' (!Iiortentor 11 n/) fetlJell trit' aHe 2d)~tJ~'iil'T tfuvl}cmin fikuD'I1", 1Vt'!dJ,e (Jof,m~ ~ft nid)t HdJL'll lonlHe, oan~6't'11. Ul1tt'tbl'fjrn IW:TeIt tl-im d3'0'l:-1 brlll Iilöfiwe &ulIitdir!( 11l;1j;.'ubl'1l S~ä'ltferH Dlt' ~~:i'cf)et' ab,gl'lntnrJI lOO'tOt'lI uuD ja blieb r,; udt ([1:ottt"j· Sj-llfe llt~rjcf,i,(Jnt '1::;0; ~-':lT1t3,i~t'a\l.'ti1oihr tctftc btMrmnf J'u brt'JlllCli l:n'g'D'lInell, l11'lIr1W jebod) imma glcicf;li l'oiebet" gt'liifrfjt, 'ßMbe ~t'fijftl'r brut'iif}lett fidf, /Jen ~.allf für D-k ßHldl\dj<' :l\ftmn\1 ba~ltd~ bl\ b-e..wi~('u, b<I'~, ftr b\'ll llI'llTrn 'SC!H'ITCllt'Tl fll'il Wa~ntll~ 'uno ~UeihullH A'll ~i1fe Imll\'ll, [0 !1'lIi ii,' ('0 lllLr WlIIUHf)tw.

(~ '~blfll(" i'Jlh'll l'('11l imr~tb(1.1\'11 lOcllH'nrt 3.11111 [~it"r Hl'r<tl!I'11 Il'in," T1\'~ llll':; bn l.fl)toJ1it. 'Xit' ~\It\\i\'~tr\,lh'n f\'iml Gm ;\tll'f\T'.'1t1~1 t<iCfl.'l: ;)fI'HnI111 11,1;11 j:il,'rlidj J;llirdJ U!'jOllt>l'tt' (ljdH'!i'.

-~(l:. ("';!ltlll'ljo.lllJ i1l'~ ,\.','nn:\l\llll; ~, )takr, \lJ'(I

'111:1'.~li'b [1l1tdj IlnuIHfüf)li,~fl'it dlll'~ ~1ne$e,:, b~ ;\'l'lId' ,1l!dnlll, )tflnb rüdlo'i:rt" 00111 b-l'lltifll'l1 <;$ljoto.. ~llil~'I:_ ,'!;ry\" ~jnll~, 1.:'. ~,

(fln Interellanfer 2l1pnerfrag aus bem ~a~re 1580.

Q3~ß U;(~b~tQ DbrtnIIH'fjr" (I, "'. j) ~iCll,l.

~le Ilnd)ilt~fßbf iDf~ijfffßtlid]Ul1g \It bu il,{rolilw cinnr 3eitgnniifj. <115 ge~utH jf~t ,;Ir ,,1HM)dbadl,~I~t~ im ')f~lnnucd(l~rtl1 fteht. '15 wal":> I:iemit lIirf)t llur, hir WirtfcQu!t~geidltd1te ~iclH 'lll~e d~et bWll\'tjtft, lOllllrrl1 kÖlillte llirllelrlJt IlLl~ fin hr;llld)['Ult'r \BfQr1t [ilr hje !jeplaatc ::Jimt1GlLllclUllil iein

':\J ,;:': '1'0 :I"1i·.\~liil'l'l:r 111n i,'.'\ :{,i"\r,:.' i'\ J::,il' ';'11I;'l' '::}ill,:lfl',,~n, ',I:llfvrJll'lI! lU,'rL,I'll bLltil\ ll.Or!:1 (Wo' ::H':c' ~_(lir:l')ll'i:.I"! l:ilD'iHlilll,U !1II11 ~"lhll'lI:r, ltJü

':1, ~,lllt';\,'ul'l! ,in'-, Illlt> 1,,(' .... t>.'11 JllI·)!:is- 'l'lilile l1L'L,IlL:'il htH

:\'\' '.1.~l'li :;i('i[i~I), 11"\.'),\'il lll';; 1t1;J(llI1~lJI1!'J~~.H ,~)l'nll l,)-jlnfleqllJ J-;l'iI,,('Hll :a ~T:.'olt'en;'jeia 'Ulf[' ~lo" l'''1h'~;,l' Cbl'f!J,\\ li,l!l\'llillldfl~'." ll11l'l '1~'i'llj'Ii,I'l1;>':\­

Ul tilrfHl(lWll ('hulfr[j1u,jl Zirol t't,)" ~IIJ1Il;lllft l1t'f

~)~'rqcf1;li( iiicH,';, tltl'(\thtllLd)l' über ,\IJlfh'fl1(-rIW~\

~,r (bll!ll':'it )Jlfll'l1l't'tl g,li:iql'11 :h'idniu[l, ~1~r;~1,'idlc" i Jli~ 'Bl'rtIO!)t:'l.Hil'i :mt 111;' ll!(I'Tl JU miii"TI, w.~~

Tür ;:inli'11Ill''. linD Ilul,dHlJln:Jell lJi~':'l)I" L1UIMI '2!:tl~ ~lHid).l'lhll(~' Fctj, JUl-ldrugi'J1 blbt'u uno 100';; 3-wihf)\'ll C1t'fl l'f)-ri\llllell Wnrfi,'Jar(d1«iten 2 cfi«Öi l'lt, \\H,\\t,i Llllh :lXür,t'lbad) !illn! iljIl'1l mItOI'\1'tlIIlllO!C1I ,1l'LII,'/lIl ei,lf'" j('il,' II nil l'1t't '.lln,dr~;llr\d)d1l f>Dl'rlil'H,~ !ll'rI'! ibn'll lT11!\Uiilll·('.i',ll'rI 'Z't'l1tlilLCll iTIltl'T\'ijdi" 1~111:!l('inlll'11 ilt ll'I'~ll'n Dn )[llif('(llliTlQ 1)("3 tlroiJCll 11 Hi'i1l\'t1 '!~il'!ie,,"

~'':; 1"'1b~n \\;-\111\1\:11 (li" ':'b~llil'l1i)\'~ 11l1C\1l[1lmC\i."l'i

mLt lrrri'lll flwill'lI UllG fh'l1lUl 'tllt'1) mlgl'gl'Tl ~llJel1 ,i~crf'lJmTrlt'l1B rtrT,' .lu.di, hit< ,~r1]1l1t\ll'\ fnml ilitl'l!1 IIUO hel 'lIlÜlh'rluUTlDtrn lBiel). !ltlr (>er jcfJ!Jl"jq)tt'n :3,'1[ llUr bt(' ~U'pe fiT111l'feb1'1 cnD hl'tcli Ö"" ~or'1Hl~ 1~,':11',~11. ~'\uf,l'Ti:li.'lll 1)G.hi'n l111d) ;:lil' rlle-rliIJt~I'-r' mit iln'lJi 'i~id) It'lljL'll-' 0':" ~~~d:I"~ Mi früh in bit'

J .-{1l1[m ~d,'IJ[r I:Utl lil:"'ll l,(un: bt~" \1l'.'ll1l!if~ li711,'11 ill hl'l! ~0hril ll:Wil"t'!\, I!lltU'll~1 jie ~;~~' boa,

l/lÖllm in. bn ~~ tun fol1en. ~nt\ot-~Ionbcte joUcn fie iftrl.'n :;)ngbihlfen nid,K -utftatten, oottffin il)r ltlrIJ ,w treibt'n, lU'<tß Öc-n iEdj.rdtnttn !U1V1,boer fei, T'L'S-tJltlti I't1Trb be.grl)'tl, tKI~ I'ÜL .gwif!n 1:00: 31uT ~ereillo'o rcl}l'unfj. !'It"9 lBieljoei\ befn-rrl'nlt tutrbr unb, ~er '!ridJ 11Dn 'aUen ~l:l'ircn mif 'tinl:'n 'tllg, ,au~ellltldJd 1l}(Tbe<

!iucnfo lollm bei oiein:: l1IefegJenl)ei.t ltuet]. o.ntJoert Utw-rbrrull\1en ab'i!cftellt t'CJIetb.en, l.oos befonbc~~ I;lor.. !lroonnteGdj.liitneT, lMlanöer 'ullb ffihd)elbmf;n It'iillo'o ldJlf'II. j)ir 0berIll'It3'rr finb g:cgl'1I1t'iliflcr illnHdl~. llr.-i( 111' m,eiJHeu, gnll~, im. ~J1~d),t 5u je111_ 9((]cljiOrm tutel bcr Dfiin.cf}"flt)t IllrrtJ:namn unD (~k'D-r'!l '~~t'A(er

"uor M'l' ßdl" i:if 'nie!; il\ i:lie ~'i\\)ia\~ \l'ch'ljTt Ij,iHtell, ([&('nll1 lci ,lUd} iLJoILft n'~rtj~!3 l1:efdl/C'tl'l'n, ltJn~ ,ll'Poell M'" oHt: ~~kTrOIlt'TIlel1 oerftotl'. ~M Daii :ilJie~ {'l"I' ~nnlJÖufl'lL Onbl'ltlllgl, ttJiitCll jil' Il)t)~l l:l.aTltri.t ~1I" idcbl'll, llJil'rtl1 bü' Clnigfcit bi~ obfdJ-utfl'll toitrbe. ~I\llt !;il"~ I)ill n:n;ibcr\l'l1 \.lfH ')\ubtii l'\I1I1,\, Dji"l.1J'o i.rl)-l'T ~111111l~lln11 Xlt ()jlT'lItl'liborf Hilb (!leoIg $rgler 019 'lhii\)-IT bn- ~hlhollll, (>aT; e~ ir~ll\'tl ni,ht:3 ßlAdJ'C. hnn bk .[~nlit'1l31'\' 'Illl\> SdJIUitner mit ihrem 'L~irI}

(1111 ldl."'11 1',1~1 eillt':'l)'fI'll; ln!l';1 füll ,ÜIlT bir -:;LJ\~r.; lii1tjL'fanb S,c1}liltllrr b(1rübn' nidJi DI'l:!11ricl;\\l loHn,-­:l',n, j" !.Jt!l:'hrirI1 ['11,("1)' 1[l' ril' ;\t'Ftfrll,1I11!1 !'inl':'; be­',tlmmtrn ,ta\\l'\.'.

:i'l"MJ'll(, W<1rj) i>ltnl) '{~l.-j, ')l'etlidjl U11i:'> !'ll' l'IJl1~~'>

.'1l'lWnntcll '!l('iii~l'l rillgl'110~~ b('fiitfflll"t~

l';:li',I'11i<: ~:~dl uirjl'l ,,211,t11'< (Ztnit:, !FiiiJ.tetl<; I'-i.[,:,- Don lll'l Unlll'bTllln:.1, hie jid)1 !t'lt ~ofyren du'" ;.l'ifljli(l!,n 1)llt, IOI1Vllll, jn )olteu Tl1rJOll jli1}fli,cf:t !1U\' :J,-lndlißlen unö iu Jl'()Cltl '.\01)-[ ILOLrfjl in~'&don,.. ,'ll', ~:l" ': ~ltpl}\'nnl.: lliin:ti'((l \:Ir': "!(~I\tmllllll ;y.r r,'r:'fL'ilbu·,.r, 1:1){'Otfj ~I'!lln' lInCl $rJu ®Iitrlirt{]" DO'Tt ':"l":'.l~:', i.;ni:: Ulll', jt;.:lt"f!,' 1,N-[:. ini l lLjl'l'fl 31lru'~!lC

,1]:':i\ .\.;t'Ttmllllli'n':' ,BIlLMii;; ~1t crlJl'Ll'Il, 1)011('n, on 1':lTl'lll':rl ,;u[llmrnmrOlllmnl lIuD Dlr·, i)l1rdj bl'lL \"itÜl.~!,-,D\\!1\'T ,;\\ -2bnii"ll~ 11' ,"\h\'I'!lir!r~11 1(,\i\'ll, \11 0tlt; ;:'i 1' ~lI11t,l'll i'lü 'lil\:i:IJ"l''-rijLlju'n ::li'rl;i('llil, i~llI~ iI',·,'\'1',.'JiLJ\11'IWIIUb'I'11 lll[,;. ',fILlI ':'l': Z:,dJ,.]Ii:1H'T Ti~li) r,i'l,nt;n jmlll il,'~"'I: "'J!'i;l)cl'Wllli~)tm 611;';11'\lllnl IllT ;!,'l! :;::l111lL!CW Jr;niIJti:,' 11'11 l;? if/\[ '1{l(ij !1. I1lll britti.mlllh'l\ ~'11 in ber 2ÜÜl, ),li.l'Iti~ bll iI)rtll ~l[If'I)n,'

ll'Zl !'Tf-l'fJ~iJll'n unD Da jr;Uel1 (ü' )idJI [H'(iii-nfirl;, [\~ß iiintf;,r,'ll':; ia oir WL\.le 110m \itcf(W'lt~l~it iebel." ;5l1!l1o 11;; ,'lU jriihf'l"t'I' otln \j.!{tj"I'M'iJ IItfdjllkoCIL. IJl'l t<;'r-\l'1:t

:Vn71l11l,1IlJlJil1 joflnl (\1l11) ~ic L'fJ~l:fifll)\er ullb 2',;blnijlll'~' '11'\'Wl" t'111t'11 'i:llll'T r;111!1(]I, ~\elll'll L1flll

t<r.'lf ,)i1vf)\'rrC11 iJ)re '.ß!lüfJ'1 uoolflcftdL mirC1, bOH ik \t1I,\L'uidlt"lIb Ih'tr,alt~ll ll)tlc'lI, bit ::'11J1eu lU'lI'" lirl;, mrii1rh'l1 une, :1.'111 "qdn" brnlld)ll'n miigi'lL

:1wdlL'II':' foil.:;! illl Ol'nL !l1'miifJlleil Tall öL<' :~ '~;lr(l';111 Hii;~lnl\ll[\er unh, nioll eine Dor b.er .anban oll iJ:r ~\jrlJ In nr:,irrGl'qmöer ~rl:lrlurrJ in bil' ,'lI\l'e ;\~\! II{j,dbIHfjl 11l!f' ;:llll t-lllli'l}Trl\: l't',jtelÜ3 t>il' 111lfjCjül)f"

I\'n '1iH~i;L'rrrll iu bil' [{[;leHnL~e ilh; 'BllfgmSi: ~l'r $C[l'\.' (i!rih~irril·J \~ilIH [\lJ~"r, (>lT Diillll'f'l"f,ij,I'~I[nl[' mann '!. lll'li Hilb :~\nll"11 'ECf11t'r uw!} 2 ';!oor Cd)ll'H, dll idwr ::\1)~nn dn $UlH uni) ocr 'JJinir ul..i' 2·J:li1ün 'Ull~l, ein $llar~;.,tiir jJl1 lll'( ~lJllli.r (I!<Tl !::'{!i,jr;crn iJ:klÜ1) ~il1c SJÜ[[l' ulm ~I"(fl' l-1'l~l'n ,ln!:' ['li 'J.obn'1~:}(tt(',· elilCll !f-nrcf)'t ~u S:lilfr, in t,,· !1,1,tl;; i~li:ffll_ '1:.lI~rrbonTl jollen jJ'lt' Srl)fl'n I)rr

- --_._. -~--_.---­

Page 12: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

,,

Iilril. 42 Ofttiro(rr tJrimalblaUrr .!itft 3

f;dben tllngculllllttCl1 ~l'~d/ll~IHfd;nftell Ull~ im" htr ID1ilbertoont!t1'11 (tlDff~ non t'ci.j[I'U~ lllrllr, (tl" C[ 6J1 iibtIWintcrn tlerma~) fvtO'ie beten lllofir lotmätttll gCllJI'ibrt l(\'rrhrJl.

ißa", oie fSnÜLl-91U1l1.0 ~r beiDClI .iQirtrn a.nbi'>" lAngt, flJolf \'<) no,al, öftern !BTrI'UdJ' gd,ait~11 ll'l'xbrll.

~ilcil abl't l'-Ot(ll'Uanlltf'T 0H~n~'jdJ,er 9imtmnnn lInb (~~~O 13eßln lllii iT)rCl1l. ~ie1, ~~dl bir I.llieibf ne&w ber Sdj'jrnalm oUfj:cciir!:nr! hobl'n, TtI:l~ iIj'neTt \:Nm rl~rlJlt;})Dt\l'1'11 ltidJ'[ nruüljltt, Ld~T,cr abcr oHe;.. in fl:utrTn :roilten nOlflllCld]ol'1! murM, )0 full in (ltüte ouocllll1dJi[ 11J\'!bm, OOIl, bel' '[)fjwdVioJ~' 9Jnrt~ lTOOnn llnO (lj,ror.o \ßt'glt'l ,\on ör.llt {\:cme1nCl1 Q.Hri). b~ 9i'(Ild~lt:ielJN iiihl"lüfJ' rilt $<101' 'leqrn unh ,I ~ä(bcr ~llflf).lQ{ll'1L bürjm Tell {ll'1l001fl1te1l 'JlI.pl)errrn f.o,fJrn Q:urlj Dir. 16 lllobt'nEiI,' biTrfl12 01l1rrt~ '(J'r,ßI'D,t'lt 1ul'rben" !lem \"'\crru \.lSrlcr (.IJÜbl1l1rl 1I .i;:ii~[', i)f'tTn $t'!llcl" ;J ,~tiiet linD bl'm' ~~ril 9hLlLdJ 1 \Hobcufii0. ,3'm briuclL <""ol)'l" lJdOllWl/ lWrIl' altem .\'I'rfllwlllcll hcr I}fmtmmm [ol1n (,\-1rnfl'lllh1rj n!ü' H; ,I.l/ifr.

~rilll'll{>' 'lL~O(' bn :ClJn:tü'n,il'l ,'ltÜ'lIWil'lj lJl'" triffr, in rtlt:t[(jlT ~nm l)OlJm birle llH"ntÖI1 n~alt' IIWI ITrtl,rilllllll ;HcrtÜ<3'flHlllfr Mlllild~ul illllt'11 unb j"l'ilollb .\.)ll,m; ~~a!oltr (I.korn $r!jkr~ t~otti.l(O,rCllr btH (ll'm Itn'ljfll ,\111 ~olli,d)ll'lt, nl'J111Jlltl \11~dJ(ll';

St'ohl~ 'nnb ,\20Itl1tirlilt'l" pL \2-il'll~, llll' 'l'l'f!l0II!l('llW Ö!l. :J:oIJ~ unD \"'\,nriil'l'r l'rh"-(!1t"l1 \,!:rlii\ttl'rtlng O'I'r riillfllld}ril ~to'Ilt!mrr oir" rrfl'!iI'IH' '"HcdJ,t 1111 l' oud) 1f1-\,(H'q( ,1l1~' iWllI Urtril 1)\'1"011'" lliilllliriJ' 1':IÜ hi; SlJetiÜ'll"rr mit if~n'm ~t'{l'inuü>(]1 llll i'aJt(l~; ltJen11 'milli Itltl heflil1l'tlltl'i1 10!1 IlJitl'inOlltll'r ftilldllfr~rt i1l üjiimiji'irfl' unD 'Ut~n!l'r(, .\Uil)111ll1; lI\'lJm 1mb jOint hil1"l'l bci:c>l'll '~.Hil'll () 1'0;(\(' 1];nIlWiIlIlLli)l'r Oll' '!B("i~t'

lJr~lI,Ii}I'l( Iwb nu,dj Q.l!M n"l\JIJnl'll unD md~C1\ !liittetL I,li:ur hru 7. 1t1!l fnnl'll (Iil' t'lJrrlü'II,;a il),r \~Lrill'" ttil'll unD ))(r (.\JnifJLIl ltl bie :C"cf1frn \lilh fRid]Q:lll1, btldJi nm l)1 ltrlll 1 itl (Wt ~)ölll' 11I1tl l1i(!)'t [~rrob w; hi(' ~WIWU IclJ'I"\'u: Illiill'l"('ll)) [lrJ" ('\lrr-lll!l'ld)' llllÖ bi, \)l'ill~1'l" IlUI tl"l1 ')\li\1Cll th'l; ,,'pIIH'mbbcfldl" hnl1l'll, fl"i] (00..\' .\~'ll'illUil'h nirt)'1 tl(r1)\ll ndd,rl, IHld] uül nV11111''r ll\ll belll !]l(lrl\~1t tlicl)' ~rilh'iblll" O['l'l u'tlr~ !1ql}!l\'l1 IU'l'1.:tWll 'tli" :Q!dlluidJ' Illii ,'fit bl'll 'lia\fJ'" trid; IJllbt'll. ;\\'flll'r I)rtbl'1l 11l1llf' tlir Lbrr!ll'lI~n·

b\'rmÖ~ tll'" (Jll!jl'!ü[I'1'11'1l HrtI)t'ilt·~ l"D~l'b,er'um OO~ ~l1l'ri]l, mit il)-tl'1l i\\niht'll 1(1 bl);:, ,,'t!ab" lj~nkr br­lnl'jtll'tcr ~l1tltilWl!l( UlIl) '.13l':{lilrrJ !f sNi~rT lrl"fümmtl' ,\tüll,aUll 110ft), '2.1 l.!nl"l'll~·JIl!1 illre "l!lwlltlllWibl' ,ill bl'fl~ri)l'll, HJ-k l'~ [ol'1t rtltl.,>_~I)rr ':!.(nllldj Illltl l\\i'r('cti~

HM('il 11Ilb M(\t'i juli :".' llll'ihl'll,

'gin(fll\';. j;il' ,~dH",'inl' jt1lfrll lWH Ol'\ Cmi\'ll' -a(m jl'l'It!1d)orthi'll mrr~ru. Ginb jit' ubl'r iibn lJt'1l ':0llilil, Ill'tllllfnl/ lo!lrn )1(' ~\lm l'pfll'l\lIl111 111 [,I),lit\'

in oii' ,1;f'iHJ'o11i1 ,)Urlld:ildrit'ben mrrD!'n. SflOIHltlJ l't~ alJmuol" \I{IT, fo fnH 1:1['1' 2'1"Q;:lC>l'll mtdl' lJIelil't 11110 milfi~lfril lIcqlütl'l 1l'l'tC>l'i1

;\·ii ur1cu!>; 1:i l' "ll nbr :'1 ,:i i\ [' n" tlllll CbI' r Ilt' tf,\ oüx" fl'll in I'imt11' 0'lllir 11irfjit 111l'lrr 01::' UI I\hlinl'n I':in~

'Iel}rw IIni) jir ;ot!rn fid): bl~Minli,dl' ))('~ ~luffdrrcM frlb;1 unlrnin,lllOcr ('Ürl{l'C1t

5eli)13Jw~: 1:ir I1trJ!1~Ia:nrt'llm \!\on:~iI:;;-;r:.t~ilCll 11ltb ~[[ fl1ncf)en 1:cifl'n 111m o.flcn 3 ~o'l'tdm ~II N'lf11rn.

':)'SFlUJ ('in!' th'l" ~l ':'ß-!U±I~i.el1 bell l8etilQ{l libe-r.. Hitl, jo /J<11 ocr jrl'1110Unt'llrnl'1f :tdf 2;) ~ufbel\ mr,r.inifdji ,alt G.ti:a,fe ,;a... ~cn_

WIll' ~'t1rirl1 l)nbcn ben jßertra\l nngtltDtlt'Intli 11nb cli' i1ft ilj;ut'lt rint 'J(f+Wift bf~lrlbm öo'l!l1'eftcl1t 111Orbrn. 'hr DH~difd)c l,!t'ntJt1lLl1Jltll je:bodj; lcJin.1r i1).n alJ; ltJcil t f}nl ni;d]t gl'J"tattet ttnrrtlt, ft.cim 911Ut)­Jrirb ~ !lteirt ~lHnber riJt,1o'L1frf1rm.

'il.lci biclcr: mrrtra~nbr-U.nA lUllten InriJlC I}i.I1U ~r.fm:Drrtrn \nci~itJ.cT: '

.\h'r:r ~1-olt~E::tölirrIJ 2>tabtrnt linD \l3.üT!ler ~Oll 2icll,1'_

:i"'\en li4f~r .\]c!flld,t'r, :!bi:qJt" b-o-n Llirne. S)rr.r \.)Ull~ ~Jlioir ~1l ~l1Uenbt. .\J('rr mll(ltt~:i09 'Stlrlin1Jer, l\üra.rr no-n ßielth Uo. ~ll'rr '1:n'\d]cr, '-Hiir!jcr li'-lllt firn,';.

\1!('lcbdwll ,;11 ':.'il'if,; 11111 7. ~uni l:j,'H

Solei lUd)ammer aus 6Ulian. t!dl tld,dmUlerlie'D.

1:n l\·It'i.hril';(0I1TlJr1:irt.11~ IU1 :;tl~rr IBOr! ro~'" (lrrtr li'on tH'n ~ll:lll'rtoll'lJl 1l1liJl lth'lIinn SJdb'('II' 1It1l\ UUi) 'lillltoPTe1" oh' tltll1 ~l'll ::':aIÜl'("~i1t'rtt'iC>~nll

bl''':; ÜbTi0r11 ~iro1i;. Hili', 1\1,;, Dl'lI irllll,l,öjljd)-'.'ll \lk' j)rlldnlt ITl'11I11!1,'1I lllllL", i)tl', ll'(j.lt' ~l(lljfllldnll i)('~

-rl(il1l'1:llilHlll'c' !jl'!1I'/L i~n' .01'\'\'\111.'1\1 ~II \llltlTbriirrl'l1; Jnl1~tt'l\ brjl1110n,; l1ir 'U-ltfll'tlnll'l Il/~' It'I1\', oil' 11llb'r bell Irl'll'lI bir ~-maTtrll llirolTlL'qll'I(, tlic ~rullilll]l~ g)iirti' iltttLAiifiir(j'l'l (I"I'IIITO(I' (loH aU'3ll1ft.I'1l. 1l.'1111 iL' !riC/CIl \J1',1\\l'1l lirl"nll miiffl'1l tlil' ("),;'fdJüi~~, i ..l11\'l['l'l' llOl\ ';llllllt' ll\'Ull bcrül)'l'll, hi\(; 1i1' t1L1111 .\("nl\:1" ~llrijd!)I'I'I'lin tllll1 tWll 1('IIID/icl)-l'11 \,iijuwnt MI! ,I1!~rll l'lHl"ijhi! 1111)) !lIIT (1;,' ;)(irhltlliiitl' j1'"t,dJll'~W[

IVllr~.L·1I ,:Illi (1)t'lJl\'lt' :J\'.~ 11l'lItl~"1l ['ittirul wiih'le bh' jroltAü:i[d)(' :J-ioclll' !Willl' 1I11l'llJiltlilij, ll1'it' ItL bt'n f'nid)IJii\'l1 l'l'(; 'ckli'U 'cl(f\l'i't:llt',~. ;~'IlIT r:!ll' !.ldifjl'-~

l'\'11 .:: r[(' 1[>111 l'l1 2dJIl1utJlnl1 Mr 'iJ!lItnrll'ill', i'ir 011 Ol'JI ;li'llnCl'1l l-l'" ll'iHnt :ll ll lfl'l]J('I'" 111:11 ;\1:,\1'11 1lI11rlVJI

l'i:lmll ,Il'r l(lodrrl!l'll ,\i,illlFfI'j jür .,fÜll]';; 'i"l'll'i. ~l'I:. ,'\vfi'l :11 ..llllllllll[' r, ;i-ii<,lJl'rl1l,.'ifll'l' ;111'-" ,~i I li 0 11, IJlll I"" nllr!!, '1,'Il"lIikll, !lid]l 1111 \lfiCH\'l1

.lilUllf'li', IL'J101'i'11 ',I;;(l:lln' 11111 i:h'\" lJ-iiii],r)t,;III' ['leu '10i' ,\11 jilllH'I1, :!ld!"\llt'llllT, nclJ'llrl'11 6f11 :;1. ;lllIl1l1lt 17i;:J, IPII!' I,~(I~I \"tlllJ,-Jr11lH1111 ,'n :2, ~illlll1lrr

Zd!ii\)I'llrl1'lll~11111I1il" (:,j, :. illilllh'r 2r(],ütH'1I11l11i llll1!1111C b\'f.'lj[inh' '-:-,:, ,'Iall'-' 11..i,)ihin', '!.lci\111l'l'h' l,fn'DT!1l"Ulll 11'~l l't' [ili: ,;;1' (\j\'fl'rfldl' 11111 1'1(' ,,:lil'lt,\l'1: .\1'(1111)('011I ;-;. ;'lllflllll' jX{)!I. Tn .\l'omp'T itnll~ Hit· n:ii1tfiiil für ~i1l' :til'lll\T. 1:11'; tl1tl'lli'idl'iI-llll' ;IJi:lil;Ü: j;oil'fl lH'i ~!I'(iLld), !lid)'! f!i11111 [[11(\ lIlHi}lWll1 "I!!'rll :.!iorl"ll ~uXI]dJl[, i:li'l' ÖHl'II1'1.d1'lidw .lt'l1'1I1mall!tllllt, rll'll ~t'uvt lIl'r[ll\"('ll lill'll (li\' (I'lll<!); I'lw:ifjrn h'l!l,', turm C>M omll' jdm: 2'lfiXtlCll ~n \1 lll1ÜII.1.1l111llt bcr ~ttflma.lcr,Z t I' 11 \' 1', 11,idt 11llfl) mit nur lllt'lli< '!1rl1 3d)1'ij;nJ ril' .\.1[I'JliTl'r ,Wfallir-; (l-ll fllnt WC[jülllI11L'l' mil GO '2-t'r.tl'ltrr bd)iÜ\il'lllJuh ':,i.li:llrhu:; .\)ibII'r Jilit r1lltT ,)ln60111)1 5ilJ[aueY ,,:,d}ii~;1'11 ~,11 ,\ji:jr 11110 \lLrüallt'liIl'r~ loorfrrl'lll G:iuHll'itcn lI>or ömlll t'ln l1!ü(fc, lü11'l'r :SteR bci-dlühl:lt, 3>0 '.)(rf}/\111I1H'l' lllJu:i lll'i ocr Gr!1-11uilit"l"lllT!l bl'':· IlllieügCll Ir!'.len :mi.Ol'l~itmlbl'~ im \pufrer!1l1 lIi'tci[i!1i 1001', iT,lll 1'1 tlt'll (\'ro..l1~l1[r\1 ~("

Page 13: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

{)fltltDln floimotblKün

ra.be ni$: ~lJ. lllHt'-dJ'l af!, dncr Clt'-I: gqäqrlidJiten "mr.bc1fcn""r.l:ii~Hr Im!) fl'1!tOC, UI>f reriqr~eTid)oJ gt" ftrllt, am J. ~\iinllfr 1810 in SLHic.n t'tfc9DffrTl unh idm' ~dd}l' l)lln!~ .lR ,,stunDen l'lL1-T feinelll ':IDo-~IlI)llllle am (\)oOIArn Qlltflel'Clift.

~(u t\h'D~nfm ~ll Mt'im lßlut~el"9t~n br€r';Jal}n~ 1,'\(1':.1 r-r/;iilJ rillt' IH!)7 (Im ,\?(Jll\e De9 1J1cij41l1Jner tln\IrbTluQtr, UlYm b.amaÜI1t'11 )ßrll'l'llHCUDCn-ln in 3illtlJH !jl'lUÜIIlH'lr mdll'nhafcl *.1

llJl~l'l ltt'imi1r1wr ~iL1Jtt'1· fu. i$ i 111:4 m ~ ta'l'l'lI" l.'mr) in 1I.\lkjcl linD ~rlJftall" rulrdJ: t'm t-\\ CO id): I, \tl 11 'l..~l' tger km" i)ll S' <iirt'lc'tdJtn ie; Wc:f)am.o­TIUT" l!11i) DTl'll'r ll'<l11t.plgcno'):t'll, Oll' 'am g1cidJcn 'la~t' mit Ilnt'l11 »lw\Jlu1I1111l in tWll 'tob ninHt'TI, in n!:jrtijeutwIT ißn-Tfnl !W'hrt.

011 WHhl ,'Hlflnll jl1J!(.chh'r 't(n, Die abl't 00", l!:ll1:vtillbm bel: Jrltnrl1iJffrn lInlfl:t'i'i S;)elben Meber.. !!11J1 IIl1D in (\-i:l'll11bl'-~lvrij(' DOt1 "'r\lr11 'too l'qii.l)lt, f~lti(~t ()11 lIn;:; bUIJ 11)1)1;,( JUl'ni'!J bd:onnk t!(qamrn'i'r,,; iiL'O. \1;,; haI 'Ji(oi,~ ·3 (1 Tl b,'o ; d)' 1{' r, ~('f1t:er unD 2r!11l111it Ü\ Sdl10ll, ~illt'11 ~1eitgelll)ifrll ;.l~111'1TII'"rlS-, bU111 '.0afllijn iTa" .\!TeD lltTDtonfl'11 Mr !)er oilti.grn ~Jlitteill1n!l 01'-, ,\)t'Tl'1I Sb('T!~l)rer :Hll'blel I..H>l1

,\;H'imfL'h'.) IStll<' 2il[(I1U~'ifl' ot'~ .\!id:Wi; i.jt fribe-c llill) I 1l1l'IH; All t'rfal)l'l'l1. '1','1' ''!qt t1t TJ)lgenber:

'_'[\1'1 bll;; :rrou'ri-lJ"il'l, Ir \\cjdJdWll on AU 3illiml in bnH 0a~lr

11I!;jL'1Ib linD ll-d)rtlj:uJ,"'nl rje1)!'ll, 11[-:' 'tüu,l l'rlL'grn lWl

~\\ld) :)<'l'l1j,llljr ill c.ften '~tii1l'en 1lI1.'1l1}tl'1i '~rollrm Iyier Cuurtirr, i(',cll',)dmlluIlOcrl jilll) bllgr!1w mit DCI11 \':l'lIL'[tli 't\rll'uiiin

:lil'\l'1" :I I'[bI1['\', l,IllIll' (iillil.be riL'l IHlli] 11111"111 ,\l.'fL'j iIlrt, :il::fd ~)IIl}llln'llln lDrll' jLfl'abe,1 1l1'uf:tr irr'; l»l'f,iiJl~IJl~ I1IHl '!lL' :i)ulL~]tmtlllll ~11[ n hlllllllllttbiert [,ir \!Heile 2d1\!I.\wlo'IIIJ.'ll!11111' II IID llll~l'ir irl]0J1l' 'lJI;UllJl'~~1I1'l)1~lfi\r,rt, 1)'1\' 1111111 kill' ~t1tl!l' l:liT! ipilt llodJo Tt'ül),

):J..; 1l1111l ibm oie (\'r1l9' l1i"fteHet, l1V tT ~J'\lllp'tmllun ~'llJi'frn roor, I~;li lT oil'fp,:: uUlr llcrfji,r)let uno nJUrTt'l, lVk ~'0 JUllL ,,'Q.El'i1 Oll~' :l'l'Jl :l'i 11 , Jllllj grflchen llIidJ llllfg'jIHOI'll", i(\~lt(' er,' , ,,1:110' ilil' mich DalJ'lll li\'gdH'Tl rlj]\(' 'IBllIfL'n UHu (J:\'l'1vd)r."

'_~(L':I' ':1~:lTfJ1:1i\'iI, ll.)('i! lT !l'jpnxf,en, )('''1l" l'h'm :\]lllWL'! (fl)i.'ll _

0t'!' 2>!llU lvudw ii,m !ll'orOOJ,en ­I'l lmll'l:l!' !1ü'illj- ,lUllt 1:ul'I' Ul'ltöUt '::Dll.o!b th1'; lIrli MI ilplI' fommrn lI1TO rr Dm :tDlb P(li '1lltjJ'fn i~~

lifft er ßi-di~tri1Jtl beiL '.f)rrlJ:rrer r.lITmnrn, roo rr JU i'I]11ll a.1tl' ipt'~·

") 'Da. IBrld:jlrd)t Dn 2ld:jamnlft blil~j in Dfttrol hAJHg- fort.

"liuer \1~l:bcll! ~dJ! mUß ~et'bm, tWr :t!l'b 1ft mir ldJon a1tfl,eNlttb't. ~, 1)c1jc,n '3ie mir (M-llQ;D eotitt'fKo:n 111ID ~kqd'(J1mg mdnrr ~ilnb'!

ZiiH' m:tt 1111ß1wit:relften 'lllnlICl1: t)Ül'WStC Ijcul meinr 'lki.cfyt, Do\'!. führ tool1l' ~'OOtt 'rrbarTIlrn, OOt; l'T oil' \\\noöm~(Ino mir rcid)t"

~(il' ~1JiülJ' I)QI ('l' ]in)' !lrbrn, Die jid} dner gebt'Tl rann, o-urd}fjcfudJ;l fl'in 91lTl6e!j ~'i'ben, ('Je·TI TlH~;t me1)r tJcrll1n~en ~1Un 1:.0 ok )!)ctd)lf ulfo gddld}m, loorO l'r nrn:f} in fdbl'r l)il(lrl]1 1nir onn oJlr-tl)tÖd)~tC'lI l"'Tlt \)t"t\~l)en llllll fo-' loorD Ö'il' ~liud}1 tJ.uJl'IJra.dj~.

:H(,:; on ~l)hl'rgrl1 llTlj'J,l'rülfrt, iaßl' i(JtlI 1totd) -lllt i~i11 üo'u!3, IJrOl U'lll, :ll:ril1 HIlD ,\t'i.n.h"l: !J'fdJ~dct, oiejr .\ld)un !ldun llLl~'; ,,~~l'ib 11110 ,\t'iIl'c'Ü, lJid)l Ul'qOgct! 1'il".~ f)l1t I\JDttl'« :\,l'11 no !V'11111,

ben ti}o-tt hehcl, b'L't1 t'1,: ldi'laget, th'n! ljll' 'Tl\UnOt'n ('r aurl)- i,l'i[ell fann"

,;2Lii'ih, ro~r' fort ]llld)1 5'U 111'1IIJrQ.(1el1

Du,; bdanntl' JilTbl'T1»J.l1~

nliD 1.* (.\J.ull .Dmi11l1en f.d)llIHll, (I'CI!l'-3 ~,l'!ll'n b(riot nirh,t (l'U"! 1: t"ll.d)t Dir ~Hll;b'cr Billt ,\iU llirlWl1, Jlultl' CrbllllTlH in I)~trl ,'\.,l;UlI\O, TIl-ltd), lir S'ÜllD' unb ~dftrr Hirl}rl1 lilltr tl,ie 'J:Ufll'110 ÜThl'll ,tu" ~

,\i'illDl'r, ll!('dl nul) liit\1" i~dYU'Il, 11".'11 idj, '.l.:.lll't", ll't,[ llmh {urt: jL,(ql ocr ~\Ji'lljll"i, ]111 iil' l'1)lL'II, '2(i'h'li Llllll ll\rl}tlT, Imrft m,'in ':l~oTtl ~)lllln Dl~' (l1l,'bo-t O'L'(, s.:.crrn; Ill'll'l Tit'i)llg, fürd)ll'l (I\;olt, l;ulll'\. lU'lh" i:111' ~lirnt' tnt ld)trll, PVlll1 Im ,111'\':' ~':(Ul't~ luiö!"

{l"l)'Ul'c:; ('11111 u' fI'UU ilJltl oi,' 'Zliidr, t'l1b l'r 11( ll'o;, flbntoo nb-, t,il'[l' llJ'irfrl :.wUi\li)('llll~d~,

lt'il-' bl'i S';JriL'!ll'lT i'll bd'llnnt. ,.'ioid -')ldWI1l'I1Il'r 1'\"1 fl~l"i1l'[

in linl ::.tu'b ;J:ur ~)JI,Ut"Ic't!tOll',

!Ulk ~'ill ~Illt,;l'n!l' niel)l! un111nld, All "IlI~ltll1lgl'lI jellirn 'tUlj'll,

0('111 :i,:m!r hlH i~'Tl hi'Alrllel lmi:l b,t'[ '_lki\1'h'r mir bn ,E,to.(', WOl" llUt~ IJI"fll' Mlb~reitl't miT (,\)otl, Tt'\i,t lln(m,lH'n5bJ~lL

"~\cjUt,, t'lidl' mir hl'1l1' -g.an" lrf),rnf'i'!" iCllt3tc lT ul"jriinbiH IUlt, "il1 Ol'llt ,\JL':q. -w.1J nri(1j \ll'c;mtr!" ':ßrOrt'II idnl' (r~1\'11 ':J.i.1orl'

'rum, Oll' ö-rllnfelt J,Illhrn g'jdjtlJfirll Oll! il'in ~:XLU... t, l'r nd bdl}in. :p,.n allrn tlann i)il' ':tränen rt.oHen, bie (Y,,-'hllJ.1 linD IJHt"njrf)en finb,

Page 14: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

------- Dftrirdltt ßrimalbtaUrr

r

lllt:b [0 nl.'fl feilt' cofr '2crfc:, IUir L{? !Jftll,l. l1.:i.n' 31UCirel U:.llfj', (l'11t1' ~t'Tttrdrl!lt!1 .(wt bcr \?trfir, ~lJ firm Idjiiuclt S::111ull1elltb. ­

'l't·( l!r.ifJ tDlrrbr nttdJ ~Dci l:~en in fein i'ig'ne~ ~)a.M ~r1n.a.cijt, 6ü; Ittiln H,n in;! (.Ir)rab ÖU legt1t alle Wllitnlt ~-nt grmadjd:. ,~cn:fid, IUUti)C er beo.rwrll mit ,\101ftmft, ir,j.r'", iihlid), lLldT, Die icrl)-j ()i'l1:tr'1b'icltjt ronnt' rr Ijn&l'n, i~\"1 iD Die (,llcjnJ'idlitc ßOt.

j>i~fL W'lnJ,j,mr' Hf chn.g. b'i.ribcll a.1J) rtI\ loolJrel' .\!.icb'i3-6ctuei", man 1(1r! iic i.n ~).1IOTlJwr fdjrre(1)elt, bOli ~ OlldJ" bir '.Jlluh~ddl Imif), i!11li o'cr '&Irer ~\vl~f miiHm ,;'111" 't\l'~nf)[llnil frnll:ocr 2dJiIlIO iiTfl'11tlidl' idilZ1[llt 1Jrtn1tf],rll.. c:hn' 'EnrtfoItUll{l l1Irllr ~'1t10'.

'tt4l:.' ~rr llJ.'jdyinJI 111l~fJ Il'd.';llir~cl1, ifL bie" dn3Lgc o.'lleiJ1: SrilT ~"'ktuifir1T Ht!' u{'dr~Cllt Slaat Imt> ,Q'irdY nel)u,rjq:m, f'l'lll, ~l(ur nin),] i)lllLtrll mit :Rt'1XTlei1, fo jßITDr-rbcu finbi bel: ~\rlt;

lUer fid) 00 lUirD! f(,dJ~'1' fteHen, ~11t two bellen l:l'iI Ctlool}1t.

Offern in Offflrol. Cl. ~l1lJtrlt.

,,!IRan tut üneroH anbt~l."fl alt1:l überll(1 rcd;tt," .1)iirll; irl) I'iu llliiuulidJ'Ni' 'Bduerfein iilIßrlT, bn Me :lieb\' [1on Sitrrn 1lJ1l't 0:kbräud)CIl giJlg, iRan tut aud) ällS1~trrn M ro L\\tl:! D'ort Itu~ers, unb - iiber-< all onl:!n"'. lhri'l 00 pd) IßtI(f~dJiararter nnb Sblflllr elltllJlrflul1!l im itmrilißrH 'f,rlIill~IUll\ ru,ic in l'!arm 8uicfl!'11l t,jlllll, Ullb bnlllf~ ~irrlll jebt>.; (fillfle'gell lilll't jc~\',: =linnefll'l1 ffinnl NrunD- 11ILb leine ifol\1eT1· 1,'(11, (\~{iil1.1.'l(' 1mb 7h}1~lCll, l)il' O(t n,ot" ,,jJllll!ll' lü'gClt UltÖ oft Illiil)\id, i'[Hf.llhl'1l fdll 11.j(1!iCl:, ;0 ifi "'jfür jell'\'u, ~n [\"Ilet' S;Il'lrTIllI in hil' lJdI111i.d)c :iBcl" floll f:iJIIlI'l'11 lUill, cilll' bÜI1rb<tt:r11lrr~nlil', Fd] Jl:ldl' all 1."-'11 !lot(J1)ernejfrl;I'11 [1b-i'T rlid)t mdyr iM )'S"l1r..... &ilr, pllli·n\i:,ell ,lOrr 11\'0' j'1l11~lebl~1lc,'~röjli!ll'll (Ih',,­brlimLJlw Ulllöujd)Cll. 1:llrLilll i,abClllllllL)' bil'ie ;)ei~ lell Clan'. !\Iln~ oni:1'l'n'll ;3nirrr, u\':; dU.fa muureu (\kf ,r~ifri;t( d n ,11 fl11mlld tl.

,I1U1C':, ~ill teh b-cr Urhcr,;nl,:lIHLfl, ll-lI), (la,:· IJü'r Oi ...botl'1lr nJn ein \HT1Id)r~it be~ iBor~lInbrnl'll ift. tlllj\'((' fluten 2clIirtjlnr TI1'(J(fj;\'1l ('\3 ~elll :e;'OllLlUfl't nicf)~

leil1ilt, lJinln 'oo,~ JU TOllull'eu, rooc~ er ltrdji] feUift nIl'hrn ruml. (Ei) in hie 'unbelUll~je rScijnr biH bt'm' ®,irl)lll'_;~cb(l1, jener ,Jnftinft, ocr ba,~ lIigenfte um; 3\'\'1Il'brll fltUen IdJrL ':ta.rulll' iJj"t eine Tw,;-ihlfitf,e birdtl, 'A'tll[JC l'inrmf, Hnllii~, l:!clI11 Iü' hrrl1At mit aUn '3i[f)cdlrii bil' 'ttlttl11'ort: ,,'SeO ltIooj'. i )INJlL goa ni;r redjls," Ginnw.t eiJtgrfiibclJ, eq,äl)len ltnfcrl' (}irrer,müller aller bod) Aeme bon 0Jmfl.otuHeri; Beit uno \\1 im ffieo.rnTH'i Il'ud~ 'U(l11L SJelLte.

3il' ~cier unierer ,\Jttlllll-tb-liitJet fi-illntclI uns f,ier!n einen )\)t'rtbotif'lt !,it:nit tun, l1)cnll fie "on bfttl, lt)d~ 1Ji!i il}ltcn "ber ~ralldt' ift ba,nn unO IUann lfltti~ erftD.ltcll lUDtltCll. ~'Lltf if<ll7IJt1J'Cbunlto medltldrreiblCltfl unb her1ri ~)l~lifl1iaffrt'l1 ft'CIlUdjl hv hel fi'in "!lcbad)t gmOm'll1fll 111k'Tbt'11. 'ifi\r:9 &d'tu fO'fl1t f~n hit' '~iftlcÜlln!l, O(l~ .If<lrll 'abit't nN.rt1ft bdaulltluf) auf bMrr ßatth-r.

(f~ r.ii:q-c 'un~' fd}'t baroll, Ötl~ ~Hi!li i)er ~Jeilll4t, beT rebe ~1";lr oitfn \Bröttl'[ rrill, fp't:Ilb-I' im I!l.'mudt' t111n 10 lJ<ln)1iillbi1J ah; mÖAlüh ~Il ,;--cid~1lC11; biefti'i Sir[ nbfr ItH'rfl.t'll wir erf! crrüd)CII, fobalb ilL icba

'c.Jemdllbc ber tim llnD ber ontH:'rr jid; hit' ~lRii1}t

ninullt, me .\,cill1aLllröud)e 'Il111'1 iIrrt' l.BeOl'IltiLTtfl bt'n strei~lrrnLrinr" 3dI:Jl~r.,; (till~urdß "'U üb\'tbwFcll, lLnh b(r '(\~ru.rn~ tlll'fee (leiftiflt'n Wrb-eit Ol'n~'lf 1lI'ir~'lltdlfll, b-il~ mit il~Hl Qlci!frrll ~:ll'i11lalbooetL untcf l)m ~üi;.en tabeJ1. ~"t;irb l1irjer 'I~llnllfio fdiölLl'I:,tm.1I111 blribCll? $ir ll(alluru IÜr1.j.r: Aibt',; bool t\llJifdJ'I'l1 ,.. II1111tllCil" uni: Imltem ,,(,"iN.'lr'Orhl,1I lm11lCt wirorr fillll\~llb,' ~lJ(\'w

i~11, omen 00,' idltil1Dor ScLbo,lonniinMidJt' lIirhi feHrfil11'rlliin(llit[) illt'rbl'll 11)iU Illli)i1iL' !lad1 \!frbl'it U1Ül ~ail Je!1 finbl'11 jür her'.' Btilftr~iin(' im ~phclI.

(\\rbuillifln .\.l,t'ier! Ti!' li:iltLcitUlLfl 11),H ,,1l~i.1t1~

IOllt"": nU1! [1-1 !tt' illil't[rantit'll linD mir tOlnlltl'll ~u

tl'll [iterb-räun'l'J1; blllJOl1 iit ,(J 11 G1 dill'\, "Imll:!e \O.l1l", f~dr~mnt fiinTUllb5\lJlrrnMll 'ttulerull[cr.

1:'!Ji' llHlll ji,d, Jlll' ~. ;Yl'lrrullr "bLl1jiAlI" Illtb nad; bl'r lmLltA fr'hernl'mmencll :I·ltld)in~'pfng" (-ln", air~nL für,l, i'fl tlidlt nrotcr~, r(ln1;lent IIlJrijl:en,· lltflmf)'. '3'lnf: mMt ob~'r mn 3l'lJen b-cr gca~.l,ten 'Jljd)ll' Ilud) bir 'i..,.all~tterc tdll1etrmtn liiDI, inbe:m rntllt iflm:ll forr!).' un!c[ ~(,II ti·ullrrbanel1 irreut, MfJört ~<l

bell mdH (lut~el1leillt'l'l1 J1" h'[I{}(lJl'tr(l'jfl'ncn ~('rrr.n, tXl ~il: tiTtIJfidJf :::;,rflI1Ullil j)iel\'r 'llfdJo[' tl'in 2rt]ll1ty· m.ittel m'ill;'l" biifr i"in!lii[ic lmi 1111'I'H'1l : .... j·,l; b\'-" ~mc(lt,

Ta)' ','" 1Illf"u ;)Lltl'tlrD-I'tTl Ill;t 1'l'1I lliu~Ln ;\;nit iO!l\'ll l'IIÜi 1l0hl11l'U, n'(l(tb ficiJ olr>.< b'l'llT lirnft itJ'rI":' llll0'11 LH'W' Illt~ Oll'" tll'lI1 [';THfj iIrIn ~CUl'll1:;nufforill\tß in llCl!iirlirlin (lofnr. 1:'1 nJIllrDnt bie ~llc(ffl1.iihct illlr,i11 7';er'itt'nlllüi;'.'! i'l")I'V lInb ~o~, 0-1t'ifd\t1II'IIMe in!' ~\h'rilmhal('n i):l!':ii, l:ilTl'H Ij'JlltJlirhl'll 'Bll.dl.)I\'lIl, ber i:'tUi "llr'heT.Il('[J\'ll" !lnb ~ll11brrltlli'll ,\urr(ei;() mdFl'l'l rollir. ~:I'1 Lli'r 11111" l'il1l'!"ri!l,,'i 2iilll!l111tg hlrfl 11liJll lWl~ 1)lnh'l· ~)(rbei\ :('1\, 1'1\11 no~ r'I'Jlti' ~libl c;:' fern__ bOllr Dfl1hlllcl:filntilirl1, bir einen ~nl.'nfreitag nad; b('\11 ollbl'l:tl bri 'iroIlHer IIno, \8t:oi urto j31lfl:cltfu.p.\Ji: l'l'r'irrinßell, ,orveit llicijt iT{{eno ein gl'trJidjitinn QJr.unb D(1rlie!1t, l'111 A'llTIlilieillJ(i.ei:l ;,ill hlfl.Jl'11fiero1. ':Jl~[1 malt 'llirr t'L'11 bell rlrc&Üt'f)'en 'tlfpWl"ll tih'brmrdJ' 11I'H()'t,

\TJlTtlm ÖClll illJHdjnl riid)lg\'b~!l' fünl 9,.;aierunjrr lirlllCfünr, oie ,,{\:'1eiic1)llerrtTHllft'l"'· 'J:1il' 1l1,111(1J~'" VOll bicfwt l'!mfi,e 111 her lirf~llitulln bn' JI'it urrlol'i"n ~illlJ, roiHrn hJ' lY:i1l6!'1uen 1111I bl'\ll'll. T!afi tJi\' all," fhrn.lJP i:rbltUnlJ rodler bn GkfllnOtJt'it, Hod} 0','1' S:1'iliUll~Hiiilig'f\'il, non) l'tl'lll' :i)ullwr 15~llllra~ f(1f, bujiir \1j'l1tl'11 tlil', jo iiT ihf] 111 [1;d~ i:'l'hIIIlH]1 11\1'1,,­tI'il, orr Ülil'T3eugl'1lbe ~eltlrh~.

~'o rin 0<io!lC1l'enfirrrll[eilJ ill her \lhi~,' ifl, jltlt'l mej,ft tJic iYaiJcnfreill1<Jc tibet' ,,2'ilill~IO{j(' ,lU '8l'lf~

Page 15: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

Ofltholer .()rimatbUiHer e,lte 4ft

l~ fa9tt~.QRen geft,eu~elt. CD l'i:1ßft'n Die m,a.-­trelrt, $trge, 'unO $tii!JTatt'T lt'llICij "WlGUer", Die ,'Qlll!t'rbcI:ßlu gri)n "at lll1tJa.bI", Me Dbct:länbn: M,1ij ,voIl,bTu!l"!1n, Hub l'IQ~ öflHd~ftc Ortti"tlJof, ,)]f 2lutent", ~Jen1t n!(lll l1id)l a[13-ula~ "f,erfticq,tt" ßlut. ßt'lft l!lall Ll!! Oit;tfl !(fflen a.11d) gern "gibeid)tli.

-~I~ 'Cfll'dll'irfyr ahn l()Iltl' num lLad} altt'm' ;Vt'ro< fo-/llnlCll in ber $ran"l'i.rd)!l' afi.(l'fJl'l\, -Sm f)illtrren Ji('[lCll )iHr Die 'Hei'lf)HI1ßl' 1tl.1Lt) motHIl (~BeileI:Il),

ai4Fil'Ij.J I1nO l,uf ~O'djfl1tilQC b-t'Lh'gi ~ljt11 üiter.. l'Olltll',lmiulttltOt' i1ti\'I'rUa~l tur bil' ~{ltte, Tir31.1llg" jrlHH'1l III Ol'll tl~iihll ~d]ilr~;el1r uL1e 'llllbrrn im, Url["ll \\~('IIJ'lHlb fO!l<'H ~,E' iJ.ClllLirJ~' !ll'n\lfl ullb ocr ~tYiilll1~1~'llfrrf Illil bl'tl 2rrOllbl"li l'iiniJl:'t',~ 111)[.11, b'CUL" lHtn, 10 O~lIrtilfL_lllf; l1Ui' 2d~,uUinoer, bil' ';lntft il:l '!.~I'ln Ulll~ ,,11 w!'3d,lJlltlL6" in t'.n' Scf);llle Ul'f<' litril',i, (:11 ~;,l'fc11l ::Lo!Jl' ll?ltIl'iliitlli\'ll, UlID 1~1f'1111',~ iilie!" ,'inl' :;:;11111;'[' ill. "10 {{aller ilibtje\)ern' !:leI" .~.il1ll ILlLL\' LI IP,' (lido, jutlnit jir iictj Ilad} Der !lud)" l)liilli.~'\I~1L'I\ it,u[1Ttl[Jn "iJ~-tJl~' ['aiIL" ~i.illrh·n. llnb

• \'11 fel(I'-, neji".id)t'll kill, fllml lllf t'\,1t'l1 ÜUt'lll[l'

Ililr'.T,' but" \'iILl' nLl;j.lI "rt'w-tJifd}l'" 'biillnin iLrl'lll 'li(]tit'll l'ilI2l'dj,fl'-":\L' [eidl't .. Ilni) L~1111 l>o.:ill, nl:oft übtr bi\· '!~('rfd;,llwlltJlln!1:.- l'Ü \i('bt'lh~llJiiriJ.i!ll'

'.lll1lln'lfllll~l qllb: ,,'In 11111. Llll S\'ciJ'kr, llil';; !J('I)' Illlll 111\' \l"il' !l ~\i'."ll"~"

'i i l'jl' 11,111Imit(iini!F ';)l..:lllllllLJn tiilJlt ill ~Ulll\ui .\11 0l'l'i, in Tt'lrengm &Ii l'iIWlll- ober bl'111 l1ltDrrll .. ;ildir(lHl'ill"- ('\lfaI1rl IrnlJ,'1l 1i[' iidj, i11fll ~,i,' 'lli[(l' : 'j..'l'ji<' il([n" ;)IVtii\i)'Plll, Al'l}]U.:1,'uifn 01'''''\ t3U:I:'-­i:l',l II t':"i\ , 'T'i\' '11111'f(1)\'11 IrITlltd).tm ;lle '.!llll\\'1l 6,IHTI' "l(l1-:'!lHI,'lI, "i l ,:l'l\('ih,'tll'ilt'.' IIJ'Ll~tl'll tM:I\),'im fJlllj:ifil' ,\li\l~n, tü -1"IHltlll'r IUltt ..\ilo\l'orfn '00llt'Tll fiil)l'l,'ll nlll ,~dJltI'I1L; <~,ullnt(ln illn'1I1 'HL'id)troi] vie q,ll ~~,!' :,11111 i (i,' io I\ll "'l'i! 'Iil'ulllwti'll kftl it1) ßl'n t'ii)\'t iH iiim,; llllli Ilil'liJ'(' 611 .\t:H~,t' "Wb-luiJbClW", I\Hii~ tlIi,ii !lab '!.hl'lln: bell)l 2rnlill1h'l 1Jtili]'[J)'t't'l1 ~il'

'h:LlTlth'nITl~. l:rt\', ',lI'<1l tlk ,;Jl'it, iM (\i]oube Illib tirrLfidj,l'" ~ldll'H rwdi )l\ fdbijwerfUillMid) lDillTel1 lUi?

lall)" I1 nb 'DI'\rr,ilmi". ~piill'l' [jn[Il' m(,ll [i,d]' lJ\'11 :h\('ill i1t,~, ,IJ!lIl( ;Illt, rtlmi)ll' tlil? .\(lrcl)"'l1bri/l'({~' l'in.' ;Jl'[11 l\~t'l' ~1T ,;nrt'i"ll Ifltl1 lluiell. l'.lJ!i, !lILeI)1 tiir ~li;'I1,\ il'll),T twr i.~ilnb\·id,l,jjnll i\:llTll djl'iBlhll il!t'<

'l\(,I"tl1~1 Iln\tlk, Hrjh f1nr \'Htrll.'IW'I1ll jl:jl, jie hrtbe llfL jUlllll I,lnn \1\H(iI'l" lllli tlnl '.ß0Inrfo'IlI1IU\1 B\'~ ilJ-riJr, b~'nn t't jl'i tlnnCldj, lln~l'itHl Hi'lVl'il'll, l'll!' .it'illbl'rjünhm ,w b,üDt'TI. 'gon ,\lüdJ~ ~t1 W'il'lfi'~ tVllrb\' j-i\' IIILtill'nlJ1i1111rtl UllO JlIIl~i',' ,111 D,'r ,l)ill\rC\' S"li,' m,i11'~,dl,ellflitl 2r) ~ull'Tllllfrr bl'ten. 9'lid),j l'inrrral Du" '!lnbnirrrQ)leitt D'Utth> nU~JTl11H\'n \tlIl'rllen. ['\c.. !rÜffel fJ,nbl' fir f~rl); bobt'i 1111 Dm .o.ut>rro'1\ ,+~lr!Jn:lf1n.

~ll(j ':''fll'rl'ullnll'lmit1tthlt\ i)l';· lt'Luber fomT11rn llleift 2rh!miT,~treit(lfl uno ,,:lliI'OOJeY ~fi-llrftil1" ill ~," trn.;j;r. ll\ll ~l'ran,),{ Il\\n ltl'eiiJ,t'ill A-ütliH[ fTlcgrinnl i:Jil' ("Üff~Il'I~'11 Hnb c\UllI ;\irüljftiirl' fD{~~ t,ie Wl1rtirl: :K,l{\,m11':; uHD ~tarr('l~. 20nit l}al nW:1L Dm '.ffieicfjlt'n ~tillfli\l u. nl'n ll!Jt'(mgr~el1bell "Shnm:pTllitti~" t1tcfU !\l1:n aJ~ 'tlricl)ittaO, OI~IUl .an bil'fen 'tagen gdJ'l'1l t,i\' ,,:lto~,dit'lmc", iibt1:t<llqlt Met, bell[ l.Jl'ahnionntllfJ nur 1\lf!yr "Dir ffaItm lJ

9JN.llcn in all tl'iefrot \fntft tLnnmt bro llhtbel1 ~'<'ll.(fu1 bir Jrl'ubr: l)c-( \.ßulmbt'j'en! ~eLen 2I.u~

~iIlbcn iie (d)l>u l>rn '0,/iUIlCl: ulLb {jcbr'uar f}er id:le 'tBribt- fJrmeUen, bie ilrnn3ilbrri~ @1 ItülJ ,ruf. tIl.l. ,,'lIft I}enl it' um i:'etlern lei llte~1f jrf)o.llH1r!" \!(1)("T Fr fillb ttllll t«(): jd'Öll, DDn einemi ~hdll",ldll ~ft'Uncttlill~n ehIQ,tfaBt, in \'itt1.nen :ti,irfCl:ll lTIl1 rot .. unO. blallgcfiirbt\'n 5;,1obclfpiinen l'mrdJnlDUyt\'n 'Jetlet iU~n ~\'11 jeine11 noo), ~ül:Jcr !rafJl'n, im 1)(Je-Wl '.ßuffcrc< 'al mifji hie tliinfJl' nl"~ .,.Sted'i'tl,}" Mc1dJ,llUI~lJ' eininen ~1JletmT, bnf; Die .'iJeiligl'll in i~n'1' l~o{t'1l1ifdj~'ll in I~'f!tllrjt fluo, nbql':ftnnbt 5'11 \lJ'l'tbl'l1. ~1( II bcr :ft'iHIJ.... iiil' WmnH'I1 t'rif' ~\~tldj:C11 T~fIit':l.llliiüin in':\' :Ra:ufen, I)('nn i:Jü' S,n,mltJc, Ii\'i hn 13T1....,~tiiioll ber )!e~,te

llnb fiir\~ qu-1W' ;\olJl' [1,'1' 'l3UIlIll'fl'l bU ll·in, tPilf ri,..h tt'illt~r Ullll'o1L (lh'mü[jlllidJ' finot't lief;' 1111ter beut ;lIIHf\tlt11f Da" eiUl' UITlJ -lIllbTl' nlt,' ~Jlalli:ll, i)a<'i fid; il'illl'll '0;oit'lI [1'1'b['1' Ilr'\V'lI 111'110 Im)) UI'[ßllü{J(Mll hie :liolll' lle-:: 'l!.ll(il1cid~' üfwrnirumr. 'Roof~1 lIem (.~)ilcf"

Die'lrll\' wil'btT!':tfllt fidJ' ill 1l111l\d~l'lI L'iirieTiI bOT bi.T ,il'il'ltliLr llM l::'tlallgdilllll: \"U11 (U'll ,\h'l\lj,'rll 11111) '.tkr-Ciutl'l\l (lL Dnt 1 nl1).1eH)t1lIfll, OUl'r U~'Hl' ~[Il'~" IHib-Hn!l. ;~1! !,;jl'1lll ~lrtl.i~(,1' \; '2tlHf" ittllJrn ['vi,' 'Oll()Cl1 i~J:c '!kfm rdl: ~(lbrn \It' iJocl): \In bn 'Stll1lHl' l'lll" :l1tt :}loh nll,;,Snu'ftau!l,en li.1LBl"6'rlld;r, ft} i):tf, fl'ITN, iHn. Ztiid lm ~trdil' 11llt!1\'b"1t110ell W\'t:lll"ll IGlHllt'Il. :i-flllltl't' iintt D,h' "tlt'im'll St:ncd]l(,": jit' [,{IlmI, 101\' Lluer\)<llltJt iiit bü' 't.ll'jen in ?w[l 1I11C1 3111iJ.d, 10' nUlt] für DI'II t!f1(mbd,'l1 ~,II fOtfll'H, 'JJ,'it ~,i'lll ~l('il:\-il:Ll'n ':l!almb-I'jm ndJIt 111011 '[jrl"llltn( fi':!~.I1~ ~~nl':; ,Dn~I';;, nil,":' '!\l"fr Ilb,~Jllll'('~r(,Tl: jehl'0 ;j'nrnilil'1l' 1r1lq,Ii\L jd)JrutJ Mli bn buterel1 .itiiU.dl'en; l'i.tl J,lnllr JI[ll'i~1" it'''.:ft mrm [jilül'[ Di~ Shu~iji,IY ir! b\T 8ll1bl', 111 Di'1l 2ii\111fllmlrtCTIl, ,llll2:trIlJ '1I1lll ~'lfj"'Ullrn" I\\(, anl ;\-l'll'I'1~-T1~: oic iib..ifJ~1l 1\.llt'rlH'1l 11Iii "ltll'irhi'JH

:." !Iilt" 11Hi:' ,,~lJot'id)l'm ~}oH" l1111 Untl'tvrtcfp urr'" llJtÜI'f'l, '/'<lf;, milli rllll'E, fltH, t\!ellll II S)UG1Hh'lI'{'l i-im-p," !2dJtu.f, tol!]I,)

1'almefel in W. -lJ.Ratrei. i'Dou .f(oop. seilt! Waiffn.

'21" ,T(IC IJtJltil.lll'r Öl'l' "i::fltÜolt'l' Sjdnu1tlJLiiItn'" : i:1 ...'l~lrii 1~:12!i bH'\c!,tt' dUCll :l!llrjab' 1,~~!l(tlih'1lH' lilqltl1tl ~.(lfllWfcl in l'flti rul", in tlkfl~l"lH -nlldj, 'h' ,::lJ,ntn'i 1';'Wlifj111 nml'bt:, (jrlJiill~ll'llt unb' .;um ?t'i\ l>l'rll'fHl!1['l1i:> lIlö{llle idJ' dninl"31 rJ~ll6iu!'iigftt.

'?i.' illl )(I'tif~! tllq ul'jd).;:ieb\ne StalliC !:ll'iö ~)l'Ü((lil.lI;" lIad) ,Ibm) ')1. (5W\l'T'.' lh~ri[ lnl" brl" ~1l"d:~ll :\.liiljle u('0 [6. 00~'Ihllttl:ll'1'l;:O; il,'\mmenb _. brjillnet ficI; [)~'ute ~ei her ,,:lJl"(Ig:er :JJi:O,ibl", Ot'l' 'il:tlUlJIr [\\":' i)örl !ll'n. »Jl'a1th" ~lnlln\n', in \'iJ1rm I1lil'11 l'DIfI 1897cr 'lBrl1nbr b-erfd)UI11 ~ebtiebenell i'nnjc ber $iIlh'I!lllffe in \)Ra.trc1. .,(finr Ol}n ~,Dlp ';['llfJ~:iln" :8ithuu:e. bc'J ,llt ,J1''I'Il\nrem einrMtmbien S)l'itanb-.:5, am *u111lfollntllfl öl'- 9~hmudjcn/" er~ m'11 fr9J;J,n hi(' br-ibm \.l3hTrifitld)rn<'0T1bnlta.'rr Don 16fl7 Hilb lÜtiö, ':t,ell «1ten ~~bTnudjl beß '.ltalllle1r(~I'rumfiilrrclI.;) IJat lr~bi I~f (fuaf (I1)1&rebtl nD.:lrfrfj~fft, 'UnO bnTdj ein .8itrural'r tlcm'r 1.8. 9l'oo" 1785 ~u 3-11x·1tf'lllT\la.lr fl:tel1.ß ei.ngefdjirft, "eHro bo un1 bort nDiI) b<;td,fnl>< <J)/i~ bum,n.~ ..... ,lJ1ritellm": lIntt'T Ixtt ,,9Ji.'i.Bbt~lt"1 u~nba '"' 'j!<ll'mr(dl,<nin>i"!}<'" ",tl> llk ~lIIIne bot

... ". -_.._----_..... _..._---~.---._ .. --"'-­

Page 16: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

e.u. 46 DlltbobI ,ßeimalblöUeI

1

SJlllll1leltal)-Il (i:f]ri'fti nnh on Wnfunft ~ ~L ~. ;1(''5." '!Di:f1 beeilte IlIlttll fUd] in ffilattei abfol:llt lüdlt, birfrr rrrirbt'T9oltcrt '!Beifll.ltQ ~ ,!,n,; ~~iii!alioJl~oeftcr Dom 3afjre 1794 dl'g:t ej <rurs: :)rlll'rf~iir~-Il', oo.\i ollnt" ~afntjoltntt1g: ber !Jhlm.~

elel 110r b~T .IHrd)r a11~tefft toetbe unb' rot:bcrt l:l:lllrrt

IlHI1HI'[ "nie ~län;}litfyc 3ernud)ltltug be:'jefb,cl1." igcltte bürtm mir brat fonfl fcf1;r i\}letil1if~l1 ~taner unb ~roberan (Mor.g lB"tanbftätre-r Ö<tnt1la.r iein, bas et: brtt \Befc~l tt.ot!- 'tl11em 'Dli()~, tcitrorife r.o([;Ji'fI; ,ein "Ull'[J.cfr.oTfmn" Ijnt '1J1'1f' 11.II'nn rr.f]lon llidJl oe" ge­lUill ulli(ijul'bigen aHm '8t1lud'l ftl bod] Oie ~ei(a~ Etntul' !'TiJ'olrI'Tt, meld,r t'ünftlcrif'lfjl uirf).t rorrtfoo unb ['Üt lll':br~ ~111bcnfru Q.1l nftt' 3dtcIl ifl.. ('m3rl' iirl~ jiiT b'l'.n ,,~tl.1Jlldd" tlttereHicrt, tele ffiid)cl-rb \:I. Stult"'" Wutfa.p in brr 'lr~tuJerei1t~~citld;rift U~li, NO. 150 ff.)

3um 2lrftltel "l.Bränbe in 2lfd)". (Dill. 6· ~'1L 1!11f, lJ. 7)

~llU fli'm :.JHte 2~.rJlO heil tb. ~ofmd.)itl~ tn '!iriJ;cll CYi1Ült jüh/ OOf1 i;IJDll ill1 ,,\oiJu' !.-J'j~1 ~'Ih'

'!rltl Wfl'iJ' ab!lcbrllllJlI irr. ,)n clltet: '!httjdirrift l'tlenr brll ji.L(~ 'oie 'Jlfrf)er 1;",·U] Oll ht'o \8ifd)tOf 'unb ~:en,

hall, "eu Jllllm't ;l-TOUcn tng. lt.iicgft um 'iffieifpuJ.d,ten ul'tn'llllgml'lI :Hl. ,\ULH(':i;' lclOe.l" lI.klt[l'sI Da", 1:,0,n "u WfcfJ I)llt.rJ} 00,' O·t'IHT l(1ltLl Dc~'fdIJcll ~1nl)l:e:,) :.ltLCl'oen, fl' ll.ir LU Ull]Cn' !Qdltfcr e1ltfllcbOOld)t Ilub barin lil'fll'IID !Jd)o6t, turiI bi.e ~iiufCt i@:~ 1mb. nut non .\)[11,; unb 8l t oIr et'Dallt, h{'TDtonnl llllltbeu"; nl1t CI ',:a :teil D-e0' iGil'l)e":l ~rittl'll fil' T\'!ten fÖlLltCll. Eie 11ittrll I"J.rt~a um jilliclluoo)}-nfj. Ullb' üh~ti,:,,-lll'bet>

lafj'llUn DC~ O'llm Wmilllonll .,I(r t~l'triigullg llrftdltCll G«ml:TIrLlTTI~;, lVn{; ilJ,llCU beibc~ gletDd1Jrt \"Oitb.

3'0 ift nlfll torr I.BBlll0 oe~' 3$~ 1894, ba: nid;t, Il1'Ü r3 fiHfrt}lictj, im rrlUii~nten 'iItt-i!e1 &U Ilefen lVIII', mu ~).9rlJtl'11tbct, fonbern am 9, 3u f;' fidj erl'1-!iIWI', lrt'l" uifttr in b'l'1: ffi:cilje ber Qt~ 'Rriiui:lr.

\Die s:!aurtnlage in Offfirnl. 'ii: '0(1'l1l' tloH ,111'lti ll ':;.:;"rll1 11 11 'i ii';nl'il :~Il'l'J­

!l'II, 11\~111 ':'Rufl'IlHllt'l'd, ~I'>II ~~1l1\bc'rr\'i!1)l' bii'[(i; Sll'ltln~ bn ?Ofll', Ul1l O[]·., 1>II'rridJ: UOII :!knl aUD '}>il'tll'1[I mir illrt'1! ~lrillq,Jl'n \lt'!ll-'l1 .t'l1Urlll frriltl'll. [lt',bor~ rl'illl'i ~Bicbl'rrr~(ihtu1Lß, Oll fil' ~l\ tH']l nn, ~.ühm1)fJl'11 llnb ill n(fl'1l bwtfdJiCll ~~11DCl1 [,\'f{lUltlC1L gdjiili. (lkmcilligCi-ctj; gilt Ic~odi ~Il" ["I',IJirt bl'" ,,:1tlll"u\l,11rtt'll ~'lll[bS-d)1et11 ill S,jibtirol 1\lg :::r[)'Oll-' .pllW 0n' ,-2l1~,e ;ln11l'ittl'TI ft'mljl!ellt:el 't(llomttrn,· lJrtl1l1!1 llliif;1l' in ol1ctbillf1'; ~[]utin': ml'iril i1ii; bl'lll ffi:llf('l1!larlen lit'[Jrn, mCl1u oicfe 2'111{1c nllr 111t eine: b~fJiH111tlr (lkgenolVfuiWh 1l1l'TtWU b-llrftr, ,)luII rt6','t Liif,t Frl) bie (~kflll(:all{l't?fr\lrl brl' ':EnH,:,er,;iil):e! 111111 .(:):i'djtl't ni-rflt in 0'rHell\ i(~ltagen lL\10- in 1:'I)l'l1 11".,'

f;O tli.cl('. S'!\1CU iu llllllil'imdrrj) llllo-cru ;'\'nfllT, IIU! tTlTOI'1"I'l1 'liCLi)l'ilt1JlHt'll 111 ~erlJ'inl::mn!1 gdno,rfu UllC' it;ll1'n oll!ll'lI«fil, in. L1l~rtdJ'lebel1el1 (i\IC(\l'ltD\'ll (lift tdlIL{)~Il.

~ C~ ° ilJ c ber, twr &tlbi':rTu)f)f Sd)i1bcrer -ti~ wh l'r6ülJH in cirlem '11 ufflJit;' ,,~ti.il1ig l3-a.u.tll1 lLL 'Sübtirol" (erfdiiienen hl m~'-frrerrn 3·nItir\?J.llg.i'11 im "tinte tür '1:ir01 unO ~orQ.tlb~rn", 1835), baü "bie t.iittfl'!cit bel: 3Ioe:tgt', on ("l'i'fl'flen ~!.au.rim' auf ber 8!OI",-en füblid}cn IJ(1p-ellfeltt lt'bcnbi!1 lei./I

\][Ud1- bit' Ei.l'n~cr (\\ot'!ll'Ui:l l)aUI' ilJHU "iHofcngartOl", lrtic ~t'Da, ':l.lkber im allgl'fübTtw ~lu,jfil~'~ tll.T~ \dltl'tbt: ,,'l:iLfcr ö:ll1idj, 011 ):Ifr äu'ß,ct'­flt'11 ®rtE'rW :tlrol'~ (ü'gt riu )11[]~'(bd.d11111l''; ~dta, IMi bt'II;'i'Iüffcll .ttan Hilb Jll'I Ai'bilbrt, Q.at be'r lUl'itrih'n ';}((i1111' Ol'\'; i!,anbc;:; OJlllit1[l'iU)t'Olnltfd)' tl'OU ~;:-rnC\1 Ulllfll'bcu, bi? bi~' auf ilrHm f}örli.-jtell ~t]ritl'f l'(llll rCfifl,l'l1 ~CbCll Il-rim111e111. '!.n ltaltCl cin['t im A-TÜnm ':l.l\nlbr rU{,IlT'nlf<:; on :Fll111'ltOln:11'1I bC\3 ~id)r.,(. UOll 1l0Wrlir11\~1" ,(loubrt'frniL ~lIll('r bo~ aajt'einlt'n"e (\!]1:ifll'1l1IllTI (jl'l'ftörtc 1'11'11 ii'lJ'tri\)Ml ~HOfl'11rlOt linD l'nl!!!' all! Den '!rÜ111l1lrrrt Ocr \U~I1I110iü' dIll' Urine .lla;;dll', '2l. ~5(1hoJ111 im '1~lQli){' genonnt, ltJefd).e iUiitcl" bn jrl5lrP'11 Stnb! TVrldwl1 IlUlIHl'. Jntll~

[dl! Cll'[ :Jil'-)rJlg01't1'll lIO-(tj: i11 i:lcr :Ho'lC1tflnffe I'n frJrl,. bir jilf) iJJ 01'1" ~lJIitll' h!',; l'~t:\1lQ.li!1!'1l ;\'!llril a:u,:;·' bnitl't Illtb bit' (lcnlidil'l1 ~Ill[tlfjen 'rinhl im WUflrt, 1l('r .\.'1o-f!~l1rt"I!, Mr ':bill'ürInu.1Il llill '\.ItjjhllFH:l)l' ill11" iaf'\'\l 1111 Il~b!i(r]'fjrl1 Shnn,~r 21l'1l"'11' ,;;I'ri'lii!t\·!t .'\>OT· (-lll{[t."

~lJiil hil'l'T illilJ,.'lJl'll ;\ofiu.l1\} i:ll't llltcll :SlnC lllllJ; [in! nUll nlll'ri:lillnc, t'rr .\,ll'fl't h"nniigl'll: I'r m1l); uobci rOnOT nn'M) in li'o'lIT l1cllml'lt, oof1 Dir 1l'irf)1t' lSqi'il)-fnrl ~\rllo ~h'("bn..,' flar g-Ctltr ncinerr ltnrtrhtinfrilm im ('r\'dr.llf]r nli)rti D. ~, lid? l'ln Ili~;frllrl1 bidl1rnfd~r (';'I'CII,h'it ll'ifld. ~\clwnfolt!:1 miilltll jirf" tlll' l5:il11\Jdl)nrr llO11 i!il'1J~ rrinlll'nl, M~ l'~

Ollni: ii\r "CfWroI l'illl' 2'amin':'fn'!1f - - I1nl", i1n 1m \1 rlll,i11 1If] ~rrlü'rjhofH'c,1:efU'ß!1I:1 f'-til!;l" Ollr Ol'rn (füf),' llJ1lh' in ~im3 feit fillt JnJ:re~rrift i1l1l1ln:r ~illl'(l. Nt'nU'i Hr,CI"I1: ~brf nllll i"ll"~ ei Ii l'i1,,~'nIII i II A' In Lj A[bi,

~u aUf, tu aUf, n ld)önesl.Bluf. 'Bdbog ~Ut '!:trLllrc ~niiiLln9qdl'f)ict!le 1l~1I S. $tllf\lel, \1cHud).

'3:n Illt"l'rl1t'j;[il'II' .:\t'jililfllLTiltn ;\'1 Lll1:' 2: l'"

I' 11 P 1) I i' U" ~.I II 1- I \'. l'h\ e,f.]ll'r(itlin1]rr, 1<'llt tioh'r :-n,<<<lhjol'llL'l \~,i~l" .~r[lJiJl'r ein .lrl1rlllfrlj(', )l'lUl' ;l)llll!i'l' ~l:ponJJI\in ~t:dlCi1~ojr\.' ,'Ütt 'rt'CI0'b-l'I'flr1"1n, I"r f,'/lJf1 UIIÖ kill il1 ~li:'ll' : I{ nl'IIllrllt'll'.'l iiltna 'Vfllil\T o-rnHAi':;~ll~;"'lT"T :':I,,'i1inI11 :1)11: tl 1'1' ill ':~(11

IU\' ': lS2~)) ~1l'1Jl1ri"\I, -::dJ;iJh'l" I.il ~'S(,[:iH'1"\\, \llillct Ilut l!il'I1:;, [wlhiltl'l il! fl~l\ll'lll;()I1IIl,\' ,,:lJ( i) i i 11 110- b i f ~ c r 1\ 11'; ".1" i I' 0 I" dill' ;'iUfll'l11::'l'll\lll'l'lln\l, lt1rld),c wir Ull" l1\1liif;Iidf i).l'l" 1)'l"HLlJt'11 ,\~futtl'll1JliffiJJ\l ill ~(l'11~ ~lTm bdlnl ~II neb!'l1 l'X[I1JJllill. (:fr l't~i19,11 ltömlidJ', haf; i1il' ]l'f.'fmdf'tilll'll ~lJiifnolliirl' bic lll'r~ idjiebc1H'n trligiiili'lI lkbull[Jl~l1 brr ·:n/:fjiilll mit fro-JH;I1H'l1 ~itbt'tu IVliqtcui lV't'l'111'l' (j:lr Q)uh!' 11101)1tt\ll, ])00 .\!ilb (\\'(1tl,'·:~ 11111:1 Dn .\.wiHnrn 11l'lllJ/qcn. "il' llrbll/411'lt ber tlw !JLittlirfJC11 t'11!jTnh"1l I:ntl (:;('1: :1{CU\' l'1lllJtclJrll oDel' bit' (.\\Habc h~~ !;Il. :'Y'C1HC~ n:ftdJlrn. ~i('ff ~irl:l("T Irutrn iill; Im- ~(1f,h' ein uub rrl)icltett fidi llGrtj. lol}r~e\}llt('inlt'!1. .;-jll111 ~crtl'l'i\t' fä.lj,n CL (3, J!J.) fort ,,~\i[:1 fdvfi Cdll11Crl' mldjo, ?;lt ')lnrnt1fj her tdl't~iner :lOtFT tllJ11 junflt'll :.,J;llrlnWll

Page 17: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

.olttiroler ßl'imQtblälle-r etUI! 47

(11('; ,t! t' i i ~ dJ 1Il ,;ll\'m (IJiQrfll)Q.ufe oU .),!1t>rl.3 ll."t~

iiljöm' ~!idl Ht'hliTf ~1l ~abt>n, Du.5 P Sf\e tlerfa~[

Ifllb [l,,. DJl.tjfiOlliill' [>t'1rr ~JJlft' l!()t'QclUllAell l,ahl'n: ,.ru rtut, tU UlIY, l,1 ebü~ ~tHt, (\'jollll ll1ill ,~;Il [li" fici), tet)H'll" ufw, 'lieft' ~niillt'iIlll\~ IjSQ!ct ,Ül.1tJ(rr~ otit'l0ß uni,<.,

11.lli'lj' birfenl ,t'il'~r ill i!;l';'dj~'n linD 100tr entbcdtcn btH.i]t'JUt' l'lltlttLl), lHlIl)'tWll! rvtr bie aUnt 5!l'ija-tfyr frin[:rllIJt')Ul1!1c1bildJc\" twrOd)ILd~ tmn!]fllr\)t ~\1tten, 1n 111'1" C,h'tlid;tC[LllllltlllUrn bo,',; gt"Trtnten J'i'juitelL ~rie.. b-f1r!, .~lJl' tWill :Jcd,,:( 162!J; f.Tt'Il~;na,('9'!innlC G:in gri'flli,'I' '''''l'lif.r1)~';O ~Iulm~üfb(rill", 181,[ b,eat'ljeiW ll. mit ~,lill~i:I.h'ilnHI'l1 l)'Tnl\"~ICfll'lJ-el1 uei (Jc[i~in,ll ffi.U'Ucf)1 iH~III;,.,lHllli" 'Ntll lJ-erül;'lllil'll itdTij,lIJ,nl :Je[lIitw~

mi~l\'JIlL'r j'. 0l11'.t:1 't"ßrn i llf]I't', ~S\'i1 nUll bnE: ~lil'i' ;,.\\1 ;i'lJ, "L'r\ln!1~'~\" rid:lti!lel1 ~\.I1iff[LJn5it1ß11ml\n~

nll:') 1}t'illi' IllJ(Ü (JCiITlI!1\'11 hhj1f, jd unß' l:)il'l1lÜ ht'i,,:~\ '.tInHrii'{:l!11!1 qcPI1Ill't, Q.;iL'/l\'ül)oT \änbt' 1";1

l\';\'.lH 1'11 lIü[jl 1\I,'[lt iH i)CIl r.\\lliD:~,öufn:n, b(lur l1od} 1,1 .1, li ',i 'IL,."liI1111rl:1l ml' 'linten ~3crJtllellbUIl!l'

',~rlllntTllln:'1 5lir I}\UlJi'

.li[ (',\'ir '::',iilllll'r. tll\n rr llic ~;Il"q] fl'iJll'. :\,;l'T6t'UC;

l'-:Lli;',\, ~li'li1 ,i.h'n'l\ allTlnüllw nl1t t'inritl\me.

:~:l '1111, UI n;i), tl j':i!~II~':' ::l,."[lIf' (\:011 lDiil ;;11 ?ir jid) ~'d}:t('ll,

.. _::;üHl~(T, 1I',t[ TU); :':('\10, i'.llh 'mut, \,<,y' .u.f llil' ~i'tlll~ ,i' md,: fll! 'I '~'u; "llr Tfrflh',1 ,:l'll ul'rril~'I',l", -:: ,',' 11)IJ llt ;!.l;uhrIJ;('i, ~cb\[f

I.. ,,'.• :i!'ij[ 0\'1: T'lÖ t,,: ::i'~li·',.'r.. HÜl): '",~HII l:ll'i, "'L\ lli'I'!: il:\'-O('I:"

:(-c'f!\l'hll [fl ull ~){;], 1111l~ "",ilt:

~; 1.1" 'l;lil:l; 011 liil1!JlT ;;ll'rlll'II', .,', Il'\ 1'111\ l\iU,(" UOI'I ,1,11,

~. ". \I,:'III!II] m'i),r i'lI riiiliHl'H. ilfL1, \iillllf:L ,:iirtiWI' (1[lr1b!

1"'C111l'-', ('I'· '!'.'ilh'T!'nb, 11, ~

-~I" ."'l"'1j: '_I~'jI1:1ri:I:';. Cl:", Il'it' tln 'L'll1b: ,'[';;', '1['. I',' ili )1;'\ "ku"

',,-!I ,l. i, fit 11i::: ':.:;;" !11(l!lU\- jii':u':1[)r, l':,':, li~Bi ~;II' li\(1 ililli' iirJ'\T,;l'Tl, -~,ill' IHilIi' ~fl'i 111';" III ,,',,,q\lIJ\, ll,' wlrb blt11 ,'Tl~111 jj:'II!I'~ ..)'.'11

;~,ll1":'id. ji rlid, liL'l/I:' ft\", ~lll}11!

~hci): oll ~n: ';:-iilri)l' 't<I:1:".::! ',1(1' jri!I)tL'ör \".' >i •.' (l,'i i\:I~1 I"~ 11Ir011': Ii,:, i;, llL'rl) ,1;no0' i'L'l"L1i12'i'I:.

";r!rümil\J, !1I'jd)l:Jitll1 ~ 31' j'iJrrSturtll' :·'1.hll lilt':· fI!'l 100 <Tl'ih'Tl: ::;. 1!1l:]"lUiL !l'(:ilrl 1'1 1·,',WlIllü'r

iii\'imn iJil';d'nl l(T,,;,\Cl1. -:JI'i llirfn 1,.'11111',[ Dl'.' I'l~tullcmdl,

~'.'::',lt" b\'fin Hid):1 qdJlllfl1: v

~~.'iT IlnfH'n:;1 IHlIt [11illll'l! ),[),dll'I, .::111 mrt~1Iictl unlor,·11.

{ iimillldi, JJ lfTtllHteit! 2~1'T tnlln l~dl i;lenll etilltficn? U1\i' bod)' [iul' Odun nllbe-rdt Z'il' ~1JImi(f)-fn 1-0 tlerg.clfen! " ("hltf ~l.lm h-öd]I)It'll .l)ill1'ffid fag:

'-l.~'ulllLllJil"11 ['0 beHH werben? -Ilnb Wi'HlI blc illidl nodJl f~en 1I1Ll1.J, :;0 lft rein Sinn anf' (h-b~nl

8M4 aUen 'tfrdJlbcn.

2lUß3u9 aUß einem 'l3lttbrlefe bt'J 2tl!adlrT .Rurattll (ßl:lrbilln .(laTter 1!;JÜ,

'Don -:pfamr 311ft! .RuIlItt, 2dlad).

..tW3 ,\ll:l'.'~'i\inl,H IHO!l lTl\.lr ein lxiJJIl:nm:~ 11n'" ilJi1dlJ[o!jl" li1r Ol'11 .\tlHatm OUlI ~eifl1cf)11 lvelll1i,e~ [jd:llllntHd} nlll B. '1ln'Jil'j"1 IWlr tll'11 (\'Hl1t~ojl'n ein", !F:ifclj~'tt WUIO,', OÜt'T nucl] nllfQJlg~'; 'I'l',~c-mbn h:Jlrbrr j"",C EcI)iCIU,IlJ(\l\ bluti!)n .\him\j,rr ronf, 011Tt11f,ctlefjw ;(11) frr:[~ \1111 7, '.Hi'ir,: 11-illJ tln ll,allwJig'l' ~(II[l1t

\,~nti'l ,joll iLJj~J('l101'tll ,lUnge ·'unD 'Bittfcf)l"eib:rn an (rillt'll ~\'n'l\lltl, 1:>\'11 tu, .?"l'lrniir '.1)(:1 r (i 11 ,11, Ö 16 t' [

'LII t;ri.\ I'H \1l'1I~lln,l: ' ,,:U/l'lm llh'ihm .üullfl'linfl'l(l'n inmt \l1dnt'lt

:t.u.u}I'~'11 fillö {lI')) brlll 13 'nnl:1;:, b,'\( l',h'III".'ll,i ~l\U'5tll

il'"rr h·i;oll., t'('d)im,cjll'. ',11 (,jrl1\lbl' \i\'~\1111!li'n, lUlt1' ;;III:'(" mir eiil ~dj;lltli'n, n;;[ bn,:- !ll~'II1'.Vlil' n.ngi" ] ri]:1tl"1',1, llLJH ;;:hj (\in{rh'l1 ',TIlI'll,'I:". J:iJ' 11\liH fit'· "Iln i~ijl ll~ljl'l"ll' illl([,' l!lc1m',- ~.1l'rt:t', b[il\' l'~'l\ll '.';ul:mIJi(" Jl'l [,'1Jl'qj'llrln~r in llldiLC' (,l}c\Iltllllw lllli'> ',:rh' il1 ÖlT :\;\1\'1');1 Dolt1 b-rill\'[l Ilur hell tii"l't~l1 :r~~

\ ,'lllbn' !,;UCll j.d}lU'.Ll· '!J.."unhrn, l(l1~ in ulkil! or"l), ',,'';:,It ',:~:1I11fl"H l'flj'IlUCll, l,\bmoll! hl~ iJle feftlNil'!lfH '':1.:::',',,-11 .'Ir :11I1[('11i)ll/o I'm' (I\lW;-l(' ~11{l), uni:> ~iI"

,'.II'h ~1,'r["'lh"'I", tlllf: hilI jO\]rIHIUU!l'r '~lci\l\llLl lIln,'\ "'. ~1I",l:Jnn ".)H'\',~ inl ii;ril'rll'll IlHil rll~i.\l i'rn. >.0" ~,II\ :;)l'ivfdiilll't!;'l1, untl j:,l~\1. Ilod~ mit ~,dl:[[l·',

C', 1\ I'>. :I1I L '.:, '.llJlIl' .;,ll1rilrllllo., 11110.1' I\l i!eiful'fj Itnil} il!I:1~1: ili J\'!~'('l'I' 11 1I11)J:i'iuCC !t'r',l'1! :,;' Fi1m;rl, ill

11\:' :,,' \'\d'dl, mir!:, Iltltl) ll\ 'I1CIII' 2.:Jillili)o:1I iiih· Il\\:jinl, Ili'lt:\~l: i:il' rJllll.:; 1'.:I'1ill' dllflud),i .\Il

l' ';:'t1':'",rllrDeil >~1I'r"\', ,~~i'l'l'l;i:' 1:\, II\ltl't~11'i~lTi:l :' ':).-i.,i 1)1'(.-[1, Lll'lll :\~Olt\ljl:rl;i~Ji""JI .'l''f' 11 l"llll1 ",''"1;. );jj(; '-i:"li'lil~l'ni (,liL'lIrn\' tlJJIl 'BilJl) 1):'ill'!1\.'>

,1[1. 1,:)·,~"i'l('n :\"il'r' m~I[: tc'[11 (illtf ~~(~dJ'll1ii,'tll'!1 llI!d)' I~\,[t:lj, '.',nii Hlt:ill\' '['I)',,' jrl'l)fi~ U,IJ\.\'illt~n, 111IrfJ:''.! .:, ~IL'r:':y,'I: 11 '"r.-, \n~l Ll;((1.~ ((lt .\Jlll"~\tl'licr 1]1;

1.1',il lltilll1>. 1',\ ,\lrl)'l'l' 1n11'o1 jillD Li! l[ril'J'bnrl} Jll~ ~:,i:id: illL' '::ri:drl'l1 llift '1ll1l ll(fcill lJrl,'~CJ\ ulib

],,1", ,', w-jr I(etill,' :';OJjlJlt'fimr11 l'il' ':!['i~:CIl Bill!

l~'II'1 '0i', l:i,~' fd)\ ')l:Yi'1lirlJ'l'll. 3rh bi',tl'?il' al[LJ ,!U i' IL'i:'",,'iJl'11, ()l'1fl'lt 2:.-1,.' ';iIJ'relll 11\1111'11 lÜlll~

,::,.,:," :~, l' GIl('~]' 1'1 ~.({~lll\ll, j)jHrl]L ii'l!. ,\nll'r'~

·.'l'llltll lt'tlV llrill>rl[ill,c~'rtllrf}!{lfr ~1n:1L)hrn: !]L\\t, t1(11!\(, ;.':: C'J:I 1,"':';.'1)11'1"" ill lI:~'I~,'il, .-)::'iit'1r 'c'~b'l'll,\tllh'l'

,in.,' 1"~V:-I,T:irl"" ,'tl1lHHWl ü!j,'fi" ~llTi1 1111'\11,' hl(':il1­

hLn I ILI+'il'h:i'-'Tl [mt11." , ,':~n':l'., dll fl,·uii.l"ii\ll'l 2d~Wlri,:'r, fl'I<'idj[': mIt

l:,il:lli IUmIJl':rVlllffl! ;bül(('f;n'iben bod\ \0 tl1d, bai~ l),~ij (1111 I::'. '.:i'(I,~. 1~10 b,i!' ~l11rlli[l' 0!IIJffl'Tl1n[j )HT' ]ll'lj,'Tl rtI1rIOI', llll' ',r lrf)ou lUHl}; nilT ::\-tll)ti'll. 11n! ::11, :1: tl I.l , IS1·J lein \lt('lnep[u!lrri;o ~cben IH'fJ.)ltl\j.

'?rr %l~,":lq ift crrln'Jnt'lHw Den I,'TI. '!inJlpT "::lllmnm" 18fJ~1 tlOlH 22. '!lvtil, Et'ite ;~) Öl'! "Bl'i~

lLlf\~'. D(T brfuuni, ~i\~fd}id1t'~iL1)'l'l'ibrr ~~lIhll!~l1 ffiull-P L~öllf~ ;'.'iTlc :lJl'itll'i)ll',lq llH" twrn f'b I}(t:cflii\J in ~h\re11.

-.-..-_.~-~- ..

Page 18: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu

Ei,ti, 4H Ojtri,o(n ilrimalblaUn

Jl', iP-iiabl. mall foHl nt MI ul>trgLiiltblA jein,6age aus 2lbfaltersbad). l11l\"l Off! ÖPlJ11lL~ lf~ öl rOOJT."

:Ilie .e.IDünfdlten lldllen. ('haier IJKClltl ift liing1t {wftor(i-cu, beT 3u\)t11:, .\;lrifl n\(11 fo:': bit' :nilthn On 'il1bjallcn'1 .ij~r().c bellt I'r obirrf 0ef.nJiirlyt l' 1'4älylJ C, loot ~tiPcr

W~HW lmru[J~(lJ itt'Cd'U'll ben 8dJ;lt1'OllA mil' l1örriinJ' i)[efn Jr.ilen.) &. in tllf S)iif)" [LItn. licjl'll mir nä.n:l\d] L1I1I Ultb' ()Cl' @.~ ll:t1t ben briben birtr." brina:lJ.t' uirlll IW·r,r ltLÖg~ Lir(:, öle ~Rilllxr bl'ijLllnlllm .:tu lJ'l-1ltrn IIIlD bir-" lrjb\'l1 \101' 9HrftufA Hutl llllllUiri ~.ll lJClvaJ)rcJl.

,,'llJüabt" (nITtl' hn 'i~(JrfJiri, ~~::ll('l' JRCIUI, ~u

,eitLem ;lupo.t (~,jn~lLll('ljitten), dnem rrifd)'I'n :Bnu, rrnrllnnrn, ,;~liiab( r 'li~rltJl Illlr ki amofl bit' mm.. o,'r in ~1I\l111aboi)rI1 IJrn{[}T'n, IHld)iO. lJjC(]tiIDIL bi.l' !!~i['[lh'l l110ll 'ibM (l"Hf),l[\)." (fllbli(~' nl1th ClJlt'[ g,Ut.ClI euwh' llm 'na'Ö ~!HcIt im' )}(:lB!\(Ib'(lben. .1;ie minke ItltLtbrlt rL!!;i~l 11110 lrj']tt'n ihf)l. 'B41tn ~lJl,elltl 'n. nJlll kilt \lltciYl 110m' iU(uni'll', frri'cf)1 Fd, lllir bfm :lilltflütnd rwn?,r!.J\ill'i!i [lll-:; lH'lIl ~',''i''ic[,( ltllO ja~1:c

J-lLI1l ~)llP.nt: ,,1 L'irl'i' .);l\'um ~f1.'f..i' [lC1v<'ilt. HJ1C t1l'r, '~I'P, lviI' I1Cnll'lIJlI,ril\'lt .ÜL'lrnt Htlat" JI\\ an llw !lliltf lihi l.ltidj;f;, I,.nl I miT r1cDmfr." ,,~~:Il';' ')" ha!llC 0"" ~11lV(l[, ,;~ll6r\; 'nioll ~lq'Cll 1I1lb blln 111011 iip~lo(li\;' iL'tltl'a~) \ll~T~l1Ul1fd)c'11 HH'llbu')"

""tl '~iiubl, Orl nCUl LiplJl1l\~' ör Illil r;'r!jtn lill!lW ,;lel J büll 'Illrl,nlf all ;'i;ilJ: n!Libt, bl'1T rll\H 1 t'll' (Ji,(]J.I l'l'ql1lih'11. :\11 frlilFHu Ja (J'rl'll, rt:l i 1I1l1J '.l)(1Ul" bin !lt'mdl'lt, ll"llJl i 1ll1l"U ~lDa ,'cd)!t jrf}'iallll \CllmIL~arbl'lICl, Jlcroaorfillil ·r\'l'iHilGIl (lUntt. 'C', !)flH

i a ';rtl'Uö ll"JWt tlaJmiit! J'U('>, Tm<'. i bü' :L'l,dj!i:;lo1\ ,lfÜl1l'IJI'iJLg., (,11 (l\"\ l'.acftlt ~Rl1lJilhcil rar !1f'n'jin: b'll lwr ~rm[l1 ~1J~'l.\J)l,Jf,'i: nT:T1T\llII rr.~:J rÜrcllJl, \'lir »0,0, (.~J'iJlll'Cj giJJ~ i\l;~t'a.d)l~ (böIIC) !lIIßllt, i.!l Ö, ,\tC1Jll g:ITiHl'n unO gun,) i)amilrt], 9Cll)q~lt iw if1' ür (1)\1);t, l]lln i mir !lcbntt'1, ho milf'll trI! .')irrc juidi'l1·

,\ lloo af ~(l1'.b. ,;1Im netell ~nt-,.r.Ll1l1: beTjrl (i'rddllf.' ljilt il ilnl'JI !l'lli\'~bortert. 'I'rriiij.hf ibm bi\' ZlHI)'. ~~i.ill" llJ'i,' n mir llllJ1l]l'art 1)(11 fol', iillllli t'l' il iOll UltL\ .-,1\\[',,0 ri:l1I111 !lf'(1iilUH'(~" lilJdl;I':') tHl,t ,-;]J~'IIlIJ lLbcn1. ':.!'Öil('l 10:11"'3, 1lll'1ll1 i 11(: Itlll{' jcl)'i"ll." \~ :Jl'll I}um. In :rOllt filtClw rü'fHirr 'rr:,;[pw,l!r'" il,l'lli mlt l11'ir Cluün \n 21011 I:ü' ~cd"j",~ l-lllt Illl',Hl\ niifiir, [)nmif,d)" 1.~', 1l'1l, il"lJ'llll a jou, )rillllUi a il\lI. '01l !1.1:1fdJll (IILI1~1 ,'tun "illd.Il' I1U! ('111"

midi IIlß! I'r: "l:1I, 'Hlcnl'. Öll i'ir :1 l;i[ll~ ;1)1 IlII f Ol'l'i)\i1tlTtnnllt', tll' i" iii ]I(ltiiri!l ,~\n(;! lnturrf! Iu illl\' ~ro(] illtönr Q.iid'LiII'n. 1;i,i IItlia.lm mir 1111'!i lH,'TIll, \u)(f)'hil ll'\:all bit' ~'~dJ;3l.lIl bölil'l 9((~el I'lI Wrnl'fl ÖpP'U1l0 i)ct-[.'hn bnlJr\," :3 b-riuq il~lIr ,Jrll1'11 ~i'tlll: t'r hint o;i i11 f.'l~dl~.nan lut Ulltl oir unönu nim':I: l'l." [~cr, IGllmitrt fil.' mit. ß+~van0 in llilb ~Öl jtl' ltt-:; [5-oir. '-Uuu! ~?ia.ll, !:Iii[Üjlf nioUt ryetIlll, lLlil1 nil' ~Ö1.tlt g'1dh~it'rt1, !lrjomhlll'rl unb g,Lnogt ~ofJn, ...:.\lwr w'\);un gelofln, lUrll11 öl DU ..ton! ,vu gl"\Llef'11. :!t'l:fell l,al ßfc.tt Ü'rej'ogt), i 101 (lo])t1'l~) blt'iull 1mb HJI',ltn i b~·n ~ml'tLidJ mlt'lII lötHI 1J1l,(]1I1 ft'rl}ll nIDllaJ, tllÜfJt a (et:) lj-i-aA fJrr. ,,,'Thu, Ila, 1:'olll~" i:dp'CL i, "I onll1d)'1l: öl 6:'lC,d~1l! ~\ luil1 fa ~·ri"ö fdJ"llfl. !::O\'; 'mmfrtj' 'Illr.nld~ Idn, roenn {ei me ürrll"'llln ~trilll lOiLXUlt." -- 1::ie DrJ,.:,1illl 1a.1l bliffl1 lwrbm, ~.Qobn jid; r~l g~5ig.clt llnD mir IJobm Ipnla Hl.dil mcl)r 11 m:ed)t..:: givÜt1.

,,1'rr brirlJI ni;lryl' ~o ll'.id;m bit' ~)iilü' ab, 1'll'Tlt ba\J nCT~ bat'all ljä-ngt. :tlOtllnt tmgt ~lcbc ;;;Itr 'brfJDllt' i.n~ ilolr, ~il'.~, l:rCllt', JM"U)OUm <1n btr Giu,' twr 9..\iW'1 Hub ~ill!ll'blll1!l nn tMl~ 't~tt'rhrtb."

";IJ. ':.!.I( l' (11J erg'. ,,~(\ll :i.!Bajjcr bn ,\.~('illla.t 1)\1[.1\'11 mir IIne; l1'Lllht,

lli1 il:'J'Cll lI'riLr[~ll'lt 1J11(,' Ht'niH]IL. 311 ~lillAcn ihrc ~'ttliftl' 11110 2:iifte 11l Hllfn iI'lrijrlj U110 'MJI! iibt'I". muf b"t ~Wl1Hillcr~l', nll-;\ bel' IVtr llr1"\' ~11l11l1'1l l-*iirfnl HIlO i,l/ t'lil' uni Hilfen' :to!l'1L rCiFl\, jrirm lvir:\dlt'. !)i(l'cI,I,iol'lI mir nlwr lllUlj, I'il' .f,·iÖl'll

".~XiI1tUl i1"1 bU0 ~allb, 111 ~1t'll\ lll'ir jllllfl !ll' lt.ll'il'lt ;;IÜI. mit a(ll'lll, I1Ia"~ OO~ll fldJiin llub b:ljiJ.r !Jl~~,'üj'Hl'tli", lfl. Me' tau!), i)cL' mir li,ol'Il, ~nr;l

nm l1'O1l il~llI 1'lir liL'tlll'lL, \)Ulll'll1bflTlI liillodi.rfc \'iilriil\I.[J\'l1 hfll't'lI 1mb weil I'':; fiir Hll'" lJrrUiin h~ 111l11T i\iulbql11Il,; l"lcr ~\u!lclLl"ll'l'illHrTlwg. ,Itl Lljf 11l'IH,'C[; 11111\', th1rriotTfrlj;,'0 Jmb- Iwifs:ii.mlid)e-.; (f.1Il" \,jill\lCIL :IH. ,\)(lll~IIOrrl'

!6trldltlgattg. 3nm ~htikel 1I'11l1t~ .ljodlatlt5brä1ll1}t ITl 13rl:il1ralrn"

91[, 1, ;:.\~rlJ. 192f1 Itl Nt!eqtlQt· 1.) '!laI .Uod;J~tU~"dd[ TtII[b In tier stüdlt (Tlirbt in tlU

.«trdir brwtdrl, 2.) StaU I\It~ttTlbt .\Jiiult. "re~tenbt" (m~lnfllbl)

.f)älltt. ;1) ~tr <J3ufaller btfinbct firl, nirl}l in ':))rngraten, ion,

bun in ~l}ln[rd I. O.

311m ~htille( ,,[lon her aHm lßlodtt In ;'\llnHailIQtaten" (91T, 2, ;:.\~rg, l!L![-i) 1ft ~Il btrldl/tn

6rtt~ 2!l, ~dlell '.) Udl (ßrorgi flllH @eorge; 3~ilr

12: 'crrdll!:l IDiot \,lnb 3abllt~; 3eHe 3,1: lt'Iallr!d1dnlldjH, TtI€Tln wtr bd:l€n~tLl: ~eilt ~6: Don [taU n\l .. : 'BeUe ,I,), mddlc mH bu ItoH bell, gdle 1(i: g(tlrljlaulenh lIolt glelrfJ' bebeuttnb,

1I11il·H~; 5!ctJCIt~.1J , ~T. Sd)n. ,.:i,l\'l11l11I[idH' i:w(' (iill~l'Jllt'lI nYirt! 't~lltl'r\.lnö,~"

liel',' Ö~'l (.\1t'iamtJlcL1 (ll'111111111.'· ~'l'Tll,

~t:i('ffta~len. ~I"fd'b: S')1€ m,mi~rlncnbr 'lCrbdl übu bie -}Ra'

lulu ~rn:p~t~ei~lIng IDat Oll,;jlibTltdJrr, bal}tr criauHe id;l mtE S')tlTlt ~uriick~ufteUnl,

.ea"h~ : '!lQ bie Um!dlld\licile\l In elllllH1Ugtlll 't!nll"it iüt me 11 r r r r 'lfusgaben llnQcftdlt IDcrb~n, Ilann all bH 'lCuficTlfeite nlmt bic IDcdJidllbr ~t~tidlllung DOn \IDonot unb 91ummu anlltbtitd)t merben. 'fs ginge ami) bes .ltJJ. idJrts wegen Iltdlt. -- 't!as mlördlen erhtldnt nödlftumaJ. ..2, .f). in mRtl'ri: \8ittt nur tinl~ltig ldlTflotn unb Ilhi)t mit 'tintcn[ttft. - 3~rtn mJilnldtcn roh" bie 5ller. wal{ultg lIad)kommen,

'1(n bit' iDlihu-bdtn: <ilnf(nhunQllt mi:i\1ltdljt bts 10. ieben \monatts nn hle 6dit1ftldtull~ In mji!:)lau. ba mit 20, itbtn 'J11onaltg 111 ~ltTl,~ !Hthalttions!d:jluß lIelTlad;Jt 10erben ll\lll1.

--'-'~'--'-------,ßUllllsgebtt, \tig~nLilmtt UTlb 'Bee(tgn; n[ltirolrr 'l.\rt[p IImlTllguTlg: 'Ilrudl.u; ;:.\. G). mu~l (naTls malll); Delllnl. mortlidin 6d;1rlftlelttl', ;:.\llrlll iW, 9'lltbmlJl1er In ~len~.

Page 19: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu
Page 20: ~. 5a~,gang. - Osttirol Online · ~. 5a~,gang. - Osttirol Online ... t iu